Kale Sağlık 2

Kale Sağlık 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Kale Sağlık 2 CEVAPLARI

 1. 1. Trafik Görevlisinin İşaretleri
  2. Işıklı Trafik İşaretleri
  3. Trafik İşaret Levhaları
  4. Yol Çizgileri
  Trafik işaret ve görevlilerine uymadaki öncelik hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) 2,1,3,4        B) 1,2,3,4        C) 3,1,2,4
  D) 4,2,1,3,       E) 1,4,2,3

 2. Cevap: D

 3. Birbirini takip eden ve hızları 90 km olan iki araç arasındaki takip mesafesi kaç metre olmalıdır?

  A) 20    B) 30    C) 45    D) 50    E) 70

 4. Cevap: D

 5. BE sınıfı sürücü belgesi alacakların en az hangi ehliyete sahip olmaları beklenmektedir?

  A) A    B) A2    C) B    D) D    E) D2

 6. Cevap: C

 7. Aşağıdakilerden hangisi ehliyet alma şartlarından biri değildir?

  A) Yaş                B) Mal bildirimi
  C) Sağlık            D) Deneyim
  E) Sınav

 8. Cevap: B

 9. Aşağıda verilen levhalardan hangisi dingil başına belirli bir tondan fazla yük binemez anlamındadır?

  trafik kültürü ve sağlık bilgisi

 10. Cevap: D

 11. Aşağıda verilen levhalardan hangisi taşıt giremez anlamındadır?
 12. Cevap: C

 13. gizli buzlanma levha
  Yukarıda verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Karlı                 B) Kaygan           C) Gizli buzlama
  D) Yoğun kar       E) Dar görüş alanı

 14. Cevap: C

 15. demiryolu hemzemin geçidi yaklaşımı levha
  Yukarıda verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Yaya geçidi
  B) Ana yol -  tali yol kavşağı
  C) Okul geçidi
  D) Demiryolu hemzemin geçidi yaklaşımı
  E) Yolda çalışma var

 16. Cevap: D

 17. okul geçidi levha
  Yukarıda verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Yaya geçidi
  B) Ana yol -  tali yol kavşağı
  C) Okul geçidi
  D) Demiryolu hemzemin geçidi yaklaşımı
  E) Yolda çalışma var

 18. Cevap: C

 19. bisiklet geçebilir levha
  Yukarıda verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Vahşi hayvan geçebilir
  B) Ehli hayvan geçebilir
  C) Bisiklet geçebilir
  D) Kontrollü demir yolu geçidi
  E) Yakında çiftlik var.

 20. Cevap: C

 21. ehli hayvan geçebilir levha
  Yukarıda verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Vahşi hayvan geçebilir
  B) Ehli hayvan geçebilir
  C) Bisiklet geçebilir
  D) Kontrollü demir yolu geçidi
  E) Yakında çiftlik var.

 22. Cevap: B

 23. her iki taraftan kaplama levha
  Yukarıda verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Her iki taraftan kaplama
  B) Açılan köprü
  C) Gevşek şev
  D) Gevşek malzemeli zemin
  E) Tehlikeli eğim çıkış

 24. Cevap: A

 25. gevşek şev levha
  Yukarıda verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Kasisli yol
  B) Açılan köprü
  C) Gevşek şev
  D) Gevşek malzemeli zemin
  E) Tehlikeli eğim çıkış

 26. Cevap: C

 27. her iki taraftan daralan kaplama levha
  Aşağıda verilen trafik levhası açıklamalarından hangisinin karşılığı yukarıda verilmemiştir?

  A) Sağa tehlikeli viraj
  B) Her iki taraftan daralan kaplama
  C) Tehlikeli iniş
  D) Soldan daralan kaplama
  E) Kaygan yol

 28. Cevap: B

 29. Aşağıda verilen levhalardan hangisi trafik tanzim işaret levhasıdır?

  trafik levhaları sorusu

 30. Cevap: E

 31. trafik ışığı sorusu
  Yukarıda verilen ışıklı cihaz ile ilgili;
  I. İsmi ışıklı oklardır.
  II. Trafikte dönüşleri düzenlemek amacıyla kullanılır.
  III. Ok yönüne dönüş yapabilmek için yeşil okun yanması beklenir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III           E) I, II ve III

 32. Cevap: E

 33. dur
  Levhasını hangi anlama gelmektedir?

  A) Dur
  B) Yol ver
  C) Girişi olmayan yol
  D) Karşıdan gelene yol ver
  E) Taşıt trafiğine kapalı

 34. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: A) Dur. Verilen trafik levhası "Dur" anlamına gelir. Bu levha sürücülere, belirtilen bölgede araçlarını durdurması gerektiğini bildirir. Levhanın üzerinde yer alan el sembolü ve kırmızı renk, sürücülere trafikte durmaları gerektiğini gösterir. 35. girişi olmayan yol
  Levhasını hangi anlama gelmektedir?

  A) Dur
  B) Yol ver
  C) Girişi olmayan yol
  D) Karşıdan gelene yol ver
  E) Taşıt trafiğine kapalı

 36. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: C) Girişi olmayan yol. Verilen trafik levhası "Girişi olmayan yol" anlamına gelir. Bu levha, sürücülere belirtilen yönde ilerlemelerinin mümkün olmadığını ve yolun girişinin kapalı olduğunu bildirir. Levhada yer alan kırmızı daire, yolun sonu veya kapalı olduğunu gösterir. 37. karşıdan gelene yol ver
  Levhasını hangi anlama gelmektedir?

  A) Dur
  B) Yol ver
  C) Girişi olmayan yol
  D) Karşıdan gelene yol ver
  E) Taşıt trafiğine kapalı

 38. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: D) Karşıdan gelene yol ver. Verilen trafik levhası "Karşıdan gelene yol ver" anlamına gelir. Bu levha, sürücülere bulundukları yolda karşıdan gelen araçlara öncelik verme gerektiğini bildirir. Sürücüler, bu levhayı görünce yolun karşı şeridindeki araçların geçişine izin vermelidir. 39. trafik levhası
  Yukarıda verilen trafik levhası hangi anlama gelmektedir?

  A) Tehlikeli madde taşıyan araç giremez
  B) Traktör giremez
  C) Motorlu taşıt giremez
  D) Bisiklet giremez
  E) Tüm araçlar girebilir

 40. Cevap: A Açıklama:

  Verilen trafik levhası, A) Tehlikeli madde taşıyan araç giremez anlamına gelir. Bu levha, o bölgede tehlikeli maddelerin taşınmasının yasak olduğunu belirtir. Levhayı gören sürücüler, tehlikeli madde taşıyan araçlarıyla bu bölgeye girmemelidir. 41. sağdan daralan yol
  Yukarıda verilen trafik levhası hangi anlama gelmektedir?

  A) Sağdan daralan yol
  B) Soldan daralan yol
  C) Her iki taraftan daralan yol
  D) Deniz veya nehir kıyısında biten yol
  E) Kaygan yol

 42. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Sağdan daralan yol Bu soruda verilen trafik levhasının hangi anlama geldiği sorulmaktadır. Trafik levhaları, sürücülere yol koşulları hakkında bilgi verirken, sürücülerin uygun önlemleri almasını sağlar. Verilen trafik levhası aşağıdaki anlama gelir: A) Sağdan daralan yol: Levha, sürücülere yolun sağ taraftan daralacağını belirtir. Sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve gerektiğinde sağa doğru yönlendirmeleri gerekebilir. Diğer seçenekler şu şekildedir: B) Soldan daralan yol: Bu seçenek doğru değildir çünkü verilen levha sağdan daralma durumunu göstermektedir, soldan daralma değil. C) Her iki taraftan daralan yol: Bu seçenek doğru değildir çünkü verilen levha sadece sağdan daralma durumunu göstermektedir, her iki taraftan daralma değil. D) Deniz veya nehir kıyısında biten yol: Bu seçenek doğru değildir çünkü verilen levha yolun sonlandığı bir su kütlesi ile ilgili bilgi vermemektedir. E) Kaygan yol: Bu seçenek doğru değildir çünkü verilen levha yolun kaygan olduğunu göstermemektedir. 43. kaygan yol
  Yukarıda verilen trafik levhası hangi anlama gelmektedir?

  A) Sağdan daralan yol
  B) Kaygan yol
  C) Her iki taraftan daralan yol
  D) Deniz veya nehir kıyısında biten yol
  E) Soldan daralan yol

 44. Cevap: B Açıklama:

  Sorunuz, verilen trafik levhasının hangi anlama geldiğini sormaktadır. Cevap anahtarına göre, trafik levhası B seçeneği olan "Kaygan yol" anlamına gelmektedir. Verilen trafik levhası resmindeki sembol, bir kaygan yolu temsil etmektedir. Bu levha, yolun kaygan olabileceği durumlarda sürücüleri uyarır. Genellikle yağışlı havalarda veya buzlu yollarda görülür. Bu levha, sürücülerin hızlarını azaltmalarını ve dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla kullanılır. 45. kasisli yol
  Yukarıda verilen trafik levhası hangi anlama gelmektedir?

  A) Kasisli yol
  B) Kaygan yol
  C) Her iki taraftan daralan yol
  D) Deniz veya nehir kıyısında biten yol
  E) Soldan daralan yol

 46. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Kasisli yol 47. her iki taraftan daralan yol
  Yukarıda verilen trafik levhası hangi anlama gelmektedir?

  A) Kasisli yol
  B) Kaygan yol
  C) Her iki taraftan daralan yol
  D) Deniz veya nehir kıyısında biten yol
  E) Soldan daralan yol

 48. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarına göre, trafik levhası C seçeneği olan "Her iki taraftan daralan yol" anlamına gelmektedir. Verilen trafik levhası resmindeki sembol, her iki taraftan daralan bir yolu temsil etmektedir. Bu levha, sürücüleri daralan yol segmenti hakkında bilgilendirmek ve trafik düzenini sağlamak için kullanılır. Sürücüler, bu levhayı gördüklerinde hızlarını düşürmeli ve diğer araçlara yol vermelidir. 49. deniz kenarında biten yol
  Yukarıda verilen trafik levhası hangi anlama gelmektedir?

  A) Kasisli yol
  B) Kaygan yol
  C) Her iki taraftan daralan yol
  D) Deniz veya nehir kıyısında biten yol
  E) Soldan daralan yol

 50. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Deniz veya nehir kıyısında biten yolYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Kale Sağlık 2 Detayları

Kale Sağlık 2 12 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Kale Sağlık 2 Testini Çöz tıklayın. Kale Sağlık 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Kale Sağlık 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Kale Sağlık 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TRAFİK KAZALARI
  1. Trafik kazalarında yükümlülükler
  2. Trafik kazalarını azaltmak için neler yapılmalıdır.
  3. Trafik kazalarının sebepleri ve kazaların meydana gelmesinde rol oynayan faktörler.
  4. Trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlar.
 • TRAFİK KAZALARINDA İLKYARDIM
  1. Alkol ve emniyet kemerinin trafik kazalarında ölüm ve yaralanmalar üzerinde etkileri
  2. Kalp durması nedenleri, belirtileri ve ilkyardım.
  3. Kalp durması nedenleri, belirtileri ve ilkyardım.
  4. Kazaların türleri, kazalar içinde trafik kazalarının yeri, ilkyardımın genel kuralları.
  5. Trafikte daha az kaza, yaralanma ve ölüm için sürücü ve yayaların psikolojik ve sağlık durumları
  6. Yanıklar türleri ve ilkyardım ilkeleri.
  7. Zehirlenme, (Hayvan ısırık ve sokması, diğer zehirlenmeler) türleri belirtileri, önlem, ilkyardım.

Ayrıca

Trafik levhalarını tanıyarak, trafik kurallarına uygun davranma becerisi.

Trafik levhalarını tanıyarak, trafik kurallarına uygun davranma becerisi.

Trafik levhalarını tanıyarak, trafik kurallarına uygun davranma becerisi.

Trafik levhalarının anlamlarını doğru bir şekilde anlama ve trafik kurallarına uygun davranma becerisi kazanılır.

Verilen trafik levhasının sağdan daralan yol anlamına geldiğini ve sürücülerin bu duruma dikkat etmeleri gerektiğini öğreniriz.

Verilen trafik levhası, cevap anahtarına göre "Kaygan yol" anlamını taşır ve sürücüleri kayganlık durumunda dikkatli olmaya teşvik eder.

Çözüm açıklaması: Bu soruda verilen trafik levhasının hangi anlama geldiği sorulmaktadır. Trafik levhaları, sürücülere yol koşulları hakkında bilgi verirken, sürücülerin uygun önlemleri almasını sağlar. Verilen trafik levhası aşağıdaki anlama gelir: A) Kasisli yol: Levha, sürücülere yolun kasislerle donatıldığını belirtir. Sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve dikkatli bir şekilde seyretmeleri gerekebilir

Verilen trafik levhası, cevap anahtarına göre "Her iki taraftan daralan yol" anlamını taşır ve sürücülere daralan yol segmentine uygun şekilde davranmalarını hatırlatır.

Çözüm açıklaması: Bu soruda verilen trafik levhasının hangi anlama geldiği sorulmaktadır. Trafik levhaları, sürücülere yol koşulları hakkında bilgi verirken, sürücülerin uygun önlemleri almasını sağlar. Verilen trafik levhası aşağıdaki anlama gelir: D) Deniz veya nehir kıyısında biten yol: Levha, sürücülere yolun deniz veya nehir kıyısında sonlandığını belirtir. Sürücülerin bu duruma dikkat etmeleri ve gerekli güvenlik önlemlerini almaları gerekebilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Kale Sağlık 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Kale Sağlık 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 16 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 177 kere doğru, 40 kere yanlış cevap verilmiş.

Kale Sağlık 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Kale Sağlık 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Kale Sağlık 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Kale Sağlık 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.