Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 6.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Kültür ile medeniyet kavramları arasındaki farklar nelerdir?


 2. Cevap: Kültür, bir toplumun değerlerini, inançlarını, sanatını ve iletişimini belirlerken, medeniyet daha çok bir toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel yapısını ifade eder. Açıklama:

  Kültür, toplumun içsel ve bireysel yaşamını şekillendirirken, medeniyet toplumun dışa yönelik ve genel yapısını anlatır. 3. Ahmet Yesevi'nin kültür ve medeniyetimize katkıları nelerdir?


 4. Cevap: Ahmet Yesevi, öğretileri ve düşünceleriyle Anadolu'da İslamiyet'in kabulünde etkili olmuştur. Ayrıca, "erdem", "hikmet" ve "fazilet" gibi kavramlarıyla da önemli bir rol oynamıştır. Açıklama:

  Ahmet Yesevi'nin felsefesi ve eserleri, Anadolu'nun İslam kültürüyle bütünleşmesinde ve manevi değerlerin yayılmasında etkili olmuştur. 5. Mevlevilikteki sema töreninin önemi ve verdiği mesajlar nelerdir?


 6. Cevap: Mevlevilikteki sema töreni, sevgi, barış, birlik ve beraberlik gibi mesajları simgeler. Bu tören, insanlara manevi bir deneyim ve birlik hissi yaşatır. Açıklama:

  Mevlevilikteki sema töreni, manevi bir atmosfer oluşturarak sevgi ve birlik mesajlarını sembolize eder. 7. Hacı Bektaş Veli'nin kişiliği ve anlayışı, Anadolu irfanının kaynağı ve önemine nasıl vurgu yapar?


 8. Cevap: Hacı Bektaş Veli'nin kişiliği ve anlayışı, Anadolu'nun manevi mirasına önemli katkılarda bulunmuştur. Onun öğretileri ve anlayışı, Anadolu'nun kültürel ve manevi zenginliğine katkıda bulunmuştur. Açıklama:

  Hacı Bektaş Veli'nin felsefesi ve öğretileri, Anadolu'nun manevi değerlerinin oluşumunda önemli bir rol oynamıştır. 9. Şeyh Edebali'nin Osmanlı Devleti'nin kuruluş nazariyelerindeki rolü nasıl bir özelliğe sahiptir?


 10. Cevap: Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti'nin kuruluş felsefesine yön vermiş, Osman Gazi'ye önemli nasihatlerde bulunarak devletin temel felsefesine katkıda bulunmuştur. Açıklama:

  Şeyh Edebali'nin liderliği ve öğretileri, Osmanlı Devleti'nin nasıl bir yapılanma felsefesine sahip olduğunu gösterir? 11. Harizmi'nin astronomi ve cebir alanındaki çalışmaları hangi yönde Türk bilim tarihine katkı sağlamıştır?


 12. Cevap: Harizmi'nin astronomi ve cebir alanındaki eserleri, Türk bilim tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuş ve matematiksel düşünceye yeni boyutlar kazandırmıştır. Açıklama:

  Harizmi'nin çalışmaları, Türk bilim tarihinde hangi dönemleri ve hangi alanları etkilemiştir? 13. İbni Sina'nın tıp alanındaki çalışmaları Batı dünyasını nasıl etkilemiş ve hangi felsefi konulardaki öğretileriyle tanınmıştır?


 14. Cevap: İbni Sina, tıp alanındaki çalışmalarıyla Orta Çağ'da ve sonrasında Batı dünyasını etkilemiştir. Ayrıca mantık, ontoloji, epistemoloji gibi felsefi konulardaki öğretileriyle de tanınmıştır. Açıklama:

  İbni Sina'nın tıp alanındaki buluşları ve felsefi düşünceleri, Batı düşüncesine ve tıp bilimine ne tür etkilerde bulunmuş ve günümüzde hangi açılardan hala önem taşımaktadır? 15. Ahmet Yesevi'nin Anadolu’da İslamiyet’in kabulüne katkı sağladığı ve düşüncelerinde vurguladığı kavramlar üzerinde duruluyor. Hangi öğretileriyle bilinir ve Anadolu’da İslamiyet’in yayılmasında nasıl bir rol oynamıştır?


 16. Cevap: Ahmet Yesevi, öğretileriyle bilgelik, hikmet ve fazilet gibi kavramları vurgulamıştır. Anadolu'da İslamiyet’in kabulüne ve yayılmasına katkı sağlamıştır. Açıklama:

  Ahmet Yesevi'nin bu kavramları vurgulamasının toplum üzerindeki etkileri ne olmuş ve bu düşünceler hangi yönlerden günümüz kültür ve medeniyetimize yansımıştır? 17. Biruni'nin geniş alanlardaki çalışmaları ve bilgi birikimi üzerinde duruluyor. Hangi alanlarda çalışmıştır ve bu çalışmalar günümüzdeki bilim ve teknolojiye nasıl bir katkı sağlamıştır?


 18. Cevap: Biruni, çok geniş bir alanda çalışmış, astronomiden coğrafyaya, tarihten matematiğe birçok alanda eserler vermiştir. Bu çalışmalar günümüz bilim ve teknolojisine büyük katkılar sağlamıştır. Açıklama:

  Biruni'nin çok disiplinli çalışmaları, günümüzde hangi bilimsel alanlarda önemli bir etkiye sahip olmuştur ve hangi keşifler günümüz bilimine ilham vermiştir? 19. Ali Kuşçu'nun astronomi ve matematik alanlarındaki çalışmaları üzerinde duruluyor. Bu çalışmalar hangi bilimsel gelişmelere yol açmıştır?


 20. Cevap: Ali Kuşçu, astronomi alanında dünya çevresinin ve yer çekimi gücünün hesaplanmasına yardımcı olmuş, matematikte de cebir ve trigonometride ilerlemelere öncülük etmiştir. Açıklama:

  Ali Kuşçu'nun astronomi ve matematikteki çalışmaları, günümüz bilim dünyasında nasıl bir etkiye sahip olmuştur ve hangi ilerlemelere kapı açmıştır? 21. Dede Korkut hikâyelerinin Türk kültüründe barındırdığı toplumsal değerler nelerdir?


 22. Cevap: Dede Korkut hikâyelerinin adalet, liderlik nitelikleri, cesaret ve sadakat gibi toplumsal değerleri aktardığı vurgulanır. Açıklama:

  Dede Korkut hikâyeleriyle anlatılan toplumsal değerlerin günümüz Türk toplumunda ne şekilde yansımaları bulunmaktadır? 23. Kaşgarlı Mahmud'un "Dîvânü Lugâti’t-Türk" adlı eserinin Türk kültürü ve diline etkileri nelerdir?


 24. Cevap: Eserin o dönemdeki Türk toplumunun yaşam tarzı, kültürel değerleri ve sosyal ilişkileri hakkında önemli bilgiler sunduğu ve dilin millî kimliğinin korunmasındaki önemine vurgu yapıldığı ifade edilir. Açıklama:

  Kaşgarlı Mahmud'un eseri, Türk dilinin gelişimi ve millî kimliğin korunmasına nasıl katkı sağlamıştır? 25. Itri'nin geleneksel Türk müziğine sağladığı katkılar nelerdir ve bu katkılar nasıl günümüze yansımıştır?


 26. Cevap: Itri'nin yeni form ve yapılar getirdiği, melodik yapıları geliştirerek Türk musikisinin zenginliğini artırdığı vurgulanır. Açıklama:

  Itri'nin müzik alanındaki yenilikleri ve geleneksel müziğe katkıları günümüz Türk müziğine nasıl etki etmiştir? 27. Hamâmîzâde İsmail Dede Efendi'nin Türk musikisine kazandırdığı makamların önemi nedir?


 28. Cevap: Şarkı, ayin, kâr, ilahi, peşrev gibi farklı formdaki eserleriyle Türk musikisine katkılar sağladığı vurgulanır. Açıklama:

  İsmail Dede Efendi'nin katkıları, Türk müziğinin çeşitliliğini artırmada nasıl bir rol oynamıştır?Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik


Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • NAMAZ İBADETİ
  1. Ezan ve kametin namazla ilişkisinin farkında olur.
  2. Kunut duâlarını ezbere okur ve anlamını söyler.
  3. Namaz ibadetinin anlamını ve namazın niçin kılınması gerektiğini açıklar
  4. Namaza hazırlık şartlarını belirtir.
  5. Namazı bozan durumları bilir
  6. Namazın bireysel ve toplumsal katkılarının farkında olur.
  7. Namazın hazırlık şartlarından olan abdestin, boy abdesti (gusül)nin ve teyemmümün hangi durumlarda ve nasıl yapıldığını açıklar.
  8. Namazın kılınış şartlarını açıklar.
  9. Namazın kılınışını gösterir.
  10. Namazın, kişinin duygu dünyası, davranışları, temizlik bilinci ve zamanı iyi kullanma alışkanlığı üzerindeki etkisini açıklar.
  11. Vakit, cuma, teravih, bayram ve cenaze namazlarının ne zaman ve nasıl kılındığını bilir.
 • SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED
  1. Bedir, Uhut ve Hendek Savaşları hakkında neden-sonuç ilişkilerine dayalı olarak bilgi sahibi olur
  2. Hz. Muhammed’e gelen ilk ayetlerin içeriğini belirtir.
  3. Hz. Muhammed’in Hudeybiye Antlaşması’nda ve Mekke’nin fethinde sergilediği tavrı barış açısından değerlendirir.
  4. Hz. Muhammed’in İslam’a çağrısını neden yakın çevresinden başlayarak yaygınlaştırdığını açıklar.
  5. Hz. Muhammed’in sosyal barışa ve eğitim-öğretime yönelik faaliyet ve düzenlemelerini örneklerle açıklar.
  6. Hz. Muhammed’in vefatının sahabe üzerinde bıraktığı tesiri bilir.
  7. Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler
  8. Mescid-i Nebi’nin toplumsal işlevini örneklerle açıklar.
  9. Nasr suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
  10. Veda Hutbesi’nde yer alan mesajların evrensel değerini kavrar.

Ayrıca Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler dersi 1.Dönem 2.sınav soruları; açık uçlu sorulardan cevap ve açıklamal sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Kültür ve medeniyet kavramları arasındaki farklılıklar, bir toplumun hangi yönlerini tanımlar ve nasıl bir ayrım sağlar?

Ahmet Yesevi'nin düşüncelerinin Anadolu'nun İslamiyet ve kültürel gelişimi üzerindeki etkisini açıklayabilir misiniz?

Mevlevilikteki sema töreni, insanlara nasıl bir duygusal deneyim sunar ve hangi mesajları iletmeyi amaçlar?

Hacı Bektaş Veli'nin felsefesi, Anadolu'nun hangi değerlerine vurgu yapar ve nasıl bir etkileşimde bulunmuştur?

Şeyh Edebali'nin felsefesi, Osmanlı Devleti'nin hangi değerlerini vurgular ve nasıl bir devlet anlayışını benimsetmiştir?

Harizmi'nin astronomi ve cebir çalışmaları, Türk bilim tarihinde hangi yönde ilerlemelere sebep olmuştur ve bugünkü bilimsel anlayışımızı nasıl etkilemiştir?

İbni Sina'nın tıp ve felsefe alanlarındaki çalışmaları, bilim ve felsefe tarihinde nasıl bir dönüm noktası oluşturmuş ve bu alandaki ilerlemelere nasıl temel oluşturmuştur?

Ahmet Yesevi'nin düşünce sistemleri, hangi etik ve manevi değerleri topluma kazandırmış ve günümüz kültür yapımıza nasıl yansımıştır?

Biruni'nin çok yönlü çalışmaları, bilim ve teknolojideki gelişmeler üzerindeki etkisiyle nasıl bir dönüşüm sağlamıştır?

Ali Kuşçu'nun astronomi ve matematikteki çalışmaları, bilimdeki ilerlemeler ve hesaplama yöntemlerindeki değişiklikler açısından nasıl bir etki yaratmıştır?

Dede Korkut hikâyelerindeki toplumsal değerlerin günümüz Türk toplumundaki izleri ve bu değerlerin güncelliği üzerine nasıl düşünmeliyiz?

Kaşgarlı Mahmud'un eserinin Türk dilinin korunması ve gelişimi üzerindeki etkileri üzerine neler düşünülmelidir?

Itri'nin müzikteki yenilikçi tavrı ve geleneksel müziğe katkıları üzerine nasıl düşünülmelidir?

İsmail Dede Efendi'nin müzik alanındaki eserlerinin çeşitliliği ve bu çeşitliliğin Türk musikisine etkileri üzerine nasıl düşünülmelidir?

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 6.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri