İlkokul Matematik Sene Sonu Yazılı Soruları - 3.Sınıflar

İlkokul Matematik Sene Sonu Yazılı Soruları - 3.Sınıflar sınavı 3.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. İlkokul Matematik Sene Sonu Yazılı Soruları - 3.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Hangi öğe tartı ile ölçülür?

  A) Uzunluk    B) Ağırlık    C) Genişlik

 2. Cevap: B Açıklama: B) Ağırlık, tartı ile ölçülür. Tartı, objelerin ağırlığını belirlemek için kullanılan basit bir ölçüm aracıdır. Tartılar genellikle kapasite, şiddet, tartım gecikmesi ve hız gibi farklı terimleri kullanarak objelerin ağırlığını hesaplayabilir.

 3. Hangi ölçü birimi küçük nesnelerin tartılmasında kullanılır?

  A) Gram    B) Litre    C) Metre

 4. Cevap: A Açıklama: A) Gram, nesnelerin ağırlıklarını ölçmek için kullanılan standart bir ölçü birimidir. B) Gram, miligramdan kilograma kadar değişik seviyelerde küçük nesnelerin tartılmasında kullanılır. C) Gram, metreye göre daha küçük bir ölçü birimidir ve genellikle çok küçük nesnelerin tartılması için kullanılır.

 5. Hangi tartıda daha fazla öğe ölçülebilir?

  A) 1 kilogramlık tartı    B) 500 gramlık tartı     
  C) 250 gramlık tartı     

 6. Cevap: A Açıklama: A) 1 kilogramlık tartı, 500 gramlık ve 250 gramlık tartıdan daha fazla öğe ölçebilir, çünkü her biri için en küçük ölçü birimleri daha yüksektir. B) 500 gramlık ve 250 gramlık tartılar, 1 kilogramlık tartıdan çok daha küçük ölçüm birimleriyle ölçülebilir. C) 500 gramlık ve 250 gramlık tartılar, 1 kilogramlık tartının ölçüm çapağına göre daha hassas ölçüm yapma imkânı sunar.

 7. Tartma hangi işlem için kullanılır?

  A) Ölçme    B) Toplama    C) Çıkarma

 8. Cevap: A Açıklama: A) Tartma, verilen yüzdelik bir oranı çözmek için kullanılan matematiksel bir işlemdir. B) Tartma iki sayı arasındaki farkı, belli bir yüzdeyle ifade etmek için kullanılır. C) Tartmanın temel amacı, mevcut değerlerin hangi yüzdelik oranda değiştiğini bulmaktır.

 9. Hangi nesnenin ağırlığı daha fazladır?

  A) Kalem    B) Defter    C) Kitap

 10. Cevap: C Açıklama: Cevap: Defterin ağırlığı, kaleme kıyasla daha fazladır. Kitabın ise defterden daha fazla ağırlığa sahip olduğu söylenebilir. Bu nedenle, cevap C şıkkıdır, yani kitabın ağırlığı daha fazladır.

 11. 50 kuruş kaç lira eder?

  A) 0.5    B) 1    C) 1.5

 12. Cevap: A Açıklama: A) 50 kuruş, Türk Lirası'nın 100'e bölünmesi sonucunda elde edilen bir ünitedir. B) 50 kuruşun 1 Türk Lirasına eşit olduğu anlamına gelmektedir. C) 50 kuruşun lira cinsinden değeri 0,50 lira olarak hesaplanmaktadır.

 13. 2 lira 25 kuruş, kaç kuruş eder?

  A) 150    B) 225    C) 250

 14. Cevap: B Açıklama: Cevap B olarak belirtilmiştir. 2 lira 25 kuruşu hesaplamak için, liraların kuruşa çevrilmesi gerekir. Her bir lira 100 kuruşa eşittir. Bunun anlamı, 2 lira 225 kuruşa eşittir. Dolayısıyla, toplam 250 kuruş eder. Sonuç olarak, 2 lira 25 kuruş 225 kuruştur.

 15. 50 kuruş, kaç tane 10 kuruşa eşittir?

  A) 2    B) 5    C) 10

 16. Cevap: B Açıklama: 50 kuruş, 5 adet 10 kuruşa eşittir. Birim olarak, 50 kuruş 10 adet 10 kuruşa bölünür. Aynı zamanda, 50 kuruş 5 kez 10 kuruş olarak ifade edilir. Bu nedenle de cevap B olarak belirlenmiştir.

 17. 1 lira, kaç tane 10 kuruşa eşittir?

  A) 10    B) 25    C) 100

 18. Cevap: C Açıklama: A) 1 lira, 100 kuruşa eşittir. Yani 1 liranın 10 kuruşa eşitliği 10 adettir. B) Bir lira, 10 kuruşun 10 katıdır. Bu yüzden 1 lira, 10 kuruşa eşit olan 10 adet demektir. C) 1 liranın değerinin 10 kuruşa eşit olması, 10 kuruşun 1 lira olarak ifade edilmesi anlamına gelir. Yani 1 lira, 10 adet 10 kuruşa eşittir.

 19. Saatte kaç dakika vardır?

  A) 60    B) 30    C) 90

 20. Cevap: A Açıklama: A) Bir saat, saniyeden saniyeye eşit olan 60 dakikaya bölünmüştür. Dolayısıyla bir saatlik bir zaman diliminde 60 dakika vardır. B) Saatler, tarih ya da daha uzun zaman dilimleri için kullanılan standart bir ölçü birimidir. Bir saat, bir yerden diğerine giderken en hızlı temel ölçüsüdür ve genellikle 60 dakikaya bölünür. C) Her saat, 30 dakikadan oluşan iki eşit parçaya ayırılır: çift saatler ve tek saatler. Her saatte, her çift saatte 30 dakika vardır, bu nedenle her saatte toplamda 60 dakika vard

 21. Hangisi saat göstergesidir?

  A) Rulo    B) Çalar saat    C) Kalem

 22. Cevap: B Açıklama: A) Çalar saat, belli aralıklarla zil sesiyle zamanı göstermek için kullanılan bir saat türüdür. B) Çalar saatin içerisinde mekanik bir motor bulunur ve bu motor tarafından saat göstergesi hareket ettirilir. C) Çalar saatler, ayrıca günlük kullanımlar için en yaygın ve popüler saat türleridir.

 23. 1 dakika kaç saniyedir?

  A) 10    B) 30    C) 60

 24. Cevap: C Açıklama: A) 1 dakika, 60 saniyeden oluşur. B) Her dakika, 10 saniyelik aralıklarda saniye olarak sayılır. C) Dolayısıyla, 1 dakika, 60 saniyeye eşittir.

 25. Ali'nin 2 tane 50 kuruşluk, 3 tane 25 kuruşluk parası var. Toplam kaç kuruşu vardır?

  A) 150 kuruş    B) 175 kuruş    C) 200 kuruş

 26. Cevap: B Açıklama: A) Ali'nin toplamda 2 tane 50 kuruşluk ve 3 tane 25 kuruşluk parası var. B) Sırasıyla, 50 kuruşluk paraları toplamda 100 kuruş, 25 kuruşluk paralar ise toplamda 75 kuruş tutuyor. C) Ali'nin toplamda 175 kuruşluk parası var.

 27. Mehmet'in 2 tane 2 liralık, 1 tane 1 liralık, 4 tane 50 kuruşluk parası var. Toplam kaç lirası vardır?

  A) 6 lira 50 kuruş    B) 5 lira    C) 7 lira

 28. Cevap: C Açıklama: Mehmet'in 2 tane 2 liralık, 1 tane 1 liralık ve 4 tane 50 kuruşluk paraları toplamda 6 lira 50 kuruştur. 2 liralık paraların toplamı 4 lira olurken, tane 1 liralık ve 4 tane 50 kuruşluk paraların toplamı da 2 lira 50 kuruştur. Bu iki değerin toplamı ise 6 lira 50 kuruştur.

 29. Zeynep'in 1 tane 5 liralık, 2 tane 1 liralık, 3 tane 25 kuruşluk parası var. Toplam kaç lirası vardır?

  A) 7 lira 75 kuruş    B) 8 lira 25 kuruş    C) 9 lira

 30. Cevap: A Açıklama:

  A) Zeynep'in toplam parası 7 lira 75 kuruştur. Bunu ve 1 tane 5 liralık, 2 tane 1 liralık ve 3 tane 25 kuruşluk parasının toplamıyla elde edebiliriz. Toplam 5 lira + 2 lira + 0,75 lira = 7 lira 75 kuruştur.

  B) Zeynep'in toplam para miktarı 7 lira 75 kuruştur. Bu toplam 5 tane lira parası ve 25 kuruşluk 3 adet para ile hesaplanmıştır. Yani 5 lira + 1 lira + 1 lira + 0,25 lira + 0,25 lira + 0,25 lira = 7 lira 75 kuruştur.

  C) Zeynep'in toplam para miktarı 7 lira 75 kuruştur. Bu toplamı, 5 liralık 31. 10 tane 10 kuruşluk para kaç lira eder?

  A) 1 lira    B) 50 kuruş    C) 10 lira

 32. Cevap: A Açıklama:

  A) 10 tane 10 kuruşluk para toplamı 1 lira eder. Toplamda 10 kuruşluk paralar 1 lira edeceği için her bir para 10 kuruştur.

  B) 10 tane 10 kuruşluk para toplamı 50 kuruş değildir. Çünkü toplam para 1 lira olur.

  C) 10 tane 10 kuruşluk para toplamı 10 lira değildir. Çünkü toplam para 1 lira olur. 10 tane 10 kuruşluk para 1 lira eder. 33. 5 tane 1 liralık para kaç lira eder?

  A) 5 lira    B) 10 lira    C) 15 lira

 34. Cevap: A Açıklama: Cevap A: 5 tane 1 liralık paranın toplam tutarı 5 lira olur. 5 liranın toplamı 5 lira eder. 5 tane 1 liralık para 5 lirayı oluşturur.

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
İlkokul Matematik Sene Sonu Yazılı Soruları - 3.Sınıflar Detayları

İlkokul Matematik Sene Sonu Yazılı Soruları - 3.Sınıflar 4 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için İlkokul Matematik Sene Sonu Yazılı Soruları - 3.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. İlkokul Matematik Sene Sonu Yazılı Soruları - 3.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

İlkokul Matematik Sene Sonu Yazılı Soruları - 3.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


İlkokul Matematik Sene Sonu Yazılı Soruları - 3.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ
  1. 10'un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan, 10'un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.
  2. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
  3. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.
  4. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar
 • DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ
  1. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.
  2. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.
 • KESİRLER
  1. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir.
  2. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler.
  3. Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar
  4. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder.
 • UZUNLUKLARI ÖLÇME
  1. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer.
  2. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar.
  3. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar
  4. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.
  5. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır.
 • ALAN
  1. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer
 • ÇEVRE
  1. 1.Nesnelerin çevrelerini belirler.
  2. Belirli bir zamanı, farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder.
  3. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar
  4. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
  5. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir
  6. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar.
  7. Saati okur.
  8. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar.
  9. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

Ayrıca İlkokul 3.sınıf matematik sene sonu yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

İlkokul Matematik Sene Sonu Yazılı Soruları - 3.Sınıflar sınavı 3.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

İlkokul Matematik Sene Sonu Yazılı Soruları - 3.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 25 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 305 kere doğru, 57 kere yanlış cevap verilmiş.

İlkokul Matematik Sene Sonu Yazılı Soruları - 3.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

İlkokul Matematik Sene Sonu Yazılı Soruları - 3.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız İlkokul Matematik Sene Sonu Yazılı Soruları - 3.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

İlkokul Matematik Sene Sonu Yazılı Soruları - 3.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 3.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.