kınık ılkokulu

kınık ılkokulu sınavı 3.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. kınık ılkokulu CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi hızlanma hareketidir?

  A) Uçağın pistten kalkması
  B) Dönme dolabın hareketi
  C) Minibüsün durağa yanaşması

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Uçağın pistten kalkması Hızlanma hareketi, cismin hızının arttığı bir hareket türüdür. Bu hareket türünde cisim, başlangıçta sıfır hızından daha yüksek bir hıza doğru ilerler. A) Uçağın pistten kalkması: Uçak, havalanırken pistteki hızını arttırarak hızlanma hareketi yapar. Başlangıçta hareketsiz olan uçak, motor gücüyle hız kazanarak yükselmeye başlar. B) Dönme dolabın hareketi: Dönme dolap, dönme hareketi yapar. Dönme dolap hareketi, hızlanma hareketi değildir çünkü dolap, başlangıçta hareket halindedir ve dönme hızı sürekli sabit kalır. C) Minibüsün durağa yanaşması: Minibüsün durağa yanaşması, duran bir minibüsün hareketsizlik durumundan daha düşük bir hızda harekete geçerek durmaya doğru yaklaşmasıdır. Hızlanma hareketi değildir. 3. İlk kez Dünya'nın etrafında bir tur atan ve Dünya'nın yuvarlak olduğunu ispatlayan kimdir?

  A) Pisagor        B) Macellan        C) Aristo

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Macellan İlk kez Dünya'nın etrafında bir tur atan ve Dünya'nın yuvarlak olduğunu ispatlayan kişi, ünlü Portekizli denizci Ferdinand Magellan'dır (Macellan olarak da bilinir). 1519 yılında başlattığı seyahatte, Güney Amerika'nın güneyinden geçerek Büyük Okyanus'u keşfetmiş ve Pasifik Okyanusu'nu aşarak Dünya'yı çevreleyen yolculuğu gerçekleştirmiştir. Bu yolculukla Dünya'nın küresel yapıda olduğu kesin olarak kanıtlanmıştır. 5. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre farklı hareket yapmaktadır?

  A) Dünyanın güneş etrafındaki hareketi
  B) Duvar saatindeki akrep ve yelkovanın hareketi
  C) Salıncaktaki çocuğun sallanması

 6. Cevap: C Açıklama:

  Seçenek C'deki "Salıncaktaki çocuğun sallanması," diğer seçeneklerden farklı olarak fiziksel bir hareket örneğini temsil ederken, diğer seçenekler astronomik veya mekanik hareketleri ifade ediyor. Dünya'nın güneş etrafındaki hareketi (seçenek A) astronomik bir harekettir ve duvar saatindeki akrep ve yelkovanın hareketi (seçenek B) mekanik bir hareket örneğidir. 7. Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biri değildir?

  A) Göz            B) Saç            C) Deri

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Saç İnsan vücudu çeşitli duyu organlarına sahiptir ve bu organlar, çevremizdeki çeşitli uyaranları algılamamıza yardımcı olur. Gözlerimiz görme duyumuzu, derimiz dokunma ve sıcaklık gibi duyumları algılamamıza olanak tanırken, saçlarımız bir duyu organı değildir. Saçlar, kafa derimizin bir parçasıdır ve ana işlevleri vücudu korumak ve saç köklerinden üretilen saç yağını yayarak saçı korumaktır, ancak duyumsal algılamada bir rol oynamazlar. 9. Aşağıdakilerden hangisi esnek madde değildir?

  A) Yay        B) Kapı        C) Plastik bardak

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Kapı Esneklik, bir madde veya malzemenin uygulanan bir kuvvet etkisiyle şeklini geçici olarak değiştirebilme ve daha sonra orijinal şekline geri dönebilme yeteneğidir. Yaylar ve plastik bardaklar esnek maddelere örnek olarak verilebilir çünkü bu malzemeler bükülme veya sıkıştırılma sonrasında eski haline dönebilirler. Ancak kapılar, esnek maddeler değildir. Kapılar genellikle sert ve katı malzemelerden yapılır ve uygulanan kuvvetle şekil değiştirmezler, bunun yerine açılıp kapanabilirler. Bu nedenle, B seçeneği olan "Kapı" esnek bir madde değildir. 11. Aşağıda verilen durumlardan hangisinde hareket görülmez?

  A) Futbol oynayan çocuklar
  B) Bayrak sallayan öğretmen
  C) Duvarda asılan televizyon.

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Duvarda asılan televizyon. Hareket, bir cismin konumunun zaman içinde değişmesidir. Bu soruda, verilen üç durum arasında yalnızca C seçeneği olan "Duvarda asılan televizyon" hareket görülmeyen bir durumdur. Çünkü televizyon duvara asıldığında, sabit bir konumda asılı kalır ve yer değiştirmez. A) Futbol oynayan çocuklar: Futbol oynayan çocuklar hareket ederler. Oyun sırasında koşarlar, topu vururlar ve farklı konumlarda bulunurlar. B) Bayrak sallayan öğretmen: Bayrak sallayan öğretmen de hareket eder. Bayrağı sallayarak veya taşıyarak, konumu değişir. C) Duvarda asılan televizyon: Televizyon duvara asıldığında, durağan bir konumda kalır ve yer değiştirmez. Dolayısıyla, hareket görülmez. 13. Aşağıdakilerden hangisi kulak sağlığımızı olumsuz etkiler?

  A) Kulak temizliğinin düzenli yapılması.
  B) Kulak bakımının yapılması.
  C) Gürültülü ortamlarda fazla durulması.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Kulak sağlığımızı olumsuz etkileyen bir durum, C seçeneği olan "Gürültülü ortamlarda fazla durulması"dır. Gürültülü ortamlar, yüksek ses seviyesine sahip alanlar veya uzun süreli gürültü maruziyeti, işitme organlarımıza zarar verebilir. Kulaklarımız hassas yapıya sahiptir ve uzun süreli yüksek ses seviyesine maruz kalma, işitme kaybı ve diğer kulak sağlığı sorunlarına yol açabilir. A) Kulak temizliğinin düzenli yapılması: Kulak temizliği, düzenli olarak yapılması gereken bir konudur ve kulak sağlığımızı olumsuz etkilemez. Ancak kulak temizliği sırasında kulak zarına zarar vermemek için dikkatli olmak önemlidir. B) Kulak bakımının yapılması: Kulak bakımı, kulak sağlığımızı korumak için önemlidir ve düzenli olarak yapılmalıdır. Kulak bakımı, kulak kanalını temizlemek ve enfeksiyonları önlemek için yapılır. 15. Aşağıda verilenlerden hangisi yavaşlayan harekete örnektir?

  A) Kapını açılması
  B) Uçağın kalkış yapması.
  C) Arabanın durağa yaklaşması.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Arabanın durağa yaklaşması. Yavaşlayan hareket, bir cismin hızının azaldığı bir hareket türüdür. C seçeneği olan "Arabanın durağa yaklaşması," yavaşlayan harekete örnek olarak verilebilir. Araba, hızını azaltarak ve yavaşlayarak durağa doğru yaklaşır. A) Kapının açılması: Kapının açılması da bir harekettir, ancak yavaşlayan hareket değildir. Kapı genellikle belirli bir hızla açılır veya kapanır, ancak hızı azalmaz. B) Uçağın kalkış yapması: Uçağın kalkış yapması, başlangıçta duran bir konumdan hızlanarak yükselmeye başladığı bir harekettir. Yavaşlayan harekete örnek değildir. 17. Aşağıda verilenlerden hangisi kuvvetin yön değiştiren hareketine bir örnektir?

  A) Rakete çarpan tenis topunun geri sekmesi.
  B) Ayın dünya etrafında dönmesi.
  C) Uçağın gök yüzünde yaptığı hareket.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Rakete çarpan tenis topunun geri sekmesi. Kuvvetin yön değiştiren hareketine örnek olarak A seçeneği olan "Rakete çarpan tenis topunun geri sekmesi" verilebilir. Bir tenis topu, raketin yüzeyine çarptığında, raketin yüzeyinden gelen kuvvet nedeniyle topun hareket yönü değişir ve geri sekme hareketi gerçekleşir. B) Ayın dünya etrafında dönmesi: Ayın dünya etrafında dönmesi, dünyanın çekim kuvvetinin etkisiyle gerçekleşir ve kuvvetin yön değiştiren bir hareket olduğu söylenemez. C) Uçağın gök yüzünde yaptığı hareket: Uçağın gök yüzünde yaptığı hareketler, yön değişiklikleri içerebilir ancak bu hareketlerin nedeni çeşitli kuvvetlerin etkileşimidir. Dolayısıyla, sadece "uçağın gök yüzünde yaptığı hareket" ifadesi yön değiştiren bir hareketin örnek olduğu için yeterli değildir. 19. Aşağıdakilerden hangisi çekme kuvvetine örnektir?

  A) Basketbol topunun potaya fırlatma.
  B) Futbol topunu kaleye atma.
  C) İp çekme yarışında Ömer'in ipi kendine çekmesi.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) İp çekme yarışında Ömer'in ipi kendine çekmesi. Çekme kuvveti, iki cisim arasında etkileşim olduğunda bir cismin diğerini kendine doğru çekme kuvvetidir. C seçeneği olan "İp çekme yarışında Ömer'in ipi kendine çekmesi" çekme kuvvetine örnektir. İp çekme yarışında iki takım arasında gerilen ip, her iki taraftan da çekildiğinde çekme kuvveti uygulanır. Ömer'in ipi kendine çekmesi, çekme kuvvetinin bir örneğini oluşturur. A) Basketbol topunun potaya fırlatılması: Basketbol topunun potaya fırlatılması itme kuvvetiyle gerçekleşir, çekme kuvveti değil. B) Futbol topunu kaleye atma: Futbol topunu kaleye atmak da itme kuvvetiyle gerçekleşir, çekme kuvveti değil. 21. Aşağıdakilerden hangisinde dönme hareketi vardır?

  A) Havaya doğru atılan taşın yaptığı hareket.
  B) Saat yel kovanın yaptığı hareket.
  C) Buzdolabı kapağının açılması.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Saat yel kovanın yaptığı hareket. Dönme hareketi, bir cismin bir ekseni etrafında dönmesini ifade eder. Saat yel kovanın yaptığı hareket (seçenek B), saat ibresinin dönme hareketini temsil eder. Diğer seçeneklerde (A ve C) ise farklı türde hareketler (yatay atış ve düz çizgi hareketi) açıklanmıştır. 23. Aşağıda verilenlerden hangisi itme kuvveti uygulanmaktadır?

  A) Araba tekerinin hareket etmesi.
  B) Vidanın tahtaya vidalanması.
  C) Dolap kapağının açılması.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Vidanın tahtaya vidalanması. İtme kuvveti, bir cismin hareket etmesine veya bir nesnenin üzerine baskı uygulanmasına neden olan kuvvettir. B seçeneği olan "Vidanın tahtaya vidalanması" durumunda, vidanın tahta üzerine vidalanması için itme kuvveti uygulanır. Vida, tahta yüzeyine bastırılarak ve döndürülerek itme kuvvetiyle tahtaya vidalanır. A) Araba tekerinin hareket etmesi: Araba tekerinin hareket etmesi, tekerleğe uygulanan itme kuvvetiyle gerçekleşir. Motor gücüyle tekerleklerin yüzeye uygulanan kuvveti, arabayı hareket ettirir. C) Dolap kapağının açılması: Dolap kapağının açılması itme kuvvetiyle gerçekleşmez. Dolap kapakları, genellikle çekme kuvveti uygulanarak açılır. 25. Aşağıdaki durumlardan hangisi göz sağlığını olumsuz etkilemektedir?

