İmam hatip ortaokulu

İmam hatip ortaokulu sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. İmam hatip ortaokulu CEVAPLARI

 1. Peygamberimizin hayatında, anne babaların çocuklarına nasıl davrandıklarına dair hangi olay örneği verilebilir?

  A) Peygamberimizin, evlatlığı Zeyd'e gösterdiği sevgi ve şefkat
  B) Peygamberimizin kendi çocuklarına sık sık ceza vermesi
  C) Peygamberimizin çocuklarına sürekli işler vermesi
  D) Peygamberimizin çocuklarını hiçe sayması

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneğidir: Peygamberimizin, evlatlığı Zeyd'e gösterdiği sevgi ve şefkat. Peygamberimiz, çocuklara sevgi, şefkat ve ilgi göstermenin önemini her zaman vurgulamıştır. Zeyd, Peygamberimiz tarafından evlat edinilmiş ve ona aynı sevgi ve şefkatle yaklaşılmıştır. Peygamberimizin bu davranışı, anne babaların çocuklarına karşı sevgi dolu bir tutum sergilemeleri gerektiğini gösterir. 3. Peygamber Efendimiz, hayvanlara nasıl davranmamız gerektiğini öğretmiştir. Bu konuda hangisi doğrudur?

  A) Hayvanlar insanlardan üstündür ve onlara hizmet etmek zorunda değiliz.
  B) Hayvanların insanların hizmetinde olduğunu ve onlara iyi davranmamız gerektiğini söylemiştir.
  C) Hayvanlara zarar vermek ve onları öldürmek doğaldır ve insanların yaşamını sürdürmesi için gereklidir.
  D) Hayvanların doğal yaşam ortamlarına müdahale etmek ve onları evcilleştirmek en doğru davranıştır.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda Peygamber Efendimiz'in hayvanlara iyi davranılması gerektiğini öğrettiği vurgulanmaktadır. Peygamber Efendimiz, hayvanların yaratılış amacının insanların hizmeti olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle hayvanlara iyi davranmanın insanların bir sorumluluğu olduğunu öğretmiştir. 5. Peygamber Efendimiz'in çevre konusundaki öğütlerinin günümüzdeki yansımaları nelerdir?

  A) Günümüzde pek fazla çevre dostu uygulama yoktur.
  B) Peygamber Efendimiz'in öğütleri, günümüzde çevre bilinci oluşturmak için kullanılmaktadır.
  C) Çevre konusunda bilinçli insanlar sadece batı ülkelerinde vardır.
  D) Çevre konusu, sadece çevre mühendisleri ve bilim insanları tarafından ele alınan bir konudur.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Peygamber Efendimiz'in çevre konusundaki öğütleri, günümüzde çevre bilincini oluşturmak ve sürdürülebilir yaşam için önemli bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Bu öğütlerin yansımaları arasında çevre dostu uygulamaların artması, atık yönetimi ve geri dönüşüm gibi konularda bilinçlenme, doğal kaynakların korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması yer alabilir. 7. Peygamber Efendimiz'in çevreye karşı duyarlılığı ve hayvan sevgisi, onun ne kadar önemli bir lider olduğunun bir göstergesidir. Bu bağlamda, hangisi doğrudur?

  A) Peygamber Efendimiz, sadece insanlarla ilgilenen bir liderdi.
  B) Peygamber Efendimiz, hayvanlara karşı olan sevgisiyle tanınmıştır.
  C) Peygamber Efendimiz, çevre konusunda sadece söz etmiş, fiili olarak bir şey yapmamıştır.
  D) Peygamber Efendimiz'in çevre konusunda herhangi bir öğüdü yoktur.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. Peygamber Efendimiz, hayvanlara ve doğaya karşı duyarlılığıyla tanınmıştır. Peygamber Efendimiz'in hayvanları koruma ve sevgiyle yaklaşma konusunda birçok öğüdü vardır ve kendisi de hayvanlara sevgiyle davranmıştır. Bu, liderliği ve insanlığına olan saygının yanı sıra, çevreye karşı duyarlılığı da gösteren önemli bir göstergedir. 9. Peygamberimizin hayatı bize, anne ve babaların çocuklarına karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda örnekler sunar. Bu bağlamda, aşağıdaki davranışlardan hangisi anne babaların çocuklarına karşı uygun bir davranış değildir?

  A) Çocuklarının düşüncelerine ve fikirlerine önem vermek
  B) Çocuklarını sevgiyle ve şefkatle kuşatmak
  C) Çocuklarına öğüt verirken onları azarlamak ve eleştirmek
  D) Çocuklarına söyledikleri şeyleri yapmalarını söylemek ve örnek olmak

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C şıkkı, çocuklara öğüt verirken onları azarlamak ve eleştirmek, uygun bir davranış değildir. Peygamberimizin hayatı, anne babaların çocuklarına sevgiyle, şefkatle yaklaşmaları ve onların düşüncelerine önem vermeleri gerektiği konusunda örnekler sunar. Çocukların gelişimi için olumlu bir ortam sağlanması, eleştiri ve azarlama yerine öğüt verirken pozitif bir dil kullanılması, çocukların kendilerine olan güvenlerini arttırır ve olumlu davranışlar sergilemelerine yardımcı olur. 11. Anne ve babaların çocuklarına karşı tutumları, çocukların kişiliklerinin şekillenmesinde ve gelecekteki hayatlarının yönünü belirlemede büyük bir etkiye sahiptir. Aşağıdaki davranışlardan hangisi anne babaların çocuklarına karşı olumlu bir tutum sergilediklerini gösterir?

  A) Çocuklarına aşırı talepkar olmak ve sürekli eleştirmek
  B) Çocuklarıyla iletişim halinde olmak ve zamanlarını birlikte geçirmek
  C) Çocuklarına kendi görüşlerini dayatmak ve onların fikirlerine önem vermemek
  D) Çocuklarını yargılamak ve sürekli kusurlarını dile getirmek

 12. Cevap: B Açıklama: 13. Peygamberimiz, anne ve babaların çocuklarına karşı şefkatli ve anlayışlı olmaları gerektiğini öğütler. Ayrıca, çocukların isteklerine ve ihtiyaçlarına duyarlı olmaları da önemlidir. Bu bağlamda, aşağıdaki davranışlardan hangisi anne babaların çocuklarına karşı şefkatli ve anlayışlı bir tutum sergilediklerini gösterir?

  A) Çocuklarının isteklerine sürekli hayır demek ve onların duygularını görmezden gelmek
  B) Çocuklarının sorunlarını dinlemek ve onlarla birlikte çözüm yolları bulmak
  C) Çocuklarına sürekli bağırmak ve onları korkutmak
  D) Çocuklarının ihtiyaçlarını önemsememek ve onların duygularına kayıtsız kalmak

 14. Cevap: B Açıklama: 15. Peygamber Efendimiz doğayı nasıl korumuştur?

  A) Doğaya zarar vererek
  B) Doğayı koruyarak
  C) Doğa hakkında bilgi sahibi olmadan
  D) Doğayı görmezden gelerek

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır. Peygamber Efendimiz, doğayı korumaya ve çevreyi temiz tutmaya özen göstermiştir. Çevrenin kirlenmesi, atıkların doğaya bırakılması, ağaçların kesilmesi gibi davranışlar doğaya zarar verdiği için, Peygamber Efendimiz insanların doğaya saygı göstermeleri gerektiğini öğütlemiştir. Peygamber Efendimiz'in bu konudaki öğütleri, günümüzde de çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamaktadır. 17. Peygamber Efendimiz'in çevreyi korumakla ilgili hangi örnek davranışı aşağıda doğru şekilde verilmiştir?

  A) Peygamber Efendimiz, sokaklarda çöpleri toplamak için sahabileriyle birlikte çalışmıştır.
  B) Peygamber Efendimiz, her gün ormanda ateş yakarak vakit geçirirdi.
  C) Peygamber Efendimiz, su kaynaklarının yanına evler inşa edilmesini yasaklamıştır.
  D) Peygamber Efendimiz, doğada bulduğu çiçekleri koparmayı yasaklamıştır.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkıdır. Peygamber Efendimiz'in çevreyi korumakla ilgili örnek davranışlarından biri, çöplerin sokaklarda toplanması konusunda sahabileriyle birlikte çalışmasıdır. Bu, hem çevre temizliğine hem de toplum bilincine dikkat çeken bir davranıştır. Peygamber Efendimiz ayrıca su kaynaklarının korunması konusunda da örnek davranışlar sergilemiştir. 19. Peygamberimiz'in çevre ve doğa konusundaki öğretileri hangi alanları kapsar?

  A) Peygamberimiz'in çevre ve doğa konusundaki öğretileri sadece ahlaki değerler ve toplumsal davranışlarla ilgilidir.
  B) Peygamberimiz'in çevre ve doğa konusundaki öğretileri sadece ibadet ve dinî törenlerle ilgilidir.
  C) Peygamberimiz'in çevre ve doğa konusundaki öğretileri, su kaynaklarının korunması, ağaç dikimi ve toprak işleme gibi pratik konuları da içerir.
  D) Peygamberimiz'in çevre ve doğa konusundaki öğretileri yalnızca çevre kirliliğinin önlenmesiyle ilgilidir.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Peygamberimiz'in çevre ve doğa konusundaki öğretileri, su kaynaklarının korunması, ağaç dikimi ve toprak işleme gibi pratik konuları da içerir. Peygamberimiz, çevre ve doğanın korunması konusunda önemli öğretiler vermiştir. Bu öğretiler sadece ahlaki değerleri ve toplumsal davranışları kapsamamaktadır, aynı zamanda su kaynaklarının korunması, ağaç dikimi ve toprak işleme gibi pratik konuları da içermektedir. Peygamberimiz'in bu öğretileri, çevrenin korunması ve doğanın sürdürülebilirliği açısından önemlidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
İmam hatip ortaokulu Detayları

İmam hatip ortaokulu 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. İmam hatip ortaokulu yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

İmam hatip ortaokulu sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


İmam hatip ortaokulu Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZ VE GENÇLER
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Gençlerin Arkadaşı Peygamberimiz
  3. Gençlerin Arkadaşı Peygamberimiz
  4. İlim Hayatında Gençler
  5. İslam’ın Tebliğinde Gençler
  6. Siyasi ve Askerî Hayatta Gençler

Ayrıca

Peygamberimizin hayatından örnekler vererek, anne babaların çocuklarına sevgi ve şefkatle yaklaşmalarının önemini kavrayabiliriz.

İslam dini ve insan-hayvan ilişkisi hakkındaki bilgilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Peygamber Efendimiz'in öğütleri doğrultusunda çevre bilinci oluşturmanın ve sürdürülebilir yaşamı desteklemenin önemini anlamak sayılabilir.

Peygamber Efendimiz'in çevreye ve doğaya olan saygısını ve duyarlılığını anlamak, çevre konusunda daha bilinçli bir yaklaşım geliştirmeye yardımcı olabilir.

Uygun anne-baba davranışlarını ve çocukların gelişimi için olumlu bir ortamın önemini anlamayı hedefleyen bir kazanım öğrenilebilir.

Cevap anahtarı B şıkkıdır. Anne babaların çocuklarına karşı olumlu bir tutum sergilemeleri için iletişim halinde olmak ve zamanlarını birlikte geçirmek önemlidir. Aşırı talepkarlık, eleştiri, kendi görüşlerini dayatma, yargılama ve kusurları dile getirme ise olumsuz tutumlara örnektir.

Cevap anahtarı B şıkkıdır. Anne babaların çocuklarına karşı şefkatli ve anlayışlı bir tutum sergilemeleri için çocuklarının sorunlarını dinlemek ve onlarla birlikte çözüm yolları bulmak önemlidir. Çocukların isteklerine ve ihtiyaçlarına duyarlı olmak da şefkatli ve anlayışlı bir tutumun göstergesidir. Çocukların duygularını görmezden gelmek, bağırmak veya ihtiyaçlarını önemsememek ise olumsuz tutumlardır.

Peygamber Efendimiz'in doğayı korumaya yönelik tutumunu anlamaktır.

Çevre koruma konusunda Peygamber Efendimiz'in örnek davranışlarını hatırlama ve bu konuda farkındalık kazanma kazanımına yöneliktir.

Peygamberimiz'in çevre ve doğa konusundaki öğretilerinin sadece ahlaki değerleri değil, aynı zamanda pratik konuları da kapsadığını bilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

İmam hatip ortaokulu sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

İmam hatip ortaokulu Sınavını hangi formatta indirebilirim?

İmam hatip ortaokulu sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız İmam hatip ortaokulu sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

İmam hatip ortaokulu sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri