İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. İndan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi Sınavı

İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. İndan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi Sınavı sınavı 4.Sınıf kategorisinin İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. İndan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi Sınavı CEVAPLARI

 1. Devletin kuralları nerede yazılıdır?

  A) Anayasada                  B) Kitaplarda
  C) Mahkemede               D) Dergide

 2. Cevap: A

 3. Kurallar olmazsa aşağıdaki verilenlerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?

  A) Toplumda kargaşa oluşur
  B) Haklarımız çiğnenir
  C) Adalet ve eşitlik daha kolay sağlanır
  D) Yaşamak daha zor bir hale gelir.

 4. Cevap: C

 5. Kâbe’nin inşaatı bitmiş, sıra Hacer’ül Esved taşının yerleştirilmesine gelmişti. Kabile temsilcileri bu taşı kimin yerleştireceği konusunda anlaşmazlık yaşıyorlardı. Hz.Muhammed’e (s.a.v) danıştılar. O da bir örtüyü yere serdi. Hacer’ül Esved’i örtünün ortasına yerleştirdi. Kabile temsilcilerinin örtüyü tutmalarını istedi. Böylece, mübarek taşı yerine koyma onuru bütün kabilelere ait olmuştu.
  Bu olayda, Hz Muhammed (s.a.v) ne yapmıştır?

  A) Hoşgörülü davranmıştır.
  B) Uzlaşı sağlamıştır.
  C) Empati kurmuştur.
  D) Sorunu görmezden gelmiştir.

 6. Cevap: A

 7. “Sınıfta aynı düşüncede olmasak bile, herkes istediğini söylemekte serbesttir” böyle düşünen biri neyi savunuyordur?

  A) Basın özgürlüğü
  B) Düşünce özgürlüğü
  C) Eğitim hakkı
  D) Din ve vicdan özgürlüğü

 8. Cevap: B

 9. Farklılıklara saygılı olmayı gerektiren en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Cimri olmak              B) Tembel olmak
  C) Kıskanç olmak          D) Hoşgörülü olmak

 10. Cevap: D

 11. Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir?

  A) Hoşgörü   B) Kıskançlık   C) Sevgi   D) Yardımseverlik

 12. Cevap: B

 13. Bir insana kültürü, dili, dini, ya da ten rengiyle farklı davranmaya ne ad verilir?

  A) Ayrımcılık   B) Hoşgörü   C) Uzlaşı   D) Adil

 14. Cevap: A

 15. İnsanın en önemli ve en temel hakkı …………… ……………. dır. cümlesindeki boşluğu en doğru şekilde nasıl tamamlarız?

  A) eğitim hakkı           B) sağlık hakkı
  C) dilekçe hakkı          D) yaşama hakkı

 16. Cevap: D

 17. Badi oyuna girmişken çocuklar:
  –Heeey! Çık oyundan! Sen topalsın, kimseyi tutamazsın! Diye bağırmışlar.
  Badi çok üzülmüş, öyle üzülmüş ki öfkeden yanakları kıpkırmızı olmuş.
  Yukarıda anlatılan örnek olaydan çıkaracağımız ana fikir ne olmalıdır?

  A) Engelli vatandaşların haklarına saygı göstermeliyiz.
  B) Engelliler oyun oynayamazlar.
  C) Engelliler kendi aralarında oynamalıdır.
  D) Badi diğer çocuklarla oynamamalıdır.

 18. Cevap: A

 19. İnsan hakları nedir?

  A) Sadece bazı insanların haklarıdır
  B) Bireylerin sahip olduğu haklardır
  C) Sadece yetişkinlerin sahip olduğu haklardır
  D) Sadece ülkelerin sahip olduğu haklardır

 20. Cevap: B Açıklama:

  İnsan hakları, bireylerin sahip olduğu haklardır. İnsanlar doğuştan sahip oldukları bu haklarla, yaşama, özgürlüğe, eşitlik ve adalete saygı gibi temel değerlere sahip olma hakkına sahiptirler. İnsan hakları evrensel ve her bireyi kapsayan haklardır. İnsan hakları, bireylerin sahip olduğu haklar olarak tanımlanır. Bu haklar, insanların doğuştan sahip oldukları temel haklar olup yaşama, özgürlük, eşitlik, adil yargılanma gibi değerleri içerir. İnsan hakları evrensel olduğundan her bireyi kapsar. 21. Uzlaşı yollarından biri nedir?

  A) Şiddet kullanmak
  B) Karşı tarafı yargılamak
  C) Tartışmayı sürdürmek
  D) Empati kurmak ve çözüm önerileri sunmak

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Empati kurmak ve çözüm önerileri sunmak" şeklindedir. Uzlaşı yollarından biri, taraflar arasında empati kurmayı ve karşılıklı olarak anlayış göstermeyi içerir. Empati kurarak, diğer tarafın bakış açısını anlamaya çalışmak ve duygularını dikkate almak önemlidir. Ayrıca, çözüm önerileri sunarak taraflar arasında ortak bir noktada buluşmayı ve uzlaşmayı sağlamak da uzlaşı yolunun bir parçasıdır. Bu şekilde, çatışmanın yapıcı bir şekilde çözülmesi ve karşılıklı memnuniyet sağlanması hedeflenir. 23. Okulda yer çöplerini toplamak ve geri dönüştürmek hangi sorumluluğa örnektir?

  A) Güvenlik sorumluluğu                 B) Çevre sorumluluğu                   
  C) Sağlık sorumluluğu                   D) Okul kurallarına uyma sorumluluğu   

 24. Cevap: B Açıklama: B) Çevre sorumluluğu. Geri dönüştürme bir çevre koruma önlemindir, bu yüzden okulda yer çöplerini toplamak ve geri dönüştürmek, özellikle okullarda çevre sorumluluğunu üstlenme anlamına gelmektedir. Okullarda bu tür pratikler, çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır. Bunlar arasında atık maddelerin azaltılmasını sağlayan ve geri dönüşümlü malzemelerin kullanılmasını teşvik eden çevre politikaları da yer almaktadır.

 25. Okulda oynadığın bir oyun sırasında, diğer öğrencilerin de oyuna katılmasını istiyorsun. Ne yapmalısın?

  A) Kendi kendine devam etmelisin.
  B) Diğer öğrencileri çağırıp, oyuna davet etmelisin.
  C) Oyuna kimse katılmayana kadar beklemelisin.
  D) Oyundan çıkmalısın.

 26. Cevap: B Açıklama: B) Diğer öğrencileri çağırıp, oyuna davet etmelisin. Özellikle arkadaşlarını ve sınıf arkadaşlarını oyuna davet edebilirsin. Eğer onların da katılmak istediği anlaşılırsa, onların arkadaşlarıyla da oyuna davet edebilirsin. Oyunu daha eğlenceli hale getirmek için fikirler üretip, diğer öğrencilerle birlikte oyuna katılabilirsin.

 27. Parkta oynayan iki çocuk arasında kavga çıkıyor. Sen ne yaparsın?

  A) Kavga etmelerine izin verirsin.
  B) Kavga eden çocuklardan birini döversin.
  C) Kavga eden çocukları ayırırsın.
  D) Kavga etmelerine izin verirsin ve izlemeye devam edersin.

 28. Cevap: C Açıklama: C) Kavga eden çocukları ayırmaya öncelikle çalışırım. Onlara sakinleştirici bir şekilde konuşmaya çalışırım ve olası problemleri gidermeye yardım etmeye çalışırım. Eğer bu mümkün değilse, ihtiyaç durumunda uygunsuz davranış kurallarını koymak ve önlemler almak için yetkililere başvurabilirim.

 29. İki kardeş arasında bir oyun oynarken bir anlaşmazlık çıktı. Bu durumda hangi uzlaşı yolu denenebilir?

  A) Yargıya başvurmak                 B) Kardeşine kızarak odaya gitmek   
  C) Konuşarak çözmeye çalışmak        D) Oyunu terk etmek                 

 30. Cevap: C Açıklama: Cevabınız C seçeneği olmalıdır. Kardeşlerin oyun oynarken bir anlaşmazlık çıkması durumunda, onların konuşarak çözmeye çalışmaları gerekir. Olası bazı çatışmaları ortadan kaldırmak için, her iki tarafında niyeti iyi olarak konuşmaya ve çözümlemek için çaba sarf etmeye çalışmalılar. Eğer konuşmayla anlaşmazlık çözülemezse, aile üyeleri ya da kişiler tarafından bir uzlaşılı aranabilir.

 31. Eşitlik ve adalet arasındaki fark nedir?

  A) Eşitlik, herkesin aynı şeylere sahip olmasını sağlar; adalet ise herkesin ihtiyaçlarına göre farklı şeylere sahip olmasını sağlar.
  B) Eşitlik, herkesin ihtiyaçlarına göre farklı şeylere sahip olmasını sağlar; adalet ise herkesin aynı şeylere sahip olmasını sağlar.
  C) Eşitlik, sadece bazı insanların aynı şeylere sahip olmasını sağlar; adalet ise herkesin ihtiyaçlarına göre farklı şeylere sahip olmasını sağlar.
  D) Eşitlik ve adalet arasında fark yoktur.

 32. Cevap: A Açıklama: A) Eşitlik, herkesin aynı şeylere sahip olmasını sahip olmasını sağlar, bu da önyargısız bir biçimde eşit koruma ve haklar sunar. Adalet ise herkesin ihtiyaçlarına göre farklı şeylere sahip olmasını sağlar; çünkü her bireyin ihtiyaçları farklıdır ve bunun karşılanmasına olanak sağlanır. B) Eşitlik, insanların ne kadar farklı olduklarına rağmen eşit haklara sahip olmasını garanti eder. Adalet ise her bireyin seviyesine göre farklı nitelikteki haklar almasını veya gereken hiz

 33. Adalet ve eşitlik, insan haklarına neden dahildir?

  A) Herkesin haklarına saygı duyulması gerektiği için.
  B) Sadece bazı insanların haklarına saygı duyulması gerektiği için.
  C) Adalet ve eşitlik insan haklarıyla ilgili değildir.
  D) Adalet ve eşitlik sadece bazı insanların haklarıyla ilgilidir.

 34. Cevap: A Açıklama: A) Adalet ve eşitlik, insan haklarının temel unsurlarıdır ve herkesin eşit haklara sahip olmasını sağlamak için geliştirilmiştir. Buna göre, bireylerin hakları korunmalı ve her bireyin hakkı karşısındaki farklı kişilere karşı eşit bir biçimde uygulanmalıdır. B) Adalet ve eşitlik, her kültür ve yaşam tarzına saygıyla yaklaşılmasını gerektirir. Herkesin haklarının korunması, kişiler arasında ayrımcılık ve baskıya karşı koruma sağlamayı da gerektirmektedir. C) Ad

 35. Uzlaşmanın temel amacı nedir?

  A) Tarafları cezalandırmak
  B) Kazan-kaybet durumu yaratmak
  C) Çatışmayı barışçıl bir şekilde çözmek
  D) Bir tarafın diğerini mağlup etmesini sağlamak

 36. Cevap: C Açıklama:

  Uzlaşmanın amacı, çatışmayı barışçıl bir şekilde çözmek ve tarafların uzlaşmasına yardımcı olmaktır. 37. Demokratik bir toplumda hangi değerler önemlidir?

  A) Özgürlük    B) Eşitlik    C) Kardeşlik    D) Hepsi    

 38. Cevap: D Açıklama:

  Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik, demokratik bir toplumun temel değerleridir. 39. Uzlaşı sürecinde taraflar birbirlerine nasıl davranmalıdır?

  A) Saygısız    B) Anlayışlı    C) Bencil    D) Saldırgan    

 40. Cevap: B Açıklama:

  Uzlaşı sürecinde karşılıklı anlayış şarttır. 41. Uzlaşıya ulaşmak için kişiler görüşlerini nasıl savunmalıdırlar?

  A) Akılcı gerekçelerle       B) Duygusal tepkilerle      
  C) Zorlama ve baskıyla       D) Tartışmacı bir tavırla   
                              

 42. Cevap: A Açıklama:

  Uzlaşmada akılcı gerekçeler, duygusal tepkilerden daha etkilidir. 43. Hangisi yazılı olmayan bir kuraldır?

  A) Trafik ışığına uymak         B) Yaşlılara yer vermek        
  C) Vergi ödemek                 D) Mahkeme kararlarına uymak   
                                 

 44. Cevap: B Açıklama:

  Yaşlılara yer vermek, yazılı olmayan bir görgü kuralıdır. 45. Kurallara uyulmadığında hangi sonuçlardan biri ortaya çıkabilir?

  A) Toplumsal uyum artar
  B) Hak ve özgürlükler zarar görür
  C) Bireyler toplumla bütünleşir
  D) Toplumda huzursuzluk olmaz

 46. Cevap: B Açıklama:

  Kurallara uyulmadığında hak ve özgürlükler zarar görebilir, adalet ve eşitlik sağlanamaz. 47. Hangisi bir ahlak kuralı örneğidir?

  A) Hız sınırını aşmamak
  B) Başkalarına saygılı olmak
  C) Devlet memuru olarak yolsuzluk yapmak
  D) Evi temiz tutmak

 48. Cevap: B Açıklama:

  Ahlak kuralları, toplum tarafından doğru ve yanlış davranışlar olarak kabul edilen kurallardır. 49. Aşağıdakilerden hangisi okul kurallarına bir örnektir?

  A) Yasalara uymak              B) Trafik kurallarına uymak   
  C) Öğretmene saygılı olmak     D) Ortamı temiz tutmak        
                                

 50. Cevap: C Açıklama:

  Okul kuralları, okul ortamında düzenin sağlanması için belirlenmiş kurallardır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. İndan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi Sınavı Detayları

İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. İndan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi Sınavı 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. İndan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi Sınavı Testini Çöz tıklayın. İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. İndan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi Sınavı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. İndan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi Sınavı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. İndan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi Sınavı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Kurallar
  1. Kural kavramını sorgular
  2. Kuralın, özgürlük ve hak arasındaki ilişkiye etkisini değerlendirir.
  3. Kurallara uymanın toplumsal ahenge ve birlikte yaşamaya olan katkısını değerlendirir
  4. Kuralların uygulanmasına katkı sağlar
 • Birlikte Yaşama
  1. Birlikte yaşama kültürünün günlük hayattaki yansımalarına örnekler verir.
  2. Birlikte yaşamak için bir yurda ihtiyaç olduğunu bilir
  3. Birlikte yaşayabilmek için düzenleyici bir kuruma ihtiyaç olduğunu kavrar.
  4. Devletin yurttaşlarına karşı sorumluluklarını açıklar.
  5. Yurttaş olmanın sorumluluklarını açıklar

Ayrıca

İnsan haklarının ne olduğunu ve bu hakların bireyleri koruyan evrensel haklar olduğunu anlama.

Uzlaşı yollarından biri, empati kurmak ve çözüm önerileri sunmaktır.

Uzlaşmanın amacını anlama

Demokratik değerleri tanımlama

İnsanlar arasındaki ilişkilerde uzlaşma önemini kavrar.

Uzlaşı sürecinde iletişimin önemini vurgular.

Yurttaşlık bilinci ve kurallara uyma sorumluluğu

Kurallara uymanın önemi ve yaptırımlar

Ahlak kurallarını tanımlamak

Okul kurallarının amacını anlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. İndan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi Sınavı sınavı 4.Sınıf kategorisinin İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. İndan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi Sınavı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. İndan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi Sınavı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. İndan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi Sınavı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

İbb Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Dönem 2. İndan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi Sınavı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Ünite Özetleri