Lise 10.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 10.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Hangi hayvan gece aktiftir?

  A) Arı    B) Yarasa    C) Serçe    D) Timsah    E) Baykuş    

 2. Cevap: E Açıklama:

  Yarasa ve baykuş gibi hayvanlar gece aktiftirler ve düşük ışık seviyelerinde aktiftirler. 3. Bir bölgede suyun miktarının azalmasının canlılar üzerindeki etkilerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin artması
  B) Sulak alanlarda yaşayan hayvan türlerinin popülasyonunun artması
  C) Geniş ve parçalı yapraklara sahip bitki türlerinin yaygınlaşması
  D) Tatlı su ekosistemlerindeki alg türlerinin artması
  E) Suya bağımlı canlıların azalması

 4. Cevap: E Açıklama:

  Suyun azalması sulak alanlarda yaşayan canlıların popülasyonunu azaltır ve suya bağımlı canlıların hayatta kalmasını zorlaştırır. 5. Fotosentez yapan canlılara aşağıdakilerden hangisi örnektir?

  A) Öglena    B) Mantat    C) Hayvanlar    D) Bakteriler    E) Amipler    

 6. Cevap: A Açıklama:

  Öglena, hem fotosentez yapabilen hem de dış ortamdan besin alabilen bir canlıdır. 7. Aşağıdakilerden hangisi tüketici canlılara örnektir?

  A) Bitkiler                   B) Algler                    
  C) Böcekler                   D) Fotosentetik bakteriler   
  E) Kemosentetik bakteriler                                 

 8. Cevap: C Açıklama:

  Böcekler, besinlerini dış ortamdan hazır olarak alan heterotrof canlılardır. 9. Biyolojik birikim neden tehlikelidir?

  A) Canlıların metabolizmalarını bozabilir
  B) Canlıların üreme yeteneğini azaltabilir
  C) Canlıların biyokütlesini artırabilir
  D) Ekosistemdeki madde döngüsünü hızlandırabilir
  E) Fotosentez hızını artırabilir

 10. Cevap: A Açıklama:

  Biyolojik birikim, besin zincirindeki daha yüksek trofik düzeylerdeki canlıların dokularında tehlikeli maddelerin birikmesine neden olur ve bu maddeler canlıların metabolizmalarını bozabilir. 11. Besin piramidinde, trofik düzeyler yükseldikçe hangi büyüklük azalır?

  A) Birey sayısı             B) Biyokütle               
  C) Vücut büyüklüğü          D) Kullanılabilir enerji   
  E) Üreme hızı                                          

 12. Cevap: A Açıklama:

  Besin piramidinde, trofik düzeyler yükseldikçe birey sayısı azalır, çünkü her üst düzeydeki canlı, daha fazla alt düzeydeki canlıyı tüketmek zorundadır. 13. Hangi besin zincirinde DDT'nin biyolojik birikimi en yüksek olur?

  A) Ot - Tavşan - Kartal
  B) Fitoplankton - Zooplankton - Balık
  C) Bitki - Böcek - Kuş
  D) Bakteri - Yosun - Salyangoz
  E) Mantar - Fare - Yılan

 14. Cevap: B Açıklama:

  DDT, sulu ortamlarda birikir ve besin zincirinde üreticilerden tüketicilere doğru gidildikçe birikim artar. Bu nedenle, sucul ortamlardaki besin zincirlerinde DDT'nin biyolojik birikimi daha yüksek olur. 15. Hangisi karbon döngüsünün bir parçası değildir?

  A) Fotosentez         B) Solunum           
  C) Yanma              D) Azot fiksasyonu   
  E) Ayrışma                                 

 16. Cevap: D Açıklama:

  Azot fiksasyonu, azot döngüsünün bir parçasıdır, karbon döngüsünün değil. 17. Hangi faktör biyoçeşitliliği en çok tehdit etmektedir?

  A) Doğal afetler         B) İnsan faaliyetleri   
  C) İklim değişikliği     D) Aşırı avlanma        
  E) Habitat kaybı                                 

 18. Cevap: B Açıklama:

  İnsan faaliyetleri (ör. tarım, madencilik, şehirleşme) biyoçeşitliliği tehdit eden en büyük faktördür. 19. Hava kirliliğine neden olan yapay kirleticiler arasında hangisi yoktur?

  A) Egzoz gazları
  B) Volkan patlamaları
  C) Fosil yakıtların yakılması
  D) Fabrika bacalarından çıkan gazlar
  E) Yangınlar

 20. Cevap: B Açıklama:

  Volkan patlamaları doğal bir kirleticidir ve yapay kirleticilere dahil edilmez. 21. Küresel iklim değişikliğinin aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?

  A) Deniz seviyelerinin yükselmesi
  B) Buzulların erimesi
  C) Kuraklık ve sel felaketleri
  D) Bitki örtüsünün bozulması
  E) Havanın kalitesinin artması

 22. Cevap: E Açıklama:

  Küresel iklim değişikliği, deniz seviyelerinin yükselmesine, buzulların erimesine, kuraklık ve sel felaketlerine ve bitki örtüsünün bozulmasına neden olur. Havanın kalitesinin artması, iklim değişikliğinin bir sonucu değildir. 23. Toprak kirliliğinin canlılara en önemli zararı hangisidir?

  A) Gen mutasyonları
  B) Kan kanseri
  C) Besin zinciriyle zehirlenme
  D) Alerji ve kanser
  E) Solunum sorunları

 24. Cevap: C Açıklama:

  Toprağa karışan zararlı maddeler, bitkiler tarafından alınır ve besin zinciri yoluyla insanlara ve diğer canlılara geçer, bu da zehirlenmelere neden olur. Diğer seçenekler toprak kirliliğinin etkileri olmakla birlikte, besin zinciriyle zehirlenme en önemli zararıdır. 25. Yaban hayatına zarar veren insan faaliyetlerinden biri hangisidir?

  A) Ağaç dikimi
  B) Sulak alanların korunması
  C) Aşırı avlanma
  D) Toprakların gübrelenmesi
  E) Ormanlık alanların artırılması

 26. Cevap: C Açıklama:

  Aşırı avlanma, yaban hayvanlarının popülasyonunu azaltarak ekosistem dengesini bozabilir. 27. Kuzey Kutbu'ndaki erimenin doğrudan etkilediği canlılardan biri hangisidir?

  A) Kutup ayıları    B) Penguenler      
  C) Morslar          D) Filler          
  E) Devekuşları                         

 28. Cevap: A Açıklama:

  Kutup ayıları buzullar üzerinde avlanır ve erime avlanma alanlarını daraltır. 29. Ekolojik evlerin ortak özellikleri arasında hangisi bulunmaz?

  A) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı
  B) Zararlı maddeler içeren malzemelerin kullanılması
  C) Su tasarrufu sağlayan sistemler
  D) Karbon ayak izini azaltma
  E) Doğaya uyumlu malzemelerle yalıtım

 30. Cevap: B Açıklama:

  Ekolojik evler, zararlı maddeler içeren malzemelerin kullanılmasından kaçınır ve doğaya uyumlu malzemeler tercih eder. 31. Bir kişinin karbon ayak izini arttıran faktörlerden hangisidir?

  A) Toplu taşıma kullanmak
  B) Enerji tasarruflu ampuller kullanmak
  C) Geri dönüşüm yapmak
  D) Uzak mesafelerden gelen ürünler tüketmek
  E) Ağaçlandırma çalışmaları yapmak

 32. Cevap: D Açıklama:

  Uzak mesafelerden gelen ürünlerin tüketimi, ürünlerin nakliyesi için yakıt kullanımı nedeniyle karbon ayak izini artırır. 33. Biyoremediasyon yöntemi ile çevreden uzaklaştırılan kirleticiler hangi forma dönüştürülür?

  A) Daha zararlı bir forma      B) Kullanılabilir bir forma   
  C) Serbest forma               D) Toksik bir forma           
  E) Katı bir forma                                            

 34. Cevap: B Açıklama:

  Biyoremediasyon yöntemi ile çevreden uzaklaştırılan kirleticiler hangi forma dönüştürülür? A) Daha zararlı bir forma B) Kullanılabilir bir forma C) Serbest forma D) Toksik bir forma E) Katı bir forma Cevap: Biasyon yöntemi ile çevreden uzaklaştırılan kirleticiler hangi forma dönüştürülür? A) Daha zararlı bir forma B) Kullanılabilir bir forma C) Serbest forma D) Toksik bir forma E) Katı bir forma Cevap: B 35. Aşağıdakilerden hangisi Paris İklim Anlaşması'nın amaçlarından biri değildir?

  A) Sera gazı emisyonlarını azaltmak
  B) Ormanların korunmasını teşvik etmek
  C) Sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak
  D) Nükleer enerjiye yatırım yapmak
  E) Çevrenin korunmasını desteklemek

 36. Cevap: D Açıklama:

  Paris İklim Anlaşması, nükleer enerjiye yatırım yapmayı hedeflemez. 37. Aşağıdakilerden hangisi biyokaçakçılığın bir nedeni DEĞİLDİR?

  A) Yaşam alanlarının yok olması
  B) Yasa dışı ticaret
  C) Çevre kirliliği
  D) Yangınlar
  E) Nesillerinin tükenme tehlikesi

 38. Cevap: D Açıklama:

  Yangınlar biyokaçakçılığın bir nedeni değildir. 39. Tohum ve gen bankalarının ülke ekonomisine katkısı nedir?

  A) İthal edilen tohumlara olan bağımlılığı azaltmak
  B) Ender türlerin korunmasını sağlamak
  C) Yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesi
  D) Tarım ürünlerinin verimini artırmak
  E) Gıda güvenliğini sağlamak

 40. Cevap: A Açıklama:

  Tohum ve gen bankaları, ülkenin kendi tohumlarını üretmesini sağlayarak ithal edilen tohumlara olan bağımlılığı azaltır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 10.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 10.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 10.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 10.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DÜNYAMIZ
  1. Biyomlar
  2. Ekosistem Ekolojisi

Ayrıca Lise 10.sınıf biyoloji dersi sene sonu yazılıya hazırlık test 2, müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak mebsianvlari.com tarafından hazırlanmıştır

Canlıların davranış kalıplarının çevresel faktörlere uyum sağladığını anlamak.

Bir bölgedeki su miktarının canlılar üzerindeki etkilerini anlamak.

Fotosentetik ve kemosentetik canlıları ayırt edebilme

Üretici ve tüketici canlıları ayırt edebilme

Ekosistemdeki biyolojik birikimin sonuçlarını açıklar.

Besin piramidindeki büyüklüklerin değişimini açıklar.

Besin zincirlerinde madde döngülerini yorumlamak

Karbon döngüsünü anlama, döngünün aşamalarını tanımlama

Canlıların yaşam ortamlarını ve biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri anlama.

Hava kirliliğinin nedenleri ve sonuçlarını araştırma.

İklim değişikliğinin nedenleri, etkileri ve önlemleri

Toprak kirliliğinin nedenleri, etkileri ve önlemleri

İnsan faaliyetlerinin doğal hayat üzerindeki etkilerini inceler.

Çevresel sorunların canlılar üzerindeki etkilerini değerlendirme

Ekolojik evlerin özelliklerini anlamak

Karbon ayak izinin bileşenlerini ve azaltma yöntemlerini bilmek

Biyokaçakçılığın nedenlerini bilir.

Bitki gen kaynaklarının önemini anlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.