İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 1.DÖNEM 2. YAZILISI

İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 1.DÖNEM 2. YAZILISI sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 1.DÖNEM 2. YAZILISI CEVAPLARI

 1. ………; bireylerin ahlaklı ve erdemli bir hayat yaşayabilmesi için hangi davranışlarının doğru, hangilerinin yanlış olduğunu araştıran bir felsefe dalıdır.
  Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Algoritma          B) Program          C) Etik
  D) Güvenlik           E) Syntax

 2. Cevap: C Açıklama:

  Boş bırakılan yere "Etik" kelimesi gelmelidir. Etik, bireylerin ahlaki değerleri, doğru ve yanlış davranışları araştıran ve inceleyen bir felsefe dalıdır. Bu disiplin, ahlaki kararlar alırken, ahlaki değerleri göz önünde bulundurmamıza yardımcı olur. 3. Parolanın güvenliği açısından, aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:
  1-Parolanın başkalarıyla paylaşılmaması son derece önemlidir.
  2- Parolalar, basılı ya da elektronik olarak hiçbir yerde saklanmamalıdır.
  3-Başta e-posta adresinin parolası olmak üzere farklı bilişim sistemleri ve hizmetler için aynı parolanın kullanılmaması gerekir.
  Yukarıda bilgilerden doğru olanlar hangi şıkta verilmiştir?

  A) Yalnız 1   B) Hepsi   C) Yalnız 3   D) 2,3  E) Yalnız 2

 4. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı ve çözüm açıklaması şu şekildedir: Verilen metinde parola güvenliği ile ilgili üç kural belirtilmiştir. Bunlar: 1. Parolanın başkalarıyla paylaşılmaması son derece önemlidir. 2. Parolalar, basılı ya da elektronik olarak hiçbir yerde saklanmamalıdır. 3. Başta e-posta adresinin parolası olmak üzere farklı bilişim sistemleri ve hizmetler için aynı parolanın kullanılmaması gerekir. 5. Aşağıdaki değişken isimlerinden yanlış olan hangisidir?

  A) okul_no                       B) Tcno
  C) telefon:                       D) adsoyad
  E) AdSoyad

 6. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) telefon: adresidir. Değişken isimlerinin genellikle belirli kurallara uygun olması gerekir. Bu kurallara uymayan isimler hatalara neden olabilir. İşte bu soruda verilen değişken isimlerinin analizi: A) okul_no: Doğru, değişken ismi anlamlı ve düzgün yazılmış. B) Tcno: Doğru, değişken ismi anlamlı ve düzgün yazılmış. C) telefon: Yanlış, burada gereksiz ":" işareti var ve değişken ismi küçük harfle başlamalıdır. D) adsoyad: Doğru, değişken ismi anlamlı ve düzgün yazılmış. E) AdSoyad: Doğru, değişken ismi anlamlı ve düzgün yazılmış. 7. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi 100 sayısının karekökünü alır?

  A) Abs(100)          B) Right(100,2)          C) Length(100)
  D) Sqrt(100)         E) Mod(100)

 8. Cevap: D Açıklama:

  100 sayısının karekökünü almak için kullanılan fonksiyon "Sqrt" (Karekök) fonksiyonudur. Bu fonksiyon, bir sayının karekökünü bulmak için kullanılır. Dolayısıyla, doğru cevap D seçeneği olan "Sqrt(100)" olmalıdır. Diğer seçenekler, 100 sayısının karekökünü bulmak için uygun değildir. Örneğin, A seçeneği "Abs(100)" sadece 100'ün mutlak değerini alır ve karekök değil. B seçeneği "Right(100,2)" 100 sayısının sağdan 2 karakterini alır ve yine karekök değil. C seçeneği "Length(100)" ise 100 sayısının uzunluğunu ölçer, bu da karekök değil. E seçeneği "Mod(100)" ise 100 sayısının başka bir sayıya bölünmesinden kalanı hesaplar, yine karekök değil. 9. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi “Kodla” kelimesinin soldan ilk 4 harfini sonuç olarak verir?

  A) Mid(“Kodla”,4,4)              B) Right(“Kodla”,4)
  C) Left(“Kodla”,4)                 D) Average(“Kodla”)
  E) Center("Kodla",4)

 10. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Left("Kodla", 4) fonksiyonudur. - Mid("Kodla", 4, 4) fonksiyonu, "Kodla" kelimesinin 4. karakterinden başlayarak 4 karakteri alır. Yani sonuç "la" olur. - Right("Kodla", 4) fonksiyonu, "Kodla" kelimesinin sağdan 4 karakterini alır. Yani sonuç "Kodla" kelimesinin tamamını verir. - Left("Kodla", 4) fonksiyonu, "Kodla" kelimesinin sol tarafından başlayarak ilk 4 karakteri alır. Yani sonuç "Kodl" olur. - Average("Kodla") bir ortalama hesaplamak için kullanılan bir fonksiyon, kelimenin karakterlerini işlemiyor. - Center("Kodla", 4) kelimenin ortasından başlayarak 4 karakteri alır. Yani sonuç "odla" olur. 11. Aşağıdaki parolalardan en güvenli olanı hangisidir?

  A) 2223692325                  B) cemgur2001
  C) melisayener1905          D) !5m@!l19t085
  E) sifre123

 12. Cevap: D Açıklama:

  En güvenli parola D) !5m@!l19t085'dir. - Bir güvenli parola, karmaşık karakterler içermeli ve tahmin edilmesi zor olmalıdır. - Parola B) cemgur2001 basit bir kelime ve tarih kombinasyonundan oluşuyor, bu nedenle kolayca tahmin edilebilir. - Parola C) melisayener1905, bir kişinin adı ve tarihi içeriyor, bu da kolayca tahmin edilebilir. - Parola E) sifre123 oldukça basit ve yaygın bir parola türüdür, en zayıf seçenektir. - Parola A) 2223692325 ise karmaşık gibi görünse de, sadece rakamlardan oluştuğu ve tekrar eden rakamları içerdiği için yine güvenli değildir. - Parola D) !5m@!l19t085, büyük harf, küçük harf, rakam ve sembollerden oluşan karmaşık bir paroladır ve en güvenli seçenektir. 13. I. Bankacılık
  II. Eğitim
  III. Güvenlik
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilişiim teknolojilerinin kullanıldığı alanlar arasındadır?

  A) Yalnız II                        B) I ve II                               
  C) II ve III                          D) I ve III                               
  E) I, II ve III

 14. Cevap: E

 15. İnternet ortamında yapılan davranışın doğru yada yanlış olarak değerlendirilmesi hangisi ile alakalıdır?

  A) İnternet Etiği              B) Nesnelerin İnterneti
  C) Siber Zorbalık            D) İnternet İlkeleri
  E) Bilişim ve Yazılım

 16. Cevap: A

 17. Aşağıda verilnelerden hangisi diğerlerine göre daha güçlü şifredir?

  A) password                    B) pass1            C) 123pass
  D) passWORD123_        E) 1239871

 18. Cevap: D

 19. Aşağıda verilen web site uzantılarından hangisi üniversitelere aittir?

  A) .k12.tr    B) .gov    C) .edu    D) .com    E) .org

 20. Cevap: C

 21. Güçlü bir şifre oluşturmak için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Şifre en az sekiz karakterden oluşmalıdır.
  B) Şifrede büyük-küçük harf bulunmalıdır
  C) Şifre sadece sayıalrdan oluşmalıdır
  D) Şifrede sembol kullanılmalıdır.
  E) Kimlik bilgileri şifre olarak kullanılmamamlıdır

 22. Cevap: C

 23. Aşağıda verilenlerden hangisi kolayca tahmin edilebilecek şifre değildir?

  A) Doğum tarihimiz
  B) Okula başlama tarihimiz
  C) Anne ve ya baba adı
  D) Sadece bizim bildiğimiz bilgi
  E) Soyismimiz

 24. Cevap: D

 25. I. Kaynağı belirtilmemiş bilgiye şüpheyle yaklaşılmalıdır
  II. Elde edilen bilgiler üç farklı kaynaktan teyit edilmelidir
  III. Bilgiyi aktaran İnternet sitesinin adresi kontrol edilmelidir. Alan adı uzantıları birçok İnternet sitesi için fikir verebilir
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II                   B) I ve II
  C) I, II ve III                  D) I ve III
  E)  II ve III

 26. Cevap: D

 27. Bilişim üzerinden işlenilen tüm suçlara ne denir?

  A) Bilişim Suçu        B) Siber Suç            C) Sanal Suç
  D) VR Suç               E) İnternet Suçu

 28. Cevap: A

 29. Bilgisayarın donanıma nasıl davranacağını anlatan, bilgisayara yön veren komutlar ve işlemleri sağlayan yapıya ne denir?

  A) İşletim Sistemi              B) Demo Yazılım
  C) Office programları        D) Web Sitesi
  E) Uygulamalar

 30. Cevap: A

 31. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Tanımladığınız veri genellikle sayısal, karakter, dizi ya da mantıksal olmalıdır
  B) Programcı programlama sürecinde verinin adını ve türünü belirtir. Bilgisayar çalışmaya başladığında verinin adı ile türünü eşleştirir.
  C) Veri türleri karışık kullanılır.
  D) Matematiksel işlemlerde kullanılacak tüm veriler sayısal olarak, diğerleri karakter ya da dizi olarak tanımlanmalıdır
  E) Her bir veri türü kendisi için tanımlı veri setini kullanır.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Veri türleri karışık kullanılır" ifadesidir. - A şıkkı doğrudur. Genellikle veri sayısal, karakter, dizi veya mantıksal olmalıdır. - B şıkkı doğrudur. Programcı, verinin adını ve türünü belirtir ve bilgisayar çalışmaya başladığında bu bilgileri eşleştirir. - C şıkkı yanlıştır. Veri türleri karışık kullanılmaz. Her veri türü kendi için belirlenmiş veri setini kullanır. - D şıkkı yanlıştır. Matematiksel işlemlerde kullanılacak veriler sayısal olmalı, diğer veriler ise karakter veya dizi olarak tanımlanabilir. - E şıkkı doğru değildir. Her veri türü kendisi için belirlenmiş veri setini kullanır. 33. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi sayısal veri türüne ait değildir?

  A) 49.99                    B) 10654876542
  C) 34217                   D) TR0600006543L
  E) 67

 34. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) TR0600006543L" olmalıdır. Çünkü diğer ifadeler sayısal veri türüne aittirken, bu ifade bir IBAN numarası gibi alfanümerik bir yapıya sahiptir. Sayısal veri türü yalnızca rakamlardan oluşan değerleri ifade ederken, alfanümerik veri türü hem rakamları hem de harfleri içerebilir. Dolayısıyla, "D) TR0600006543L" ifadesi sayısal veri türüne ait değildir. Çözüm açıklaması olarak, soruda verilen ifadelerin yapılarının incelenmesi ve sayısal veri türüne ait olan ifadelerin belirlenmesi gerektiği vurgulanabilir. 35. I. Oluşturulan değer, tırnak içinde belirtilir
  II. Büyük ve küçük harf duyarlıdır
  III. Karakterler sadece sayıdan oluşsa bile hesaplama işlemlerinde kullanılamaz.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri alfanümerik/karakter veri türleri için doğrudur?

  A) I, II ve III        B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III           E) Yalnız II

 36. Cevap: A Açıklama:

  Evet, doğru cevap A seçeneği olmalı. Özür dilerim, önceki yanıtımı düzeltmek istiyorum. Bu sorunun doğru cevap anahtarı A seçeneği olan "I, II ve III" olarak verilmiştir. Çözüm açıklaması olarak, alfanümerik/karakter veri türleri için verilen ifadeler doğrudur. Alfanümerik/karakter veri türleri, harfler (büyük ve küçük) ve sayılar içeren verilerdir. İfadelerde belirtilen özellikler şunlardır: I. Oluşturulan değer, tırnak içinde belirtilir: Alfanümerik/karakter veri türleri genellikle tırnak içinde ifade edilir. Örneğin, "Hello World" gibi bir metin değeri. II. Büyük ve küçük harf duyarlıdır: Alfanümerik/karakter veri türleri büyük ve küçük harfleri ayrı olarak değerlendirir. Yani "Hello" ve "hello" iki farklı değer olarak kabul edilir. III. Karakterler sadece sayıdan oluşsa bile hesaplama işlemlerinde kullanılamaz: Alfanümerik/karakter veri türleri sayısal hesaplamalarda kullanılamaz. Bu veri türü yalnızca metinsel ifadeleri temsil etmek için kullanılır. 37. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi sayısal veriler için doğru değildir?

  A) Sayısal veriler; açılar, uzaklık, nüfus, ücret, yarıçap gibi hesaplama sürecinde gerekli değerler için tanımlanır.
  B) Sayıların alabileceği en küçük ve en büyük değerler kullanılan bilgisayar ve programlama diline göre değişebilir.
  C) Çift tırnak içerisinde tanımlanırlar.
  D) Pozitif ya da negatif tam sayılar ve reel sayılar kullanılabilir
  E) Tüm sayı tiplerini içerir.

 38. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Çift tırnak içerisinde tanımlanırlar" olmalıdır. Çünkü sayısal veriler, sayısal değerlerin temsil edildiği veri türlerini ifade eder ve genellikle çift tırnak içinde tanımlanmazlar. Sayısal verilerin tanımlanması, genellikle rakamların doğrudan kullanılmasıyla gerçekleşir. Dolayısıyla, "C) Çift tırnak içerisinde tanımlanırlar" ifadesi sayısal veriler için doğru bir ifade değildir. Çözüm açıklaması olarak, sayısal verilerin tanımı ve özellikleri hakkında bilgi verilebilir, ayrıca sayısal verilerin genellikle çift tırnak içinde tanımlanmadığına dikkat çekilebilir. 39. I. True
  II. False
  III. Null
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri mantıksal veri değerlerindendir?

  A) Yalnız II     B) I ve II                C) II ve III
  D) I ve III        E) I, II ve III

 40. Cevap: B Açıklama:

  oğru cevap "B) I ve II" olmalıdır. Çünkü "True" (doğru) ve "False" (yanlış) mantıksal veri değerlerini temsil eder. "Null" ise bir mantıksal veri değeri değildir, değer olmayan veya belirsiz bir durumu ifade eder. Dolayısıyla, sadece I ve II seçenekleri mantıksal veri değerlerini temsil eder. 41. I. Değişkene içerdiği değer ile tutarlı isimler verilmeli
  II. Değişkenlere isim verirken boşluk kullanılmamalı.
  III. Değişkenlere isim verirken bir karakter ile başlanmalı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri değişken isimlendirirken dikkat edilmesi gereken hususlar arasındadır?

  A) Yalnız II         B) I ve II            C) II ve III
  D) I, II ve III        E) I ve III

 42. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) I, II ve III" olmalıdır. Çünkü verilen ifadelerdeki tüm maddeler, değişken isimlendirirken dikkat edilmesi gereken hususlardır. - I. maddede, değişkenlere içerdikleri değerle tutarlı isimler verilmesi önemlidir. Yani değişkenin neyi temsil ettiğini açıkça ifade eden bir isim kullanılmalıdır. - II. maddede, değişkenlere isim verirken boşluk kullanılmaması gerektiği belirtilir. Bunun yerine genellikle alt çizgi (_) veya camel case gibi isimlendirme standartları kullanılabilir. - III. maddede, değişkenlere isim verirken bir karakterle başlanması gerektiği ifade edilir. Bu genellikle harf veya alt çizgi (_) ile başlamak anlamına gelir. 43. s= -81
  Sqrt (Abs(s))

  Yukarıda verilen fonksiyonun çıktısı hangisi olur?

  A) 9    B) 16    C) 81    D) -9    E) -16

 44. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevap anahtarı C seçeneği olan "81" olacaktır. Çözüm açıklaması olarak, verilen fonksiyonu adım adım çözelim: İlk adımda, s değeri -81 olarak verilmiştir. İkinci adımda, fonksiyon sqrt(Abs(s)) kullanılmıştır. sqrt, bir sayının karekökünü hesaplayan bir matematiksel fonksiyonu temsil eder. Abs ise bir sayının mutlak değerini hesaplar. İlk olarak, s'nin mutlak değeri hesaplanır: Abs(s) = Abs(-81) = 81. Daha sonra, bu mutlak değerin karekökü hesaplanır: sqrt(81) = 9. Sonuç olarak, verilen fonksiyonun çıktısı 9 olur. 45. S= “Mustafa”
  Length(S)
  Verilen fonksiyonun çıktısı hangisi olur?

  A) 7            B) Mus        C) MUSTAFA
  D) afa         E) mstf

 46. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) 7" olmalıdır. Çünkü "Length(S)" ifadesi, "S" değişkeninin uzunluğunu (karakter sayısını) döndürmektedir. "Mustafa" kelimesi 7 karakterden oluştuğu için çıktı 7 olacaktır. - İlk satırda, "S" isimli bir değişkene "Mustafa" değeri atanmıştır. - İkinci satırda, "Length(S)" ifadesi kullanılmıştır. Bu ifade, "S" değişkeninin uzunluğunu döndürmektedir. - "Mustafa" kelimesi 7 karakterden oluştuğu için "Length(S)" ifadesinin çıktısı 7 olacaktır. 47. s=25
  a=15
  y=s+10
  Sum (s,a,y)
  Verilen fonksiyonun çıktısı hangisi olur?

  A) 15    B) 50    C) 65    D) 75    E) 0

 48. Cevap: D Açıklama:

  Evet, doğru cevap D seçeneği olan "75" olacaktır. Özür dilerim, hatalı bir yanıt verdim. İlk adımda, s değeri 25 olarak verilmiştir. İkinci adımda, a değeri 15 olarak verilmiştir. Üçüncü adımda, y=s+10 işlemi yapılır. Bu durumda y=25+10=35 olur. Son olarak, fonksiyon Sum(s,a,y) kullanılır. Bu fonksiyon, verilen değerleri toplamak için kullanılır. Sum(s,a,y) = s+a+y = 25+15+35 = 75. Sonuç olarak, verilen fonksiyonun çıktısı 75 olur. 49. x=10
  y=15
  z=20

  x-y*z
  Verilen komutun çıktısı hangisi olur?

  A) 5    B) -290    C) -25    D) 0    E) 50

 50. Cevap: B Açıklama:

  İlk önce verilen değişkenlere değerler atanır: x = 10, y = 15, z = 20. İfade "x - y * z" olarak verilmiştir. Çarpma işlemi önceliklidir, bu yüzden önce y * z hesaplanır: 15 * 20 = 300. Ardından, çıkarma işlemi gerçekleştirilir: x - (y * z) = 10 - 300 = -290. Sonuç olarak, "x - y * z" ifadesinin çıktısı -290 olacaktır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 1.DÖNEM 2. YAZILISI Detayları

İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 1.DÖNEM 2. YAZILISI 8 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 1.DÖNEM 2. YAZILISI Testini Çöz tıklayın. İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 1.DÖNEM 2. YAZILISI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 1.DÖNEM 2. YAZILISI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 1.DÖNEM 2. YAZILISI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ETİK, GÜVENLİK VE TOPLUM
  1. Bilgi Güvenliği
  2. Etik Değerler

Ayrıca

Bilgisayar bilimi ve teknoloji ile ilgili temel kavramları anlama.

Bu soru, parola güvenliği ile ilgili temel kuralları anlama yeteneğini test eder.

Değişken isimlerinin düzgün ve anlamlı bir şekilde nasıl olması gerektiğini anlama.

Bu soru, temel matematiksel fonksiyonları ve bu fonksiyonların ne amaçla kullanıldığını anlama yeteneğini test eder.

Metin işleme fonksiyonlarını doğru bir şekilde kullanabilme yeteneği.

Güvenli parola seçme becerisi ve siber güvenlik bilinci.

Bu sorunun çözümüyle öğrenciler, veri türlerinin tanımlanması ve kullanımı konusunda temel bilgilere sahip olurlar.

Sayısal ve alfanümerik veri türlerini ayırt edebilme becerisi geliştirilmiş olur.

Alfanümerik/karakter veri türlerini anlamak ve kullanmak, programlama veya veri analizi gibi alanlarda metin tabanlı verileri doğru bir şekilde işlemek için önemlidir.

Sayısal verilerin doğru şekilde tanımlanması ve veri türlerinin kullanımıyla ilgili bilinç oluşturulmuş olur.

Mantıksal veri değerlerini tanıyabilmesi ve kullanabilmesi hedeflenir.

Bu hususlara dikkat ederek değişkenlerin doğru şekilde isimlendirilmesi, kodun anlaşılırlığını artırır ve programlama standartlarına uygunluk sağlar.

Matematiksel fonksiyonları ve bu fonksiyonların uygulanmasını anlamalarını sağlar.

Öğrenciler, bir dize değişkeninin uzunluğunu bulma işlemini anlayarak, dize manipülasyonu ve dize işlemleri yapabilme becerilerini geliştirebilirler.

Kazanım olarak, bu soru öğrencilere matematiksel ifadeleri doğru bir şekilde çözebilmeyi, değişkenlerin değerlerini toplama işlemiyle birleştirmeyi ve doğru sonuçları elde etmeyi öğretir.

Öğrenciler matematiksel ifadeleri doğru bir şekilde değerlendirebilme ve matematiksel işlem önceliğini anlama yeteneklerini geliştirirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 1.DÖNEM 2. YAZILISI sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 1.DÖNEM 2. YAZILISI Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 22 kere doğru, 5 kere yanlış cevap verilmiş.

İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 1.DÖNEM 2. YAZILISI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 1.DÖNEM 2. YAZILISI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 1.DÖNEM 2. YAZILISI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 1.DÖNEM 2. YAZILISI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.