Lise 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Uzay teknolojisinden günlük yaşama uyarlanan bir cihaz hangisidir?

  A) Akıllı telefon       B) Mikrodalga fırın    
  C) Yazıcı               D) Direksiyon simidi   
  E) İşitme cihazı                               

 2. Cevap: E Açıklama:

  Uzay teknolojisinden günlük yaşama uyarlanan cihazlardan biri işitme cihazlarıdır. 3. Aşağıdakilerden hangisi uzayda ilk insansız uzay yolculuğu gerçekleştiren araçtır?

  A) Sputnik 1
  B) Apollo 11
  C) Voyager 1
  D) Hubble Uzay Teleskobu
  E) Uluslararası Uzay İstasyonu

 4. Cevap: A Açıklama:

  Uzayda ilk insansız uzay yolculuğu, 1957'de Sputnik 1 ile gerçekleştirildi. 5. Roketi harekete geçiren güç nedir?

  A) Elektrik          B) Yanma            
  C) Nükleer fisyon    D) Rüzgar           
  E) Güneş enerjisi                        

 6. Cevap: B Açıklama:

  Roketler, yakıtın yanmasıyla oluşan itici güç sayesinde hareket eder. 7. Apollo Projesi kapsamında gerçekleştirilen uzay uçuşları hangi yıllarda yapıldı?

  A) 1958-1962    B) 1960-1966    C) 1968-1972    D) 1974-1978    E) 1980-1984    

 8. Cevap: C Açıklama:

  Apollo Projesi kapsamında 1968-1972 yılları arasında çeşitli insanlı Ay uçuşları gerçekleştirildi. 9. SETİ programının amacı nedir?

  A) Evrende başka canlılar arayışı
  B) Uzay çöplerinin temizliği
  C) Gezegenlerin keşfi
  D) Uzayda maden çıkarma
  E) Uzay teknolojilerinin geliştirilmesi

 10. Cevap: A Açıklama:

  SETİ programının amacı, Dünya dışında evrende başka canlılar olup olmadığını araştırmaktır. 11. Fermi Paradoksu'na göre, evrende farklı uygarlıkların rastlanmasının olasılığı yüksek olduğunu fakat henüz böyle bir kanıt bulunamamasının nedeni nedir?

  A) Uzayın çok geniş olması
  B) Teknolojik kısıtlamalar
  C) Uzaylıların Dünya'yı ziyaret etmek istememesi
  D) Evrende yaşamın çok nadir olması
  E) Uzay araştırmalarının yetersizliği

 12. Cevap: A Açıklama:

  Fermi Paradoksu, uzayın çok geniş olması ve farklı uygarlıkların birbirlerini bulmasını zorlaştırması nedeniyle oluşur. 13. Gerçek güneş zamanı hangisini ifade eder?

  A) Güneş'in bir gözlem yerine ait saat açısı ile belirlenen zaman
  B) Güneş'in, bir gözlemcinin bulunduğu meridyenden ardışık iki geçişi arasındaki süre
  C) Ortalama güneş zamanının bir yerin meridyeninden ardışık iki geçişi arasındaki süre
  D) Bir gözlem yerine ait saat açısı ile belirlenen yıldız zamanı
  E) Ortalama güneş'in bir gözlem yerine ait saat açısı ile belirlenen zaman

 14. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, gerçek güneş zamanının Güneş'in bir gözlem yerine ait saat açısı ile belirlendiği belirtilmiştir. 15. Bir koloninin kurulmasına yönelik temel amaçlardan biri hangisidir?

  A) Yeni yaşam alanları yaratmak
  B) Doğal kaynakları sömürmek
  C) İnsan ırkının yok olma tehlikesini önlemek
  D) Bilimsel araştırmalar yapmak
  E) Turizm potansiyelini artırmak

 16. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, uzay kolonileri fikrinin temel nedenlerinden birinin Dünya kaynaklarının tükenme tehlikesi ve insan ırkının yok olma riski olduğu belirtilmektedir. 17. Bir yıldız gününün kaç yıldız saati olduğunu belirleyin:

  A) 23    B) 24    C) 25    D) 26    E) 27    

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bir yıldız günü, Dünya'nın kendi ekseni etrafında bir tam dönüşünü tamamladığı süredir ve 24 yıldız saatine eşittir. 19. 1 Güneş günü ile 1 yıldız günü arasında aşağıdakilerden hangisi bulunur?

  A) 1 Gg = 0,99726965 Yg    B) 1 Gg = 1,00273785 Yg   
  C) 1 Yg = 0,99726965 Gg    D) 1 Yg = 1,00273785 Gg   
  E) 1 Gg = 1 Yg                                       

 20. Cevap: D Açıklama:

  1 Güneş günü, 1,00273785 yıldız gününe eşittir. 21. Miladi takvimde yılların nasıl belirlendiğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Hz. Muhammed'in doğumu
  B) Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçü (Hicret)
  C) Hz. İsa'nın doğumu
  D) Julius Caesar'ın doğumu
  E) Güneş yılının 365 gün olduğu varsayımı

 22. Cevap: C Açıklama:

  Miladi takvimde yıllar, Hz. İsa'nın doğumunu başlangıç olarak alır. 23. Saat 12:00'de Güneş doğuda ise saat 18:00'de hangi yöne hareket etmiş olur?

  A) Kuzey    B) Güney    C) Doğu    D) Batı    E) Yukarı    

 24. Cevap: D Açıklama:

  Güneş, Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü nedeniyle batıya doğru hareket eder. 25. Bir gözlemci, Güneş'in bir yıldızdan 6 saat sonra doğduğunu gözlemliyor. Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki kayma değeri günde kaç derecedir?

  A) 1°    B) 2°    C) 3°    D) 4°    E) 5°    

 26. Cevap: D Açıklama:

  Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki kayma değeri günde yaklaşık 4 derecedir. 27. Güneş'in 21 Mart'ta bulunduğu takımyıldızı hangisidir?

  A) Başak    B) Terazi    C) Koç    D) Oğlak    E) Aslan    

 28. Cevap: C Açıklama:

  21 Mart'ta Güneş, ilkbahar ılım noktasında bulunur ve bu nokta Koç takımyıldızı ile çakışır. 29. Ay'ın günlük hareketi sırasında gerçekleştirdiği hareket hangisidir?

  A) Doğuş ve batış            B) Ay tutulması             
  C) Güneş tutulması           D) Yıldızlara doğru kayma   
  E) Dünya'dan uzaklaşma                                   

 30. Cevap: A Açıklama:

  Günlük hareket sırasında gök cisimleri doğar ve batar. 31. Ay'ın Dünya'nın yörünge düzlemine göre kaç derecelik bir eğikliği vardır?

  A) 10°    B) 5°    C) 15°    D) 23,5°    E) 27°    

 32. Cevap: B Açıklama:

  Ay'ın yörünge düzlemi, Dünya'nın yörünge düzlemine göre 5° eğiktir. 33. Ay'ın aylık hareketinin nedeni nedir?

  A) Dünya'nın dönmesi
  B) Güneş'in çekimi
  C) Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesi
  D) Ay'ın kendi ekseni etrafındaki dönüşü
  E) Güneş ve Ay'ın ortak çekim kuvveti

 34. Cevap: C Açıklama:

  Ay'ın aylık hareketi, Dünya etrafındaki elips şeklinde bir yörüngede dolanmasından kaynaklanır. 35. Ay'ın hangi evresinde Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünün tamamı aydınlıktır?

  A) Yeni Ay          B) Hilal Ay        
  C) Dolunay          D) Son Dördün Ay   
  E) İlk Dördün Ay                       

 36. Cevap: C Açıklama:

  Dolunay evresinde Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünün tamamı Güneş ışığı alır ve aydınlanır. 37. Aşağıdakilerden hangisi Kavuşul Ay süresine ETKİ ETMEZ?

  A) Ay'ın yörüngesinin şekli
  B) Ay'ın Dünya etrafındaki dolanım süresi
  C) Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanım süresi
  D) Ay'ın kendi ekseni etrafındaki dönüş süresi
  E) Ay'ın ekvator yarıçapı

 38. Cevap: E Açıklama:

  Ay'ın ekvator yarıçapı, Kavuşul Ay süresini etkileyen faktörler arasında yer almaz. 39. Son Dördün evresinden İlk Dördün evresine kadar geçen süre ne kadardır?

  A) 7,4 gün    B) 14,8 gün    C) 29,5 gün    D) 39,3 gün    E) 59,1 gün    

 40. Cevap: B Açıklama:

  Ay evreleri arasındaki süre yaklaşık olarak 7,4 gündür. Son Dördün evresinden İlk Dördün evresine kadar 2 kez 7,4 gün geçer. 41. 1919 yılında gerçekleşen tam Güneş tutulması sırasında hangi bilim insanı ışığın eğrisel yayıldığını kanıtladı?

  A) Albert Einstein     B) Isaac Newton       
  C) Sir A. Eddington    D) Galileo Galilei    
  E) Marie Curie                               

 42. Cevap: C Açıklama:

  Metinde "1919 yılında gerçekleşen tam Güneş tutulmasında ... Sir A. Eddington ... ışığın sapmaya uğradığını gözlemledi." ifadesi yer almaktadır. 43. Ay'ın kanlı kırmızı renkte gözükmesinin nedeni nedir?

  A) Ay'ın kendi atmosferi
  B) Güneş ışınlarının kırılması
  C) Dünya'nın gölgesinin Ay'a düşmesi
  D) Ay'ın yüzeyindeki volkanik aktivite
  E) Ay'ın çekirdek sıcaklığının yüksek olması

 44. Cevap: B Açıklama:

  Metinde "Tam Ay tutulması sırasında çoğu zaman Ay, tamamen gözden kaybolmaz. Bunun yerine çok koyu bir kırmız renk alır. Bunun nedeni ise Güneş ışınlarının Yer atmosferinde kırılarak Ay'a ulaşmasıdır." ifadesi yer almaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 10.sınıf astronomi ve uzay bilimleri 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Uzay çalışmalarının günlük yaşam üzerindeki etkilerini anlamak.

Uzay çalışmalarının tarihsel gelişimini bilmek.

Roketlerin çalışma prensibini anlama

Apollo Projesi hakkında bilgi edinme

SETİ programı hakkında bilgi edinme

Fermi Paradoksu'nu anlama

Güneş zamanının türlerini anlamak.

Uzay kolonileri kavramını anlamak.

Yıldız günü ve yıldız saati arasındaki ilişkiyi anlar.

Güneş günü ve yıldız günü arasındaki dönüşüm eşitliklerini hatırlar.

Miladi takvimin temel özelliklerini bilir.

Gezegenlerin yörünge hareketlerini açıklar.

Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki hareketini açıklar.

Burç takımyıldızlarını tanır.

Günlük görünür hareketi kavramak

Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesini anlamak

Ay'ın aylık hareketinin nedenini kavramak

Güneş'ten gelen ışığı Dünya'mıza yansıtan Ay'ın evrelerini açıklar.

Ay'ın Dünya etrafındaki dolanımını ve Kavuşul Ay kavramını açıklar.

Ay'ın evrelerinin oluşma sürelerini hesaplar.

Güneş'in kütle çekiminin ışığı büktüğünü anlama.

Ay tutulmalarının oluşumunu açıklama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri