Lise 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Beşeri afetler nelerdir?


 2. Cevap: Nükleer kazalar, sanayi patlamaları, maden kazaları Açıklama:

  Beşeri afetler, insan faaliyetleri sırasında gerçekleşen afetlerdir. 3. Biyolojik kökenli afetlere üç örnek veriniz.


 4. Cevap: Orman yangınları, salgınlar, böcek istilası Açıklama:

  Biyolojik kökenli afetler, canlı organizmalardan kaynaklanan afetlerdir. 5. Türkiye'de en fazla gerçekleşen afet türünü yazınız.


 6. Cevap: Kütle hareketleri Açıklama:

  Türkiye'de kütle hareketleri, toplam afet sayısının %55'ini oluşturmaktadır. 7. Türkiye'de afetlerin yer alansal dağılımında neden büyük bir dengesizlik vardır?


 8. Cevap: Türkiye'nin coğrafi özellikleri (konum, iklim, jeolojik yapı), afetlerin oluşumunu ve dağılımını etkiler. Açıklama:

  Bazı bölgelerde afet riski artırırken, diğer bölgelerde azaltır. 9. Türkiye'de en çok sel ve taşkın olaylarının yaşandığı illerden üç örnek veriniz.


 10. Cevap: Balıkesir, Rize, Antalya Açıklama:

  Türkiye'de sel ve taşkın olayları en çok bu illerde görülmektedir. 11. Kütle hareketlerinin Türkiye'de neden fazla görüldüğünü açıklayınız.


 12. Cevap: Levha hareketlerinin aktif olması, arazi yapısının kırıklı olması, yağışların fazla olması ve ormanların tahrip edilmesi Açıklama:

  Türkiye'nin jeolojik yapısı ve iklim koşulları, kütle hareketlerinin sıklıkla oluşmasına neden olmaktadır. 13. Türkiye'de hangi iklim bölgesinde doğal nedenli orman yangınları riski daha fazladır?


 14. Cevap: Akdeniz iklim bölgeleri Açıklama:

  Akdeniz iklimi, yazları sıcak ve kurak geçer ve bu koşullar doğal orman yangınları için elverişlidir. 15. Afetlerle mücadele için bireylere ve kurumlara düşen sorumlulukları sıralayınız.


 16. Cevap: * Afet risklerini öğrenme ve tedbir alma * Afetlere hazırlıklı olma * Afet anında yetkililere haber verme * Afet sonrası yardım ve destekte bulunma * Afetlere yönelik önleyici çalışmaların desteklenmesi Açıklama:

  Afetlerle mücadele, bireylerin ve kurumların ortak sorumluluğudur ve etkin afet yönetimi, herkesin katılımını gerektirir. 17. Deprem anında yapılması gerekenleri açıklayınız.


 18. Cevap: * Sağlam bir eşyanın yanına çökmek veya uzanmak. * Pencerelerden, dış duvarlardan uzak durmak. * Binayı terk etmemeye çalışmak. Açıklama:

  Bu önlemler hayat üçgeni oluşturarak kişinin deprem sırasında yaralanma riskini azaltır. 19. Afet öncesi risk yönetimi kapsamında yapılabilecek üç önemli önlemi sıralayınız.


 20. Cevap: * Deprem risk bölgelerinin belirlenmesi. * Depreme dayanıklı binaların yapılması. * Vatandaşların deprem ve etkileri konusunda eğitilmesi. Açıklama:

  Afet öncesindeki önlemler, afetlerin zararlarını en aza indirmede hayati önem taşır. 21. İnsanlar arası iletişimin artması, toplumların kültürel etkileşimine nasıl katkılar sağlar? Açıklayınız.


 22. Cevap: İnsanlar arası iletişimin artması, toplumların kültürel etkileşimine aşağıdaki gibi katkılar sağlar: * Fikir ve düşünce alışverişi: İnsanlar farklı kültürlerden fikir ve düşünceler öğrenebilir, bu da anlayışı ve hoşgörüyü artırabilir. * Sanat ve edebiyatın yayılması: İletişim teknolojileri sayesinde sanat ve edebiyat eserleri farklı kültürlere yayılabilir, kültürel zenginliği artırabilir. * Yaşam tarzlarının öğrenilmesi: İnsanlar farklı kültürlerin yaşam tarzlarını daha iyi anlayabilir ve kendi kültürlerini zenginleştirebilir. Açıklama:

  İnsanlar arası iletişimin artması, kültürel sınırları aşarak toplumlar arasında kültürel değişim ve gelişim için fırsatlar yaratır. 23. Panama Kanalı'nın küresel önemini üç örnekle açıklayınız.


 24. Cevap: * Karayip Denizi ile Büyük Okyanus arasındaki bağlantıyı sağlar. * Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus arasındaki deniz yolu taşımacılığını kısaltır. * Küresel ticarette önemli bir rol oynar. Açıklama: 25. Demir yolu ulaşımının avantajları ve dezavantajları nelerdir?


 26. Cevap: * Avantajları: Ucuz, güvenli, yüksek kapasiteli * Dezavantajları: Dağlık ve engebeli alanlara uygun olmaması, çöl bölgelerinde kullanılamaz olması Açıklama: 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Ulaşım, yalnızca insanların yer değiştirmesini sağlar.
  2. (.....) Haberleşme, mesajların yazılı veya sözlü araçlar kullanılarak iletilmesidir.
  3. (.....) Demiryolu ulaşımı, hava yolu ulaşımında kullanılmaz.
  4. (.....) Kara yolu, insanlığın kullandığı en eski ulaşım yoludur.
  5. (.....) Deniz yolu ulaşımı, özellikle kısa mesafeli taşımacılıkta tercih edilir.
  6. (.....) Ulaştırma sistemleri, ekonomik bir sektör hâline gelmiştir.
  7. (.....) Deniz yolu ulaşımı, aynı anda çok sayıda insanın taşınabilmesini sağlar.
  8. (.....) Sanayi Devrimi, deniz yolu taşımacılığının gelişmesine katkı sağlamıştır.
  9. (.....) Ulaşım, toplumlar arası kültürel etkileşime olanak tanır.
  10. (.....) Deniz yolu ulaşımı, taşıma maliyetlerini artırır.

 28. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 29. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  1. İngiltere'nin en yoğun havalimanı
  2. 2021'de 37 milyona yakın yolcu transferi gerçekleştiren havalimanı
  3. Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri
  4. Dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri
  a) Londra Heathrow Havalimanı
  b) İstanbul Havalimanı
  c) Avrupa
  d) Asya

 30. Cevap: 1. a, 2. b, 3. b, 4. b Açıklama:

  Metinde verilen bilgilere göre, Londra Heathrow Havalimanı İngiltere'nin en yoğun havalimanı, İstanbul Havalimanı 2021'de 37 milyona yakın yolcu transferi gerçekleştirmiş ve Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biridir. İstanbul Havalimanı ayrıca Asya ve Avrupa kıtalarının kesiştiği stratejik bir konumdadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Lise 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRKİYE'NİN SU VARLIĞI
  1. DOĞAL AFETLER VE TOPLUM
  2. DÜNYA'YI BİRBİRİNE BAĞLAYAN AĞLAR
  3. KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA
  4. NEREDE VE NASIL YAŞIYORUZ?
  5. TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL GELİŞİMİ
  6. TÜRKİYE'DE YERLEŞMELER
  7. TÜRKİYE'NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ

Ayrıca Lise 10.sınıf coğrafya dersi 2.dönem sonu yazılı soruları açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Beşeri afet türlerini sınıflandırma becerisi

Biyolojik afet türlerini sınıflandırma becerisi

Türkiye'de en yaygın afet türünü öğrenir.

Türkiye'deki afetlerin coğrafi faktörlerle ilişkisini anlar.

Türkiye'de sel ve taşkın olaylarının yoğun olarak yaşandığı illeri belirleyebilme.

Türkiye'de kütle hareketlerinin nedenlerini anlayabilme.

Türkiye'deki orman yangınları riskinin coğrafi dağılımını anlama.

Afet yönetiminde bireysel ve kurumsal sorumlulukların farkına varma ve toplumun dayanıklılığını artırma.

Deprem anında doğru davranışlar kazanılması.

Afet riskinin azaltılmasında alınması gereken önlemleri anlama.

* Kültürel etkileşimin önemini anlama * İletişimin toplumlar üzerindeki etkisini kavrama

* Ulaşım ve haberleşmenin tanımlarını anlar. * Farklı ulaşım sistemlerinin türlerini sıralar. * Deniz yolu ulaşımının tarihsel gelişimini kavrar. * Ulaşım sistemlerinin ekonomik önemini vurgular. * Ulaşımın insan hayatına ve kültürler arası etkileşime faydalarını açıklar.

Metinle ilgili bilgileri eşleştirme becerisi

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.