İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - 9.Sınıflar

İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - 9.Sınıflar sınavı 9.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - 9.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Which of the following is not a way of gaining time in a conversation?

  A) Asking a question
  B) Agreeing immediately
  C) Stating the obvious
  D) Changing the subject
  E) All of the above are ways of gaining time

 2. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevabı "E) All of the above are ways of gaining time" şeklindedir. Konuşma sırasında zaman kazanmanın farklı yolları vardır ve bu yollar arasında soru sormak, hemen kabul etmek, açık bir şekilde belirtmek veya konuyu değiştirmek gibi seçenekler yer alabilir. 3. What does the speaker mean by "I'll get back to you on that"?

  A) I will answer your question now
  B) I need more time to think about it
  C) I don't want to answer your question
  D) I have forgotten the answer
  E) None of the above

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani "I'll get back to you on that" ifadesi daha fazla düşünme süresi isteyen bir cevap olarak kullanılır. Bu ifade, kişinin bir konuda daha fazla bilgi toplamak veya düşünmek için zaman istediğini ifade eder. 5. Imagine your friend is trying to decide whether to study abroad or not. What advice would you give to them?

  A) I don't know, it's up to you.
  B) Definitely study abroad. It's a great opportunity to experience different cultures.
  C) Don't study abroad. It's too risky.
  D) Why do you want to study abroad?
  E) I have no idea.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B. Studying abroad can be a life-changing experience that allows you to gain new perspectives, develop independence, and improve language skills. It can also broaden your career opportunities and make you more competitive in the job market. However, it's important to do your research, plan ahead, and consider the potential challenges and risks before making a decision. When giving advice to a friend, it's important to listen to their goals and concerns and provide them with honest and balanced information to help them make an informed decision. 7. You have a friend who is considering getting a tattoo. What advice would you give them?

  A) Don't get a tattoo. They're too painful.
  B) Get a small tattoo. It's not a big deal.
  C) Think carefully before getting a tattoo. It's a permanent decision.
  D) Tattoos are cool. Get as many as you can.
  E) I don't know.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı seçenek C'dir. Bir kişinin bir dövme yaptırıp yaptırmayacağına karar verirken, bu kalıcı bir karardır ve iyi düşünülmesi gerekir. İşaretlenen alanın kalıcı olduğu ve çıkarılmasının zor olduğu unutulmamalıdır. Dövme seçiminin, kişinin değerleri, inançları ve yaşam tarzı ile uyumlu olduğundan emin olunmalıdır. Ayrıca, dövme yapılacak yerin hijyenik koşulları, dövmenin kalitesi ve yaptırmayı planladığınız yerin yasal gereksinimleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu konuda doğru bir karar vermek için birçok faktör düşünülmelidir. 9. Your friend is thinking about buying a new phone. What advice would you give them?

  A) Don't buy a new phone. Your current phone works fine.
  B) Get the latest iPhone. It's the best phone on the market.
  C) Compare prices and features of different phones before buying one.
  D) Wait for a sale before buying a new phone.
  E) I have no idea.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneğidir. Bir arkadaşınız yeni bir telefon satın almayı düşünüyor, ona farklı telefonların fiyat ve özelliklerini karşılaştırmasını önermek en uygun seçenektir. Bu şekilde, arkadaşınız için en uygun telefonu seçmelerine yardımcı olabilirsiniz. 11. When preparing for an interview, it is important to:

  A) Show up without any preparation to show your spontaneity
  B) Memorize your answers to every possible question
  C) Research the company and the position you are applying for
  D) Lie about your qualifications to make yourself seem more impressive
  E) Wear your favorite outfit, regardless of the dress code

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. Bir mülakata hazırlanırken şirketi ve başvurduğunuz pozisyonu araştırmak önemlidir. Bu size şirketin kültürü, misyonu ve iş hakkında daha fazla bilgi sağlar ve kendinizi mülakatı gerçekleştireceğiniz ortama hazırlamanızı sağlar. Ayrıca, mülakatta cevaplamak zorunda kalabileceğiniz soruları düşünmek ve kendi tecrübelerinizle ilgili örnekler hazırlamak da faydalıdır. 13. During an interview, it is important to:

  A) Show up late to show that you are a busy person
  B) Use inappropriate language to show your personality
  C) Answer every question with a simple "yes" or "no"
  D) Listen actively and ask thoughtful questions
  E) Insist that you are perfect and have no flaws

 14. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Listen actively and ask thoughtful questions" olarak verilmiştir. Bu soru, bir iş görüşmesinde nasıl davranılacağına dair ipuçları içermektedir. Görüşmenin başarılı olması için aktif bir şekilde dinlemek ve düşünceli sorular sormak önemlidir. Bu, işverenin sizin işe uygunluğunuzu değerlendirmesi için iyi bir fırsattır. 15. Which of the following is an appropriate way to start an inquiry email?

  A) "Hi there!"
  B) "Hey, what's up?"           
  C) "Dear Sir or Madam,"
  D) "Yo!"                       
  E) "To whom it may concern,"   

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) "Dear Sir or Madam,". Bir sorgu e-postasına doğru bir şekilde başlamak, alıcıya profesyonel bir izlenim vermenin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle, seçenekler arasından en uygun başlangıç, "Dear Sir or Madam," olacaktır. Bu, bir işletmeye veya kuruluşa hitap ederken yaygın olarak kullanılan bir formüldür ve ciddi ve saygılı bir ton yansıtır. Diğer seçenekler uygun değildir çünkü resmi olmayan dildirler ve bir sorgu e-postasına uygun değillerdir. 17. If you don't receive a response to your inquiry, what is the appropriate action to take?

  A) Spam the company with angry emails
  B) Do nothing, assume they don't care
  C) Call the company and leave angry voicemails
  D) Send another polite follow-up email
  E) Write a negative review on social media

 18. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) Send another polite follow-up email şeklindedir. İsteklerinizi iletmek için yaptığınız bir soruşturma e-postasına cevap alamadıysanız, tekrar bir e-posta göndererek uygun bir şekilde takip yapmak uygun bir davranıştır. İkinci bir e-posta göndermek, karşı tarafa ilginizi koruduğunuzu gösterir ve cevap almanız için daha yüksek bir şans yaratır. Ancak, bu takip e-postası, önceki e-postada sorduğunuz sorulara yeniden cevap vermenize veya önceki e-postayı yeniden iletişim haline getirmenize gerek yoktur. 19. Which of the following is an appropriate way to end an inquiry email?

  A) "Whatever, it's not that important anyway."
  B) "Hugs and kisses, see you soon!"
  C) "Thank you for your time and assistance."
  D) "I hope you rot in hell!"
  E) "Sincerely, Your worst nightmare"

 20. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) 'Thank you for your time and assistance.'" olarak verilmiştir. Bir soruşturma e-postasının uygun bir şekilde sonlandırılması, saygılı ve profesyonel bir tonu korumak için önemlidir. Soruşturma için kişiye zaman ve yardım sağlandığı için, sonlandırma bölümünde minnettarlığı ifade etmek doğru bir adımdır. Ayrıca, mesajın sonunda kişinin adını, e-posta adresini ve telefon numarasını eklemek, yanıtlama sürecini hızlandırabilir ve herhangi bir sorunuz varsa kişiye doğrudan ulaşmanızı sağlayabilir. 21. What is an appropriate way for an interviewer to ask open-ended questions during an interview?

  A) Ask questions that can only be answered with a "yes" or "no"
  B) Ask questions that are completely unrelated to the job position
  C) Ask questions that encourage the interviewee to share more information and elaborate on their answers
  D) Ask questions that are deliberately confusing and difficult to answer
  E) Ask questions that are insulting and demeaning

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Ask questions that encourage the interviewee to share more information and elaborate on their answers. Bir görüşme sırasında, mülakatçıların genellikle iş başvuru sahibini daha iyi tanımak için açık uçlu sorular sorması gerekmektedir. Bu tür sorular, görüşme sırasında mülakatçının adayın düşüncelerini, becerilerini, deneyimlerini ve değerlerini daha iyi anlamasına yardımcı olur. Açık uçlu sorular genellikle "Nasıl?" "Neden?" "Ne zaman?" gibi soru kelimeleri ile başlar ve adayların daha ayrıntılı yanıtlar vermesine olanak tanır. Bu sorular, mülakat sırasında adayın farklı yönlerini keşfetmek için bir fırsat yaratır. 23. What is an appropriate way for an interviewee to answer a question during an interview?

  A) Refuse to answer the question
  B) Give vague and non-specific answers
  C) Speak negatively about previous employers or colleagues
  D) Give honest and specific answers that demonstrate their skills and experience
  E) Lie about their qualifications and experience

 24. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Give honest and specific answers that demonstrate their skills and experience". Bir görüşmeye katılan bir adayın sorulara dürüst ve spesifik cevaplar vermesi ve yeteneklerini ve deneyimlerini sergilemesi uygun bir yaklaşımdır. Bunun nedeni, işverenlerin adayların yeteneklerini ve deneyimlerini anlamalarını ve işe alım kararlarını doğru bir şekilde yapmalarını sağlamaktır. Bu yaklaşım ayrıca adayın profesyonelizmini ve saygınlığını da gösterir. 25. What is the difference between "used to" and "would" when talking about past events?

  A) There is no difference in meaning.
  B) "Used to" is used for habits and "would" is used for specific events.
  C) "Used to" is used for specific events and "would" is used for habits.
  D) "Used to" is used for ongoing actions and "would" is used for completed actions.
  E) "Used to" is used for completed actions and "would" is used for ongoing actions.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, "used to" ve "would" fiilleri ile geçmiş olaylardan bahsederken kullanım farkı sorulmaktadır. "Used to" genellikle alışkanlıkların belirtilmesi için kullanılırken, "would" ise belirli olayların tekrarlanan eylemlerin belirtilmesinde kullanılır. Örneğin "I used to go to the beach every summer" (Her yaz plaja giderdim) cümlesinde "used to" alışkanlık belirtmek için kullanılmıştır, "I would always visit my grandparents on Sundays" (Her zaman Pazar günleri dedelerimi ziyaret ederdim) cümlesinde ise "would" tekrarlanan eylemleri belirtmek için kullanılmıştır. 27. Which of the following is an example of using the past perfect tense?

  A) I was playing soccer when it started to rain.
  B) We had eaten dinner before we went to the movie.
  C) They have been living in this city for two years.
  D) She will have finished her project by next week.
  E) He is going to travel to Europe next month.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) We had eaten dinner before we went to the movie. olarak verilmiştir. Past perfect tense, bir olayın geçmişte diğer bir olaydan önce gerçekleştiğini ifade eder ve "had" yardımcı fiili ile oluşturulur. Bu nedenle, "We had eaten dinner before we went to the movie." cümlesi geçmiş zaman öncesinde gerçekleşen bir olayı anlatır ve past perfect tense kullanılmıştır. Diğer seçeneklerde, farklı zaman kalıpları kullanılmıştır. 29. What is the purpose of using adjectives when ordering food in English?

  A) To make the order sound more formal
  B) To impress the server with your vocabulary
  C) To make the order more specific and personalized
  D) To show off your culinary knowledge
  E) None of the above

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Sipariş verirken sıfat kullanmanın amacı, siparişi daha spesifik ve kişiselleştirilmiş hale getirmektir. Sıfatlar, yiyeceğin özelliklerini belirleyerek siparişinizi daha açıklayıcı hale getirir ve beğenilerinize daha uygun bir yemek hazırlanmasını sağlar. 31. Which of the following is a common way to customize your order when ordering food in English?

  A) Asking for a discount
  B) Requesting a specific table
  C) Requesting a particular temperature or cooking style
  D) Asking for a free refill
  E) None of the above

 32. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı "C) Requesting a particular temperature or cooking style" dir. İngilizce'de yemek siparişi verirken özelleştirme yapmanın yaygın bir yolu, yemeğin nasıl pişirildiği veya hangi sıcaklıkta servis edildiği gibi spesifik isteklerde bulunmaktır. 33. What is the purpose of a travel guide?

  A) To give advice on how to pack for a trip
  B) To recommend the best hotels in a city
  C) To suggest popular tourist attractions to visit
  D) To provide tips on how to learn a new language
  E) To teach travelers how to use public transportation in a city

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Bir seyahat rehberinin amacı, bir şehri veya ülkeyi ziyaret eden turistlere popüler turistik yerleri önermek, yeme-içme yerleri hakkında bilgi vermek, yerel kültür ve gelenekleri tanıtmak, yerel ulaşım seçenekleri hakkında bilgi vermek ve genel olarak ziyaret edilen bölge hakkında bilgi sağlamaktır. Bu bilgiler, turistlerin seyahatlerini daha keyifli ve verimli hale getirmelerine yardımcı olabilir. 35. What is the main difference between a vacation and a trip?

  A) A vacation is shorter than a trip
  B) A trip is usually for business while a vacation is for pleasure
  C) A trip is more expensive than a vacation
  D) A vacation involves more physical activity than a trip
  E) A trip requires less planning than a vacation

 36. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, "B) A trip is usually for business while a vacation is for pleasure" şeklindedir. Bir tatil genellikle dinlenmek, eğlenmek veya keşfetmek için yapılan bir yolculuktur, bir gezi ise genellikle iş veya görev amacıyla yapılan bir seyahattir. 37. What is the purpose of a tourist visa?

  A) To allow a person to stay in a foreign country permanently
  B) To give a person permission to work in a foreign country
  C) To allow a person to travel to a foreign country for a short period of time
  D) To give a person permission to attend a university in a foreign country
  E) To allow a person to immigrate to a foreign country with their family

 38. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: (C) Turist vizesinin amacı, bir kişinin kısa bir süre için yabancı bir ülkeye seyahat etmesine izin vermektedir. Bu vize, ülkeye giriş için gerekli olan yasal bir belgedir ve turistlerin tatil veya iş gezileri gibi kısa süreli seyahatlerinde kullanılmaktadır. Turistlerin vize başvurusunda bulunması gerekmekte ve vize genellikle seyahatten önce alınmalıdır. 39. In some cultures, it is considered rude to finish all the food on your plate. What is the reason for this?

  A) It is a sign of respect for the host
  B) It is a sign of appreciation for the food
  C) It is a sign of modesty
  D) It is a sign of greed
  E) None of the above

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) It is a sign of respect for the host". Bazı kültürlerde yemek tabağındaki tüm yiyeceği bitirmek, ev sahibine saygısızlık olarak görülebilir çünkü bu, ev sahibinin misafirine yeterince yemek sunamadığına işaret edebilir. Bu, farklı kültürlerde yemek kültürlerinin farklılıklarından bir örnektir. 41. What is one example of a cultural difference in personal space?

  A) The distance between people when conversing
  B) The amount of physical contact during greeting
  C) The amount of eye contact during conversation
  D) The use of hand gestures
  E) None of the above

 42. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir. Farklı kültürler arasında kişisel alan farklılıkları olabilir. Örneğin, bazı kültürlerde insanlar birbirleriyle konuşurken daha yakın durmaya eğilimlidir, bazı kültürlerde ise daha fazla mesafe tercih edilir. Bu, bir kişinin kendisine yaklaşıldığında nasıl hissettiğine bağlı olarak değişebilir. 43. Which of the following is not an effective way to learn about a city?

  A) Taking a guided tour
  B) Talking to locals and asking for recommendations
  C) Reading online reviews and forums
  D) Watching movies and TV shows set in the city
  E) Staying in your hotel room and using a travel guidebook

 44. Cevap: E Açıklama:

  The answer key for this question is option E, "Staying in your hotel room and using a travel guidebook." This option is not an effective way to learn about a city as it limits the traveler's exposure to the local culture and experiences. To effectively learn about a city, one should engage with locals, explore different neighborhoods, and try local foods and activities. 45. When describing a city, which of the following might you mention?

  A) The cost of housing and rent
  B) The average height of the buildings
  C) The distance from the city center to the airport
  D) The size and layout of the public transportation system
  E) All of the above

 46. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Hepsi". Bir şehir hakkında konuşurken, konut ve kira maliyetleri, binaların ortalama yüksekliği, havaalanından şehir merkezine uzaklık, toplu taşıma sisteminin boyutu ve düzenlemesi gibi birçok faktörü ele alabilirsiniz. Bu bilgiler, şehrin yaşam kalitesi, ulaşım olanakları, turistik açıdan cazip olup olmadığı vb. hakkında ipuçları verebilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - 9.Sınıflar Detayları

İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - 9.Sınıflar 2 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - 9.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - 9.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - 9.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - 9.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • : INVITATIONS AND CELEBRATIONS
  1. Asking for and giving suggestions
  2. Doing shopping
  3. Making requests
 • Making requests
  1. Asking for and giving opinion (agreement, disagreement, etc…
  2. Interrupting someone in a conversation
  3. Making predictions about the future

Ayrıca İngilizce dersi 2.dönem 2.sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından 9.sınıflar için hazırlanmıştır

iletişim becerilerine ilişkin bir konuda bilgiyi ölçmeyi amaçlamaktadır.

Bir ifadeyi doğru bir şekilde yorumlama becerisini ölçer.

Kişiye danışmanlık yaparak, bilgi ve deneyimlerini kullanarak karar vermelerine yardımcı olma.

Problem çözme ve danışmanlık becerileri gerektiren durumlarda yardımcı olmak önemlidir.

Aynı zamanda karar verme, karşılaştırma yapma ve öneride bulunma gibi becerileri ölçmektedir.

"Mülakat öncesi hazırlık yapabilme" olarak tanımlanabilir.

İş görüşmelerinde nasıl etkili bir şekilde davranılacağına dair becerileri anlamak ve geliştirmek önemlidir.

Doğru bir şekilde bir sorgu e-postası nasıl başlatılır öğrenilir.

Uygun bir iş e-postası yazma ve profesyonel etkileşim becerileri gibi işyerindeki iletişim becerilerinin bir parçasıdır.

Profesyonel yazışmaların temel unsurlarını anlayabilir ve uygun bir şekilde sonlandırmanın önemini anlayabilirler.

Mülakat yaparken, adayın potansiyelini daha iyi anlamak ve işe alım kararını vermek için açık uçlu sorular sormalısınız.

İş yerindeki etkili iletişim ve iş görüşmeleri becerilerini değerlendirmeyi amaçlayabilir.

"used to" ve "would" fiilleri arasındaki kullanım farkını anlamak ve geçmiş olaylardan bahsederken doğru fiilleri kullanabilmektir.

Bu sorunun kazanımı, İngilizce dilbilgisinde zaman kalıplarını tanımak ve doğru zamanda kullanabilmek becerisidir.

Sıfat kullanmak sipariş verme sürecini daha kolay ve tatmin edici hale getirebilir.

Müşterinin yemeği kendi tercihlerine göre uyarlamasına olanak tanır.

Seyahat rehberi, turistlerin seyahatlerini planlama ve düzenleme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Kelime anlamlarını anlama ve farklı türdeki seyahatler arasındaki farkları anlama becerisini ölçmektedir.

Turist vizesi nedir ve hangi durumlarda gereklidir, konusunda bilgi sahibi olmak.

Farklı kültürlerde yemek kültürlerinin farklılıklarını ve nasıl anlaşılacağına dair bir anlayışı ifade eder.

Farklı kültürler arasında kişisel alanın farklı algılanabileceği fikrini anlamak önemlidir.

This question assesses the test taker's knowledge of effective methods for learning about a new city when traveling.

"Bir şehir hakkında bilgi toplama yöntemleri" olarak ifade edilebilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - 9.Sınıflar sınavı 9.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - 9.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 24 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 390 kere doğru, 141 kere yanlış cevap verilmiş.

İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - 9.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - 9.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - 9.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - 9.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.