Lise 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Ekosistemin biyotik bileşenlerini yazınız.


 2. Cevap: Üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar Açıklama:

  Ekosistemdeki canlı bileşenler, bu şekilde üç gruba ayrılır. 3. İklimin canlılar üzerindeki etkilerinden üç örnek veriniz.


 4. Cevap: Canlıların dağılımını etkiler, üreme hızlarını belirler, davranışlarını değiştirir. Açıklama:

  İklim, canlıların yaşamlarını çeşitli şekillerde etkileyebilir. 5. Ekosistemdeki üretici canlılara örnekler veriniz.


 6. Cevap: Yosunlar, çam ağaçları ve algler Açıklama:

  Üretici canlılar, fotosentez yoluyla kendi besinlerini üreten canlılardır. 7. Hem ototrof hem heterotrof canlılara bir örnek veriniz ve özellikleri hakkında bilgi açıklayınız.


 8. Cevap: Öglena Açıklama:

  Öglena, ışık olduğunda fotosentez yaparak kendi besinini üretirken, ışıksız ortamda dış ortamdan besin alabilir. 9. Madde döngüleri nedir? Açıklayınız.


 10. Cevap: Madde döngüleri, canlı ve cansız ortamlar arasında yaşam için gerekli olan maddelerin düzenli olarak dolaşımıdır. Açıklama:

  Madde döngüleri, canlıların ihtiyacı olan karbon, su, oksijen, azot gibi maddelerin ekosistem içinde sürekli bir şekilde kullanılmasını ve geri kazanılmasını sağlar. 11. DDT'nin biyolojik birikimini etkileyen faktörler nelerdir? Listeleyiniz.


 12. Cevap: * Canlının beslenme düzeyi * Canlının metabolizma hızı * DDT'nin yağda çözünür olması Açıklama:

  DDT, yağda çözünen bir madde olduğundan, üst beslenme düzeylerindeki canlılarda daha yüksek konsantrasyonlarda birikir. Ayrıca, daha yavaş metabolizma hızına sahip canlılarda birikim daha fazladır. 13. Biyoçeşitliliğin azalmasına neden olan faktörler nelerdir?


 14. Cevap: Hızlı nüfus artışı, tüketimin artması, şehirleşme, endüstrileşme, ev ve sanayi atıkları, küresel ısınma Açıklama:

  Biyoçeşitliliğin azalması, insan kaynaklı faaliyetlerin sonucu oluşan bir sorundur. Bu faaliyetler, canlıların yaşam alanlarını tahrip ederek ve kirleterek biyolojik çeşitliliğe zarar verir. 15. Ozon tabakasının incelmesine neden olan gazları üç tane örnek veriniz.


 16. Cevap: Kloroflorokarbonlar (CFC'ler), hidroflorokarbonlar (HFC'ler), perflorokarbonlar (PFC'ler) Açıklama:

  Ozon tabakasının incelmesi, insan kaynaklı olarak atmosfere salınan belirli gazlardan kaynaklanır. Bu gazlar, ozon moleküllerine zarar vererek tabakanın incelmesine neden olur. 17. Ses kirliliğinin fizyolojik etkilerini açıklayınız.


 18. Cevap: Kalıcı işitme kayıpları, yüksek tansiyon, solunum rahatsızlıkları Açıklama:

  Ses kirliliği, fizyolojik olarak kulak, kalp ve akciğerler üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. 19. Erozyonu önlemek için alınabilecek üç önlem nedir?


 20. Cevap: Teraslama, eğime dik sürme, bitki örtüsünün korunması Açıklama:

  Erozyon, toprağın verimli üst katmanlarının aşınması ve taşınmasıdır. Bu önlemler, toprağı aşınmaya karşı koruyarak erozyonu önlemeye yardımcı olur. 21. Karbon ayak izinin bileşenlerini açıklayınız.


 22. Cevap: Birincil ayak izi ve ikincil ayak izi Açıklama:

  Karbon ayak izi; birincil ayak izi ve dolaylı karbondioksit salınımını ölçen ikincil ayak izinden oluşur. 23. Su ayak izinin farklı bileşenlerini belirtiniz.


 24. Cevap: Yeşil, mavi ve gri Açıklama:

  Su ayak izi, yeşil (yağmur suyu), mavi (tatlı su kaynakları) ve gri (kirletilmiş su) su bileşenlerinden oluşur. 25. Doğal kaynakların sürdürülebilirliği için üç örnek veriniz.


 26. Cevap: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, atıkların geri dönüşümü ve habitatların korunması. Açıklama:

  Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde doğal kaynakları korumayı içerir. Yenilenebilir enerji kaynakları fosil yakıtların yerini alabilirken, geri dönüşüm atıkların çevreye zarar vermesini azaltır. Habitatların korunması ise türlerin hayatta kalması için gereklidir. 27. Gen bankalarının işlevini açıklayınız.


 28. Cevap: Gen bankaları, canlı türlerinin genetik çeşitliliğini korumak için kullanılır. Açıklama:

  Gen bankaları, tohumlar, dokular veya DNA gibi genetik materyallerin saklandığı yerlerdir. Bu materyaller, nesli tükenmekte olan türlerin korunmasına, ıslah çalışmalarına ve gelecekteki araştırma amaçlarına yardımcı olur. 29. Biyokaçakçılıkla mücadelede biyoteknolojik yöntemler nelerdir?