  A) Meryem tablete çok yakından bakmaktadır.
  B) Mustafa bilgisayarla kendisi arasında otuz santim mesafe koymaktadır.
  C) Ali A vitamini bol olan yiyeceklerden tüketmektedir.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Meryem tablete çok yakından bakmaktadır. Göz sağlığını olumsuz etkileyen faktörler arasında yakın mesafeden uzun süreli bakma yer almaktadır. Meryem'in tablete çok yakından bakması (seçenek A), gözlere gereğinden fazla yük bindirerek göz yorgunluğuna ve dijital göz yorgunluğuna neden olabilir. Diğer seçeneklerde (B ve C) göz sağlığı ile ilgili olumsuz etkiler değil, olumlu etkiler veya etkisiz faktörler belirtilmiştir. 27. Dil sağlığımız için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?

  A) Çok sıcak yiyecek ve içecekler tatmamalıyız.
  B) Dişlerimizi fırçaladıktan sonra dil üstünü de temizlemeliyiz.
  C) Bolca tuz tüketmeliyiz.

 28. Cevap: C Açıklama:

  Soruda "Dil sağlığımız için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?" şeklinde bir soru sorulmaktadır. Şıklar incelendiğinde, şıklardan A ve B seçeneklerinin dil sağlığını koruma ile ilgili olumlu adımlar olduğu görülürken, C seçeneğinin aşırı tuz tüketimi ile ilgili olduğu anlaşılır. Aşırı tuz tüketimi dişlerde ve dilde çeşitli olumsuz etkilere yol açabilir, bu nedenle C seçeneği yanıt olarak seçilmemelidir. 29. Görme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Göz duyu organımızla olur.
  B) Işık gerekli değildir.
  C) Cismin dış yüzeyi görünür.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Görme işlemi göz duyu organımızla gerçekleşir ve ışığın varlığı gereklidir. Işık olmadan cisimlerin görülmesi mümkün değildir. Diğer seçenekler doğru ifadelerdir. 31. Aşağıdakilerden hangisini koku duyumuzla ayırt edebiliriz?

  A) Bir yemeğin kokusunu
  B) Elmanın tadını
  C) Taşın sertliğini

 32. Cevap: A Açıklama:

  Koku duyusu, bir yemeğin kokusunu ayırt etmemizi sağlayan duyusal yetenektir. Koku alma duyusu, burun içindeki reseptör hücreleri sayesinde çevremizdeki maddelerin kokularını algılamamıza yardımcı olur.
 33. fen bilimleri sorusu
  Verilen hareket daha çok hangisi ile ilgilidir?

  A) Dönme    B) Hızlanma    C) Sallanma

 34. Cevap: A Açıklama:

  Verilen resimdeki hareket, bir nesnenin bir eksil etrafında dönme hareketini göstermektedir. Nesnenin dönme hareketine örnek verilmektedir.
 35. 3.sınıf fen bilimleri sorusu
  Görseldeki uçak kalkış yapmaktadır.
  Buna göre bu uçak hangi hareketi yapmaktadır?

  A) Yavaşlama    B) Hızlanma    C) Sallanma

 36. Cevap: B Açıklama:

  Görseldeki uçak kalkış yapmaktadır ve yerden yükselmek için hız kazanıyor. Bu nedenle uçak hızlanma hareketi yapmaktadır. 37. Aşağıdakilerden hangisi dönme hareketidir?

  A) Dünya'nın kendi etrafındaki hareketi
  B) Atılan okun hareketi
  C) Gelen tenis topunu geri göndermek

 38. Cevap: A

 39. Yukarıdan aşağı doğru bırakılmış bir taş hangi hareketi yapar?

  A) Hızlanma hareketi
  B) Yavaşlama hareketi
  C) Sallanma hareketi

 40. Cevap: A

 41. Aşağıdakilerden hangisi dil sağlığımızı olumsuz etkiler?

  A) Çok sıcak yemekler yememek.
  B) Çok soğuk yemekler yememek.
  C) Sadece sıcak içecekler içmek.

 42. Cevap: C

 43. Aşağıdakilerden hangisi kulak sağlığımızı olumsuz etkiler?

  A) Kulağın içine yabancı cisim sokmamak.
  B) Yüksek sesli müzik dinlememek.
  C) Kulağımızın içine su doldurmak.

 44. Cevap: C

 45. Arkadaşının sesini üçüncü bağırışında duydu.
  Yukarıda verilen cümlede hangi duyu organından yararlanılmıştır?

  A) Göz    B) Burun    C) Kulak

 46. Cevap: C

 47. Yemek çok lezzetli kokuyordu.
  Yukarıda verilen cümlede hangi duyu organından yararlanılmıştır?

  A) Göz        B) Burun        C) Kulak

 48. Cevap: B

 49. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  (...) Dişlerimizi her gün düzenli olarak fırçalamalıyız.
  (...) Ne olduğunu bilmediğimiz maddeleri tadarak ne olduğunu bilebiliriz.
  (...) Sigara dişlere büyük ölçüde zarar verir.
  (...) Dişlerimizi günde en az beş defa fırçalamalıyız.
  (...) Bulaşık süngeri katı bir maddedir.
  (...) Lastik maddeler kırılgan özelliğine sahiptir.
  (...) Cam maddeler sert ve kırılgandır.
  (...) Maddelerin tatlı, acı gibi özelliklerini ağız yoluyla öğrenebiliriz.
  (...) Yüksek ses kulaklarımıza zarar verir.
  (...) Göz sağlığı için televizyon, tablet gibi cihazlara yakında bakmalıyız.

 50. Cevap:

  D -- Y -- D -- Y -- D -- Y -- D -- D -- D --YYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
kınık ılkokulu Detayları

kınık ılkokulu 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Kasım 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. kınık ılkokulu yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

kınık ılkokulu sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış


kınık ılkokulu Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BEŞ DUYUMUZ
  1. Duyu Organları ve Görevleri
 • KUVVETİ TANIYALIM
  1. Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma
  2. Varlıkların Hareket Özellikleri

Ayrıca

Hızlanma hareketinin tanımını ve uçak pistten kalkmasının bir örneğini belirtir.

İlk kez Dünya'nın etrafında bir tur atan ve Dünya'nın yuvarlak olduğunu ispatlayan kişinin Ferdinand Magellan (Macellan) olduğunu belirtir.

Farklı hareket türlerini ayırt etmek ve fiziksel olayları kavramak.

Saçın bir duyu organı olmadığını belirtir.

Esneklik kavramını ve verilen seçenekler arasında kapının esnek bir madde olmadığını açıklar.

Verilen durumlar arasında, duvarda asılı olan televizyonun hareket görülmeyen bir durum olduğunu belirtir.

Kulak sağlığımızı olumsuz etkileyen durumun, gürültülü ortamlarda fazla durulması olduğunu belirtir.

Verilen durumlar arasında, arabayı durağa yaklaşırken yavaşlayan hareketin bir örnek olduğunu belirtir.

Kuvvetin yön değiştiren hareketine bir örnek olarak, rakete çarpan tenis topunun geri sekmesinin verilebileceğini belirtir.

Verilen seçenekler arasından çekme kuvvetinin bir örneğinin, "İp çekme yarışında Ömer'in ipi kendine çekmesi" olduğunu belirtir.

Dönme hareketini anlamak ve farklı hareket türlerini ayırt etmek.

Verilen seçenekler arasından, itme kuvvetinin bir örneğinin "Vidanın tahtaya vidalanması" olduğunu belirtir.

Göz sağlığını olumsuz etkileyen alışkanlıkları tanımak ve göz yorgunluğuna dikkat etmenin önemini kavramak.

Dil sağlığını koruma ve bilinçli beslenme alışkanlıkları edinme.

Görme işleminin nasıl gerçekleştiği ve ışığın önemini anlama yeteneği.

Temel duyu organlarını anlama, koku duyusunun nasıl çalıştığını ve nesneleri ayırt etmekte nasıl kullanıldığını anlama yeteneğini geliştirir.

Fiziksel kavramları anlama, resimleri ve sembolleri yorumlama becerisi.

Hareket kavramını anlama, hareket türlerini ayırt etme becerisi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

kınık ılkokulu sınavı 3.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

kınık ılkokulu Sınavını hangi formatta indirebilirim?

kınık ılkokulu sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız kınık ılkokulu sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

kınık ılkokulu sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 3.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

3.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  3.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri