Gündoğdu Nene Hatun Ortaokulu

Gündoğdu Nene Hatun Ortaokulu sınavı 6.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır.



 Gündoğdu Nene Hatun Ortaokulu CEVAPLARI

 1. “Bir birine yakın mesafedeki bilgisayarların bir kablo ve Ethernet kartı aracılığıyla bağlanmasından oluşan bilgisayar ağına ………………… denir.”

  A) Yerel Alan Ağı                 B) Geniş Alan Ağı
  C) Metropol Alan Ağı          D) IP Adresi

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkıdır. Verilen tanımda, "Bir birine yakın mesafedeki bilgisayarların bir kablo ve Ethernet kartı aracılığıyla bağlanmasından oluşan bilgisayar ağına" atıfta bulunulmaktadır. Bu tarif, yerel alan ağı (LAN) olarak bilinen bir ağı ifade eder. Yerel alan ağları, genellikle ofisler, okullar, evler ve işletmeler gibi küçük coğrafi alanlarda kullanılır ve bilgisayarların veri ve kaynakları paylaşmalarını sağlar.



 3. Gelişmeleri takip edememe kaygısı olarak bilinin hastalığa ............................. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Fomo    B) Ego    C) Nomofobi    D) Cheesepodding

 4. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap "A) Fomo" olacaktır.



 5. Okulumuzda bir bilgisayar ağı oluşturmak istersek oluşturduğumuz bilgisayar ağının türü aşağıdakilerden hangisi olur?

  A) Geniş Alan Ağı        B) Yerel Alan Ağı
  C) Dar Alan Ağı            D) Metropol Alan Ağı

 6. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı "B) Yerel Alan Ağı (LAN)" olacaktır. Okulumuzda bir bilgisayar ağı oluşturmak istediğimizde, genellikle yerel bir ağ (LAN) kurarız. LAN, sınırlı bir coğrafi alan içindeki bilgisayarları ve diğer cihazları birbirine bağlayan bir ağ türüdür. Okul, işyeri veya ev gibi daha küçük alanlarda kullanılır.



 7. “Birbirine yakın, aynı oda veya bina içerisinde yer alan bilgisayarların birbirine bağlanmasıyla oluşturulur.” Tanımı verilen bilgisayar ağının türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Geniş Alan Ağı        B) Bilgisayar Ağı
  C) Yerel Alan Ağı         D) Metropol Alan Ağı

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı "C) Yerel Alan Ağı (LAN)" olacaktır. - Verilen tanım, bilgisayarların birbirine yakın, aynı oda veya bina içinde bulunduğu bir ağı tarif etmektedir. Bu tür bir ağ, "Yerel Alan Ağı" veya kısaca "LAN" olarak adlandırılır. LAN, küçük bir coğrafi alan içinde bulunan bilgisayarları birbirine bağlamak için kullanılır.



 9. “Bilgisayar ağları, ağın büyüklüğüne göre türlere ayrılmıştır.” Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağ türleri arasında yer almaz?

  A) BAN    B) LAN    C) MAN    D) WAN

 10. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı "A) BAN" olacaktır. - Bilgisayar ağları, coğrafi kapsama alanlarına göre farklı türlere ayrılır. Bu türler arasında "BAN" yani "Kişisel Alan Ağı" bulunmamaktadır. Diğer seçenekler ise yaygın olarak kullanılan bilgisayar ağı türleridir. - "LAN" (Yerel Alan Ağı) bir binanın içinde veya birkaç yakındaki binada bulunan bilgisayarları bağlar. - "MAN" (Metropol Alan Ağı) bir şehir içindeki birkaç binayı veya bölgeyi bağlar. - "WAN" (Geniş Alan Ağı) ise coğrafi olarak uzak bölgeleri bağlar.



 11. Aşağıdaki web site uzantılarından hangisi sadece devlete ait kurumlarda kullanılır?

  A) .edu    B) .gov    C) .k12    D) .com

 12. Cevap: B

 13. I. Bütünlük
  II. Erişebilirlik
  III. Gizlilik
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilgi güvenliğinin özellikleri arasındadır?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 14. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) I, II ve III şeklindedir. Verilenler, bilgi güvenliğinin önemli özelliklerini temsil etmektedir. I. Bütünlük: Bilginin doğru, eksiksiz ve değiştirilmemiş olarak korunması anlamına gelir. Bilgiye yetkisiz erişim veya değişikliklerin yapılmaması sağlanır. II. Erişebilirlik: Yetkili kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgilere istedikleri zaman erişebilmelerini sağlamak anlamına gelir. Bilgilere gerektiğinde hızlı ve güvenli bir şekilde erişilebilirlik sağlanmalıdır. III. Gizlilik: Hassas veya özel bilgilerin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması anlamına gelir. Bilgilerin izinsiz açıklanmasını veya ifşasını önlemek için uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır.



 15. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi bilgi güvenliğini tehdit eden unsurlardan biri değildir?

  A) Bilgilerin yazma, okuma, taşınması esnasında bozulmalar.
  B) Güvenlik yazılımları.
  C) Silinme.
  D) İstenmeyen kişilerin, erişebilmesi. (Hack)

 16. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B seçeneğidir. Bilgi güvenliğini tehdit eden unsurlardan biri, güvenlik yazılımlarıdır. Güvenlik yazılımları, bilgilerin korunması, yetkisiz erişimi engellemesi ve tehditlere karşı önlem alması için kullanılır. Diğer seçenekler bilgi güvenliğini tehdit eden unsurları ifade etmektedir. Bilgi güvenliği, bilgilerin korunmasını ve yetkisiz erişime karşı korunmasını sağlamayı amaçlar. Bilgilerin yazma, okuma veya taşınması esnasında bozulmalar (A), silinme (C) ve istenmeyen kişilerin erişebilmesi (D) bilgi güvenliğini tehdit eden unsurlardır. Güvenlik yazılımları ise bilgi güvenliğini sağlamak için kullanılan önemli bir unsurdur.



 17. Bilginin ihtiyaç duyulduğu zaman erişilebilir olması hangisi ile açıklanır?

  A) Bütünlük                B) Erişilebilirlik
  C) Gizlilik                   D) Kopyalama

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Erişilebilirlik" olmalıdır. - Bilginin ihtiyaç duyulduğu zaman erişilebilir olması, bilginin kullanıcılar tarafından kolayca erişilebilir ve kullanılabilir olması anlamına gelir. - Erişilebilirlik, bilginin istenildiği zaman elde edilebilmesini sağlar ve kullanıcılara gereksinim duydukları bilgilere erişme imkanı tanır. - Bu kavram, bilgi yönetimi ve bilgi erişimi süreçlerinde önemlidir ve bilginin kullanıcılar tarafından paylaşılabilir ve kullanılabilir olmasını sağlamayı hedefler.



 19. I. Güvenlik yazılımları kullanılabilir
  II. Veriler yedeklenebilir
  III. Oturumlar sistemden çıkarken kapatılabilir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilgilerimizi güvende tutmak için yapılabilecek önlemler arasındadır?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 20. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) I, II ve III" olmalıdır. - Bilgilerimizi güvende tutmak için yapılabilecek önlemler arasında güvenlik yazılımları kullanılabilir. Bu yazılımlar, zararlı yazılımlara ve siber saldırılara karşı koruma sağlar. - Verilerin yedeklenmesi de bilgilerin güvenliği için önemlidir. Yedekleme işlemi, verilerin kaybolması veya hasar görmesi durumunda geri yüklenmesini sağlar. - Oturumların sistemden çıkarken kapatılması da bir güvenlik önlemidir. Bu şekilde yetkisiz erişimlerin önüne geçilir ve bilgilerin korunması sağlanır.



 21. Bilgisayar sistemlerimize zarar veren yazılımlara ne denir?

  A) İşletim sistemi        B) Virüsler
  C) İnternet                  D) Office Programları

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Virüsler" olmalıdır. - Bilgisayar sistemlerimize zarar veren yazılımlara "virüsler" denir. Virüsler, bilgisayarların normal işleyişini bozan ve verilere zarar verebilen kötü amaçlı yazılımlardır. - Virüsler genellikle başka dosyalara bulaşarak kendini çoğaltır ve yayılır. Bilgisayar kullanıcılarının farkında olmadan bilgisayarlarına bulaşabilir ve zararlı faaliyetlerde bulunabilir. - Virüsler, veri kaybı, sistem çökmeleri, hız düşmesi gibi olumsuz etkilere neden olabilir ve güvenlik açıklarını kullanarak bilgilerin çalınmasına yol açabilir.



 23. Zararlı yazılımlar ilgili olarak;
  I. Bilgisayarların yavaş çalıştırmasına
  II. Bilgisayarınızdaki bilgilerin çalınmasına
  III. Bilgisayarınızdaki dosya veya klasörlerin silinmesine
  verilenlenlerden hangisi veya hangilerine sebep olur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 24. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) I, II ve III" olmalıdır. - Zararlı yazılımlar, bilgisayarların yavaş çalışmasına (I), bilgilerin çalınmasına (II) ve dosya veya klasörlerin silinmesine (III) sebep olabilir. - Zararlı yazılımlar sistemin kaynaklarını kullanarak bilgisayarın performansını düşürebilir ve yavaş çalışmasına neden olabilir. - Aynı zamanda, zararlı yazılımlar kişisel bilgileri çalmak veya izinsiz erişim sağlamak amacıyla tasarlanabilir ve bu şekilde bilgisayar kullanıcısının bilgileri çalınabilir veya kötü niyetli kişilere aktarılabilir. Ayrıca, zararlı yazılımlar dosya veya klasörleri silerek veri kaybına yol açabilir.



 25. I. Görsel araçlar
  II. İşitsel araçlar
  III. Yazılı basılı araçlar
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri iletişim araçları arasındadır?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 26. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, D seçeneği olan "I, II ve III" olarak verilmiştir. Görsel araçlar (I), işitsel araçlar (II) ve yazılı basılı araçlar (III) hepsi iletişim araçlarına örnek olarak verilebilir. Görsel araçlar, görüntüleri, grafikleri veya videoları kullanarak iletişimi desteklerken, işitsel araçlar, ses, konuşma veya müzik gibi sesleri kullanarak iletişimi sağlar. Yazılı basılı araçlar ise yazı, kitap, dergi gibi materyalleri kullanarak iletişimi gerçekleştirir. Dolayısıyla, I, II ve III seçeneklerinin hepsi iletişim araçları arasında yer alır.



 27. Bir bilgiyi veya mesajı ifade etmek ya da iletişim kurmak amacıyla göze
  hitap eden iletişim araçlarıdır.
  Tanımı verilen iletişim aracı hangisidir?

  A) Görsel iletişim araçları
  B) İşitsel iletişim araçları
  C) Yazılı iletişim araçları
  D) Duyusal iletişim araçları

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, A seçeneği olan "Görsel iletişim araçları" olarak verilmiştir. Tanımda bahsedilen iletişim aracı, görsel unsurları kullanarak bilgiyi veya mesajı ileten araçlardır. Bu tür iletişim araçları, görsel medya, grafikler, resimler, videolar ve diğer görsel unsurlar aracılığıyla iletişimi gerçekleştirir. Örneğin, reklam panoları, afişler, televizyon reklamları gibi görsel araçlar, göze hitap ederek mesajın hızlı ve etkili bir şekilde iletilmesini sağlar.



 29. 6.sınıf bilişim sorusu Excel'de şekildeki kutucuğa verilen isim hangisidir?

  A) Sayfa    B) Hücre    C) Formül    D) Menü

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, B seçeneği olan "Hücre" olarak verilmiştir. Şekildeki kutucuklar Excel'de hücreleri temsil etmektedir. Her hücre, bir satır ve sütun kesişim noktasında bulunur ve bir hücrede veri veya formül girilebilir. Hücreler, Excel'de verilerin saklandığı ve işlendiği temel birimlerdir. Hücrelerin adresleri, satır numarası ve sütun harfi kombinasyonu olarak ifade edilir.



 31. formül çubuğu Excel'de formülleri yazabildiğimiz yandaki alan ne isim verilir?

  A) Başlık çubğu                B) Formül çubuğu
  C) Kaydırma çubukları     D) Kılavuz çizgileri

 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, B seçeneği olan "Formül çubuğu" olarak verilmiştir. Yandaki alanda bulunan çubuk Excel'de formüllerin yazıldığı alandır ve formül çubuğu olarak adlandırılır. Formül çubuğu, kullanıcının formüllerin doğru şekilde yazılmasını sağlar ve kullanıcıya formülün tamamını görüntüler. Kullanıcı formülü formül çubuğuna yazdıktan sonra Enter tuşuna basarak formülü onaylayabilir ve uygulayabilir.



 33. bilişim excel sorusu
  Şekilde verilen içi boyalı hücrenin adresi hangisidir?

  A) A3    B) C3    C) B3    D) C2

 34. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) B3" olmalıdır. Çünkü şekilde verilen içi boyalı hücre, B sütununda ve 3. satırda yer almaktadır. Buna göre hücrenin adresi "B3" olarak belirlenir. Çözüm açıklaması olarak, soruda verilen tabloda hücreleri sütun harfleri ve satır numaraları ile belirttiğimiz hatırlatılabilir. Bu şekilde, hücre adreslerini belirlemek için sütun ve satır bilgilerini kullanmamız gerektiğini anlamış oluruz.



 35. Aşağıda verilen programlardan hangisi elektronik tablolama programlarına örnek olarak verilebilir?

  A) Microsoft Excel        B) Microsoft Paint
  C) Microsoft Word        D)Adobe Photoshop

 36. Cevap: A Açıklama:

  Verilen programlardan Microsoft Excel elektronik tablolama programlarına örnek olarak verilebilir. Elektronik tablolama programları, verileri organize etmek, hesaplamalar yapmak ve sonuçları görsel olarak sunmak için kullanılan yazılımlardır. Microsoft Excel, tam olarak bu işlevleri yerine getiren bir elektronik tablolama programıdır. Kullanıcılar Excel'de hücrelere verileri girer, formüller ve fonksiyonlar kullanarak hesaplamalar yapar ve sonuçları tablolarda ve grafiklerde görsel olarak temsil eder. Bu nedenle, Microsoft Excel elektronik tablolama programlarına örnek olarak verilebilir.



 37. Aşağıda verilen donanımlardan hangisi internet bağlantısı için gerekli değildir?

  A) Modem                B) Ağ Kartı  
  C) Ses Kartı             D) Telefon Hattı

 38. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C seçeneği olan "Ses Kartı"dır. İnternet bağlantısı için modem ve ağ kartı gereklidir, çünkü modem internet sinyallerini alıp dönüştürerek kullanılabilir bir formata getirirken, ağ kartı ise bu sinyalleri bilgisayar veya diğer cihazlarla iletişim kurmak için kullanır. Ancak ses kartı internet bağlantısı için gerekli değildir çünkü ses kartı, bilgisayarın ses işleme ve çıkışıyla ilgilenen bir bileşendir. İnternet bağlantısı için kullanılan ses iletimi, genellikle ses kartı yerine modem veya ağ kartı üzerinden gerçekleştirilir.



 39. Aşağıda verilen boşlukları uygun tanımlarla doldurunuz.
  Arama Motoru    Wi-Fi    EBA    Bilgisayar Ağı    İletişim    Senkron    Modem

  • İki ya da daha fazla bilgisayarın bilgi paylaşımı  için bağlanmasıyla oluşan yapıya ……………….… denir.
  •  …………………… bilgisayarların telefon hattı üzerinden internete bağlanmasını sağlayan elektronik cihazdır.
  •    İnternet üzerinden arama yapmamızı sağlayan sayfalara ………………………………… denir.
  •  ………………………bilgisayarlar ve diğer cihazlar üzerinden iletişim sağlayan kablosuz ağ teknolojisi anlamına gelir.
  •  …………………… Milli imkanlar ile geliştirilen ve her öğrencinin ücretsiz kullanabildiği eğitim portalıdır.

 40. Cevap:

  Verilen boşlukları uygun tanımlarla doldurarak çözümü aşağıda bulabilirsiniz:

  • İki ya da daha fazla bilgisayarın bilgi paylaşımı için bağlanmasıyla oluşan yapıya Bilgisayar Ağı denir.

  Modem bilgisayarların telefon hattı üzerinden internete bağlanmasını sağlayan elektronik cihazdır.

  • İnternet üzerinden arama yapmamızı sağlayan sayfalara Arama Motoru denir.

  Wi-Fi bilgisayarlar ve diğer cihazlar üzerinden iletişim sağlayan kablosuz ağ teknolojisi anlamına gelir.

  EBA Milli imkanlar ile geliştirilen ve her öğrencinin ücretsiz kullanabildiği eğitim portalıdır.

  Açıklama:

  Verilen boşlukları doğru tanımlarla doldurarak açıklamaları tamamladık. Bilgisayar ağı, birden fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan bir yapıyı ifade ederken, modem internete bağlanmayı sağlayan bir cihazdır. Arama motoru internet üzerindeki sayfaları indeksleyen ve kullanıcılara arama sonuçları sunan bir sistemdir. Wi-Fi ise kablosuz ağ teknolojisi anlamına gelir. EBA ise Milli imkanlarla geliştirilen ve ücretsiz eğitim içeriklerinin sunulduğu bir eğitim portalıdır.



Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:




Gündoğdu Nene Hatun Ortaokulu Detayları

Gündoğdu Nene Hatun Ortaokulu 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Gündoğdu Nene Hatun Ortaokulu Testini Çöz tıklayın. Gündoğdu Nene Hatun Ortaokulu yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Gündoğdu Nene Hatun Ortaokulu sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Boşluk Doldurma


Gündoğdu Nene Hatun Ortaokulu Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ETİK VE GÜVENLİK
  1. Etik Değerler
  2. Etik Değerler
  3. Gizlilik ve Güvenlik

Ayrıca

Bilgisayar ağları hakkında temel bilgileri anlamaları ve farklı ağ türlerini ayırt edebilmeleridir.

Nomofobi teriminin anlamını bilmek.

Bu soru, bilgisayar ağlarını anlama ve farklı ağ türlerini ayırt etme yeteneğini test etmektedir.

Bu soru, farklı bilgisayar ağlarını tanıma ve bu ağları ayırt etme yeteneğini test etmektedir.

bilgi güvenliği kavramını anlama ve bilgi güvenliği ile ilgili temel özellikleri tanıma becerilerini ölçmektedir.

Kazanım olarak, bilgi güvenliği kavramını anlamak ve bilgi güvenliğini tehdit eden unsurları doğru bir şekilde tanımak önemlidir.

Bilginin erişilebilir olması kavramını açıklama ve bilgi yönetimi süreçlerinde önemini vurgulama.

Bilgilerin güvenliğini sağlama ve güvenlik önlemlerini açıklama.

Zararlı yazılımların tanımını yapma ve virüslerin bilgisayar sistemlerine nasıl zarar verebileceğini açıklama.

Zararlı yazılımların bilgisayar üzerindeki olumsuz etkilerini tanıma ve açıklama.

İletişim araçlarının çeşitliliğini anlamak, iletişim sürecini etkili bir şekilde yönetmek ve iletişim becerilerini geliştirmek için önemlidir.

İletişim araçlarının türlerini anlamak, iletişim stratejileri oluşturmak ve iletişimde etkin ve etkili olmak için görsel iletişim araçlarının önemini kavramak önemlidir.

Excel'in temel özelliklerinden biri olan hücreleri tanımak ve kullanmak, verilerin düzenlenmesi, hesaplamaların yapılması ve formüllerin uygulanması gibi işlemleri gerçekleştirmek için önemlidir.

Formül çubuğunu doğru şekilde kullanabilmek, Excel'de matematiksel işlemler yapmak, fonksiyonları kullanmak ve verileri analiz etmek için önemlidir.

Excel veya benzeri tablo programlarında hücre adreslerini doğru bir şekilde tanımlayabilme becerisi geliştirilmiş olur.

Farklı programların işlevlerini ve özelliklerini tanıma ve programların belirli kullanım alanlarına örnekler verme yeteneği.

Donanımların işlevlerini tanımlayabilme ve hangi donanımın belirli bir işlev için gerekli veya gereksiz olduğunu ayırt edebilme.

Kavramları doğru tanımlama ve verilen boşlukları uygun terimlerle doldurma yeteneği.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Gündoğdu Nene Hatun Ortaokulu sınavı 6.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Gündoğdu Nene Hatun Ortaokulu Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 62 kere doğru, 14 kere yanlış cevap verilmiş.

Gündoğdu Nene Hatun Ortaokulu Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Gündoğdu Nene Hatun Ortaokulu sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Gündoğdu Nene Hatun Ortaokulu sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Gündoğdu Nene Hatun Ortaokulu sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Ünite Özetleri