İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. Türkçe Sınavı

İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. Türkçe Sınavı sınavı 4.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. Türkçe Sınavı CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki “küçük” sözcüklerinden hangisi sıfattır?

  A) Nereye gitsek daha küçüğünü bulamadık.
  B) Küçük çocuklar bahçede top oynuyor.
  C) Küçükler geleceğin büyükleridir.
  D) Etek küçük geldi diye gidip değiştirdik.

 2. Cevap: B

 3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi adın –den durum ekini almıştır?

  A) destan    B) fidan    C) elden    D) fistan

 4. Cevap: C

 5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde, ünlüyle başlayan bir ek aldığı için ünlü düşmesi olmuştur?

  A) bardağım    B) omzum    C) boğazım    D) ayağım

 6. Cevap: B

 7. Aşağıdakilerden hangi kelime yapım eki almıştır?

  A) balta    B) gövde    C) sucuk    D) suluk

 8. Cevap: D

 9. I. okula -----► “-e ” durum eki
  II. kitabı -----► “-i “durum eki
  III. dolapta -----► “-e ” durum eki
  IV. sokaktan -----►” -den ” durum eki
  Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) I     B) II     C) III     D) IV

 10. Cevap: C

 11. Hangi cümlede türemiş kelime vardır?

  A) Atakan'ın gözleri ağrıyormuş.
  B) Furkan güzelce masal okuyor.
  C) Utku kalemliğinde kalem çıkarıyor.
  D) İbrahim ayakkabılarını yine yırttı.

 12. Cevap: C

 13. I.Daha çok seviyorum her yıl.
  II.Açıldıkça düşüncelerim.
  III.Sevgi büyür de büyür.
  IV.Canımdan çok sevdiğim kitaplarım.
  Şiirin hangi dizesinde hal eki(“i,-e,-de,-den”) almış bir sözcük vardır?

  A) I     B) II     C) III     D) IV

 14. Cevap: D

 15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisine kelimenin anlamını değiştiren birden fazla ek vardır?

  A) Keskinlik   B) Oyuncu   C) Simitin   D) Tarladalar

 16. Cevap: A

 17. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?

  A) Ağaçta    B) Kitaplık    C) Kulağı   D) Burnu

 18. Cevap: C

 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ev kelimesi bulunma hal eki almıştır?

  A) Bu ev ne kadar güzel.
  B) Bu evi kim satın almış?
  C) Sizin evde kaç kişi var?
  D) Evden babanı çağırır mısın?

 20. Cevap: C

 21. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?

  A) Bacağı    B) Boynu    C) Kolu    D) Kafası

 22. Cevap: B

 23. Aşağıdaki adlardan hanisi tür adıdır?

  A) Ağaç    B) Tuğrul    C) Eymen    D) Sevinç

 24. Cevap: A

 25. Tren… inip ev…… gidince teyzem…..gördüm.
  Yukarıdaki cümleye sırasıyla hangi ekler getirilmeli?

  A) – den, – e, – i             B) –i, – e, – den
  C) –e, – den, –e              D) – den, – i , –e

 26. Cevap: A

 27. "Ayşe, ödevlerini bitirdi ve yorgunluktan uyudu." Bu cümlede hangi kelime eylemdir?

  A) Ayşe    B) Ödevlerini    C) Bitirdi    D) Uyudu

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Bitirdi. Verilen cümlede eylem gerçekleştiren kelimeyi bulmamız istenmektedir. Eylem, bir fiilin gerçekleştiği veya tamamlandığı bir durumu ifade eder. Cümlede "Ayşe" ve "ödevlerini" isimlerdir, "uyudu" ise fiil değildir. "Bitirdi" kelimesi ise "ödevlerini" eylemini ifade eder, dolayısıyla cümlenin eylem yapan kelimesidir. 29. "Ben, sen, o, biz, siz, onlar" hangi kelime grubunun örnekleridir?

  A) İsimler    B) Sıfatlar    C) Zamirler    D) Fiiller

 30. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: C) Zamirler. Zamirler, isimlerin yerine geçerek onları temsil eden kelimelerdir. Zamirler, konuşma sırasında tekrarlamayı önler ve ifadeyi daha akıcı hale getirir. Seçenek A, "İsimler" kavramı, nesneleri veya kişileri doğrudan adlandıran kelimeleri ifade eder. "Ben, sen, o, biz, siz, onlar" ise zamirlerdir, yani isimlerin yerine geçen kelimelerdir. Seçenek B, "Sıfatlar" kavramı, isimleri niteler ve özelliklerini belirtir. "Ben, sen, o, biz, siz, onlar" ise sıfatlar değil, zamirlerdir. Seçenek D, "Fiiller" kavramı, eylemleri ifade eden kelimeleri temsil eder. "Ben, sen, o, biz, siz, onlar" ise fiiller değil, zamirlerdir. 31. Aşağıdakilerden hangisi bir sıfat değildir?

  A) Yeşil    B) Uzun    C) Koşmak    D) Güzel

 32. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: C) Koşmak. Sıfatlar, isimleri nitelendiren veya tanımlayan kelimelerdir. Sıfatlar nesnelerin veya kişilerin özelliklerini belirtir. Seçenek A, "Yeşil" bir sıfattır ve bir nesnenin rengini belirtir. Seçenek B, "Uzun" da bir sıfattır ve bir nesnenin boyunu veya uzunluğunu belirtir. Seçenek C, "Koşmak" ise bir fiildir ve bir eylemi ifade eder, dolayısıyla bir sıfat değildir. Seçenek D, "Güzel" bir sıfattır ve bir nesnenin veya kişinin güzelliğini belirtir. 33. Hafta sonu Hüseyin ile beraber çarşıya gittik. Simitçiden simit aldık. Alaaddin Tepesi’nde oturmaya karar verdik. Sakin bir yerde ağacın altında, çimlerin üzerine oturduk. Etrafımızda rengarenk laleler var. Önümüzdeki manzara ise gerçekten muhteşemdi. İnce Minare Müze’si tam karşımızdaydı. Atalarımız bizlere ne kadar muhteşem eserler bırakmış. Tramvaylar, otobüsler, minibüsler, taksiler anayoldan giderken gürültü çıkarıyordu. Yine de ağaçların altında, lalelerin yanında, çimlerin üzerinde oturmak insana huzur veriyordu. Tabi ki tarihe yolculuk ettiren İnce Minare Müzesi’ni de unutmamak gerekir. Geçmişi düşünürken gürültüden eser kalmıyordu...

  1. İki arkadaş nereye gitmişler?

  ……………………………………
  2. İki arkadaş nerede oturmuşlar?

  ………………………………………
  3. Oturdukları yerin etrafında neler varmış?

  ……………………………
  4. Oturdukları yerde ne yiyorlarmış?

  ………………………………………
  5. İnce Minare Müzesi kimlerden kalmıştır?

  ……………………………
  6. Etraflarındaki laleler nasılmış?

  …………………………………

 34. Cevap:

  1. İki arkadaş çarşıya gitmişler.

  2. İki arkadaş ağacın altında, çimlerin üzerinde oturmuşlar.

  3. Oturdukları yerin etrafında rengarenk laleler varmış.

  4. Metinde oturdukları yerde ne yedikleriyle ilgili bir bilgi verilmemiş.

  5. İnce Minare Müzesi atalarından kalmıştır.

  6. Etraflarındaki laleler rengarenkmiş.

  Açıklama:

  Metinde belirtilen bilgilere göre, iki arkadaş çarşıya gitmişlerdir. İki arkadaş, metinde belirtilen yer olan Alaaddin Tepesi'nde ağacın altında, çimlerin üzerinde oturmuşlardır. Metinde, oturdukları yerin etrafında rengarenk laleler olduğu belirtilmektedir. Metinde oturdukları yerde ne yedikleriyle ilgili bir bilgi verilmemiştir. İnce Minare Müzesi atalarından kalmış bir eserdir. Metinde bahsedilen lalelerin rengarenk olduğu ifade edilmiştir. 35. Aşağıdaki cümlelerde ünlü düşmesine uğrayan sözcüklerin altını çiziniz.

  A. Öğretmenimiz’’ Beyninizi kullanın ‘’dedi.
  B. Tekne nehri iki saatte geçti.
  C. Sana bu ismi kim taktı?
  D. Sabrın sonu selamettir.

 36. Cevap:

  Cevap Yok

  Açıklama:

  A. Öğretmenimiz’’ Beyninizi kullanın ‘’dedi. Ünlü düşmesine uğrayan sözcük: "Beyninizi" Açıklama: "Beyninizi" sözcüğünde "e" ünlüsü "i" ünlüsüyle bitişik olduğu için ünlü düşmesi gerçekleşir. B. Tekne nehri iki saatte geçti. Ünlü düşmesine uğrayan sözcük: "nehr-i" Açıklama: "Tekne nehri" ifadesinde "e" ünlüsü "i" ünlüsüyle bitişik olduğu için ünlü düşmesi gerçekleşir ve "nehr-i" şeklinde yazılır. C. Sana bu ismi kim taktı? Ünlü düşmesine uğrayan sözcük: "is-mi" Açıklama: "bu ismi" ifadesinde "u" ünlüsü "i" ünlüsüyle bitişik olduğu için ünlü düşmesi gerçekleşir ve "is-mi" şeklinde yazılır. D. Sabrın sonu selamettir. Ünlü düşmesine uğrayan sözcük: - 37. Bir yaz günü bir balıkçı, av malzemelerini ve balık sepetini alarak nehrin kenarına oltayla balık tutmaya gitmiş.
  Gittiği yerde arkadaşlarına “Bol şans!” deyip oltasını atmış. Kısa bir süre sonra oltasına büyük bir balık gelmiş; ama adam balığı iğneden kurtarmış. Kendi kendine “Olmadı” diyerek balığı suya bırakmış. Çevresindekilerin şaşkın ve alaycı bakışları arasında küçük bir balık daha yakalamış. Arkadaşları, “Büyükleri beğenmediğine göre bunu hiç tutmaz, hemen suya atar.” diye düşünmüşler. Oysa adam, balığı iğneden kurtardıktan sonra “Oh be!” diyerek sepetine atmış. Adamın bu garip tavırlarına şaşıran balıkçılardan biri sormuş: “Arkadaş, büyük balıkları suya geri atıyorsun; ama küçük balığı sevinçle sepetine koyuyorsun. Bunun anlamı nedir?”
  Adam, gülümseyerek yanıtlamış: “Evet, balıklar büyük; ama benim sepetim küçük. Ben sepetime uygun balıkları yakalamalıyım.”

  1. Öyküde kim anlatılıyor?

  2. Balıkçı ne yapıyor?

  3. Öyküde olay nerede geçiyor?

  4. Olay ne zaman oluyor?

  5. Arkadaşları balıkçının davranışlarına niçin şaşırıyor?

  6. Balıkçı nasıl bir yanıt veriyor?

 38. Cevap:

  1. Öyküde balıkçı anlatılıyor.

  2. Balıkçı, av malzemelerini alarak oltayla balık tutmaya gidiyor.

  3. Öykü, nehrin kenarında geçiyor.

  4. Olay, bir yaz günü oluyor.

  5. Arkadaşları, balıkçının büyük balıkları suya atması ve küçük balığı sepetine koyması nedeniyle şaşırıyor.

  6. Balıkçı, "Evet, balıklar büyük; ama benim sepetim küçük. Ben sepetime uygun balıkları yakalamalıyım." şeklinde bir yanıt veriyor.

  Açıklama:

  Öyküde, bir balıkçının yaşadığı bir olay anlatılmaktadır. Balıkçı, av malzemelerini alarak nehrin kenarına gitmekte ve oltayla balık tutmaktadır. Öyküdeki olaylar, nehrin kenarında gerçekleşmektedir. Balıkçı, nehrin kenarında balık tutmaktadır. Olay, bir yaz günü gerçekleşmektedir. Bu, öyküde belirtilen zaman dilimidir. Balıkçının davranışları, arkadaşlarını şaşırtmaktadır. Büyük balıkları suya atması ve küçük balığı sepetine koyması, arkadaşlarının dikkatini çekmektedir. Balıkçı, arkadaşlarının şaşkınlığına yanıt olarak, sepetteki balıkların sepetin boyutuna uygun olması gerektiğini ifade etmektedir. 39. Yapım ekleri ile yeni sözcük türetilir (-ci -li -lik -siz) eklerini kullanarak aşağıdaki sözcüklerden yeni sözcük türetiniz.

  değer…………….
  yer…………………..
  yol………………
  hurda……………..
  yarar…………………
  kış……………….
  tuz…………………..
  simit…………….
  saygı………………
  dağ…………………..

 40. Cevap:

  değer + li = değerli

  yer + sız = yersiz

  yol + lu = yollu

  hurda + cı = hurdacı

  yarar + lı = yararlı

  kış + lik = kışlık

  tuz + suz = tuzsuz

  simit + ci = simitçi

  saygı + sız = saygısız

  dağ + lık = dağlık

  Açıklama:

  Verilen kelimelerde yapım ekleri kullanarak yeni sözcükler türetilmiştir. Her kelimenin anlamına ve kök yapılarına uygun olarak uygun yapım eki eklenmiştir. Örneğin, "değerli" kelimesi "değer" kelimesine "li" yapım eki eklenerek türetilmiştir. 41. "Kalem, defter, silgi, kitap" gibi sözcükler hangi kelime grubuna örnektir?

  A) İsim grubu    B) Sıfat grubu    C) Zarf grubu    D) Fiil grubu

 42. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) İsim grubu. Verilen kelimeler "Kalem, defter, silgi, kitap" nesneleri ve varlıkları temsil eden isimlerdir. Bu nedenle bu kelimeler, isim grubuna örnektir. 43. Aşağıdaki cümlelerin gerçekleşme zamanını yazınız.

  -Söğüt ağaçları yapraklarını dökmüş.(………………..)zaman
  -Yazın köye gideceğim (…..………….. zaman)
  -İlkbahardan sonra yaz gelir. (…………….. zaman)
  -Annem ütü yapıyor. (………………..zaman)
  -Şehrin ışıklar aniden söndü. (……………..zaman)

 44. Cevap:

  .

  Açıklama:

 45. “Türemiş”-“Birleşik” sözcük olduklarını altlarına yazınız.

  camcı
  …………….
  kitap
  …………….
  sivrisinek
  …………….
  nemli
  …………….

 46. Cevap:

  .

  Açıklama:

 47. Aşağıda verilen isimleri sayılarına göre “tekil, çoğul ve topluluk” olarak belirtiniz.

  askı:
  takım:
  ordu:
  çiçekler:
  kiler:

 48. Cevap:

  .

  Açıklama:

 49. Öznel anlatımlı tümcelerin başına “Ö”, nesnel anlatımlı tümcelerin karşısına “N” yazınız.

  (___) Bilgisayar kullanmak çok kolaydır.
  (___) Soru tümcelerinin sonuna soru işareti konur.
  (___) İnsan hatıralarını düşündükçe mutlu olur.
  (___) Canlılar doğar, büyür ve ölür.
  (___) Antalya, ülkemizin en güzel kentidir.

 50. Cevap:

  .

  Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. Türkçe Sınavı Detayları

İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. Türkçe Sınavı 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 14 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. Türkçe Sınavı Testini Çöz tıklayın. İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. Türkçe Sınavı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. Türkçe Sınavı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Test
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. Türkçe Sınavı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Üretim - Tüketim ve Verimlilik
 • SAĞLIK VE ÇEVRE
 • YENİLİKLER VE GELİŞME

Ayrıca

Bu soruyu çözerken, eylemin bir fiilin gerçekleştiği veya tamamlandığı bir durumu ifade ettiğini anlayabiliyorum.

Bu soruyla öğrenciler, zamirleri tanıma ve zamirlerin isimlerin yerine geçme işlevini anlama becerisi kazanır.

Bu soruyla öğrenciler, sıfatları tanıma ve sıfatların nesnelerin veya kişilerin özelliklerini belirtme işlevini anlama becerisi kazanır.

Metin anlama becerisini ve verilen bilgilere dayalı olarak soruları cevaplama yeteneğini ölçmeyi amaçlar.

Ünlü düşmesi kurallarını bilmek ve sözcüklerdeki ünlü düşmesi durumlarını doğru bir şekilde tespit etmek önemlidir.

Metinden bilgi çıkarabilme becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Yapım eklerini kullanarak yeni sözcükler türetebilmek kelime bilgisini ve kelime yapısını geliştirmek açısından önemlidir.

Öğrenci, kelimeleri farklı kelime gruplarına ayırabilme ve isim grubunu tanıyabilme becerisini geliştirebilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. Türkçe Sınavı sınavı 4.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. Türkçe Sınavı Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 15 kere doğru, 2 kere yanlış cevap verilmiş.

İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. Türkçe Sınavı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. Türkçe Sınavı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. Türkçe Sınavı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. Türkçe Sınavı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

4.Sınıf Türkçe Sınavı Hazırla
  4.Sınıf Türkçe Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş