KAYSERİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.SINAV SORULARI

KAYSERİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.SINAV SORULARI sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. KAYSERİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.SINAV SORULARI CEVAPLARI

 1. Algoritmanın tanımı nedir?

  A) Bir işlemi otomatikleştirmek için yazılmış bir kod
  B) Bilgisayarın hafızasına kaydedilen veri
  C) Adım adım bir problemi çözmek için yazılan bir prosedür
  D) Bir cihazın çalışma prensiplerini belirleyen bir metot
  E) Bilgisayar programlamasında kullanılan bir veri türü

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Adım adım bir problemi çözmek için yazılan bir prosedür. Algoritma, bir problemi çözmek veya bir işlemi gerçekleştirmek için adım adım izlenmesi gereken bir prosedür veya talimattır. Algoritmalar, belirli bir girdiye dayanarak istenen sonucu üretebilmek için tasarlanır. Algoritmalar genellikle yazılım veya programlama bağlamında kullanılır ve karmaşık problemleri daha küçük ve daha yönetilebilir adımlara böler. Adımlar sırasıyla izlenerek sonuca ulaşılır. 3. Programlama dilleri neden kullanılır?

  A) Bilgisayar işletim sistemlerini yönetmek için
  B) İşlem yapmak için gerekli verileri depolamak için
  C) İnternet bağlantısını sağlamak için
  D) Bilgisayar programları yazmak için
  E) Web sitelerini tasarlamak için

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Bilgisayar programları yazmak için. Programlama dilleri, bilgisayar programları oluşturmak ve çalıştırmak için kullanılan araçlardır. Programlama dilleri, insanların bilgisayarla iletişim kurmasını ve talimatları anlaşılır bir şekilde ifade etmesini sağlar. 2. Bilgisayar programları, belirli bir amaca hizmet eden talimatlar ve işlemler kümesidir. Programlama dilleri, bu talimatların yazılmasını ve bilgisayar tarafından anlaşılmasını sağlar. 3. Programlama dilleri, çeşitli sektörlerde kullanılan yazılımların geliştirilmesini sağlar. İşletim sistemleri, uygulama yazılımları, oyunlar, veritabanı sistemleri ve web siteleri gibi birçok farklı türde program, programlama dilleri kullanılarak oluşturulur. 5. Bir programda bir hata olduğunda, hatanın nerede olduğunu bulmak için ne yapılmalıdır?

  A) Programın tamamı silinerek tekrar yazılmalıdır
  B) Programı yeniden başlatmak gerekir
  C) Programdaki kodların tek tek kontrol edilmesi gerekir
  D) Bilgisayarın işletim sistemi güncellenmelidir
  E) Programın yazıldığı dil öğrenilmelidir

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Programdaki kodların tek tek kontrol edilmesi gerekir. Bir programda bir hata olduğunda, hatanın nerede olduğunu bulmak için genellikle programdaki kodların tek tek kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu işlem hata ayıklama (debugging) olarak adlandırılır. 2. Hata ayıklama sürecinde, programdaki hatalı veya yanlış çalışan kod parçalarını tespit etmek için adım adım ilerlenir. Hatanın yerini tespit etmek için programda yer alan değişken değerleri, akış kontrolü, döngüler ve koşullar dikkatlice incelenir. 3. Hatalı kod parçaları bulunduktan sonra, düzeltme yapılabilir veya gerekli düzeltmeler için eklemeler yapılabilir. Bu şekilde programın hatasız çalışması sağlanır. 7. Algoritmanın temel amacı nedir?

  A) Bir problemi çözmek için doğru adımları belirlemek
  B) Bilgisayar oyunları tasarlamak
  C) Web sitesi oluşturmak
  D) Veritabanı programlama yapmak
  E) Görsel efektler oluşturmak

 8. Cevap: A Açıklama:

  Algoritmanın temel amacı, bir problemi çözmek için doğru adımları belirlemektir. Algoritma, bir problemi çözmek veya bir görevi gerçekleştirmek için adım adım talimatlar ve mantıksal kontroller sağlayan bir dizi işlemdir. Algoritma, başlangıç durumu, hedef durumu ve ara adımları tanımlar ve bu adımları izleyerek başlangıç durumundan hedef duruma ulaşmayı sağlar. Algoritmalar, bilgisayar programlamasında kullanıldığı gibi genel problem çözme süreçlerinde de kullanılır. 9. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı nedir?
  print("Merhaba, Dünya!")

  A) Merhaba, Dünya!            B) Merhaba, Python!
  C) Python, Merhaba!            D) Dünya, Merhaba!
  E) Syntax hatası verir.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Merhaba, Dünya!" seçeneğidir. Bu Python kodunun çıktısı olarak "Merhaba, Dünya!" yazısı ekranda görüntülenecektir. - Python'da `print()` fonksiyonu, içine verilen değeri ekrana yazdırmak için kullanılır. - Verilen kodda `print("Merhaba, Dünya!")` ifadesi bulunmaktadır. Bu ifade, "Merhaba, Dünya!" yazısını ekrana yazdırmak için kullanılır. - Dolayısıyla, kod çalıştırıldığında çıktı olarak "Merhaba, Dünya!" yazısı ekranda görüntülenecektir. 11. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı nedir?
  a = 5
  b = 2
  c = a + b
  print(C)

  A) 2    B) 5    C) 7    D) 10    E) Syntax hatası verir.

 12. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı E) Syntax hatası verir'dir. Kodda küçük bir hata bulunmaktadır. İlk önce `a`, `b` ve `c` değişkenleri tanımlanır. Ancak `c` değişkenine atama yapılırken büyük harf kullanılmıştır (`C` yerine `c`). Bu nedenle Python, `print(C)` ifadesini tanımlanmamış bir değişken olarak algılar ve "NameError: name 'C' is not defined" şeklinde bir hata mesajı verir. Doğru yazım `print(c)` olmalıdır. 13. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı nedir?
  x = 5
  y = "6"
  print(x + y)

  A) 11                                 B) 56
  C) "56"                              D) TypeError verir.
  E) Syntax hatası verir.

 14. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) TypeError verir." seçeneğidir. Bu kod, farklı veri tiplerini (+) operatörüyle birleştirmeye çalıştığı için bir TypeError hatası verecektir. - Python'da (+) operatörü ile iki farklı veri tipini birleştirmek istediğimizde, eğer bu veri tipleri uyumsuz ise TypeError hatası alırız. - Bu kodda, "x" değişkeni bir tamsayı (integer) tipinde tanımlanmışken, "y" değişkeni bir metin (string) tipinde tanımlanmıştır. - Bu nedenle, x + y ifadesi çalıştırıldığında Python TypeError hatası verecektir çünkü tamsayı ile metin tipi birleştirilemez. 15. Bir Python programı içinde "print" fonksiyonu ne işe yarar?

  A) Verilen argümanı ekrana yazdırır
  B) Verilen argümanı sayıya dönüştürür
  C) Verilen argümanı liste haline getirir
  D) Verilen argümanı sözlük haline getirir
  E) Hiçbiri

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Verilen argümanı ekrana yazdırmaktır. - "print" fonksiyonu, Python programında kullanılan bir yerleşik fonksiyondur ve verilen argümanı ekrana yazdırmak için kullanılır. - Fonksiyonun argümanı, yazdırılacak metin, sayı, değişken veya diğer veri türleri olabilir. - "print" fonksiyonu, programcının çıktıyı görmesini ve programın çalışmasını izlemesini sağlar. 17. Hangi operatör iki değer arasında eşitliği kontrol eder?

  A) ==    B) !=    C) <=    D) >=    E) >

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) == (çift eşittir) Bu soruda, iki değer arasında eşitliği kontrol eden operatör hangisi olduğu sorulmaktadır. A seçeneği (== operatörü) iki değerin birbirine eşit olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Eğer iki değer birbirine eşitse, ifade True (doğru) değerini döndürür; aksi halde False (yanlış) değerini döndürür. B seçeneği (!= operatörü) ise iki değerin birbirine eşit olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Eğer iki değer birbirine eşit değilse, ifade True değerini döndürür; eğer birbirine eşitse False değerini döndürür. C seçeneği (<= operatörü) iki değerin birbirine küçük eşit olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Eğer bir değer diğer değere eşit veya daha küçükse, ifade True değerini döndürür; aksi halde False değerini döndürür. D seçeneği (>= operatörü) ise iki değerin birbirine büyük eşit olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Eğer bir değer diğer değere eşit veya daha büyükse, ifade True değerini döndürür; aksi halde False değerini döndürür. E seçeneği (> operatörü) ise bir değerin diğer değerden daha büyük olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Eğer bir değer diğer değerden daha büyükse, ifade True değerini döndürür; aksi halde False değerini döndürür. 19. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = 5
  b = 10
  c = a + b print(c)

  A) 5    B) 10    C) 15    D) 20    E) Hata verir

 20. Cevap: C Açıklama:

  Bu kodun çıktısı "15" olacaktır. Kod satırları sırasıyla a ve b değişkenlerine 5 ve 10 değerleri atanır, c değişkeni ise a ve b değişkenlerinin toplamı olarak tanımlanır. Son olarak print() fonksiyonu ile c değişkeninin değeri ekrana yazdırılır. Böylece ekranda 15 değeri görüntülenir. 21. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = "hello"
  b = a * 3
  print(b)

  A) hellohellohello            B) hello3
  C) 3hello                         D) hllo ello hlo
  E) Hata verir

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "hellohellohello"dur. Çünkü, a değişkenine "hello" stringi atanır ve b değişkenine a * 3 işlemi yapılır. Bu işlem, "hello" stringinin 3 kez tekrarlanması anlamına gelir. Sonuç olarak, b değişkeni "hellohellohello" stringini içerir ve print() fonksiyonu ile ekrana yazdırılır. 23. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?
  x = 5
  while x > 0:
      print(x)
      x -= 1

  A) 5 4 3 2 1      B) 1 2 3 4 5             C) 5 5 5 5 5
  D) 0 1 2 3 4      E) Bir hata verir.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu kod, x değerini 5 olarak başlatır ve her döngüde x değerini 1 azaltarak 5'ten 1'e kadar olan sayıları ekrana yazdırır. Yani çıktı "5 4 3 2 1" olur. 25. Python'da, bir dosyaya yazmak için kullanılan komut nedir?

  A) read()    B) append()    C) write()    D) open()    E) close()

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "write()" komutudur. Python'da, dosyalara veri yazmak için "write()" komutu kullanılır. Dosyayı açmak için "open()" komutu kullanılır ve dosyayı kapatmak için "close()" komutu kullanılır. 27. Python'da, bir string ifadeyi küçük harflere dönüştürmek için hangi komut kullanılır?

  A) upper()            B) capitalize()    C) lower()
  D) swapcase()     E) title()

 28. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) lower()" komutudur. Bu komut, bir string ifadesindeki tüm karakterleri küçük harfe dönüştürür. Bu işlem, string ifadeleri işlerken sıklıkla kullanılır ve Python programlama dilinde oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. Bu komut, string ifadeleri manipüle etmek ve verileri daha kolay okunabilir hale getirmek için önemli bir araçtır. 29. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = 3
  if a < 5:
      print("a 5'ten küçük")
  else:
      print("a 5'ten büyük veya eşit")

  A) a 5'ten küçük
  B) a 5'ten büyük veya eşit
  C) Hata verir
  D) Hiçbir şey yazdırılmaz
  E) Kod sonsuz döngüye girer.
 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu kodun çıktısı "a 5'ten küçük" olacaktır. Kod, a değişkeninin 5'ten küçük olduğu durumda "a 5'ten küçük" yazdıracaktır. Değişkenin değeri 5'ten büyük veya eşit olduğunda ise "a 5'ten büyük veya eşit" yazdıracaktır. Bu örnekle birlikte, if-else bloklarının nasıl çalıştığı ve Python'da karar yapılarının nasıl oluşturulduğu anlatılabilir. 31. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = [2, 4, 6, 8, 10]
  for i in a:
      print(i*2)

  A) 4 8 12 16 20        B) 2 4 6 8 10
  C) 10 8 6 4 2            D) 20 16 12 8 4
  E) Hata verir.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) 4 8 12 16 20'dir. Kod, a isimli bir liste tanımlar ve ardından for döngüsü kullanarak listedeki her bir elemanı i değişkeniyle sırayla alır ve i*2 işlemi yaparak çıktı olarak yazdırır. Bu nedenle çıktı, her elemanın iki katı olan 4, 8, 12, 16 ve 20'dir. 33. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  a = [1, 2, 3, 4, 5]
  b = a[2:4]
  print(b)

