İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 2

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 2 sınavı 4.Sınıf kategorisinin İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 2 CEVAPLARI

 1. Devletin temel amaçlarından biri nedir?

  A) Ülkeyi savunmak
  B) Ülkeyi bölmek
  C) Vatandaşların haklarını korumak
  D) Vatandaşları cezalandırmak

 2. Cevap: C Açıklama:

  Devletin temel amacı, Anayasa'ya göre vatandaşların haklarını korumaktır. 3. Aşağıdakilerden hangisi devletin sorumluluklarından biri DEĞİLDİR?

  A) Eğitim sağlamak
  B) Güvenliği temin etmek
  C) Fikir özgürlüğünü kısıtlamak
  D) Adaleti sağlamak

 4. Cevap: C Açıklama:

  Devletin sorumlulukları arasında vatandaşların fikir özgürlüğünü kısıtlamak yoktur. 5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Devlet, sadece kendi vatandaşlarına hizmet eder.
  B) Sivil toplum kuruluşları devletin kontrolündedir.
  C) Vatandaşlar devletin sorunlarını çözmesine yardım etmek zorundadır.
  D) Devlet, ülke sınırları içinde yaşayan herkese hizmet ulaştırır.

 6. Cevap: D Açıklama:

  Devlet, ülke sınırları içinde yaşayan herkese hizmet ulaştırmakla yükümlüdür. 7. "Devlet ana" veya "Devlet baba" ifadeleri neden kullanılır?

  A) Devletin vatandaşlarına karşı şefkatli ve koruyucu rolünü anlatmak için
  B) Devletin vatandaşlarını baskı altına aldığını göstermek için
  C) Devletin vatandaşların yaşamlarına karışmaması gerektiğini vurgulamak için
  D) Devletin yalnızca erkek vatandaşları koruduğunu ifade etmek için

 8. Cevap: A Açıklama:

  "Devlet ana" veya "Devlet baba" ifadeleri, devletin vatandaşlarına karşı şefkatli ve koruyucu rolünü anlatır. 9. Ayşe Teyze, sel felaketini anlatırken "Devlet elini uzattı." ifadesiyle ne anlatmak istemektedir?

  A) Devlet yardım etmedi.
  B) Devlet hemen yardıma geldi.
  C) Devlet sorumluluk almadı.
  D) Devlet vatandaşlarını terk etti.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Ayşe Teyze, devletin felaketzedelere battaniye, sıcak çorba ve yatacak yer sağlayarak yardım ettiğini vurguluyor. 11. Atatürk'ün "Yurdunu en çok seven görevini en iyi şekilde yapandır." sözü neyi ifade eder?

  A) Görevlerimizi ihmal etmeliyiz.
  B) Yurdumuzu sevmedikten sonra görev yapmanın önemi yoktur.
  C) Vatandaşlık görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmemiz gerektiğini.
  D) Yurdumuzu sadece sevip görev yapmamıza gerek yoktur.

 12. Cevap: C Açıklama:

  Atatürk, yurt sevgisinin görevlerimizi sorumlulukla yerine getirmekle gösterileceğini ifade etmektedir. 13. Birlikte yaşama kültürünü etkileyen unsurlar nelerdir?

  A) Eğitim düzeyi ve ekonomik durum
  B) Medya ve sosyal çevre
  C) Hukuk sistemi ve gelenekler
  D) Hepsi

 14. Cevap: D Açıklama:

  Birlikte yaşama kültürü, eğitim, medya, hukuk ve gelenekler gibi çeşitli faktörlerin etkileşimiyle şekillenir. 15. Okul servisinin ayakta öğrenci taşımasıyla ilgili olarak bir öğrenci ne yapmalıdır?

  A) Göz ardı etmelidir.
  B) Yetkililere şikayette bulunmalıdır.
  C) Servis şoförüyle tartışmalıdır.
  D) Diğer öğrencilere şikayet etmelidir.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması bir sorumluluktur. Bu nedenle, öğrencinin yetkililere şikayette bulunması gerekir. 17. Birlikte yaşama kültürüne sahip bireylerin özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bencil davranmak
  B) Farklı fikirlere saygı duymak
  C) Toplum sorunlarına karşı kayıtsız kalmak
  D) Kurallara uymamak

 18. Cevap: B Açıklama:

  Birlikte yaşama kültürüne sahip bireyler, farklı fikirlere saygı duyarlar ve başkalarının haklarına değer verirler. 19. Aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum kuruluşudur?

  A) Adalet Bakanlığı          B) Kızılay                  
  C) Cumhurbaşkanlığı          D) Milli Eğitim Bakanlığı   
                              

 20. Cevap: B Açıklama:

  Sivil toplum kuruluşları, devlet tarafından kurulmamış ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardır. Kızılay, bu tanıma uyan bir kuruluştur. 21. Bir yurttaşın sorumluluklarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Devleti yönetmek    B) Oy kullanmak       
  C) Vergi ödemek        D) Yargıçlık yapmak   
                        

 22. Cevap: B Açıklama:

  Yurttaşların sorumlulukları, vatandaşlık haklarını kullanabilmeleri için yerine getirmeleri gereken görevlerdir. Oy kullanmak, bu sorumluluklardan biridir. 23. Aşağıdakilerden hangisi yurttaşların haklarından biri değildir?

  A) Eğitim hakkı
  B) Seyahat hakkı
  C) Devlet topraklarına girememe hakkı
  D) Sağlık hakkı

 24. Cevap: C Açıklama:

  Yurttaşların hakları, vatandaşlıklarını korumaları için kendilerine tanınan imkanlardır. Devlet topraklarına girememe hakkı, bir yurttaş hakkı değildir. 25. Toplumsal kuralların amacı nedir?

  A) Hakları ve özgürlükleri kısıtlamak
  B) Hakları ve özgürlükleri korumak
  C) Bireyleri kontrol etmek
  D) Toplumda eşitsizliği sağlamak

 26. Cevap: B Açıklama:

  Kurallar, hakların ve özgürlüklerin korunmasını ve düzenli bir toplum düzeninin korunmasını sağlar. 27. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Özgürlük..." sözünde vurguladığı sınır nedir?

  A) Yasal sınır       B) Ahlaki sınır     
  C) Sosyal sınır      D) Ekonomik sınır   
                      

 28. Cevap: A Açıklama:

  Atatürk, özgürlüğün başkalarına zarar vermeyecek şekilde kullanılması gerektiğini ve bu sınırın yasa ile belirlenmesi gerektiğini vurgulamıştır. 29. Kurallara uyulmaması durumunda ortaya çıkan bir sorun nedir?

  A) Karmaşa ve düzensizlik    B) Toplumsal uyum           
  C) Bireysel özgürlük         D) Adalet ve eşitlik        
                              

 30. Cevap: A Açıklama:

  Kurallara uyulmaması, toplumda karmaşa ve düzensizliğe yol açarak bireylerin hak ve özgürlüklerini kullanmasını engelleyebilir. 31. Hukukun üstünlüğü nedir?

  A) Yalnızca devlet kurumlarının yasalara uyması
  B) Hem devlet hem de bireylerin yasalara uyması
  C) Yalnızca bireylerin yasalara uyması
  D) Yasalara uyulmasının şans eseri olması

 32. Cevap: B Açıklama:

  Hukukun üstünlüğü, hem devlet kurumlarının hem de bireylerin yasalara uyması gerektiği ve yasalar önünde herkesin eşit olduğu anlamına gelir. 33. Aşağıdakilerden hangisi bir anlaşmazlık nedeni olabilir?

  A) Farklı bakış açıları
  B) Herkesin aynı fikre sahip olması
  C) İyi bir iletişim
  D) Karşılıklı anlayış

 34. Cevap: A Açıklama:

  Farklı bakış açıları, insanlar arasında anlaşmazlıklara yol açabilir. 35. Uzlaşı gerektiren bir durum hangisidir?

  A) Kişisel tercihler             B) Toplu kararlar               
  C) Kanuni düzenlemeler           D) Kendimizle ilgili kararlar   
                                  

 36. Cevap: B Açıklama:

  Uzlaşı, toplumsal yaşamla ilgili durumlarda gerekir. 37. Uzlaşıda hangi davranış doğru değildir?

  A) Saygılı olma                B) Sabırlı olma               
  C) İletişime açık olma         D) Kendi istediğini dayatma   
                                

 38. Cevap: D Açıklama:

  Uzlaşıda kendi istediğini dayatmak doğru değildir. 39. Uzlaşı sürecinde yapılan hatalardan biri hangisidir?

  A) Sorunu açıkça tanımlamak
  B) Kızgınken konuşmamak
  C) Karşıdakinin düşüncelerini anlamamak
  D) Çözüm önerileri geliştirmek

 40. Cevap: C Açıklama:

  Uzlaşı sürecinde karşıdakinin görüşlerini anlamamak bir hatadır. 41. Anlaşmazlıkları çözmenin en iyi yolu nedir?

  A) Kendi isteğimizi zorla kabul ettirmek
  B) Uzlaşıya varmak
  C) Karşı tarafı suçlamak
  D) Anlaşmazlığı görmezden gelmek

 42. Cevap: B Açıklama:

  Uzlaşı, anlaşmazlıkları çözmenin hem adil hem de yapıcı bir yoludur. 43. Anlaşmazlıkların devam etmesi neye yol açabilir?

  A) Uzlaşıya                   B) Sorunların ötelenmesine   
  C) Güvenin azalmasına         D) Saygının artmasına        
                               

 44. Cevap: C Açıklama:

  Anlaşmazlıklar çözülmezse, taraflar arasındaki güven ve saygı azalır. 45. Aşağıdakilerden hangisi, uzlaşmaya engel olan bir faktördür?

  A) Saygılı iletişim             B) Kanıtlara dayalı tartışma   
  C) Savunmacı tutum              D) İsteklilik                  
                                 

 46. Cevap: C Açıklama:

  Savunmacı tutum, karşımızdaki kişiyi dinlememizi ve onun bakış açısını anlamamızı engeller. 47. İnsan hakları ile anlaşmazlık çözümü arasındaki ilişki nedir?

  A) İnsan hakları, anlaşmazlıkları şiddet yoluyla çözmeyi teşvik eder
  B) Anlaşmazlık çözümü, insan haklarının ihlal edilmesine yol açabilir
  C) İnsan hakları, anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeyi gerektirir
  D) Anlaşmazlık çözümü, insan haklarıyla ilgilenmez

 48. Cevap: C Açıklama:

  İnsan hakları, herkesin adil ve barışçıl bir şekilde anlaşmazlıklarını çözme hakkına sahip olduğunu garanti eder.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 2 Detayları

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Haziran 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 2 Testini Çöz tıklayın. İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Kurallar
  1. Kural kavramını sorgular
  2. Kuralın, özgürlük ve hak arasındaki ilişkiye etkisini değerlendirir.
  3. Kurallara uymanın toplumsal ahenge ve birlikte yaşamaya olan katkısını değerlendirir
  4. Kuralların uygulanmasına katkı sağlar
 • Birlikte Yaşama
  1. Birlikte yaşama kültürünün günlük hayattaki yansımalarına örnekler verir.
  2. Birlikte yaşamak için bir yurda ihtiyaç olduğunu bilir
  3. Birlikte yaşayabilmek için düzenleyici bir kuruma ihtiyaç olduğunu kavrar.
  4. Devletin yurttaşlarına karşı sorumluluklarını açıklar.
  5. Yurttaş olmanın sorumluluklarını açıklar

Ayrıca İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Vatandaşlığın temel haklarını anlama

Devletin temel görevlerini kavrama

Devletin yurttaşlarına karşı sorumluluklarını anlama

Devlet-vatandaş ilişkilerini anlama

Yurttaşların devlete karşı sorumluluklarını anlama

Aktif yurttaşlık sorumluluklarını kavrama

Birlikte yaşama kültürünün oluşumunu anlama

Toplumsal sorunları çözme yollarını belirleme

Birlikte yaşama kültürüne sahip bireylerin özelliklerini belirler.

Sivil toplum kuruluşlarının tanımını ve özelliklerini açıklar.

Yurttaşlık sorumluluklarını belirler.

Yurttaşlık haklarını belirler.

Kuralların işlevlerini anlama

Özgürlük kavramını anlama

Kuralların toplumsal düzene etkisini anlama

Hukukun üstünlüğünün önemini anlama

Anlaşmazlıkların nedenlerini anlama

Uzlaşı gerektiren ve gerektirmeyen durumları ayırt etme

Uzlaşıda olması gereken tutumları anlama

Uzlaşı sürecinde yapılan hataları anlama

Anlaşmazlık çözüm yöntemlerini anlamak.

Anlaşmazlıkların olumsuz sonuçlarını anlamak.

Uzlaşma sürecini engelleyebilecek faktörleri tanımak.

İnsan haklarının anlaşmazlık çözümündeki rolünü anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 2 sınavı 4.Sınıf kategorisinin İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Ünite Özetleri