Kale Sağlık

Kale Sağlık sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Kale Sağlık CEVAPLARI

 1. I. Radyasyon     
  II. Gürültü       
  III. Hormonlar            
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya sağlığa etki eden çevresel etmenler arasındadır?

  A) Yalnız II         B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III            E) I, II ve III

 2. Cevap: B

 3. I. Kalsiyum
  II. Fosfor 
  III. İyot  
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri diş çürümesine karşı etkilidir?

  A) Yalnız II         B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III           E) I, II ve III

 4. Cevap: B

 5. Kullandığımız diş fırçasını en geç ................. ayda bir değiştirmeliyiz?
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) 2    B) 4     C) 6    D) 8    E) 12

 6. Cevap: C

 7. Sürekli alkol kullanımı sonucunda;
  I. Çift görme
  II. Yiyeceklerden daha çok tat alma
  III. İşitme kaybı
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri görülür?

  A) Yalnız II         B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III            E) I, II ve III

 8. Cevap: D

 9. Ergenlik çağına girmiş bir erkekte;
  I. Toplumla iç içe olma isteği   
  II. Otoriteye karşı çıkma isteği
  III. Cinsiyete aşırı ilgi
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri görülür?

  A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III           E) I, II ve III

 10. Cevap: C

 11. Erkeklerde ergenlik dönemi kızlardan ............. başlar ve daha .................... sürer
  Yukarıda verilen boşluğa sırasıyla hangisi getirilmelidir?

  A) önce - kısa              B) sonra - kısa
  C) önce - uzun            D) sonra - uzun
  E) önce - aynı

 12. Cevap: D

 13. I. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir.
  II. Vücut hızla büyür.
  III. Ruhsal ve cinsel olgunlaşa en hızlı şekilde gerçekleşir.
  Ergenlik dönemi ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II         B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III            E) I, II ve III

 14. Cevap: E

 15. 74 yaşında olan bir birey hangi dönem içerisindedir?

  A) Yaşlılık dönemi    
  B) Yetişkinlik dönemi
  C) Genç yetişkinlik dönemi
  D) Erken ergenlik dönemi  
  E) Erken yaşlılık dönemi

 16. Cevap: A

 17. Günlük yapılan temizlik sonucunda;
  I. Organların gerektiği gibi çalışır
  II. Vücut direnci artar
  III. Mikroorganizmalardan ve parazitlerden korunulur
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri görülür?

  A) Yalnız II         B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III            E) I, II ve III

 18. Cevap: E

 19. Diş kökünde ……………………………..oluşursa diş kaybına neden olabilir.
  Yukarıda verilen boşluğua hangisi getirilmelidir?

  A) apse           B) anoreksiya        C) tartar
  D) sararma     E) kanama

 20. Cevap: A

 21. 1. Trafik Görevlisinin İşaretleri
  2. Işıklı Trafik İşaretleri
  3. Trafik İşaret Levhaları
  4. Yol Çizgileri
  Trafik işaret ve görevlilerine uymadaki öncelik hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) 2,1,3,4        B) 1,2,3,4        C) 3,1,2,4
  D) 4,2,1,3,       E) 1,4,2,3

 22. Cevap: D

 23. Birbirini takip eden ve hızları 90 km olan iki araç arasındaki takip mesafesi kaç metre olmalıdır?

  A) 20    B) 30    C) 45    D) 50    E) 70

 24. Cevap: D

 25. I. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
  II. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşılan yerlerde
  III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşılan yerlerde
  Yukarıda verilen durumlardan hangisi veya hangilerin geçme (sollama) yasaktır?

  A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III           E) I, II ve III

 26. Cevap: D

 27. Aşağıdakilerden hangisi sollama yapan bir aracın yapacağı işlerden biri değildir?

  A) Geçilecek araç sürücüsünü ses cihazı ile veya kısa ve uzun hüzmeli farlarını art arda yakarak uyarmak
  B) Dörtlü flaşör ile işaret vermek
  C) Geçilen araç, geriyi görme aynasından görülünceye kadar geçiş şeridinde ilerlemek
  D) Geçilecek araca takip mesafesi kadar yaklaşıldığında sol şeride yerleşmek
  E) Sağa dönüş lambası ile işaret vererek sağ şeride girmekle geçişini tamamlamak

 28. Cevap: D

 29. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal edilmemelidir.
  B) Geçme, dönme, duraklama, durma ve park etme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirilmemelidir.
  C) İki yönlü, dört veya daha fazla şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kamyonet, minibüs ve otobüs dışındaki araç sürücüleri için geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlenmelidir.
  D) Araçların cinsine ve hızına uygun olan şeritten gitmemelidir.
  E) Dört veya daha fazla şeritli ve iki yönlü yollarda karşı yöndeki trafik için ayrılan yol bölümüne girilmemelidir.

 30. Cevap: D

 31. I. Kara yollarında trafik sağdan akar.
  II. Şerit değiştirmeden önce girilecek şeritte seyredenaraçların güvenle geçişlerini beklenmelidir.
  III. Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmemelidir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III           E) I, II ve III

 32. Cevap: D

 33. Trafik ortamında bulunan sürücü, yaya ve yolcuların ortak dili olan trafik işaret ve levhaları trafik güvenliği açısından hayati öneme sahiptir.
  Buna göre trafik levhalarının kullanım amaçları arasında;
  I. Sürücü ve yayalara yol ve çev resi hakkında bilgi vermek
  II. Trafik kazalarını en aza indirmek
  III. Karmaşayı ortadan kaldırmak
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri bulunur?

  A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III           E) I, II ve III

 34. Cevap: D

 35. trafik sıkışıklığı tabelası
  Yukarıda verilen trafik levhası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Tek şerit yol        B) Trafik sıkışıklığı
  C) Otoyol                 D) Taliyol 
  E) Yalnızca araba

 36. Cevap: D

 37. azami hız sorusu
  Yukarıda verilen trafik levhasını gören bir sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

  A) En fazla 30 km hızla gitmelidir
  B) En az 30 km hızla gitmelidir.
  C) Öndeki araçla arasında en az 30 m olmalıdır.
  D) 30 km yasağının bittiğini anlamalıdır.
  E) Hızını azami 30 olarak ayarlamalıdır.

 38. Cevap: D

 39. trafik işareti sorusu
  Yukarıda verilen trafik levhası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Çift şerit yol             B) Tek şerit yol
  C) Önceliği olan yol    D) Otoyol başlangıç
  E) Otoyol bitiş

 40. Cevap: D

 41. trafik sorusu 9.sınıf
  Verilen trafik levhasına göre;
  I. Duraklama
  II. Park etme
  III. Durma
  verilenlerden hangisi veya hangileri yasaktır?

  A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III           E) I, II ve III

 42. Cevap: D

 43. trafik levhası sorusu
  Yukarıda verilen trafik levhası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Soldaki aracı geçmek serbesttir.
  B) Yan yana gitmek yasaktır.
  C) Sağdaki araca yol vermek zorunludur.
  D) Arkadaki araca yol vermek zorunludur.
  E) Öndeki aracı geçmek yasaktır.

 44. Cevap: D

 45. trafik şeridi sorusu
  Yukarıda yol çizgisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Hiç bir surette sollama yapılamaz
  B) Kurallara uygun şekilde sollama yapılabilir
  C) Sadece sağ şeritten sollama yapılabilir
  D) Sadece sol şeritten sollama yapılabilir
  E) Çift şeritli yoldur.

 46. Cevap: D

 47. trafik işareti sorusu
  Yukarıda verilen şekil için aşağıdakilerde hangisi doğrudur?

  A) Park yeridir
  B) Park etmek yasaktır
  C) Sadece engelli park alanıdır.
  D) Otopark girişidir
  E) Yaya geçididir.

 48. Cevap: D

 49. trafik levhası
  Yukarıda verilen yol levhası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Sağdaki araç sollama yapabilir
  B) Soldaki araç sollama yapabilir
  C) Her iki araçta sollama yapabilir
  D) Yolun sağına veya soluna geçilemez
  E) Tek şerit yoldur.

 50. Cevap: D

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Kale Sağlık Detayları

Kale Sağlık 5 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Kale Sağlık Testini Çöz tıklayın. Kale Sağlık yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Kale Sağlık sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Kale Sağlık Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TRAFİK KAZALARI
  1. Trafik kazalarında yükümlülükler
  2. Trafik kazalarını azaltmak için neler yapılmalıdır.
  3. Trafik kazalarının sebepleri ve kazaların meydana gelmesinde rol oynayan faktörler.
  4. Trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlar.
 • TRAFİK KAZALARINDA İLKYARDIM
  1. Alkol ve emniyet kemerinin trafik kazalarında ölüm ve yaralanmalar üzerinde etkileri
  2. Kalp durması nedenleri, belirtileri ve ilkyardım.
  3. Kalp durması nedenleri, belirtileri ve ilkyardım.
  4. Kazaların türleri, kazalar içinde trafik kazalarının yeri, ilkyardımın genel kuralları.
  5. Trafikte daha az kaza, yaralanma ve ölüm için sürücü ve yayaların psikolojik ve sağlık durumları
  6. Yanıklar türleri ve ilkyardım ilkeleri.
  7. Zehirlenme, (Hayvan ısırık ve sokması, diğer zehirlenmeler) türleri belirtileri, önlem, ilkyardım.

Ayrıca etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Kale Sağlık sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Kale Sağlık Testi İstatistikleri

Bu sınav 34 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 170 kere doğru, 313 kere yanlış cevap verilmiş.

Kale Sağlık Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Kale Sağlık sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Kale Sağlık sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Kale Sağlık sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.