Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Şia'nın resmî mezhebi nedir?


 2. Cevap: İmamiye Açıklama:

  İmamiye ekolü, İran'da resmî mezhep olarak benimsenmiştir. 3. İmamiye'nin dinin temel esasları nelerdir?


 4. Cevap: Tevhid, nübüvvet, imamet, ahiret ve adalet Açıklama:

  İmamiye, İslam'ın temel ilkelerinin bu beş esas üzerine kurulu olduğuna inanır. 5. Maliki mezhebinin özelliği nedir?


 6. Cevap: Medine halkının uygulamalarına öncelik vermesi Açıklama:

  Malik b. Enes, Medine'deki örfi uygulamaları dinin anlayışında önemli bir kaynak olarak görmüştür. 7. Şafii mezhebinin kurucusu kimdir?


 8. Cevap: İmam Şafii Açıklama:

  Şafii, farklı coğrafyalarda edindiği bilgi ve tecrübeleri fıkıh anlayışında kullanmıştır. 9. Ölçülü olmanın önemini belirtiniz.


 10. Cevap: İnsanı yüceltir, tutum ve davranışlarında olgunluğa ulaştırır. Açıklama:

  Ölçülü olmak, erdemli olmaktır ve insanın ahlaki gelişimine katkı sağlar. 11. İdeal bir toplumda ölçülü olmanın rolünü tartışınız.


 12. Cevap: Toplumsal birlik, huzur ve kardeşliğin gerçekleşmesi için gereklidir. Açıklama:

  Erdemli insanlar bir araya geldiğinde erdemli bir toplum oluşur ve bu da sosyal uyuma yol açar. 13. Aile yaşamında ölçülü davranışlar sergilemenin faydaları nelerdir?


 14. Cevap: Aile yaşamında ölçülü davranmak, aile fertleri arasındaki uyumu güçlendirir, çatışmaları azaltır ve huzurlu bir ortam oluşturur. Açıklama: 15. Hucurât suresi 11-12. ayetlerinde insanlara hangi olumsuz tutumlardan kaçınmaları gerektiği belirtilmektedir?


 16. Cevap: Kardeşlikle alay etme, kötü isimler takma, ayıplama, zanda bulunma, gizlilikleri araştırma ve gıybet yapma. Açıklama: 17. Erdemli davranışların örneklerini sıralayınız.


 18. Cevap: Dürüstlük, yardımseverlik, saygı, merhamet, hoşgörü, affedicilik, cömertlik. Açıklama: 19. Hadis rivayetine göre mağaraya sığınan kişiler kimlerdir?


 20. Cevap: Üç kişi Açıklama:

  Hadiste geçen üç kişi, çoban, terzi ve işçi olarak belirtilmiştir. 21. Hadis rivayetinde geçen üç kişiye ait meslekleri yazınız.


 22. Cevap: Çoban, terzi, işçi Açıklama:

  Hadiste geçen üç kişi, farklı mesleklerdendir. 23. Hadis rivayetindeki olaydan insanlara verilebilecek ders nedir?


 24. Cevap: Doğruluk, dürüstlük ve işçi haklarına riayet etmenin önemi Açıklama:

  İşçinin ücretini geçiktirmeden ödeme ve işverenle işçi arasındaki güven ilişkisinin önemi vurgulanmaktadır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) İsraf, ölçü dışına çıkmaktır.
  2. (.....) Hz. Peygamber israftan kaçınmıştır.
  3. (.....) İsraf sadece maddi konularla sınırlıdır.
  4. (.....) İntikam almak erdemli bir davranıştır.
  5. (.....) Müslümanlar dengeli bir ümmettir.
  6. (.....) Ölçülü olmak, aşırılıktan uzak durmaktır.
  7. (.....) Lokman, oğluna ölçülü davranmasını tavsiye etmiştir.
  8. (.....) Hz. Muhammed, en güzel örnektir.
  9. (.....) İslam öncesi din mensupları dinde aşırılığa gitmiştir.
  10. (.....) İyi işler her zaman iyidir.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama:

  * İsraf, ölçü dışına çıkmak anlamına gelir. * Hz. Peygamber israftan kaçınmış ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir. * İsraf sadece maddi konularla sınırlı değildir, zaman ve duygu israfı da vardır. * İntikam almak, İslam ahlakına uygun değildir. * Müslümanlar, inanç, ahlak ve davranışlarında dengeli bir ümmettir. * Ölçülü olmak, aşırılıktan uzak durmayı gerektirir. * Lokman, oğluna yürüyüşünde, sesinde ve genel olarak davranışlarında ölçülü olmasını tavsiye etmiştir. * Hz. Muhammed, tüm Müslümanlar için en güzel örnektir. * İslam öncesi din mensupları, tevhidden sapma ve aşırı yüceltme gibi aşırılıklara gitmiştir. * İyi işler bile aşırı yapıldığında iyilik vasfını kaybeder. 27. Eşleştirmeleri Yapın

  a. İmam Malik
  b. İmam Şafii
  c. İmam Ahmed b. Hanbel
  d. İmam Cafer-i Sadık
  1. Medine fıkhının imamı
  2. Fıkıhta kendi yöntemini ortaya koymuştur
  3. Hanbeli mezhebinin önde gelen âlimidir
  4. Caferi mezhebinin temelini oluşturan görüşlere sahiptir

 28. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. d Açıklama:

  Bu eşleştirmeler, isimler ve mezhep/görüş ilişkilerini göstermektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK ATATÜRK VE DİN
  1. Atatürk Dinin Yozlaştırılmasına Karşıdır.
  2. Atatürk'e Göre Din Vazgeçilmez Bir Kurumdur.
  3. Atatürk'ün İslâmiyet ve Hz. Peygamberle İlgili Sözleri
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET İSLÂM VE BİLİM
  1. Din-Bilim İlişkisi
  2. İslâm Aklı Kullanmayı ve Bilimi Teşvik Eder.
  3. İslâm Bilimsel Yöntemlerle Araştırılmalı ve Öğrenilmelidir.
  4. İslâm Medeniyetinde Eğitim Kurumları
  5. İslâm'da Bilginin Kaynakları

Ayrıca Lise 10.sınıf DKAB 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

İmamiye'nin İran ile olan ilişkisini öğrenmek.

İmamiye'nin inanç esaslarını anlamak.

Malikiliğin Medine ile olan bağlantısını anlamak.

Şafii'nin fıkıh düşüncesine yaptığı katkıları öğrenmek.

Ölçülü olmanın faydalarını öğrenmek.

Ölçülü olmanın toplumsal etkilerini anlamak.

Öğrenciler, mağaraya sığınan kişilerin kimler olduğunu öğrenecekler.

Öğrenciler, mağaraya sığınan kişilerin mesleklerini öğrenecekler.

Öğrenciler, hadis rivayetinden insanlara verilebilecek dersi anlayacaklar.

* Öğrenciler israfın tanımını ve türlerini öğrenirler. * Hz. Peygamber'in israfa karşı tavrını anlarlar. * İslam ahlakında ölçülülüğün önemini kavrarlar. * Erdemli ve dengeli bir yaşam tarzının önemini fark ederler. * Peygamberlerin ve bilge kişilerin ölçülü davranışlarını örnek alırlar.

* Öğrenciler, fıkıh imamlarını ve mezheplerini ayırt edebilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri