Lise 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik)

Lise 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. İslam mezhepleri arasında hangi konularda farklılıklar vardır?


 2. Cevap: Dinin kesin hükümleri dışındaki bazı konular (örneğin; ibadetlerin detayları) Açıklama:

  İslam âlimleri, dinin temel ilkelerinde değil, uygulamalarında farklı yorumlar yapmışlardır. 3. Hanefilik mezhebinin kurucusu kimdir?


 4. Cevap: İmam Ebû Hanife Açıklama:

  Ebû Hanife, akla ve akıl yürütmeye önem vererek Hanefi mezhebinin temellerini atmıştır. 5. İslâm'a göre gerçek müminlerin harcama anlayışını açıklayınız.


 6. Cevap: Ne israf ne de cimrilikten uzak durarak dengeli bir harcama yaparlar. Açıklama:

  Müminler, harcamalarında savurganlık veya cimrilikten kaçınarak orta yolu tercih ederler. 7. İsrafın neden nankörlük olduğunu açıklayınız.


 8. Cevap: Çünkü nimetlerin kıymetini bilmemek ve savurganca kullanmaktır. Açıklama:

  İsraf eden kişi, sahip olduğu nimetlerin değerini anlamaz ve onları hor görür. 9. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ölçülü yaşamından iki örnek veriniz.


 10. Cevap: * Alışverişte adaleti gözetmesi. * Savaşa ve barışa dengeli yaklaşması. Açıklama:

  Hz. Muhammed'in hayatı, her alanda ölçülülüğün bir örneğidir. 11. Müslümanların maddi imkanları kullanırken nasıl davranmaları gerektiği açıklayınız.


 12. Cevap: Müslümanlar, Allah'ın nimetlerine şükür borçludurlar ve bu nimetleri yerinde kullanmalıdırlar. Cimrilik ve savurganlıktan kaçınarak ölçülü harcamalar yapmalıdırlar. Açıklama: 13. İbn-i Ömer'in anlattığı hikayede geçen üç arkadaşın salih amellerinden örnekler veriniz.


 14. Cevap: 1. Yaşlı anne babasına iyi davranmak. 2. Zina etmekten kaçınmak. 3. Yoksulları doyurmak. Açıklama: 15. Hucurât suresi 11-12. ayetlerine göre zulmün tanımı nedir?


 16. Cevap: Bir şeyi yerli yerine koymamak ve haksızlık yapmak. Açıklama: 17. Hadis rivayetinin kaynağını belirtiniz.


 18. Cevap: Buhârî, Enbiyâ, 50; Büyû, 98; İcâre, 12; Hars, 13; Edeb, 5; Müslim, Zikr, 100; Ebû Dâvûd, Büyû, 29. Açıklama:

  Hadis rivayeti, birçok güvenilir hadis kaynağında geçmektedir. 19. İşçi ücretini neden geciktirmeden veriyordu?


 20. Cevap: Rivayette, işçi ücretini geciktirmeden verdiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Açıklama:

  Hadis rivayetinde, işçinin ücretini geciktirdiğine dair bir ifade geçmez. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Hz. Peygamberin vefatından sonra halifelik konusunda ilk tartışmalar...
  (.....) 2. Hicret, Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç etme olayıdır.
  (.....) 3. Emeviler, İslam tarihinin en uzun süre hüküm süren hanedanıdır.
  (.....) 4. Muaviye, Hz. Ali ile büyük bir savaş yapmıştır.
  (.....) 5. Hz. Hüseyin, Hz. Peygamberin torunudur.
  (.....) 6. Kerbela Savaşı, Hz. Hüseyin'in şehit olduğu savaştır.
  (.....) 7. Hz. Ömer, Hz. Ebu Bekir'den sonra halife olmuştur.
  (.....) 8. Abbasi Devleti, Emevi Devleti'nden sonra kurulmuştur.
  (.....) 9. Hz. Osman, üçüncü halifedir.
  (.....) 10. İslam tarihinde dört halifelik dönemi vardır.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  * Tüm cümleler doğru bilgidir. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Şafii mezhebi, öncelikli olarak fıkıhta icmâya başvurur.
  2. (.....) İmam Malik, Medine'de doğmuştur.
  3. (.....) İmam-ı Şafiî, Hanbeli mezhebini kurmuştur.
  4. (.....) Caferi mezhebi, on iki imama inanmayı şart koşar.
  5. (.....) Hanbelilik, helal olan her şeyin caiz olduğu ilkesini benimser.
  6. (.....) Nisâ suresi, Mekke'de inmiştir.
  7. (.....) İtaat, Allah'ın (c.c.) emir ve iradesine uymaktır.
  8. (.....) Allah'a itaat, ancak mâruf olan emre itaat gerektirir.
  9. (.....) Caferilik, İran ve Irak'ta yoğun olarak yaygındır.
  10. (.....) kıyas delili, İslam hukukunda açık hüküm bulunmayan meseleleri çözmekte kullanılır.

 24. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 25. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. Hanefilik
  b. Malikilik
  c. Şafiilik
  d. Hanbelilik
  e. Caferilik
  1. İmam Ebû Hanife
  2. İmam Malik
  3. İmam Muhammed
  4. İmam Şafii
  5. İmam Ahmed b. Hanbel
  6. İmam Cafer Sadık

 26. Cevap: 1.a 2.b 3.a 4.c 5.d 6.e Açıklama:

  Bu eşleştirme, fıkhi ekol ve kurucuları arasında bağlantı kurmayı amaçlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

Lise 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Lise 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK ATATÜRK VE DİN
  1. Atatürk Dinin Yozlaştırılmasına Karşıdır.
  2. Atatürk'e Göre Din Vazgeçilmez Bir Kurumdur.
  3. Atatürk'ün İslâmiyet ve Hz. Peygamberle İlgili Sözleri
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET İSLÂM VE BİLİM
  1. Din-Bilim İlişkisi
  2. İslâm Aklı Kullanmayı ve Bilimi Teşvik Eder.
  3. İslâm Bilimsel Yöntemlerle Araştırılmalı ve Öğrenilmelidir.
  4. İslâm Medeniyetinde Eğitim Kurumları
  5. İslâm'da Bilginin Kaynakları

Ayrıca Lise 10.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmştır

Farklı mezheplerin İslam'ın özüyle olan ilişkisini anlamak.

Hanefiliğin kökenini ve özelliğini öğrenmek.

Müminlerin harcama anlayışını kavramak.

İsrafın nankörlük boyutu hakkında bilgi sahibi olmak.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek ahlakını incelemek.

Öğrenciler, hadisin kaynaklarını bilecekler.

Öğrenciler, işçinin ücretini geciktirmediğine dair bilgiyi edinecekler.

* İslam tarihinin ilk dönemiyle ilgili önemli olaylar ve kişiler hakkında bilgi sahibi olunur.

* Fıkıh mezheplerinin temel ilkelerini öğrenmek. * İslam hukukunda delil kaynaklarını tanımak. * Hz. Peygamber'in sünnetinin dinî hükümlerdeki önemini anlamak. * İnsanların yönetici ve bilginlere itaatinin sınırlarını belirlemek. * Caferi mezhebinin temel inançlarını kavramak.

İslam fıkhında yer alan önemli ekoller ve kurucularını öğrenmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri