İslam Bilim Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

İslam Bilim Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. İslam Bilim Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. İbnü’n Nedim'in el-Fihrist adlı eseri kaç bölümden oluşmaktadır?


 2. Cevap: 10 Açıklama:

  el-Fihrist, dil, din, ilim ve sanatlar hakkında bilgi veren on bölümden oluşmaktadır. 3. İbnü’n Nedim'in el-Fihrist adlı eserinin birinci bölümü hangi konuyu ele almaktadır?


 4. Cevap: Diller Açıklama:

  el-Fihrist'in birinci bölümü, dil, dil bilimi ve dillerin tarihi hakkında bilgi vermektedir. 5. İslam biliminin oluşmasında fethilerin etkisini açıklayınız.


 6. Cevap: İslam biliminin oluşmasında fetihlerin de önemli bir etkisi olmuştur. Fetihlerle birlikte Müslümanlar, fethettikleri toprakların zengin kültürlerinden yararlanma imkânı bulmuştur. Açıklama:

  * Müslümanlar, fethettikleri topraklarda yaşayan insanlara iyi davranmış, onların kültür ve biliminden yararlanmışlardır. * Fethettikleri bölgelerin zengin kültürlerini kendi anlayışlarına göre biçimlendirmişlerdir. * Örneğin Helenistik Dönem’de yazılmış resimli kitapların Arapçaya tercüme edilmesi ile minyatür sanatı büyük gelişme göstermiştir. * Yine Emeviler Dönemi'nde, Şam'ın başkent olmasından sonra Antik Yunan ve Roma kültür mirası etkisi ile yeni imar faaliyetleri başlamış, Roma tarzında mimari eserler yapılmıştır. 7. İslam biliminin gelişmesinde önemli bir katkı sağlayan bilim insanı ve eserlerini örneklendiriniz.


 8. Cevap: İslam biliminin gelişmesinde önemli bir katkı sağlayan bilim insanları ve eserleri şunlardır: * El-Kindi (801-873): Felsefe, matematik, astronomi ve tıp alanında çalışmalar yapmıştır. * El-Biruni (973-1048): Matematik, astronomi, coğrafya, fizik, kimya ve tıp alanında çalışmalar yapmıştır. * İbn Sina (980-1037): Tıp, felsefe, matematik, astronomi ve fizik alanında çalışmalar yapmıştır. * İbn Rüşd (1126-1198): Felsefe, tıp, astronomi ve matematik alanında çalışmalar yapmıştır. Açıklama:

  * El-Kindi, İslam felsefesinin kurucusu olarak kabul edilir. * El-Biruni, Orta Çağ'ın en önemli bilim insanlarından biridir. * İbn Sina, "Tıp Atası" olarak bilinir. * İbn Rüşd, İslam felsefesinin en önemli temsilcilerinden biridir. 9. Erken Abbasi Dönemi'nde kimya alanında yapılan çalışmalar nelerdir?


 10. Cevap: * Kimya biliminin deneysel açıdan gelişimine katkı sağlanması * Dünyada bilinen ilk kimya laboratuvarı kurulması * Önemli kimyasal maddelerin sentezi * Kimyasal maddelerin isimlendirilmesi * Sıvılaştırma, damıtma, mumlama, saflaştırma, kavurma, eritme, dondurma gibi temel işlemlerin tanımlanması Açıklama:

  Erken Abbasi Dönemi'nde kimya alanında yapılan çalışmalar, Antik Yunan ve diğer kültürlere ait eserlerin Arapçaya çevrilmesiyle başlamıştır. Ancak bu dönemdeki kimyacılar, bilimsel çözümleme ve deneye önem vermişlerdir. Bu çalışmalar sonucunda, kimya biliminin deneysel açıdan gelişimine katkı sağlanmış, dünyada bilinen ilk kimya laboratuvarı kurulmuştur. Ayrıca kimyasal maddelerin sentezi, isimlendirilmesi ve temel işlemlerin tanımlanması gibi önemli gelişmeler sağlanmıştır. 11. Câbir bin Hayyân'ın kimya alanındaki çalışmaları nelerdir?


 12. Cevap: * Kimya biliminin deneysel açıdan gelişimine katkı sağlamıştır. * Dünyada bilinen ilk kimya laboratuvarını kurmuştur. * Önemli kimyasal maddelerin sentezi * Kimyasal maddelerin isimlendirilmesi * Sıvılaştırma, damıtma, mumlama, saflaştırma, kavurma, eritme, dondurma gibi temel işlemlerin tanımlanması Açıklama:

  Câbir bin Hayyân, kimya alanında yaptığı çalışmalarla kimya bilimine önemli katkılar sağlamıştır. Kimya biliminin deneysel açıdan gelişimine katkı sağlamış, dünyada bilinen ilk kimya laboratuvarını kurmuştur. Ayrıca önemli kimyasal maddelerin sentezi, isimlendirilmesi ve temel işlemlerin tanımlanması gibi önemli gelişmeler sağlamıştır. 13. Beytü'l-Hikme'nin İslam bilim geleneğinin gelişmesinde oynadığı rolü açıklayınız.


 14. Cevap: Beytü'l-Hikme, İslam bilim geleneğinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu rolü şu şekilde açıklayabiliriz: * Beytü'l-Hikme, İslam dünyasında bilimsel çalışmaların kurumsallaşmasına katkı sağlamıştır. Beytü'l-Hikme'nin kurulması ile birlikte, bilimsel çalışmalar için gerekli olan ortam ve imkanlar sağlanmıştır. * Beytü'l-Hikme, İslam dünyasında bilimsel çalışmaların yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır. Beytü'l-Hikme'de yapılan bilimsel çalışmalar, farklı bilim dallarında çalışmalar yapan bilim insanlarını bir araya getirmiştir. Bu durum, İslam dünyasında bilimsel çalışmaların yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır. * Beytü'l-Hikme, İslam dünyasında bilimsel çalışmaların niteliğinin artmasına katkı sağlamıştır. Beytü'l-Hikme'de yapılan bilimsel çalışmalar, Yunan biliminin İslam dünyasına aktarılmasına ve İslam biliminin gelişmesine katkı sağlamıştır. Açıklama:

  Beytü'l-Hikme'de Yunanca eserler Arapçaya çevrilmiştir. Bu sayede, İslam dünyasında Yunan bilimi ile ilgili bilgilere ulaşılabilmiştir. Beytü'l-Hikme'de çalışan bilim insanları, Yunan bilimini inceleyerek İslam bilimini geliştirmişlerdir. Bu çalışmalar sonucunda, İslam dünyasında matematik, astronomi, tıp ve felsefe gibi bilim dallarında önemli gelişmeler olmuştur. 15. Halife el-Me'mun'un bilime ve bilim insanlarına olan ilgisinin İslam bilim geleneğinin gelişmesine etkilerini değerlendiriniz.


 16. Cevap: Halife el-Me'mun'un bilime ve bilim insanlarına olan ilgisi, İslam bilim geleneğinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu rolü şu şekilde değerlendirebiliriz: * Halife el-Me'mun'un bilime ve bilim insanlarına olan ilgisi, Beytü'l-Hikme'nin kurulmasına ve bilimsel çalışmaların kurumsallaşmasına katkı sağlamıştır. Halife el-Me'mun, Beytü'l-Hikme'nin kurulmasını sağlayarak, İslam dünyasında bilimsel çalışmaların kurumsallaşmasına katkı sağlamıştır. * Halife el-Me'mun'un bilime ve bilim insanlarına olan ilgisi, İslam dünyasında bilimsel çalışmaların yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır. Halife el-Me'mun, bilim insanlarına maddi ve manevi destek sağlayarak, İslam dünyasında bilimsel çalışmaların yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır. * Halife el-Me'mun'un bilime ve bilim insanlarına olan ilgisi, İslam dünyasında bilimsel çalışmaların niteliğinin artmasına katkı sağlamıştır. Halife el-Me'mun, bilimsel çalışmalara teşvik ederek, İslam dünyasında bilimsel çalışmaların niteliğinin artmasına katkı sağlamıştır. Açıklama:

  Halife el-Me'mun'un bilime ve bilim insanlarına olan ilgisinin İslam bilim geleneğinin gelişmesine etkilerini değerlendiriniz. Cevap: Halife el-Me'mun'un bilime ve bilim insanlarına olan ilgisi, İslam bilim geleneğinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu rolü şu şekilde değerlendirebiliriz: * Halife el-Me'mun'un bilime ve bilim insanlarına olan ilgisi, Beytü'l-Hikme'nin kurulmasına ve bilimsel çalışmaların kurumsallaşmasına katkı sağlamıştır. Halife el-Me'mun, Beytü'l-Hikme'nin kurulmasını sağlayarak, İslam dünyasında bilimsel çalışmaların kurumsallaşmasına katkı sağlamıştır. * Halife el-Me'mun'un bilime ve bilim insanlarına olan ilgisi, İslam dünyasında bilimsel çalışmaların yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır. Halife el-Me'mun, bilim insanlarına maddi ve manevi destek sağlayarak, İslam dünyasında bilimsel çalışmaların yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır. * Halife el-Me'mun'un bilime ve bilim insanlarına olan ilgisi, İslam dünyasında bilimsel çalışmaların niteliğinin artmasına katkı sağlamıştır. Halife el-Me'mun, bilimsel çalışmalara teşvik ederek, İslam dünyasında bilimsel çalışmaların niteliğinin artmasına katkı sağlamıştır.-Me'mun'un bilime ve bilim insanlarına olan ilgisinin İslam bilim geleneğinin gelişmesine etkilerini değerlendiriniz. Cevap: Halife el-Me'mun'un bilime ve bilim insanlarına olan ilgisi, İslam bilim geleneğinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu rolü şu şekilde değerlendirebiliriz: * Halife el-Me'mun'un bilime ve bilim insanlarına olan ilgisi, Beytü'l-Hikme'nin kurulmasına ve bilimsel çalışmaların kurumsallaşmasına katkı sağlamıştır. Halife el-Me'mun, Beytü'l-Hikme'nin kurulmasını sağlayarak, İslam dünyasında bilimsel çalışmaların kurumsallaşmasına katkı sağlamıştır. * Halife el-Me'mun'un bilime ve bilim insanlarına olan ilgisi, İslam dünyasında bilimsel çalışmaların yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır. Halife el-Me'mun, bilim insanlarına maddi ve manevi destek sağlayarak, İslam dünyasında bilimsel çalışmaların yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır. * Halife el-Me'mun'un bilime ve bilim insanlarına olan ilgisi, İslam dünyasında bilimsel çalışmaların niteliğinin artmasına katkı sağlamıştır. Halife el-Me'mun, bilimsel çalışmalara teşvik ederek, İslam dünyasında bilimsel çalışmaların niteliğinin artmasına katkı sağlamıştır. 17. X. yüzyılda matematik alanında önemli çalışmalar yapan bilim insanlarından biri kimdir?


 18. Cevap: Ebû Sehl el-Kûhî (öl. 990) Açıklama:

  Ebû Sehl el-Kûhî, X. yüzyılda matematik alanında önemli çalışmalar yapan bilim insanlarındandır. Kendisinden önceki bilim insanlarının sonsuz küçükler hesabı konusundaki denemelerini daha ileri bir seviyeye taşıyan el-Kûhî, parabolik kubbenin hacmini çok basit bir yöntemle ölçmüştür. Denklemin bilinmeyenlerini eşit kenarlı bir hiperbol ve bir parabolün kesişme noktaları ile bulmuştur. Hiperbol yardımıyla Antik Çağ'da sorun olan bir açının üçe bölünmesi probleminin çözümünü yapmıştır. Üçüncü derece eğrilerle ilgili yoğun çalışmaları sonucu konik kesit çizimleri için özel bir pergel (barkâr tâmm) tasarlamış, sonlu bir düz çizgi üzerinde sonsuz devam eden bir hareketin olup olamayacağına ilişkin bir probleme çözüm yöntemi geliştirmeye çalışmıştır. 19. X. yüzyılda tıp alanında önemli çalışmalar yapan bilim insanlarından biri kimdir?


 20. Cevap: El-Mecûsî (Ali ibn Abbas) (öl. 994) Açıklama:

  El-Mecûsî, X. yüzyılda tıp alanında önemli çalışmalar yapan bilim insanlarındandır. Kâmil es-Sınâ'a et-Tıbbiyye adlı eseri, dünya tıp literatüründe bütün hastalıkların tedavisini kapsayan, birbirinden bağımsız ilk "el kitapları"ndan biridir. Eser, Arapça olarak yazılmış olup her biri onar bölümden oluşan iki kısımdan oluşmakta ve yaklaşık 400 000 kelime içermektedir. Eserin ilk bölümü teorik, ikinci bölümü pratik tıbba ayrılmıştır. El-Mecûsî, Aristo ve Galen tarafından öne sürülen, kalbin ventrikülleri arasında anatomik bir geçit olduğunu ima eden klasik görüşü reddeden ilk bilim insanlarındandır. 13-15 nabız gibi atan ve atmayan damarlar arasında gözenekler bulunduğu açıklamasıyla da kan kapiller sisteminin varlığını öneren ilk kişi olarak kabul edilmektedir. Uterusun doğum sırasındaki hareketleri ile ilgili ilginç klinik gözlemlerinin olduğu bilinmektedir. W. Harvey'den yıllar önce ilk defa kılcal damar kan dolaşımını keşfetmiştir. 21. İbn Heysem'in yaptığı deneyde, bir mumun gönderdiği ışık önü kapatıldığında delikten geçerek duvara yansıyan bir mum görüntüsünün de kaybolması, ışığın hangi özelliğini kanıtlar?


 22. Cevap: Işıkların ve renklerin birbirine karışmadığı özelliğini kanıtlar. Açıklama:

  Işık, bir mumun alevi gibi bir kaynaktan çıkar ve düz çizgiler boyunca yayılır. Bu nedenle, bir mumun gönderdiği ışık önü kapatıldığında, delikten geçerek duvara yansıyan bir mum görüntüsünün de kaybolması, ışığın ve renklerin birbirine karışmadığı anlamına gelir. 23. İbn Heysem'in yaptığı deneyde, yansıyan görüntünün ters olması, ışığın hangi özelliğini kanıtlar?


 24. Cevap: Işığın düz çizgiler üzerinde uzandığını kanıtlar. Açıklama:

  Işık, bir mumun alevi gibi bir kaynaktan çıkar ve düz çizgiler boyunca yayılır. Bu nedenle, yanan mumların alt kısmından gelen ışık, alabileceği en kısa yani en düz yolu takip ettiği için duvarda yukarıya yansırken üst kısımdan gelen ışık da aynı sebepten dolayı aşağı yansıyarak ters bir görüntü ortaya çıkarır. 25. İbn Sina'nın tıp alanındaki en önemli eseri hangisidir?


 26. Cevap: Kânûn fi't-tibb Açıklama:

  Kânûn fi't-tibb, İbn Sina'nın beş ciltten oluşan ve tıp biliminin tüm alanlarını kapsayan en önemli eseridir. Bu eser, 11. yüzyıldan itibaren Avrupa'da da tıp eğitiminde temel kaynak olarak kullanılmıştır. 27. Ömer Hayyam hangi alandaki çalışmalarıyla tanınır?


 28. Cevap: Cebir, aritmetik ve geometri Açıklama:

  Ömer Hayyam, cebir ve geometri alanında yaptığı çalışmalarla tanınan bir bilim insanıdır. Özellikle üçüncü dereceden denklemlere geometrik çözümler getirmesi ile dikkat çekmiştir. 29. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) İbn Sina, Kânûn fi't-tibb adlı eserinde tıp ve cerrahiyi iki ayrı disiplin olarak değerlendirmiştir.
  2. (.....) Ömer Hayyam, cebirsel denklemleri sınıflandırmış, özellikle üçüncü dereceden denklemlere koni kesitlerini kullanmak suretiyle geometrik çözümler getirmiştir.
  3. (.....) Abdurrahman el-Hâzinî, suyun özgül ağırlığının sıcaklık derecesine bağlı olduğunu tespit etmiştir.
  4. (.....) Şerafeddin el-Tusi, trigonometri alanında önemli çalışmalar yapmıştır.
  5. (.....) İslam bilim insanları, astronomi alanındaki çalışmalarında gözlem ve deneylere büyük önem vermişlerdir.

 30. Cevap: : 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D Açıklama:

  1. İbn Sina, Kânûn fi't-tibb adlı eserinde tıp ve cerrahiyi iki ayrı disiplin olarak değerlendirmiştir. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 2. Ömer Hayyam, cebirsel denklemleri sınıflandırmış, özellikle üçüncü dereceden denklemlere koni kesitlerini kullanmak suretiyle geometrik çözümler getirmiştir. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 3. Abdurrahman el-Hâzinî, suyun özgül ağırlığının sıcaklık derecesine bağlı olduğunu tespit etmiştir. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 4. Şerafeddin el-Tusi, trigonometri alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 5. İslam bilim insanları, astronomi alanındaki çalışmalarında gözlem ve deneylere büyük önem vermişlerdir. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 31. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Külliye, bir cami ve çevresindeki diğer yapıları kapsayan bir yapı topluluğudur.
  2. ( ) Külliyeler, İslam sanatının en önemli eserlerinden biridir.
  3. ( ) Külliyeler, genellikle bir hükümdar veya devlet adamı tarafından yaptırılmıştır.
  4. ( ) Külliyelerde bulunan yapılar genellikle cami, medrese, imaret, türbe, kütüphane, hastane ve hamamdır.
  5. ( ) Külliyeler, İslam dünyasında sosyal ve kültürel hayatın önemli merkezleri olmuştur.

 32. Cevap: 1. (D) 2. (D) 3. (D) 4. (D) 5. (D) Açıklama:

  1. Külliye, bir cami ve çevresindeki diğer yapıları kapsayan bir yapı topluluğudur. Bu tanıma göre, külliyenin en önemli unsuru camidir. Ancak, külliyelerde cami dışında medrese, imaret, türbe, kütüphane, hastane ve hamam gibi yapılar da bulunabilir. Bu nedenle, cümle doğrudur. 2. Külliyeler, İslam sanatının en önemli eserlerinden biridir. Külliyeler, İslam sanatının çeşitli unsurlarını bir araya getiren ve bu unsurları uyum içinde kullanan yapılardır. Bu nedenle, cümle doğrudur. 3. Külliyeler, genellikle bir hükümdar veya devlet adamı tarafından yaptırılmıştır. Külliyeler, büyük ve maliyetli yapılar olduğundan, genellikle bir hükümdar veya devlet adamının himayesi altında inşa edilmiştir. Bu nedenle, cümle doğrudur. 4. Külliyelerde bulunan yapılar genellikle cami, medrese, imaret, türbe, kütüphane, hastane ve hamamdır. Külliyelerde bulunan yapılar, genellikle sosyal ve kültürel hayatın ihtiyaçlarını karşılayacak niteliktedir. Bu nedenle, cümle doğrudur. 5. Külliyeler, İslam dünyasında sosyal ve kültürel hayatın önemli merkezleri olmuştur. Külliyeler, cami, medrese, imaret, türbe, kütüphane, hastane ve hamam gibi yapılardan oluşan kompleks yapılar olduğundan, sosyal ve kültürel hayatın önemli merkezleri olmuştur. Bu nedenle, cümle doğrudur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
İslam Bilim Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

İslam Bilim Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. İslam Bilim Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

İslam Bilim Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca İslam bilim tarihi dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

İbn Nedim'in el-Fihrist adlı eserinin bölüm sayısını sayabilir.

İbn Nedim'in el-Fihrist adlı eserinin birinci bölümünün konusunu söyleyebilir.

* İslam biliminin oluşmasında fetihlerin etkisini açıklar.

* İslam biliminin gelişmesinde önemli bir katkı sağlayan bilim insanı ve eserlerini örneklendirir.

* Erken Abbasi Dönemi'nde kimya alanında yapılan çalışmalardan, kimya biliminin deneysel açıdan gelişimine katkı sağlanması, dünyada bilinen ilk kimya laboratuvarının kurulması, önemli kimyasal maddelerin sentezi, isimlendirilmesi ve temel işlemlerin tanımlanması gibi gelişmelerin yapıldığı bilgisini edinir.

* Câbir bin Hayyân'ın kimya alanındaki çalışmalarından, kimya biliminin deneysel açıdan gelişimine katkı sağlaması, dünyada bilinen ilk kimya laboratuvarının kurulması, önemli kimyasal maddelerin sentezi, isimlendirilmesi ve temel işlemlerin tanımlanması gibi gelişmelerin yapıldığı bilgisini edinir. Bu soruların cevapları ve açıklamaları, verilen içeriğe uygun olarak hazırlanmıştır. Kazanım cümleleri ise, öğrencilerin bu sorulardan edinebilecekleri bilgileri kapsayacak şekilde yazılmıştır.

* Beytü'l-Hikme, İslam dünyasında bilimsel çalışmaların kurumsallaşmasına, yaygınlaşmasına ve niteliğinin artmasına katkı sağlamıştır.

X. yüzyılda İslam matematikçileri, sonsuz küçükler hesabı, konik kesitler ve üçgen geometrisi gibi alanlarda önemli çalışmalar yapmıştır.

X. yüzyılda İslam tıp bilimi, Yunan tıbbını geride bırakacak seviyeye ulaşmıştır.

Öğrenciler, ışığın ve renklerin birbirine karışmadığı özelliğini açıklar.

Öğrenciler, ışığın düz çizgiler üzerinde uzandığını açıklar.

İslam bilim tarihinden önemli bilim insanlarını ve eserlerini tanır.

İslam bilim tarihinden önemli bilim insanlarını ve eserlerini tanır.

* 10.1.1.1. İslam dünyasında bilim ve eğitimdeki gelişmeleri analiz eder. * 10.1.1.2. İslam dünyasında bilim ve eğitim alanında öne çıkan bilim insanlarını ve eserlerini tanır.

* Külliyenin tanımını ve özelliklerini kavrar. * Külliyelerin İslam sanatında önemini kavrar. * Külliyelerin yapımında rol oynayan unsurları kavrar. * Külliyelerin sosyal ve kültürel hayata katkılarını kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

İslam Bilim Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

İslam Bilim Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

İslam Bilim Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız İslam Bilim Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

İslam Bilim Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri