İlkokul 1.Sınıf Türkçe 1.Dönem Çalışma Soruları

İlkokul 1.Sınıf Türkçe 1.Dönem Çalışma Soruları sınavı 1.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 28 sorudan oluşmaktadır. İlkokul 1.Sınıf Türkçe 1.Dönem Çalışma Soruları CEVAPLARI

 1. I. Akarsu
  II. Gölet
  III. Baraj
  Yukarıda verilen kelimelerden hangisinin harf sayısı en fazladır?

  A) III        B) II        C) I

 2. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun doğru cevap anahtarı C) I olmalı. Çünkü "Akarsu" kelimesi 7 harf içerirken, "Gölet" ve "Baraj" kelimeleri sırasıyla 5 harf içermektedir. Bu durumda "Akarsu" kelimesi en fazla harfe sahip olandır. 3. I. Çocuk
  II. Öğrenci
  III. Ses
  Yukarıda verilen kelimeler hece sayısına göre azdan çoka doğru sıralandığında hangi şıktaki gibi olur?

  A) I, II, III    B) III, I, II    C) II, III, I

 4. Cevap: B Açıklama:

  Verilen şıklardaki kelimelerin hece sayılarını inceleyerek, azdan çoğa doğru sıralamamız isteniyor. III. şıkkı "Ses" kelimesi 1 heceden oluşur. I. şıkkı "Çocuk" kelimesi 2 heceden oluşurken, II. şıkkı "Öğrenci" kelimesi 3 heceden oluşmaktadır. Dolayısıyla hece sayısına göre azdan çoğa doğru sıralama III, I, II olacaktır. 5. Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin hece sayısı en azdır?

  A) Coğrafya        B) Sezgi        C) Yerküre

 6. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevap anahtarı B) Sezgi olmalıdır. Çünkü "Sezgi" kelimesi 2 heceden oluşurken, diğer seçenekler olan "Coğrafya" ve "Yerküre" kelimeleri sırasıyla 3 hece içermektedir. Hece sayısı en az olan kelime "Sezgi"dir. 7. Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin hece sayısı en fazladır?

  A) Porselen        B) İnşaat        C) Hastahane

 8. Cevap: C Açıklama:

  Verilen kelimelerin hece sayılarını karşılaştırarak en fazla heceye sahip olan kelimeyi bulmamız isteniyor. A şıkkı "Porselen" kelimesi 3 heceden oluşurken, B şıkkı "İnşaat" kelimesi 2 heceden ve C şıkkı "Hastahane" kelimesi 4 heceden oluşmaktadır. Dolayısıyla hece sayısı en fazla olan kelime "Hastahane"dir. 9. Aşağıda verilen kelime ve zıt anlam eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

  A) acı - ekşi   B) uzun - kısa    C) gece - gündüz

 10. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevap anahtarı A) acı - ekşi eşleştirmesidir. Çünkü "acı" kelimesi "tatlı" kelimesinin zıt anlamıdır, "ekşi" değil. Diğer seçenekler doğru zıt anlam eşleştirmelerini içermektedir. 11. Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı mutlu 'dur?

  A) üzgün        B) heyecanlı        C) agresif

 12. Cevap: A Açıklama:

  Verilen kelimelerden "mutlu" kelimesinin zıt anlamını bulmamız isteniyor. B şıkkındaki "heyecanlı" kelimesi, "mutlu" kelimesiyle tam olarak zıt anlam taşımamaktadır. C şıkkındaki "agresif" kelimesi de "mutlu" kelimesinin zıt anlamı değildir. Ancak A şıkkındaki "üzgün" kelimesi, "mutlu" kelimesinin zıt anlamını ifade eder. 13. Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı sıcak 'tır?

  A) soğuk        B) tatlı        C) kısa

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevap anahtarı A) soğuk'tur. "Sıcak" kelimesinin zıt anlamlısı "soğuk"tur. Diğer seçenekler zıt anlamı ifade etmemektedir. 15. Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı küçük 'tür?

  A) tatlı        B) büyük        C) uzun

 16. Cevap: B Açıklama:

  Verilen kelimelerden "küçük" kelimesinin zıt anlamını bulmamız isteniyor. A şıkkındaki "tatlı" kelimesi, "küçük" kelimesinin zıt anlamı değildir. C şıkkındaki "uzun" kelimesi de "küçük" kelimesiyle zıt anlam ifade etmez. Ancak B şıkkındaki "büyük" kelimesi, "küçük" kelimesinin zıt anlamını tam olarak ifade eder. 17. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilmelidir?

  A) Kedilerden korkmuyor musun ( )
  B) Silgimi evde unuttum ( )
  C) Tahta da yazılanları oku ( )

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevap anahtarı A) Kedilerden korkmuyor musun ( ) şeklindedir. Bu cümlede bir soru sorulmuş ve bu nedenle sonuna soru işareti getirilmelidir. 19. Dün kar yağdı. Cümlesinde hangi kelimenin hece sayısı daha fazladır?

  A) kar        B) Dün        C) yağdı

 20. Cevap: C Açıklama:

  Verilen cümledeki kelimelerin hece sayısını bulmamız isteniyor. A şıkkındaki "kar" kelimesi, 1 heceden oluşurken, B şıkkındaki "Sabah" kelimesi 2 heceden ve C şıkkındaki "yağdı" kelimesi de 2 heceden oluşmaktadır. Dolayısıyla "yağdı" kelimesi, hece sayısı daha fazla olan kelimedir. 21. Teyzemler bize geldi. Cümlesinde hangi kelimenin hece sayısı daha fazladır?

  A) geldi        B) Bize        C) teyzemler

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) teyzemler" olarak belirlenmiştir. "teyzemler" kelimesinin hece sayısı olan üç hece, diğer seçeneklerdeki kelimelerin hece sayısından daha fazladır. 23. Ben top oynadım. Cümlesinde hangi kelimenin hece sayısı daha fazladır?

  A) Ben        B) top        C) oynadım

 24. Cevap: C Açıklama:

  Verilen cümledeki kelimelerin hece sayısını bulmamız isteniyor. A şıkkındaki "Ben" kelimesi, 1 heceden oluşurken, B şıkkındaki "top" kelimesi 1 heceden ve C şıkkındaki "oynadım" kelimesi de 3 heceden oluşmaktadır. Dolayısıyla "oynadım" kelimesi, hece sayısı daha fazla olan kelimedir. 25. Aşağıda verilen kelimelerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?

  A) ger-çek-ten        B) a-rab-a        C) bal-ık-çı

 26. Cevap: A Açıklama:

  Verilen kelimelerden hecelerine doğru ayrılmış olanı bulmamız isteniyor. A şıkkındaki "ger-çek-ten" kelimesi doğru ayrılmıştır. "gerçekten" kelimesi "ger-çek-ten" şeklinde üç heceye ayrılır. B şıkkındaki "a-rab-a" kelimesi, "araba" kelimesini yanlış şekilde hecelendirmiştir. C şıkkındaki "bal-ık-çı" kelimesi de "balıkçı" kelimesini yanlış şekilde hecelendirmiştir. 27. Aşağıda verilen kelimelerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?

  A) se-çi-ci        B) sı-ra-dan        C) sam-anl-ık

 28. Cevap: C Açıklama:Cevap: (C)

  Açıklama:

  Türkçede hece bölünmesi yapılırken, kelimedeki sesli harfler hece sınırlarını belirler. Bu nedenle, "sam-anl-ık" kelimesinin doğru hecelenmesi "sam-an-lığ" şeklinde olmalıdır. Çünkü "an" ve "lığ" heceleri arasında sesli harf bulunmadığından, bu heceler tek hece olarak kabul edilir.

  Diğer iki kelimenin hecelenmesi ise doğrudur.

  * se-çi-ci: "çi" hecesinde iki sesli harf bulunduğundan, bu hece iki hece olarak kabul edilir.
  * sı-ra-dan: "dan" hecesinde iki sesli harf bulunduğundan, bu hece iki hece olarak kabul edilir.

 29. Aşağıda verilen kelimelerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?

  A) tab-lo        B) tab-ak        C) kol-tuk

 30. Cevap: B Açıklama:

  Verilen kelimelerden hecelerine yanlış ayrılanı bulmamız isteniyor. A şıkkındaki "tab-lo" kelimesi, doğru bir şekilde "tab-lo" şeklinde iki heceye ayrılmıştır. C şıkkındaki "kol-tuk" kelimesi de doğru bir şekilde "kol-tuk" şeklinde iki heceye ayrılmıştır. Ancak B şıkkındaki "tab-ak" kelimesi yanlış hecelemeyle oluşturulmuştur. Doğru heceleme "ta-bak" şeklinde olmalıdır. 31. Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi dört heceden oluşmaktadır?

  A) Korkutucu    B) Sahanlık    C) Güzellik

 32. Cevap: A Açıklama:

  Verilen kelimelerden dört heceden oluşanı bulmamız isteniyor. A şıkkındaki "Korkutucu" kelimesi, "kor-ku-tu-cu" şeklinde dört heceden oluşur. B şıkkındaki "Sahanlık" kelimesi "sa-han-lık" şeklinde üç heceden, C şıkkındaki "Güzellik" kelimesi ise "gü-zel-lik" şeklinde üç heceden oluşmaktadır. 33. Yağmurluk sözcüğü kaç heceden oluşmaktadır?

  A) 3        B) 4        C) 5

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) 3 hecedir. "Yağ-mur-luk" şeklinde dört heceden oluşur. 35. Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin harf sayısı daha fazladır?

  A) yumurta        B) ekmek        C) sahanlık

 36. Cevap: C Açıklama:

  Verilen kelimelerin harf sayılarını karşılaştırarak daha fazla harfe sahip olan kelimeyi bulmamız isteniyor. A şıkkındaki "yumurta" kelimesi 7 harf, B şıkkındaki "ekmek" kelimesi 5 harf ve C şıkkındaki "sahanlık" kelimesi ise 8 harften oluşmaktadır. Dolayısıyla "sahanlık" kelimesi, harf sayısı daha fazla olan kelimedir. 37. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinin hece sayısı daha fazladır?

  A) Akşama kadar sokaktaydı.
  B) Dün pazara gittik.
  C) Okullar bir hafta sonra tatil olacak.

 38. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) "Okullar bir hafta sonra tatil olacak." cümlesidir. Bu cümle 9 heceden oluşmaktadır. 39. Eren eve gitti.
  Cümlesi kaç heceden oluşmaktadır?

  A) 5        B) 6        C) 7

 40. Cevap: B Açıklama:

  "Eren eve gitti." cümlesi 6 heceden oluşmaktadır. 41. Camcılık sözcüğünün hecelere ayrılması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Cam-cı-lık    B) Camc-ı-lık    C) Ca-mcı-lık

 42. Cevap: A Açıklama:

  Verilen kelimenin doğru heceleme şeklini bulmamız isteniyor. A şıkkındaki "Cam-cı-lık" kelimesi, "Camcılık" kelimesini doğru bir şekilde üç heceye ayırır. B şıkkındaki "Camc-ı-lık" ve C şıkkındaki "Ca-mcı-lık" heceleme hatalıdır ve "Camcılık" kelimesini yanlış ayırır. 43. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine yanlış olarak ayrılmıştır?

  A) Öğ-ret-men    B) İ-da-re    C) tel-e-fon

 44. Cevap: C Açıklama:

  "tel-e-fon" kelimesi yanlış olarak ayrılmıştır. Doğru ayrılması gereken şekli "te-le-fon" olmalıdır. 45. Her sabah dişlerimi fırçalarım.
  Yukarıdaki cümlede tek hece olan sözcük hangisidir?

  A) Sabah        B) Dişlerimi        C) Her

 46. Cevap: C Açıklama:

  Verilen cümledeki tek heceli kelimeyi bulmamız isteniyor. A şıkkındaki "Sabah" kelimesi iki heceden, B şıkkındaki "Dişlerimi" kelimesi üç heceden oluşmaktadır. Ancak C şıkkındaki "Her" kelimesi tek heceden oluşmaktadır. 47. Aşağıda verilen kelimelerden hangisi bir heceden oluşmaktadır?

  A) Acı        B) Kask        C) Bıçak

 48. Cevap: B Açıklama:

  Verilen kelimelerden bir heceden oluşanı bulmamız isteniyor. A şıkkındaki "Acı" kelimesi tek heceden oluşurken, B şıkkındaki "Kask" kelimesi de bir heceden oluşmaktadır. C şıkkındaki "Bıçak" kelimesi ise iki heceden oluşmaktadır. 49. Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden fazladır?

  A) Samanlık        B) Gözlükçülük        C) Akıllı

 50. Cevap: B Açıklama:

  "Gözlükçülük" kelimesi 5 heceden oluşurken, diğer kelimeler "Samanlık" ve "Akıllı" 3'er heceden oluşmaktadır. Dolayısıyla, "Gözlükçülük" kelimesinin hece sayısı diğerlerinden fazladır. 51. I. Sepet
  II. Sessizce
  III. Askılık
  Yukarıda verilen kelimelerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden daha azdır?

  A) I            B) II            C) III

 52. Cevap: A Açıklama:

  : "Sepet" kelimesi 2 heceden oluşurken, "Sessizce" ve "Askılık" kelimeleri 3'er heceden oluşmaktadır. Dolayısıyla, "Sepet" kelimesinin hece sayısı diğerlerinden daha azdır. 53. Balıkçılık sözcüğü kaç heceden oluşmaktadır?

  A) 4            B) 3            C) 2

 54. Cevap: A Açıklama:

  "Balıkçılık" kelimesi 4 heceden oluşmaktadır: Ba-lık-çı-lık. 55. Dondurma sözcüğü kaç heceden oluşmaktadır?

  A) 1            B) 2            C) 3

 56. Cevap: C Açıklama:

  Verilen kelimeyi hecelere ayırarak sayarsak: "Don-dur-ma". Toplamda üç heceden oluşmaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   meli
11 Ocak 2024
kolaydı eğieceli arasında daha önce de

İlkokul 1.Sınıf Türkçe 1.Dönem Çalışma Soruları Detayları

İlkokul 1.Sınıf Türkçe 1.Dönem Çalışma Soruları 0 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 28 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Ekim 2021 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için İlkokul 1.Sınıf Türkçe 1.Dönem Çalışma Soruları Testini Çöz tıklayın. İlkokul 1.Sınıf Türkçe 1.Dönem Çalışma Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

İlkokul 1.Sınıf Türkçe 1.Dönem Çalışma Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


İlkokul 1.Sınıf Türkçe 1.Dönem Çalışma Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Birey ve Toplum

Ayrıca İlkokul 1.sınıf Türkçe 1.dönem çalışma ve değerlendirme soruları kelime heceleme kazanımlarını ölçmektedir

Kelimelerin harf sayılarını karşılaştırma yeteneği.

Öğrenci, kelimelerin hece sayılarını karşılaştırma becerisi geliştirerek, basit sıralama kavramını anlar ve kelimelerin hece sayılarına göre sıralamasını yapabilir.

Kelime yapılarını analiz etme ve hece sayısını belirleme becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenci, kelimelerin hece sayılarını karşılaştırarak en uzun kelimeyi belirleme becerisini geliştirir ve hece kavramını daha iyi anlar.