 30. Cevap: DNA analizi, izleme cihazları, izleme köpekleri Açıklama:

  Bu yöntemler, yasadışı yaban hayatı ticaretini araştırmak, tespit etmek ve önlemek için kullanılır. 31. Ülkemizde nesli tükenme tehlikesi altında olan üç memeli hayvan türü veriniz.


 32. Cevap: Anadolu parsı, Asya fili, yaban öküzü Açıklama:

  Bu türler insan faaliyetleri nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 33. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Türkiye, endemiği yüksek ülkelerden biridir.
  (.....) 2. Endemik türler, sadece belirli bölgelerde yaşayan canlılardır.
  (.....) 3. Türkiye'de 1000'den fazla endemik bitki türü bulunmaktadır.
  (.....) 4. Denizli horozu, endemik bir hayvan türüdür.
  (.....) 5. Sivas kangal köpeği, Türkiye'ye özgü bir köpek ırkıdır.
  (.....) 6. Endemik türler, ekonomik açıdan değersizdir.
  (.....) 7. Biyolojik çeşitliliğin azalması, endemik türleri de tehlikeye atar.
  (.....) 8. Safran, Ankara'da yetişen endemik bir bitkidir.
  (.....) 9. Endemik türler, ekolojik dengeyi korumada önemli rol oynar.
  (.....) 10. Türkiye'de endemik türlerin korunmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

 34. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  Endemik türler, sadece belirli bölgelerde yaşayan canlılardır ve Türkiye birçok endemik türü barındıran bir ülkedir. Endemik türler ekonomik açıdan değerlidir ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında önemli rol oynarlar. 35. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. Üretici
  b. Tüketici
  c. Ayrıştırıcı
  d. Komünite
  e. Popülasyon
  f. Ekosistem
  g. Biyosfer
  1. Dünya üzerinde canlıların yaşadığı alanların tümü
  2. Belirli bir alanda yaşayan ve birbirleriyle etkileşim içinde olan popülasyonların oluşturduğu topluluk
  3. Canlı olmayan çevre ile birlikte canlı komünitelerini içeren birim
  4. Fotosentez yapan canlılar
  5. Diğer canlıları tüketerek beslenen canlılar
  6. Ölü bitki ve hayvan atıklarını besin olarak tüketen canlılar
  7. Aynı türe ait canlılardan oluşan grup

 36. Cevap: 1. g 2. d 3. f 4. a 5. b 6. c 7. e Açıklama:

  Verilen eşleştirmeler, canlıların sınıflandırılması ve ekosistem yapısı ile ilgili temel kavramları açıklamaktadır. 37. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. .... canlıların bulundukları ortamın sıcaklığı hayati önem taşır.
  2. Kuşların uygun sıcaklığın olduğu bölgelere göç etmesi bir .... örneğidir.
  3. Toprak, bazı hayvan ve mikroorganizmalar için .... alanıdır.
  4. Toprağın mineral miktarı, .... etkiler.
  5. Enzimlerin çalışabildikleri uygun .... değerleri vardır.
  6. Üreticiler, diğer canlıları .... sağlayan canlı türleridir.
  7. ..... canlı bileşenlerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
  8. Tüketici canlılar, ihtiyaç duydukları organik besinleri .... üretir.
  9. Ayrıştırıcılar, .... inorganik bileşenlere ayırarak madde döngülerinin devamını sağlar.
  10. Aynı tür canlılardan oluşan, belirli bir zaman diliminde aynı yaşam alanını paylaşan canlı grubuna .... denir.

 38. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Lise 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Lise 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DÜNYAMIZ
  1. Biyomlar
  2. Ekosistem Ekolojisi

Ayrıca Lise 10.sınıf biyoloji dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Ekosistemdeki canlı bileşenlerin çeşitlerini tanımlayabilir.

İklimin canlılar üzerindeki temel etkilerini sıralayabilir.

Ekosistemdeki üretici canlıları ve rollerini anlar.

Hem ototrof hem heterotrof canlıların özelliklerini anlar.

Öğrenciler, madde döngülerinin önemini ve mekanizmasını anlar.

Öğrenciler, biyolojik birikimin nedenlerini ve mekanizmasını kavrar.

İnsan faaliyetlerinin biyolojik çeşitliliğe olan etkisini anlama.

Ozon tabakasını incelten gazların doğasını anlama.

Öğrenciler, ses kirliliğinin fizyolojik etkilerini anlayabilecekler.

Öğrenciler, erozyonu önlemek için uygulanabilecek yöntemleri bilecekler.

Karbon ayak izinin bileşenlerini öğrenmek.

Su ayak izinin bileşenlerini öğrenmek.

Öğrenciler, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının önemini ve örneklerini öğrenirler.

Öğrenciler, gen bankalarının genetik çeşitliliğin korunmasındaki rolünü anlarlar.

Biyokaçakçılıkla mücadelede kullanılan yöntemleri tanımak

Türkiye'deki nesli tükenme tehlikesi altındaki memeli hayvanları öğrenmek

* Öğrenciler, endemiğin tanımını öğrenecekler. * Türkiye'nin endemik türler açısından zengin olduğunu anlayacaklar. * Endemik türlerin korunmasının önemini kavrayacaklar. * Türkiye'de endemik türlerin korunmasına yönelik çalışmaların olduğundan haberdar olacaklar.

Ekosistemdeki canlı bileşenleri ve bunların özelliklerini anlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.