Halil akyüz kafilesi için

Halil akyüz kafilesi için sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Halil akyüz kafilesi için CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı türde bir operatördür?

  A) Toplama            B) Çarpma        C) Modül alma
  D) Büyüktür           E) Bölme

 2. Cevap: D Açıklama:

  Verilen operatörler arasında, büyüktür (>) operatörü diğerlerinden farklı türde bir operatördür. Toplama, çarpma, modül alma ve bölme operatörleri matematiksel işlemlerde kullanılan temel operatörlerdir. Ancak büyüktür (>) operatörü, iki sayının karşılaştırmasında kullanılır ve bir sayının diğerinden büyük olup olmadığını sorgulamak için kullanılır. 3. Aşağıdakilerden hangisi için tam sayı veri türü kullanılması daha iyi olur?

  A) TC Kimlik no            B) Posta kodu
  C) Tarih                         D) IBAN
  E) Yaş

 4. Cevap: E Açıklama:

  Tam sayı veri türü, kesirli olmayan ve ondalık kısmı olmayan sayıları temsil etmek için kullanılır. Verilerin doğal sayılar, negatif sayılar veya sıfır olması durumunda tam sayı veri türü tercih edilir. Cevap Anahtarı: E) Yaş 5. Aşağıdakilerden hangisi karakter dizisi değildir?

  A) Bireyin ismi    B) Kişinin yaşadığı il    C) Cinsiyet
  D) Yaş                  E) TC numarası

 6. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak "D) Yaş" doğru olacaktır. Yaş, sayısal bir değerdir ve karakter dizisi değildir. Diğer seçenekler karakter dizilerini temsil ederken, yaş sayısal bir değer olarak kabul edilir. 7. meb sıanvları 9.sınıf bilgisayar bilimi sınav sorusuVerilen akış şemasının işlevi hangisidir?

  A) Başla/Bitir               B) Denetim (Karar)
  C) Döngü                     D) Akış Yönü
  E) Bağlaç

 8. Cevap: B Açıklama:

  Verilen akış şeması, bir denetim (karar) yapısını ifade etmektedir. Akış şemasındaki elmas şekli, genellikle denetim yapısını temsil eder. Bu yapıda belirli bir koşulun doğru olup olmadığını kontrol eder ve buna göre farklı işlem yollarını seçer. Bu tip denetim yapısı, genellikle "Eğer (if)" ve "Değilse (else)" ifadeleriyle ilişkilendirilir. 9. Bir kenarı verilen karenin; çevresini ve alanını hesaplayan programın algoritmasını yazınız.

  1. Başla
  2. oku ................
  3. çevre = ...................
  4. alan = ...................
  5. yaz ...............
  6. yaz .................
  7. ..............

 10. Cevap:

  2: kenar ---- 3: kenar * 4 --- 4: kenar * kenar ------ 5: çevre ---- 6: alan ---- 7: Bitir

  Açıklama:

  Algoritma: 1. Başla 2. Kenar uzunluğunu oku (kenar) 3. Çevre hesapla: çevre = 4 * kenar 4. Alan hesapla: alan = kenar * kenar 5. "Karenin çevresi: " + çevre yazdır 6. "Karenin alanı: " + alan yazdır 7. Bitir Bu algoritma, kullanıcıdan karenin bir kenar uzunluğunu okur, ardından çevresini ve alanını hesaplar ve bu değerleri ekrana yazdırır. Kare için çevre hesabı: kenarın 4 katı, alan hesabı: kenarın karesi şeklindedir. 11. Klavyeden girilen bir sayının küpünü alan ve ekrana yazdıran programın aşağıda verilen akış şemasını doldurunuz.
  9.sınıf bilgisayar bilimi sorusu

 12. Cevap:

  oku sayi --- sayi = sayi * sayi * sayi ---- yaz sayi ---- bitir

  Açıklama:

  Klavyeden girilen sayı alınır. Ardından, girilen sayının küpü hesaplanır ve sonuç ekrana yazdırılır. Bu adımlar, programın akış diyagramında gösterilir. 13. Klavyeden girilen bir sayının küpünü alan algoritmayı yazınız.

  1. Başla
  2. ................... 
  3. .....................
  4. Yaz ..............
  5. Bitir

 14. Cevap:

  2: gir sayi --- 3: alan = sayi * sayi * sayi --- 4: alan

  Açıklama:

  Cevap Anahtarı: 1. Başla 2. Sayıyı klavyeden oku 3. Sayının küpünü hesapla 4. Hesaplanan küpü ekrana yazdır 5. Bitir Bu algoritma, klavyeden girilen bir sayının küpünü hesaplayan ve ekrana yazdıran basit bir işlemi açıklar. Adımlar sırasıyla takip edilerek kullanıcıdan sayı alınır, bu sayının küpü hesaplanır ve sonuç ekrana yazdırılır. Bu tür algoritmalar, programlamada temel işlem mantığını anlamak için kullanılır. 15. Klavyeden yaşı girilen kişinin yaşı 18'den küçükse yaşınız küçük değilse yaşınız büyük yazdıran programın algoritmasını aşağıya yazınız.

  1. Başla
  2. Gir ..............
  3. Eğer ....................... ise yaz ....................
  4. Değilse ...................
  5 .

 16. Cevap:

  yas ---- yes > 50 ise yaz büyük --- küçük --- Bitir

  Açıklama:

  Bu soruda, öğrencilerden klavyeden girilen yaşın 18'den küçük mü yoksa büyük mü olduğunu kontrol eden bir programın algoritmasını oluşturmaları bekleniyor. Algoritma: 1. Başla. 2. Gir yaş. 3. Eğer yaş 18'den küçük ise, yaz "Yaşınız küçük." 4. Değilse, yaz "Yaşınız büyük." 5. Bitir. Bu algoritma, öğrencilere temel karar yapılarını (if-else) ve mantıksal karşılaştırmaları (yaşın 18'den küçük olup olmaması) kullanma becerisi kazandırmayı amaçlar. 17. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi “Kodla” kelimesinin soldan ilk 4 harfini sonuç olarak verir?

  A) Mid(“Kodla”,4,4)              B) Right(“Kodla”,4)
  C) Left(“Kodla”,4)                 D) Average(“Kodla”)
  E) Center("Kodla",4)

 18. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Left("Kodla", 4) fonksiyonudur. - Mid("Kodla", 4, 4) fonksiyonu, "Kodla" kelimesinin 4. karakterinden başlayarak 4 karakteri alır. Yani sonuç "la" olur. - Right("Kodla", 4) fonksiyonu, "Kodla" kelimesinin sağdan 4 karakterini alır. Yani sonuç "Kodla" kelimesinin tamamını verir. - Left("Kodla", 4) fonksiyonu, "Kodla" kelimesinin sol tarafından başlayarak ilk 4 karakteri alır. Yani sonuç "Kodl" olur. - Average("Kodla") bir ortalama hesaplamak için kullanılan bir fonksiyon, kelimenin karakterlerini işlemiyor. - Center("Kodla", 4) kelimenin ortasından başlayarak 4 karakteri alır. Yani sonuç "odla" olur. 19. Aşağıdaki şıklarda kullanılan operatörlerden hangisi programda sonuç olarak False döndürür?

  A)7==7    B) 5<7    C) 8 <= 9    D) 9==10   E) 13 >= 4

 20. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) 9==10'dur. Karşılaştırma operatörleri kullanılarak yapılan karşılaştırmalarda eğer iki değer birbirine eşit değilse (False), bu operatör False sonucunu döndürür. Diğer seçenekler, karşılaştırma operatörlerini kullanarak doğru karşılaştırmaları temsil eder ve True sonucunu döndürür. 21. Aşağıdaki şıklarda kullanılan operatörlerden hangisi programda sonuç olarak True döndürür?

  A) 5<>7   B) 78<7   C) 8 == 9   D) 9=10  E) 5 > 12

 22. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı ve çözüm açıklaması şu şekildedir: Doğru Cevap: A) 5<>7 Verilen şıklar arasında, programda sonuç olarak True döndüren operatör "<>" operatörüdür. Bu operatör "eşit değil" anlamına gelir. Dolayısıyla, A seçeneği olan "5<>7" ifadesi, 5 ile 7'nin eşit olmadığını ifade eder ve sonuç olarak True döner. Diğer şıklar yanlış sonuçlar üretir: - B seçeneği "78<7" ifadesi yanlıştır, çünkü 78, 7'den küçük değildir. - C seçeneği "8 == 9" ifadesi yanlıştır, çünkü 8 ile 9 eşit değildir. - D seçeneği "9=10" ifadesi hatalıdır, çünkü eşitlik operatörü "=" yerine "==" kullanılmalıdır. - E seçeneği "5 > 12" ifadesi yanlıştır, çünkü 5, 12'den büyük değildir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Halil akyüz kafilesi için Detayları

Halil akyüz kafilesi için 4 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Halil akyüz kafilesi için Testini Çöz tıklayın. Halil akyüz kafilesi için yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Halil akyüz kafilesi için sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Test


Halil akyüz kafilesi için Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROBLEM ÇÖZME VE ALGORİTMALAR
  1. Doğrusal Mantık Yapısı İle Problem Çözme
  2. Döngü Yapısı İle Problem Çözme
  3. Farklı Algoritma Uygulamaları
  4. Karar Yapıları İle Problem Çözme
  5. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımlar
  6. Problem Çözme Süreci
  7. Problem Çözme Yaklaşımları
  8. Programlama Yapısı

Ayrıca

Bu soruyla, öğrencilerin temel matematiksel operatörlerin ne olduğunu ve büyüktür (>) operatörünün özel bir kullanımını anlamaları hedeflenmektedir.

Çözüm Açıklaması: Yaş, insanların yaşını temsil eden doğal sayılar olarak ifade edilir. Yaşlar ondalık kısmı olmayan ve kesirli olmayan sayılar olduğu için tam sayı veri türü kullanmak daha uygundur. Örneğin, bir kişinin yaşı 25 veya 40 gibi tam sayılarla ifade edilir.

Kavramları ayırt edebilme ve veri tiplerini anlayabilme yeteneği.

Akış şemalarını okuma ve anlama yeteneği ile temel programlama kavramlarını tanıma kabiliyeti bu soruda ölçülmektedir.

Temel programlama mantığını anlamak, matematiksel hesaplamaları algoritma haline getirebilmek.

Temel program akışını anlamak, kullanıcıdan veri girişi almayı, matematiksel işlemleri yapmayı ve sonucu ekrana yazdırmayı öğrenmek.

Temel programlama mantığı, algoritma oluşturma ve basit hesaplama işlemlerini programlamak.

Temel programlama mantığını anlamaları, karar yapılarını kullanmayı öğrenmeleri ve mantıksal ifadelerle çalışmayı öğrenmeleri hedeflenir.

Metin işleme fonksiyonlarını doğru bir şekilde kullanabilme yeteneği.

Karşılaştırma operatörlerini kullanarak ifadeleri değerlendirme ve karşılaştırma.

Bu soru, karşılaştırma operatörlerini ve bu operatörlerin nasıl kullanılacağını anlama yeteneğini test eder.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Halil akyüz kafilesi için sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Halil akyüz kafilesi için Testi İstatistikleri

Bu sınav 12 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 12 kere doğru, 29 kere yanlış cevap verilmiş.

Halil akyüz kafilesi için Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Halil akyüz kafilesi için sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Halil akyüz kafilesi için sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Halil akyüz kafilesi için sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.