Kelime anlamlarını anlama ve zıt anlam ilişkilerini tanıma becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenci, zıt anlamlı kelimeleri ayırt etme yeteneği kazanarak, dil bilgisine hakim olur ve kelime anlamlarını daha iyi anlar.

Kelime anlamlarını anlama ve zıt anlam ilişkilerini tanıma becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenci, zıt anlamlı kelimeleri doğru bir şekilde eşleştirebilme becerisi kazanarak, dil bilgisini daha iyi anlar ve kelime anlamlarını karşılaştırma yeteneğini geliştirir.

Cümle yapısı ve noktalama işaretlerini doğru kullanma becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenci, kelimelerin hece sayılarını doğru bir şekilde belirleme becerisi kazanır ve dil bilgisini daha iyi anlar. Hece kavramı hakkında daha fazla bilgi sahibi olur ve hece sayılarını belirleme yeteneğini geliştirir.

Kelime yapılarını analiz etme ve hece sayısını belirleme yeteneklerini değerlendirmeyi amaçlar.

Öğrenci, kelimelerin hece sayılarını doğru bir şekilde belirleme becerisi kazanır ve dil bilgisini daha iyi anlar.

Öğrenci, kelimeleri doğru bir şekilde hecelere ayırma becerisini geliştirir ve hecelemeyi doğru yapma alışkanlığı kazanır.

Öğrenci, kelimeleri doğru bir şekilde hecelere ayırma becerisini geliştirir ve yanlış heceleme alışkanlıklarından kaçınır

Öğrenci, kelimelerin hece sayılarını doğru bir şekilde belirleme becerisi kazanır ve dil bilgisini daha iyi anlar.

Kelimenin hece sayısını doğru bir şekilde belirleme becerisini ölçmeyi amaçlar.

Öğrenci, kelimelerin harf sayılarını karşılaştırma becerisini geliştirir ve dil bilgisini daha iyi anlar.

Cümlelerdeki hece sayısını doğru bir şekilde sayma yeteneğini ölçmektir.

Öğrenci, verilen cümledeki hece sayısını doğru bir şekilde belirleme becerisi kazanır ve dil bilgisini daha iyi anlar.

Öğrenci, kelimenin hece yapısını doğru bir şekilde belirleme becerisi kazanır ve dil bilgisini daha iyi anlar.

Bu soru, öğrencinin kelimeleri doğru hecelere ayırma ve hece sayısını doğru bir şekilde belirleme yeteneğini ölçmeyi amaçlar.

Öğrenci, cümledeki tek heceli kelimeyi doğru bir şekilde belirleme becerisi kazanır ve dil bilgisini daha iyi anlar.

Öğrenci, kelimelerin hece sayılarını doğru bir şekilde belirleme becerisi kazanır ve dil bilgisini daha iyi anlar.

Bu soru, öğrencinin kelimelerin hece sayısını doğru bir şekilde belirleme yeteneğini ölçmeyi amaçlar.

Bu soru, öğrencinin kelimelerin hece sayısını doğru bir şekilde belirleme yeteneğini ölçmeyi amaçlar.

Bu soru, öğrencinin kelimenin hece sayısını doğru bir şekilde belirleme yeteneğini ölçmeyi amaçlar.

Öğrenci, verilen kelimenin hece sayısını doğru bir şekilde belirleme becerisi kazanır ve dil bilgisini daha iyi anlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

İlkokul 1.Sınıf Türkçe 1.Dönem Çalışma Soruları sınavı 1.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

İlkokul 1.Sınıf Türkçe 1.Dönem Çalışma Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 217 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 4350 kere doğru, 1494 kere yanlış cevap verilmiş.

İlkokul 1.Sınıf Türkçe 1.Dönem Çalışma Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

İlkokul 1.Sınıf Türkçe 1.Dönem Çalışma Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız İlkokul 1.Sınıf Türkçe 1.Dönem Çalışma Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

İlkokul 1.Sınıf Türkçe 1.Dönem Çalışma Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 1.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.