  A) [1, 2]        B) [2, 3]        C) [3, 4]
  D) [4, 5]        E) [3, 4, 5]

 34. Cevap: C Açıklama:

  Bu Python kodu, `a` isimli listeye 1'den 5'e kadar olan sayıları atar. Ardından `b` isimli yeni bir liste oluşturarak `a` listesinin 2. ve 4. elemanlarını (`3` ve `4`) kopyalar. Son olarak `b` listesini ekrana yazdırır. Cevap şık (C) [3,4]'tür. Bu kodun kullanımı, dilin listeler üzerindeki kesme (slicing) işlevselliğini gösterir. Bu işlevsellik, listenin belirli bir bölümünü almanızı sağlar. 35. Hangi Python dosya işleme fonksiyonu, bir dosyaya veri eklemek için kullanılır?

  A) write()    B) read()    C) close()    D) open()    E) append()

 36. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı "E) append()"tir. "append()" fonksiyonu, bir dosyanın sonuna veri eklemek için kullanılır. Bu fonksiyon, "open()" fonksiyonu ile bir dosya açıldıktan sonra kullanılabilir. "write()" fonksiyonu ise, bir dosyaya veri yazmak için kullanılır, ancak bu fonksiyon, dosyanın önceki içeriğini siler ve yeniden yazma işlemi yapar. Dosya işleme fonksiyonlarını kullanarak, Python programları dosyalardan veri okuyabilir, dosyalara veri yazabilir ve dosyalarda veri ekleyebilir. 37. Hangi Python kodu, iki sayının toplamını hesaplar?

  A) print(a+B)    b) print(a-b)    C) print(a*b)
  D) print(a/b)     E) print(a**b)

 38. Cevap: A Açıklama: 39. Hangi Python kodu, kullanıcıya bir sayı girdirir ve bu sayının karesini hesaplar?

  A) print(a**2)    B) print(a^2)    C) print(a*2)    D) print(a/2)    E) print(a%2)

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) print(a**2)’dir. ** işareti, üstel işlem operatörü olarak kullanıldığında, bir sayının üssünü hesaplamak için kullanılır. Dolayısıyla, a**2 ifadesi, a'nın karesini hesaplamak için kullanılır. Bu kod kullanıcıya bir sayı girdirir ve bu sayının karesini hesaplar. 41. Hangi Python sözcüğü, bir döngüyü sonlandırmak için kullanılır?

  A) continue    B) break    C) pass    D) return    E) yield

 42. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) break"tir. "break" sözcüğü, bir döngüyü aniden sonlandırmak için kullanılır. Bir döngü içindeki koşul doğru olduğu sürece döngü devam eder, ancak "break" ifadesi, koşul hala doğru olsa bile, döngüyü anında sonlandırır ve döngüden çıkar. Bu sayede, döngü içinde belirli bir şart yerine geldiğinde programın çalışması kesilir ve istenilen sonuca daha hızlı ulaşılır. 43. Hangi Python fonksiyonu, bir string'in bütün karakterlerini büyük harfe dönüştürür?

  A) upper()    B) lower()    C) capitalize()    D) swapcase()    E) title()

 44. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) upper()" dir. Bu fonksiyon, verilen string'in bütün karakterlerini büyük harfe dönüştürür. Örneğin, "merhaba" string'i "MERHABA" şeklinde dönüştürülebilir. Bu fonksiyon, özellikle kullanıcıların girilen verileri bir standart formata dönüştürmek istedikleri durumlarda faydalıdır. 45. Hangi Python fonksiyonu, bir string'deki belirli bir karakterin kaç kez tekrarlandığını sayar?

  A) count()    B) index()    C) replace()    D) split()    E) join()

 46. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) count()" fonksiyonudur. "count()" fonksiyonu, bir string'deki belirli bir karakterin kaç kez tekrarlandığını sayar ve sayıyı döndürür. Örneğin, "hello" string'inde "l" karakteri iki kez tekrarlandığı için "count('l')" fonksiyonu sonucu 2 döndürür. Bu fonksiyon, string manipülasyonunda kullanışlı bir araçtır ve bir karakterin kaç kez tekrarlandığını saymak için kullanılabilir. 47. Hangi Python operatörü, iki değerin eşit olup olmadığını kontrol eder?

  A) ==    B) >    C) <    D) <=    E) >=

 48. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) == operatörüdür. Bu operatör, iki değerin eşit olup olmadığını kontrol eder ve True veya False değerini döndürür. Örneğin, "x == y" ifadesi, x'in y'ye eşit olup olmadığını kontrol eder ve doğru ise True, yanlış ise False değerini döndürür.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
KAYSERİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.SINAV SORULARI Detayları

KAYSERİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.SINAV SORULARI 28 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için KAYSERİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.SINAV SORULARI Testini Çöz tıklayın. KAYSERİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.SINAV SORULARI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

KAYSERİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.SINAV SORULARI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


KAYSERİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.SINAV SORULARI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROGRAMLAMA
  1. Dosya İşlemleri
  2. Program Kontrolü
  3. Programlamanın Temelleri
  4. Proje Geliştirme

Ayrıca

Algoritmanın tanımı, bir problemi adım adım çözmek için kullanılan bir prosedürdür ve programlama veya yazılım geliştirme süreçlerinde sıkça kullanılır.

Programlama dillerinin bilgisayar programları yazmak için kullanıldığını anlama.

Bir programdaki hataları tespit etmek için programdaki kodların tek tek kontrol edilmesi ve hata ayıklama sürecini uygulayabilme.

Algoritmaları doğru bir şekilde oluşturmak, problem çözme becerilerini geliştirir ve verimli çözümler üretme yeteneğini artırır.

Basit Python kodlarını çalıştırma ve çıktılarını tahmin etme becerisi.

Python'da değişken isimlendirirken büyük ve küçük harflerin dikkate alındığını, bu nedenle `C` ve `c` farklı değişkenler olarak kabul edildiğini bilmek.

Farklı veri tiplerini birleştirmenin Python'da nasıl bir hata oluşturabileceği konusunda farkındalık geliştirme becerisi.

Bir Python programında "print" fonksiyonunu kullanarak verilen argümanı ekrana yazdırma becerisi.

İki değerin eşitliğini kontrol etmek için == operatörünün kullanıldığını bilmek ve karşılaştırma operatörlerinin farklı koşulları kontrol etmek için nasıl kullanıldığını anlamak.

Değişkenlerin tanımlanması ve matematiksel işlemlerin kullanılmasıdır.

String değişkenleri ve çarpma operatörünün bir stringi tekrarlamak için kullanılmasıdır.

Python'da döngü kontrol yapıları olan while ve for döngülerini kullanarak tekrarlı işlemler yapabilme becerisini ölçmektir.

Python programlama dili temelleri ile ilgili bir konudur.

Karar yapıları hakkında temel bir anlayışa sahip olmaları ve basit karar yapılarının Python'da nasıl oluşturulacağını anlamaları hedeflenebilir.

Python programlama dilinde for döngüsü kullanımını anlama kazanımını ölçmek için hazırlanmıştır.

Python'da listelerle çalışmanın temel yönlerinden biridir.

Python programlama dilinde dosya işleme işlemlerini anlamak ve kullanmak için gereklidir.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının Ramazan ayında daha fazla sevap kazandırdığını ve bu nedenle müslümanlar için Ramazan ayının Kur'an okuma ve ibadet etme açısından önemli olduğunu öğrenmiş oluruz.

Python matematik işlemleri ve input alma konularını anlama becerisini ölçer.

Python programlama bilgilerini öğrenmesi ve döngülerin nasıl çalıştığını anlaması için önemlidir.

Python'da bulunan birçok string işlevi ile birlikte kullanılarak, string manipülasyonu ve formatlama işlemleri yapılabilir.

Python'da karşılaştırma operatörleri hakkında temel bir anlayış sağlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

KAYSERİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.SINAV SORULARI sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

KAYSERİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.SINAV SORULARI Testi İstatistikleri

Bu sınav 35 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 366 kere doğru, 150 kere yanlış cevap verilmiş.

KAYSERİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.SINAV SORULARI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

KAYSERİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.SINAV SORULARI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız KAYSERİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.SINAV SORULARI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

KAYSERİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.SINAV SORULARI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.