Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Zeydiyye mezhebi, imamet konusunda hangi görüşü benimser?

  A) İmamların sayısı 12 ile sınırlıdır.
  B) İmamlar hatasız ve günahsızdır.
  C) İmamların isim ve şahıs olarak tayin edilmiştir.
  D) İmamların liyakat sahibi olması yeterlidir.
  E) İmamların seçimle belirlenmesi gerekir.

 2. Cevap: D Açıklama:

  Zeydiyye mezhebi, imamet konusunda hangi görüşü benimser? A) İmamların sayısı 12 ile sınırlıdır. B) İmamlar hatasız ve günahsızdır. C) İmamların isim ve şahıs olarak tayin edilmiştir. D) İmamların liyakat sahibi olması yeterlidir. E) İmamların seçimle belirlenmesi gerekir. Cevap: Dmezhebi, imamet konusunda hangi görüşü benimser? A) İmamların sayısı 12 ile sınırlıdır. B) İmamlar hatasız ve günahsızdır. C) İmamların isim ve şahıs olarak tayin edilmiştir. D) İmamların liyakat sahibi olması yeterlidir. E) İmamların seçimle belirlenmesi gerekir. Cevap: D 3. Fıkhi yorumlarda farklılıkların oluşmasındaki temel neden nedir?

  A) Ayet ve hadislerin farklı yorumlanması
  B) Mezheplerin kurucularının görüş ayrılıkları
  C) Müctehid imamların içtihat yetkileri
  D) İslam toplumunun kültürel çeşitliliği
  E) Siyasi görüşlerin etkisi

 4. Cevap: A Açıklama:

  Fıkhi yorumlarda farklılıkların oluşmasındaki temel neden nedir? A) Ayet ve hadislerin farklı yorumlanması B) Mezheplerin kurucularının görüş ayrılıkları C) Müctehid imamların içtihat yetkileri D) İslam toplumunun kültürel çeşitliliği E) Siyasi görüşlerin etkisi Cevap: Aumlarda farklılıkların oluşmasındaki temel neden nedir? A) Ayet ve hadislerin farklı yorumlanması B) Mezheplerin kurucularının görüş ayrılıkları C) Müctehid imamların içtihat yetkileri D) İslam toplumunun kültürel çeşitliliği E) Siyasi görüşlerin etkisi Cevap: A 5. Hanefilik fıkhi ekolünün kurucusu kimdir?

  A) İmam Malik          B) İmam Şafiî         
  C) İmam Ebû Hanife     D) İmam Cafer Sadık   
  E) İmam Muhammed                             

 6. Cevap: C Açıklama:

  Hanefilik ekolünün kurucusu, Ebû Hanife olarak bilinen Numan b. Sabit'tir. 7. Maliki mezhebi, İslam hukuku kaynaklarında hangi uygulamaya öncelik verir?

  A) Sahabe sözlerine          B) Peygamberin sünnetine    
  C) Medine halkının örfüne    D) Tabiin sözlerine         
  E) Akıl yürütmeye                                        

 8. Cevap: C Açıklama:

  Maliki mezhebi, İslam hukuku kaynakları arasında Medine halkının örfü ve uygulamalarına diğer mezheplerden daha fazla önem verir. 9. İmamiye mezhebi hangi ülkede resmî mezhep olarak benimsenmiştir?

  A) Yemen    B) İran    C) Irak    D) Pakistan    E) Mısır    

 10. Cevap: B Açıklama:

  İmamiye mezhebi, İran'da resmî mezhep olarak benimsenmiştir. 11. Fıkhi yorumlardaki çeşitliliğin Müslümanlar için sağladığı kolaylık nedir?

  A) Ibadetlerin daha rahat anlaşılması ve uygulanması
  B) Dinin kültürel farklılıklara uyum sağlaması
  C) Siyasi görüşlerin serbestçe ifade edilebilmesi
  D) Fıkıh âlimlerinin statüsünün artması
  E) Mezhepler arası çatışmaların önlenmesi

 12. Cevap: A Açıklama:

  Fıkhi yorumlardaki çeşitlilik, halkın ibadetleri daha rahat anlayabilmesi ve uygulayabilmesine yardımcı olmuştur. 13. İmam Cafer-i Sadık'ın inanç ve ibadet konusunda hangi görüşleri esas alınmıştır?

  A) Şii mezhebi       B) Sünni mezhebi    
  C) Hanefi mezhebi    D) Şafii mezhebi    
  E) Malikî mezhebi                        

 14. Cevap: A Açıklama:

  Caferi mezhebi, İmam Cafer-i Sadık'ın görüşlerini esas alan bir Şiilik yorumudur. 15. Nisâ suresindeki "itaat" kavramı hangi boyutları kapsar?

  A) Sadece Allah'a
  B) Sadece Peygamber'e
  C) Allah'a, Peygamber'e ve yöneticilere
  D) Yöneticilere ve âlimlere
  E) Kabile büyüklerine ve zenginlere

 16. Cevap: C Açıklama:

  Nisâ suresi 59. ayeti, Müslümanların Allah'a, Peygamber'e ve yöneticilere itaat etmelerini emreder. 17. Şafii mezhebi ilk olarak hangi coğrafi bölgede yayılmıştır?

  A) Hicaz           B) Irak           
  C) Horasan         D) Endülüs        
  E) Kuzey Afrika                      

 18. Cevap: A Açıklama:

  Şafii mezhebi, ilk olarak Hicaz bölgesinde yayılmıştır. 19. İmam Ahmed b. Hanbel'in baskıya maruz kaldığı konu nedir?

  A) Kur'an'ın mahluk olmadığı görüşü
  B) Hadislerin önemi
  C) Siyasi görüşleri
  D) İbadetlerin yerine getirilme şekli
  E) Zekatın toplanması

 20. Cevap: A Açıklama:

  İmam Ahmed b. Hanbel, Abbasiler Dönemi'nde Kur'an'ın mahluk olmadığı görüşü nedeniyle baskıya maruz kalmıştır. 21. İsraf hangi davranışla ilişkilendirilir?

  A) Sahip olunan imkanları aşırı kullanma
  B) Başkalarından daha fazla mal sahibi olma
  C) Bolluk içinde yaşamak
  D) İhtiyaç sahiplerine yardım etmek
  E) Kazancını korumak

 22. Cevap: A Açıklama:

  İsraf, sahip olunan imkanları gereksiz yere tüketmek ve ölçü dışına çıkmaktır. 23. Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği davranış hangisidir?

  A) Ölçülü davranmak     B) İsraf etmek         
  C) Cimri olmak          D) Hoşgörülü olmak     
  E) Yardımsever olmak                           

 24. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an, israf edenleri sevmez ve ölçülü davrananları över. 25. Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği gibi, Allah'ın evrende yarattığı dengede hangi ilke ön plandadır?

  A) Aşırılık    B) Denge    C) Karmaşa    D) Kaos    E) Uyumsuzluk    

 26. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an, Allah'ın evrende bir denge yarattığını ve bu dengenin korunması gerektiğini vurgular. 27. Ölçülü bir yaşam sürmenin amacı nedir?

  A) Dünyevi başarılar elde etmek
  B) Erdemli bir insan olmak
  C) Başkalarından üstün olmak
  D) Zahmet çekmekten kaçınmak
  E) Rahat bir hayat sürmek

 28. Cevap: B Açıklama:

  Ölçülü bir yaşamın amacı, iyi bir insan olmaktır, dünyevi başarılar değil. 29. Aşağıdakilerden hangisi İslam'da erdemli davranışlardan biri değildir?

  A) Ölçülü olmak          B) Alay etmek           
  C) Gıybetten kaçınmak    D) Şükretmek            
  E) Tutumda denge                                 

 30. Cevap: B Açıklama:

  Alay etmek, İslam'da yerilen ve erdemli davranışlarla bağdaşmayan bir tutumdur. 31. "Hucurât" suresi hangi konuda ağırlıklı olarak bilgi verir?

  A) Savaş kuralları          B) Toplumsal yaşam         
  C) İbadetler                D) Ahiret hayatı           
  E) Peygamberlerin hayatı                               

 32. Cevap: B Açıklama:

  Hucurât suresi, toplumsal yaşamda dikkat edilmesi gereken görgü kuralları ve ahlaki değerleri içerir. 33. "Erdem" kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ahlaki açıdan doğru davranışlar
  B) Zenginlik ve şöhret
  C) Güç ve otorite
  D) Eğitim ve kültür
  E) Yetenek ve beceriler

 34. Cevap: A Açıklama:

  Erdem, ahlaki açıdan doğru, iyi ve faziletli olan davranışları ifade eder. 35. Aile yaşamında ölçülü davranışlar sergilemenin önemi nedir?

  A) Aile bireyleri arasında saygı ve sevginin artmasını sağlar
  B) Aile içinde huzurlu bir ortamın oluşmasını kolaylaştırır
  C) Aile bireylerinin birbirlerine karşı görevlerini bilmelerini sağlar
  D) Aile ekonomisinin düzenli bir şekilde yönetilmesini destekler
  E) Hepsi

 36. Cevap: E Açıklama:

  Ölçülü davranışlar, aile içindeki tüm ilişkileri olumlu yönde etkiler.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK ATATÜRK VE DİN
  1. Atatürk Dinin Yozlaştırılmasına Karşıdır.
  2. Atatürk'e Göre Din Vazgeçilmez Bir Kurumdur.
  3. Atatürk'ün İslâmiyet ve Hz. Peygamberle İlgili Sözleri
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET İSLÂM VE BİLİM
  1. Din-Bilim İlişkisi
  2. İslâm Aklı Kullanmayı ve Bilimi Teşvik Eder.
  3. İslâm Bilimsel Yöntemlerle Araştırılmalı ve Öğrenilmelidir.
  4. İslâm Medeniyetinde Eğitim Kurumları
  5. İslâm'da Bilginin Kaynakları

Ayrıca Lise 10.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Şiilik mezhebinin kollarını ve inanç farklılıklarını anlamak.

İtaat kavramının toplumsal ve siyasi boyutlarını anlamak.

İslam hukuk mezheplerinin tarihi gelişimini anlamak.

İslam düşünce tarihindeki önemli şahsiyetleri ve fikirlerini bilmek.

İsrafın olumsuz sonuçlarını fark etmek

İslam'a göre iyi ve kötü davranışları ayırt etmek

İslam'ın denge ve uyum konusundaki öğretisini anlamak

İslam'ın ahlak anlayışını kavramak

Erdemli ve erdemsiz davranışları ayırt etme

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sünnetini öğrenme

İslam ahlakının temel kavramlarını öğrenme

Ailenin önemi ve değerini kavrama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri