Hz. Muhammed'in Hayatı Test

Hz. Muhammed'in Hayatı Test sınavı 7.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Hz. Muhammed'in Hayatı Test CEVAPLARI

 1. Peygamberimizin, nezaket ve hilmi konusunda en önemli örneklerinden biri hangi olayda görülmüştür?

  A) Uhud Savaşı'nda müşriklerin kendisine yaptığı saldırıya cevap vermeyi reddetmesi.
  B) Taif halkının kendisine kötü muamele ettiği durumda onlara dua etmesi ve onları affetmesi.
  C) Müslüman olmadan önce kendisine yapılan kötü muameleye karşı intikam almaya çalışması.
  D) Beni Kureyza Yahudilerinin savaşta tutsak alınması ve onların yargılanması konusunda verdiği karar.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in nezaket ve hilmi konusundaki en önemli örneklerinden biri, Taif halkının kendisine kötü muamele ettiği durumda onlara dua etmesi ve onları affetmesidir. Peygamberimiz, kendisine yapılan kötü muameleye rağmen insanlara karşı her zaman şefkatli, sabırlı ve affedici bir tutum sergilemiştir. 3. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in nezaketi ve hilminden bahseden hadis hangisidir?

  A) "Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin."
  B) "Bana bir iki kelime söyleyin ki, onları uygulayayım."
  C) "Hayırda yarışınız."
  D) "Müminler birbirini sevmedikçe iman etmiş olamazlar."

 4. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır, yani "Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin." hadisidir. Bu hadis, Peygamberimizin nezaketi ve hilminden bahseder. Hadiste, insanlara kolaylık sağlamaları ve onları sevdirmeleri gerektiği vurgulanır. Bu davranışlar, Hz. Muhammed'in insanlara karşı nezaketli ve hoşgörülü yaklaşımını yansıtır. 5. Peygamberimizin giyim kuşamı nasıldı ve hangi adabı gösteriyordu?

  A) Peygamberimiz, sade ve mütevazi giyim kuşamına özen gösterirdi. Bu, insanların zengin fakir ayrımı yapmasını önlediği gibi, mütevazı ve saygılı bir tavır sergilediğinin de bir işaretidir.
  B) Peygamberimiz, sadece lüks ve pahalı giysiler giyerdi. Böylece, onun toplumda önemli bir kişi olduğunu ve diğerlerinden farklı olduğunu göstermek istiyordu.
  C) Peygamberimiz, giyim kuşamına çok fazla önem vermezdi ve sadece uygun olanı giyerdi. Bu, insanların ona saygı duymasını engellemediği gibi, herkesin kendisini rahat hissetmesine de yardımcı oldu.
  D) Peygamberimiz, hiçbir giyim kuşamına özen göstermezdi. Bu, insanlara yanlış bir mesaj gönderirken, aynı zamanda saygı ve nezaketten yoksun bir tavır sergilerdi.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Peygamberimiz, sade ve mütevazi giyim kuşamına özen gösterirdi. Bu, insanların zengin fakir ayrımı yapmasını önlediği gibi, mütevazı ve saygılı bir tavır sergilediğinin de bir işaretidir. Peygamberimizin giyim kuşamı, İslam'da önem verilen mütevazılık, saygı ve adalet gibi değerleri yansıtır. Soruda Peygamberimizin giyim kuşamı ve gösterdiği adabı hakkında sorulmaktadır. Doğru cevap seçeneği A'dır. Peygamberimiz, sade ve mütevazi giyim kuşamına özen gösterir ve bununla zengin fakir ayrımını önlemeye çalışırken, aynı zamanda saygılı bir tavır sergiler. Peygamberimizin giyim kuşamı, İslam dininde önem verilen mütevazılık, saygı ve adalet gibi değerleri yansıtır. 7. Peygamberimiz, hilmi ile ilgili olarak hangi olayı yaşamıştır?

  A) Kendisine hakaret eden bir kişiye aynı şekilde cevap vermiştir.
  B) Mekke'deki düşmanlarını affetmiş ve onları bağışlamıştır.
  C) Medine'de yaşayan Yahudilerin mallarını zorla almıştır.
  D) Bir savaşta düşmanını öldürmek yerine onu esir almıştır.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Peygamberimiz Mekke'deki düşmanlarını affetmiş ve onları bağışlamıştır. Bu olay, Peygamberimizin en önemli özelliklerinden biri olan hilmi (merhametli olma) göstermesinin güzel bir örneğidir. Peygamberimiz, insanların hatalarını affetmek ve onlara sevgi dolu bir şekilde yaklaşmak konusunda örnek bir davranış sergilemiştir. 9. Peygamberimiz, nezaket ve hilmi ile ilgili olarak hangi konuda öğüt vermiştir?

  A) İyilik yapmaktan kaçınmamak ve başkalarının haklarını korumak.
  B) İnsanların zayıf yanlarını kullanarak onları eleştirmek.
  C) Sadece aynı düşünceleri paylaştığımız insanlara yardım etmek.
  D) İnsanlarla her zaman tartışmaya girmek ve kendimizi savunmak.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, Peygamberimiz'in nezaket ve hilmi ile ilgili olarak verdiği öğütün, iyilik yapmaktan kaçınmamak ve başkalarının haklarını korumak olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peygamberimiz, müslümanlar arasında barış ve adaletin sağlanmasına önem verirken, insanlar arasında nezaket ve saygıya dayalı ilişkilerin önemini de vurgulamıştır. 11. Peygamberimizin giyim kuşamında hangi renkleri tercih ettiğiyle ilgili olarak hangisi doğrudur?

  A) Peygamberimiz giyiminde sadece siyah renk tercih ederdi.
  B) Peygamberimiz giyiminde sadece beyaz renk tercih ederdi.
  C) Peygamberimiz giyiminde hem beyaz hem de diğer renkleri tercih ederdi.
  D) Peygamberimiz giyiminde herhangi bir renk tercih etmezdi.

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C şıkkıdır. Peygamberimiz giyiminde hem beyaz hem de diğer renkleri tercih ederdi. Hadislerde, Peygamberimizin farklı renklerde kıyafetler giydiği belirtilmiştir. Örneğin, bazı hadislerde beyaz, yeşil, kırmızı ve sarı renkli kıyafetler giydiği ifade edilir. 13. Peygamberimiz Ramazan ayında nasıl davranırdı?

  A) Oruç tutar ve daha çok ibadet ederdi.
  B) Yemek yeme alışkanlıklarını değiştirmezdi.
  C) Ramazan ayında daha az ibadet ederdi.
  D) Ramazan ayında herhangi bir değişiklik yapmazdı.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz Ramazan ayında oruç tutar ve daha çok ibadet ederdi. Ramazan ayı, İslam dininde mübarek sayılan bir aydır ve oruç tutmak bu ayda farz kılınmıştır. Peygamberimiz de bu ayda oruç tutar ve daha çok ibadet ederdi. 15. Oruç tutmanın önemi nedir?

  A) İnsanların sağlığını korumak için yapılır.
  B) Allah'ın emrini yerine getirmek için yapılır ve günahları affettirir.
  C) Ramazan ayında yemek yeme alışkanlığını kırmak için yapılır.
  D) Oruç tutmanın herhangi bir önemi yoktur.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Herkesin insan haklarına saygı göstermesi. İnsan haklarına saygı, tüm insanların doğuştan sahip oldukları hakları korumayı ve saygı göstermeyi ifade eder. Bu haklar arasında yaşama hakkı, özgürlük, eşitlik, adil yargılanma, ifade özgürlüğü gibi birçok hak bulunur. Medeniyetimizin esasları arasında insan haklarına saygı önemli bir yer tutar. Bu, insanların birbirine karşı hoşgörülü ve saygılı olması, haklarına saygı göstermesi, eşit muamele görmesi gerektiğini vurgular. 17. Peygamberimiz hangi ibadetleri yapardı?

  A) Namaz, oruç, zekat, hac gibi farz ibadetleri ve nafile ibadetleri yapardı.
  B) Sadece farz namazları yapardı, diğer ibadetlere fazla önem vermezdi.
  C) Sadece hac ibadetini yapardı.
  D) Sadece nafile ibadetlerini yapardı.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Namaz, oruç, zekat, hac gibi farz ibadetleri ve nafile ibadetleri yapardı." şeklindedir. Peygamberimiz, İslam'ın beş şartından olan namaz, oruç, zekat ve hac gibi farz ibadetlerini düzenli olarak yerine getirirdi ve ayrıca nafile ibadetlere de önem verirdi. 19. Peygamberimizin ibadetleri nasıl bir etki yaratmıştır?

  A) Peygamberimizin ibadetleri Müslümanların da ibadetlerine önem vermelerine ve düzenli yapmalarına örnek olmuştur.
  B) Peygamberimizin ibadetleri diğer insanlar tarafından takdir edilmemiştir.
  C) Peygamberimizin ibadetleri sadece kendi çevresindekileri etkilemiştir.
  D) Peygamberimiz ibadetleri sadece kendisi için yapardı, başka bir etkisi olmamıştır.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Peygamberimizin ibadetleri Müslümanların da ibadetlerine önem vermelerine ve düzenli yapmalarına örnek olmuştur. Peygamberimizin ibadetleri, İslam dininin temel öğretilerinden biridir ve Müslümanların da ibadetlerine önem vermelerine örnek teşkil etmiştir. Peygamberimizin ibadetlerine özen göstermesi, diğer insanlara da örnek olmuştur ve İslam toplumunda düzenli olarak ibadet edilmesi teşvik edilmiştir. Peygamberimizin ibadetleri, İslam dininin yaşanması ve benimsenmesinde önemli bir rol oynamıştır. 21. Peygamberimiz, ibadetlerinde nasıl bir tutum sergilerdi?

  A) Aceleci davranırdı, hızlı bir şekilde bitirirdi.
  B) Sadece kendisi için ibadet ederdi, başkalarına örnek olmazdı.
  C) Sabırlı ve özenli davranırdı, başkalarına da örnek olurdu.
  D) İbadetleri konusunda çok gevşek davranırdı.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Sabırlı ve özenli davranırdı, başkalarına da örnek olurdu. Peygamberimiz, ibadetlerinde çok özenli ve sabırlı davranırdı ve bu tutumuyla diğer insanlara örnek olurdu. Özellikle namaz kılarken çok dikkatli olur ve ibadetin gerektirdiği adabı yerine getirirdi. Ayrıca diğer ibadetlerinde de aynı özeni gösterirdi. Bu tutum, İslam toplumunda ibadetin önemini vurgulamakta ve diğer insanlara da örnek olmaktadır. 23. Peygamberimizin ibadetleri, Müslümanlar için ne gibi bir öneme sahiptir?

  A) Peygamberimizin ibadetlerini yapmak, kişinin imanını güçlendirir.
  B) İbadetler sadece Peygamberimiz için önemlidir, Müslümanlar için bir anlam ifade etmez.
  C) İbadetler, sadece görüntüden ibarettir ve Müslümanların hayatında bir önemi yoktur.
  D) İbadetler, sadece dini kurallara uymak için yapılır, kişinin imanıyla ilgisi yoktur.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Camiler, medreseler, saraylar, köprüler, çarşılar" şeklindedir. İslam medeniyeti mimarisinde, özellikle Osmanlı döneminde, camiler, medreseler, saraylar, köprüler ve çarşılar gibi yapılar önemli bir yer tutmuştur. Bu yapılar genellikle geometrik desenler ve hat sanatı gibi İslam sanatı özellikleriyle süslenmiştir. İslam medeniyetinin mimari yapıları, tarih boyunca yapılan inşaatlarla büyümüş ve bugün de birçok turistin ziyaret ettiği tarihi eserler olarak varlığını sürdürmektedir. 25. Peygamberimiz, oruç tutarken nelere dikkat etmemizi öğütlemiştir?

  A) Oruç tutarken yemek yememize izin vermemiştir.
  B) Oruç tutarken kötü söz söylememize izin vermemiştir.
  C) Oruç tutarken kitap okumamıza izin vermemiştir.
  D) Oruç tutarken evden çıkmamıza izin vermemiştir.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Peygamberimiz oruç tutarken kötü söz söylememize ve kötü davranışlarda bulunmamıza dikkat etmemizi öğütlemiştir. Ayrıca oruç tutmanın sadece aç ve susuz kalmakla değil, aynı zamanda nefsi disiplin altına almaya yönelik bir ibadet olduğunu da vurgulamıştır. 27. Peygamberimiz, oruç tutmanın insanlara hangi mesajları verdiğini anlatmıştır?

  A) Oruç tutmanın insanları zayıf ve güçsüz hale getireceğini söylemiştir.
  B) Oruç tutmanın insanların kendilerine ve çevrelerine karşı sorumluluklarını arttırdığını söylemiştir.
  C) Oruç tutmanın insanların dünya hayatında başarısız olmalarına neden olacağını söylemiştir.
  D) Oruç tutmanın insanların birbirleriyle iyi ilişkiler kurmasına engel olduğunu söylemiştir.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. Peygamberimiz, oruç tutmanın insanların kendilerine ve çevrelerine karşı sorumluluklarını arttırdığını vurgulamıştır. Oruç tutmanın kişinin sabrını ve iradesini güçlendirdiğini, insanın nefsine hakim olmayı öğrettiğini ve aynı zamanda yoksulların açlık hissini anlamamızı sağladığını ifade etmiştir. Bu sayede oruç tutmanın kişinin manevi olarak gelişimine katkı sağladığına dikkat çekmiştir. 29. Peygamberimiz hayatı boyunca akrabalarına karşı nasıl bir tavır sergilemiştir?

  A) Onlarla sürekli tartışmış ve kavgalı olmuştur.
  B) Onlara her zaman yardımcı olmuş ve saygı göstermiştir.
  C) Onlardan uzak durmuş ve ilişki kurmamıştır.
  D) Onlara karşı hiçbir şey hissetmemiştir.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda Peygamberimiz hayatı boyunca akrabalarına yardımcı olmuş ve saygı göstermiştir. Bu tutumu, İslam dininin aile değerlerine ve akrabalık ilişkilerine verdiği önemi yansıtmaktadır. Peygamberimiz, akrabalarına karşı şefkatli, sevgi dolu ve bağlı bir tavır sergilemiştir. 31. Peygamberimizin akrabalarından hangisi İslam'a inanmadı ama ona karşı saygılı davrandı?

  A) Ebu Talib    B) Abbas    C) Zeyd    D) Hamza

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Ebu Talib'dir. Ebu Talib, Peygamberimizin amcasıdır ve İslam dinine inanmadığı halde ona karşı saygılı davranmış ve İslam'ın yayılmasına yardımcı olmuştur. 33. Peygamberimiz akrabalarına karşı nasıl bir tavır sergilediği konusunda bir örnek verir misiniz?

  A) Onlara birçok kez İslam'ı anlattı ve onları inanmaya teşvik etti.
  B) Ebu Cehil'in İslam'a karşı düşmanlığına rağmen ona karşı sabırlı ve şefkatli davrandı.
  C) Akrabalarına ayrıcalık tanımadı ve onları diğer insanlardan ayırt etmedi.
  D) Hamza'nın İslam'a girmesi için kendisini sürekli ikna etmeye çalıştı.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneği olan "Ebu Cehil'in İslam'a karşı düşmanlığına rağmen ona karşı sabırlı ve şefkatli davrandı" şeklindedir. Peygamberimiz, akrabaları arasında İslam'a inanmayanlar da olsa onlara karşı sevgi, saygı ve sabır ile davranmıştır. Ebu Cehil'in İslam'a düşmanlığına rağmen ona karşı şefkatli davranarak, onu İslam'a davet etmiştir. 35. Peygamberimizin amcası Ebû Tâlib, İslam'ı kabul etmemesine rağmen ona karşı nasıl davranmıştır?

  A) Ona karşı soğuk ve mesafeli davranmıştır.
  B) Onu desteklemiş ve korumuştur.
  C) İslam'ı kabul etmediği için onu reddetmiştir.
  D) Onunla tamamen ilişkisini kesmiştir.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Peygamberimizin amcası Ebû Tâlib, İslam'ı kabul etmemesine rağmen ona karşı destekleyici bir tavır sergilemiştir ve onu korumuştur. Bu, Peygamberimizin İslam'ı yaymak için amcasının desteğine ihtiyaç duyduğu erken dönemde önemli bir destek olmuştur. 37. Peygamberimizin yeğeni Hz. Ali, Peygamberimizle birlikte nasıl bir ilişki kurmuştur?

  A) Birbirlerine karşı soğuk ve mesafeli davranmışlardır.
  B) Hz. Ali, Peygamberimizin en yakın arkadaşlarından biri olmuştur.
  C) Hz. Ali, Peygamberimizden hep kıskançlık duymuştur.
  D) Peygamberimiz, Hz. Ali'ye karşı hiçbir zaman özel bir ilgi göstermemiştir.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Hz. Ali, Peygamberimizin en yakın arkadaşlarından biri olmuştur." Hz. Ali, Peygamberimizin damadı ve en yakın arkadaşlarından biridir. Peygamberimiz, Hz. Ali'yi küçük yaşta evlatlık edinmiştir ve onu yetiştirmiştir. Hz. Ali, Peygamberimizden İslam'ın öğretilerini öğrenmiş ve İslam'ın yayılmasına yardımcı olmuştur. 39. Peygamberimiz, komşuları ile hangi konularda ilgilenirdi?

  A) Sadece dini konularda ilgilenirdi
  B) Sadece Müslüman olan komşularıyla ilgilenirdi
  C) Tüm komşularının ihtiyaçları ile ilgilenirdi
  D) Sadece zengin komşularının ihtiyaçları ile ilgilenirdi

 40. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz Hz. Muhammed, tüm komşularının ihtiyaçlarıyla ilgilenirdi. Müslüman olup olmamaları veya zengin-fakir ayrımı yapmadan, komşularıyla sık sık ilişki kurar ve onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışırdı. Bu tutumu, İslam dininde komşuluk ilişkilerinin önemine dair güçlü bir örnek teşkil eder. Verilen soruda, Peygamberimizin komşuları ile hangi konularda ilgilendiği sorulmuştur. Cevap anahtarı olarak, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in tüm komşularının ihtiyaçları ile ilgilendiği ifadesi seçilmiştir. Bu ifade, Peygamberimizin toplumsal ilişkilere ve insanlara verdiği önemi vurgulamaktadır. Peygamberimizin komşularına olan yaklaşımı, İslam dininde komşuluk ilişkilerinin önemine dair bir örnek teşkil etmektedir. 41. Peygamberimiz, komşularına nasıl bir yardım sağlardı?

  A) Sadece parasal yardım sağlardı
  B) Sadece sözlü destek sağlardı
  C) Hem maddi hem de manevi yardım sağlardı
  D) Hiçbir yardım sağlamazdı

 42. Cevap: C Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Hz. Muhammed'in Hayatı Test Detayları

Hz. Muhammed'in Hayatı Test 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Hz. Muhammed'in Hayatı Test Testini Çöz tıklayın. Hz. Muhammed'in Hayatı Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Hz. Muhammed'in Hayatı Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Hz. Muhammed'in Hayatı Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Peygamberimizin Giyim Kuşam Adabı
  3. Peygamberimizin Hayatında Ramazan ve Oruç
  4. Peygamberimizin İbadet Hayatı
  5. Peygamberimizin Nezaket ve Hilmi
 • SAHABEDEN ÖRNEK DAVRANIŞLAR
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Sahabenin Azmi ve Fedakârlığı
  3. Sahabenin Cesaret ve Sadakati
  4. Sahabenin Yardımlaşma ve Dayanışması

Ayrıca 7.sınıflar için Hz. Muhammed'in hayatı dersi 2.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Müslümanlar için nezaket, hoşgörü, affetme gibi İslami değerleri pekiştirmektedir.

İslam dininin temel prensiplerini ve Peygamberimizin örnek davranışlarını anlamak ve öğrenmekle ilgilidir.

İslam dininde önem verilen mütevazılık, saygı ve adalet gibi değerleri, Peygamberimizin davranışlarından öğrenebiliriz.

Peygamberimizin hayatındaki önemli olayları ve davranışlarını anlama becerilerini ölçmektedir.

Peygamberimiz'in insanlar arasındaki ilişkilerde nezaket, adalet ve saygı değerlerini öğretmesi ve bu değerleri uygulamasıdır.

Peygamberimizin giyiminde beyazın yanı sıra farklı renkleri de tercih ettiğini anlarım.

Dinî bilgi ve kültürdür.

Medeniyetimizin esasları arasında yer alan "İnsan Haklarına Saygı" kavramının ne ifade ettiğini açıklayabilir.

Din ve İslam derslerinde öğrencilerin Peygamberimizin yaşamı ve ibadetleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Peygamberimizin ibadetlerinin, Müslümanların düzenli olarak ibadet etmesine örnek teşkil ettiğini ve İslam dininin temel öğretilerinden biri olduğunu anlamak.

Peygamberimizin ibadet konusundaki özenli ve sabırlı tutumunu öğrenerek, İslam dininin ibadetin önemini kavramak ve bu tutuma örnek olmak.

İslam medeniyeti mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak.

İslamiyet'teki oruç ibadeti hakkındaki bilgiyi ve bu ibadetin yapılış şeklini anlamayı hedeflemektedir.

Peygamberimizin oruçla ilgili mesajları hakkında bilgi sahibi olmak.

İslam dininin aile değerleri hakkında bilgi edinmelerini ve Peygamberimizin hayatından önemli bir öğretiye aşina olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Ebu Talib'in kim olduğunu ve İslam'ın yayılmasında akrabalarının rolünü anlaması hedeflenmektedir.

Peygamberimiz'in akrabalarıyla ilişkilerinde sabır, şefkat ve hoşgörü gösterdiği örnekleri vererek, akrabalarımıza karşı benzer şekilde davranmaları gerektiği konusunda farkındalık kazandırmaktır.

Peygamberimizin akrabalarına karşı nasıl bir tavır sergilediğini anlamaktır.

Hz. Ali'nin Peygamberimizle yakın bir ilişki kurduğunu ve onun İslam'ın yayılmasına yardımcı olduğunu anlamaktır.

Peygamberimizin komşuları ile ilgili tutumu, İslam dininde toplumsal ilişkilerin ve komşuluk ilişkilerinin önemine dair bir örnek olarak verilebilir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed, komşularına hem maddi hem de manevi yardım sağlardı. Onların ihtiyaçlarını gidermek için para yardımı yapar, zor durumda olanları himaye eder, hastaları ziyaret eder ve onlara moral desteği verirdi. Peygamberimiz, komşularına karşı sevgi, saygı ve yardımseverlikle yaklaşır, onların hayatlarını kolaylaştırmak için elinden geleni yapardı. Soruda, Peygamberimizin komşularına nasıl bir yardım sağladığı sorulmaktadır. Cevap olarak, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in komşularına hem maddi hem de manevi yardım sağladığı ifadesi seçilmiştir. Bu ifade, Peygamberimizin insanlara karşı olan duyarlılığını ve onların ihtiyaçlarına nasıl yanıt verdiğini göstermektedir. Peygamberimizin komşularına yaptığı yardımlar, İslam dininde insana verilen değerin ve merhametin bir göstergesidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Hz. Muhammed'in Hayatı Test sınavı 7.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Hz. Muhammed'in Hayatı Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 68 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 707 kere doğru, 322 kere yanlış cevap verilmiş.

Hz. Muhammed'in Hayatı Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Hz. Muhammed'in Hayatı Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Hz. Muhammed'in Hayatı Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Hz. Muhammed'in Hayatı Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri