Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi

Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi CEVAPLARI

 1. >>> x = p
  >>> y = 5
  >>> print(x*y)

  İşleminin çıktısı hangisi olur?

  A) 5p    B) p5    C) ppppp    D) x*y    E) Hata verir.

 2. Cevap: C

 3. >>> sayi1 = 12. 34
  >>> sayi2 = 34
  >>> print( int(sayi1) + sayi2)

  İşleminin çıktısı hangisi olur?

  A) 46. 34    B) 46.00    C) 47    D) 46    E) 47.0

 4. Cevap: D

 5. Python dilinde belirteçlerin özellikleri ile alakalı aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) Bir belirteç en az bir karakter içermeli
  B) Belirteçlere özel karakterler kullanılmaz.
  C) Türkçe karakter kullanılmaz
  D) Pythonun kendi diline ait kelimeler belirteç olarak kullanılmaz.
  E) Belirteçlerde alt çizgi ve sayı kullanılamaz.

 6. Cevap: E

 7. Girilen iki sınavın aritmetik ortalamasını alan ve eğer aritmetik ortalama 50 küçükse kaldı, büyük veya eşitse geçti çıktısı veren programı yazınız.

  1. ................... ................. .................
  2. ................... ................. .................
  3. ................... ................. .................
  4. ................... ................. .................
  5. ................... ................. .................
  6. ................... ................. .................
  7. ................... ................. .................

 8. Cevap:

  1: sinav1= int(input("Birinci sınavı giriniz")) --

  2: sinav2=int(input("İkinci sınavı giriniz")) --

  3: ortalama = (sinav1 + sinav2) / 2 --

  4: if(ortalama >= 50) --

  5: print("geçti") --

  6: else --

  7: print("kaldı") 9. I. println(5x + 3 - 2)
  II. println(2*4 + 5 / 2)
  III. println(6 - 8 / 2 + 42) 
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri integer sonuç üretir?

  A) I ve II         B) II ve III        C) I ve III
  D) I, II ve III    E) Yalnız II

 10. Cevap: B

 11. Programlama dilleri neden kullanılır?

  A) Bilgisayar işletim sistemlerini yönetmek için
  B) İşlem yapmak için gerekli verileri depolamak için
  C) İnternet bağlantısını sağlamak için
  D) Bilgisayar programları yazmak için
  E) Web sitelerini tasarlamak için

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Bilgisayar programları yazmak için. Programlama dilleri, bilgisayar programları oluşturmak ve çalıştırmak için kullanılan araçlardır. Programlama dilleri, insanların bilgisayarla iletişim kurmasını ve talimatları anlaşılır bir şekilde ifade etmesini sağlar. 2. Bilgisayar programları, belirli bir amaca hizmet eden talimatlar ve işlemler kümesidir. Programlama dilleri, bu talimatların yazılmasını ve bilgisayar tarafından anlaşılmasını sağlar. 3. Programlama dilleri, çeşitli sektörlerde kullanılan yazılımların geliştirilmesini sağlar. İşletim sistemleri, uygulama yazılımları, oyunlar, veritabanı sistemleri ve web siteleri gibi birçok farklı türde program, programlama dilleri kullanılarak oluşturulur. 13. Bir programda bir hata olduğunda, hatanın nerede olduğunu bulmak için ne yapılmalıdır?

  A) Programın tamamı silinerek tekrar yazılmalıdır
  B) Programı yeniden başlatmak gerekir
  C) Programdaki kodların tek tek kontrol edilmesi gerekir
  D) Bilgisayarın işletim sistemi güncellenmelidir
  E) Programın yazıldığı dil öğrenilmelidir

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Programdaki kodların tek tek kontrol edilmesi gerekir. Bir programda bir hata olduğunda, hatanın nerede olduğunu bulmak için genellikle programdaki kodların tek tek kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu işlem hata ayıklama (debugging) olarak adlandırılır. 2. Hata ayıklama sürecinde, programdaki hatalı veya yanlış çalışan kod parçalarını tespit etmek için adım adım ilerlenir. Hatanın yerini tespit etmek için programda yer alan değişken değerleri, akış kontrolü, döngüler ve koşullar dikkatlice incelenir. 3. Hatalı kod parçaları bulunduktan sonra, düzeltme yapılabilir veya gerekli düzeltmeler için eklemeler yapılabilir. Bu şekilde programın hatasız çalışması sağlanır. 15. Algoritma oluştururken, adımları belirlemenin yanı sıra, hangi diğer faktörler önemlidir?

  A) Döngüler ve karar verme yapıları
  B) Sayısal hesaplamalar ve matematiksel işlemler
  C) İleri düzey programlama becerileri
  D) Doğal dil bilgisi ve yazım kuralları
  E) Makine öğrenimi algoritmaları

 16. Cevap: A Açıklama:

  Sorunuzda, algoritma oluştururken adımların yanı sıra hangi diğer faktörlerin önemli olduğunu sormaktasınız. Doğru cevap "A) Döngüler ve karar verme yapıları" dır. Algoritma oluştururken döngüler ve karar verme yapıları, programın akışını kontrol etmek ve belirli koşullara göre farklı adımların çalışmasını sağlamak için kullanılır. Bu faktörler, algoritmanın etkinliğini, doğruluğunu ve verimliliğini belirlemek açısından kritik öneme sahiptir. Algoritma oluştururken, adımların yanı sıra döngüler ve karar verme yapıları gibi faktörler de önemlidir. Döngüler, belirli bir işlemi tekrarlamak ve programın belirli bir koşula kadar çalışmasını sağlamak için kullanılır. Karar verme yapıları ise farklı durumlara göre farklı adımların çalışmasını sağlar, bu sayede programın daha esnek ve kullanışlı olmasını sağlar. Bu faktörler, algoritmanın doğruluğunu, verimliliğini ve kullanılabilirliğini etkiler. Diğer seçenekler ise algoritma oluştururken önemli olabilecek diğer faktörlerdir, ancak döngüler ve karar verme yapıları temel yapı taşlarıdır. 17. Algoritmanın temel amacı nedir?

  A) Bir problemi çözmek için doğru adımları belirlemek
  B) Bilgisayar oyunları tasarlamak
  C) Web sitesi oluşturmak
  D) Veritabanı programlama yapmak
  E) Görsel efektler oluşturmak

 18. Cevap: A Açıklama:

  Algoritmanın temel amacı, bir problemi çözmek için doğru adımları belirlemektir. Algoritma, bir problemi çözmek veya bir görevi gerçekleştirmek için adım adım talimatlar ve mantıksal kontroller sağlayan bir dizi işlemdir. Algoritma, başlangıç durumu, hedef durumu ve ara adımları tanımlar ve bu adımları izleyerek başlangıç durumundan hedef duruma ulaşmayı sağlar. Algoritmalar, bilgisayar programlamasında kullanıldığı gibi genel problem çözme süreçlerinde de kullanılır. 19. Python'da hangi komut kullanılarak kullanıcının veri girmesi sağlanır?

  A) print()        B) input()            C) len()
  D) range()      E) round()

 20. Cevap: B Açıklama:

  Sorunuzda, Python'da kullanıcının veri girmesini sağlayan komutun hangisi olduğunu sormaktasınız. Doğru cevap "B) input()" komutudur. "input()" komutu, programın çalıştığı sırada kullanıcıdan bir giriş almak için kullanılır. Kullanıcıya bir mesaj gösterilir ve kullanıcı bir değer girdikten sonra bu değer, programın çalışmasına devam etmek için kullanılabilir. Python'da kullanıcının veri girmesini sağlamak için "input()" komutu kullanılır. "input()" komutu, programın çalıştığı sırada kullanıcıya bir mesaj gösterir ve kullanıcı bir değer girdikten sonra bu değeri alır. Alınan değer, programın devamında kullanılabilir. Bu komut, kullanıcıyla etkileşimli bir program oluşturmak veya kullanıcıdan giriş almak için önemlidir. Diğer seçenekler ise farklı işlevlere sahip olan Python komutlarıdır. 21. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı nedir?
  print("Merhaba, Dünya!")

  A) Merhaba, Dünya!            B) Merhaba, Python!
  C) Python, Merhaba!            D) Dünya, Merhaba!
  E) Syntax hatası verir.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Merhaba, Dünya!" seçeneğidir. Bu Python kodunun çıktısı olarak "Merhaba, Dünya!" yazısı ekranda görüntülenecektir. - Python'da `print()` fonksiyonu, içine verilen değeri ekrana yazdırmak için kullanılır. - Verilen kodda `print("Merhaba, Dünya!")` ifadesi bulunmaktadır. Bu ifade, "Merhaba, Dünya!" yazısını ekrana yazdırmak için kullanılır. - Dolayısıyla, kod çalıştırıldığında çıktı olarak "Merhaba, Dünya!" yazısı ekranda görüntülenecektir. 23. Bir Python programı içinde "print" fonksiyonu ne işe yarar?

  A) Verilen argümanı ekrana yazdırır
  B) Verilen argümanı sayıya dönüştürür
  C) Verilen argümanı liste haline getirir
  D) Verilen argümanı sözlük haline getirir
  E) Hiçbiri

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Verilen argümanı ekrana yazdırmaktır. - "print" fonksiyonu, Python programında kullanılan bir yerleşik fonksiyondur ve verilen argümanı ekrana yazdırmak için kullanılır. - Fonksiyonun argümanı, yazdırılacak metin, sayı, değişken veya diğer veri türleri olabilir. - "print" fonksiyonu, programcının çıktıyı görmesini ve programın çalışmasını izlemesini sağlar. 25. Python'da bir değişken tanımlamak için hangi işlem kullanılır?

  A) :=    B) ==    C) =    D) ;    E) Hiçbiri

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) = (eşittir) işleci olarak belirlenmiştir. Python'da bir değişken tanımlamak için = (eşittir) işleci kullanılır. Bu işlem, bir değişkene bir değer atamak için kullanılır. Örneğin, "x = 5" ifadesi ile x adında bir değişken tanımlanır ve bu değişkene 5 değeri atanır. Cevap anahtarı olarak C şıkkı, bir değişken tanımlamak için kullanılan doğru işlemi göstermektedir. Python'da değişken tanımlamak için = işleci kullanılır, örneğin "y = 10" şeklinde bir tanımlama yapılabilir. Diğer şıklar, değişken tanımlamak için yanlış işleçleri içermektedir. 27. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?
  x = 5
  y = 10
  print("x + y =", x + y)

  A) x + y = 5              B) x + y = 10
  C) x + y = 15            D) x + y = "5 + 10"
  E) Hiçbiri

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) x + y = 15'dir. - Kodda, x değişkenine 5 değeri atanır ve y değişkenine 10 değeri atanır. - Ardından, "x + y =" ifadesi ve x + y işlemi olan x + y ifadesi yazdırılır. - x + y ifadesi, 5 + 10 işlemi olduğundan sonucu 15'tir. - Bu nedenle, çıktı "x + y = 15" olacaktır. 29. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?
  x = 5
  y = "3"
  print(x + y)

  A) 8    B) 53    C) "53"    D) TypeError    E) Hiçbiri

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) TypeError'dır. - Python'da farklı veri tipleri arasında doğrudan matematiksel işlem yapmak bazı durumlarda hata üretebilir. - Kodda, x değişkeni bir tamsayı (integer) iken, y değişkeni bir metin (string) olarak tanımlanmıştır. - İki değişkeni toplamak istediğimizde, Python farklı veri tiplerini otomatik olarak dönüştürme yeteneğine sahip değildir ve bu durumda bir hata oluşur. - Tamsayı ile metni doğrudan toplamak istediğimizde TypeError hatası alırız. 31. Python'da veri tipleri arasında hangisi kullanılarak tam sayılar işlenebilir?

  A) float    B) boolean    C) int    D) str    E) list

 32. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) int (tam sayı) olarak belirlenmiştir. Python'da tam sayıları işlemek için "int" veri tipi kullanılır. "int" kısaltması, integer yani tam sayı anlamına gelir. Python'da tam sayılar negatif ve pozitif değerleri içerebilir. Örneğin, 1, 5, -10 gibi tam sayılar "int" veri tipiyle işlenebilir. Diğer seçenekler olan "float" ondalıklı sayıları temsil eder, "boolean" ise True (doğru) veya False (yanlış) değerlerini temsil eder. "str" metin veya karakter dizilerini, "list" ise bir dizi veya liste veri yapısını temsil eder. 33. Hangi operatör iki değer arasında eşitliği kontrol eder?

  A) ==    B) !=    C) <=    D) >=    E) >

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) == (çift eşittir) Bu soruda, iki değer arasında eşitliği kontrol eden operatör hangisi olduğu sorulmaktadır. A seçeneği (== operatörü) iki değerin birbirine eşit olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Eğer iki değer birbirine eşitse, ifade True (doğru) değerini döndürür; aksi halde False (yanlış) değerini döndürür. B seçeneği (!= operatörü) ise iki değerin birbirine eşit olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Eğer iki değer birbirine eşit değilse, ifade True değerini döndürür; eğer birbirine eşitse False değerini döndürür. C seçeneği (<= operatörü) iki değerin birbirine küçük eşit olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Eğer bir değer diğer değere eşit veya daha küçükse, ifade True değerini döndürür; aksi halde False değerini döndürür. D seçeneği (>= operatörü) ise iki değerin birbirine büyük eşit olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Eğer bir değer diğer değere eşit veya daha büyükse, ifade True değerini döndürür; aksi halde False değerini döndürür. E seçeneği (> operatörü) ise bir değerin diğer değerden daha büyük olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Eğer bir değer diğer değerden daha büyükse, ifade True değerini döndürür; aksi halde False değerini döndürür. 35. Python'da, bir değişkenin değerini artırmak için hangi operatör kullanılır?

  A) +    B) -    C) /    D) *    E) +=

 36. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) +=" olarak belirlenmiştir. Python'da bir değişkenin değerini artırmak için "+=" operatörü kullanılır. Bu operatör, değişkenin mevcut değerine belirtilen değeri ekleyerek değişkenin değerini günceller. Örneğin, "x += 5" ifadesi, "x" değişkeninin değerine 5 ekler ve sonuç olarak "x" değişkeninin yeni değeri 5 artar. 37. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = 5
  b = 10
  c = a + b print(c)

  A) 5    B) 10    C) 15    D) 20    E) Hata verir

 38. Cevap: C Açıklama:

  Bu kodun çıktısı "15" olacaktır. Kod satırları sırasıyla a ve b değişkenlerine 5 ve 10 değerleri atanır, c değişkeni ise a ve b değişkenlerinin toplamı olarak tanımlanır. Son olarak print() fonksiyonu ile c değişkeninin değeri ekrana yazdırılır. Böylece ekranda 15 değeri görüntülenir. 39. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = "5"
  b = "10"
  c = a + b
  print(c)

  A) 5    B) 10    C) 15    D) 510    E) Hata verir

 40. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) 510'dur. Program, string veri tiplerindeki "a" ve "b" değişkenlerinin değerlerini birleştirerek, "c" değişkenine atar ve "print(c)" satırı ile birleştirilmiş string'i yazdırır. String birleştirme işlemi, "+" işareti kullanılarak yapılır ve sonuçta elde edilen string "510" olur. 41. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = "hello"
  b = a * 3
  print(b)

  A) hellohellohello            B) hello3
  C) 3hello                         D) hllo ello hlo
  E) Hata verir

 42. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "hellohellohello"dur. Çünkü, a değişkenine "hello" stringi atanır ve b değişkenine a * 3 işlemi yapılır. Bu işlem, "hello" stringinin 3 kez tekrarlanması anlamına gelir. Sonuç olarak, b değişkeni "hellohellohello" stringini içerir ve print() fonksiyonu ile ekrana yazdırılır. 43. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = "hello"
  b = "world"
  c = a + b
  print(c)

  A) hello                     B) world
  C) helloworld            D) hello world
  E) Hata verir

 44. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda verilen kodda, öncelikle "hello" ve "world" stringleri iki farklı değişkene atanıyor. Ardından bu değişkenler "+" operatörü ile birleştiriliyor ve sonuç yeni bir değişkene atanıyor. Son olarak bu yeni değişkenin değeri ekrana yazdırılıyor. Dolayısıyla, doğru cevap C seçeneği olan "helloworld" şeklindedir. 45. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = 4
  b = 2
  c = a * b
  print(c)

  A) 2    B) 4    C) 6    D) 8    E) Hata verir

 46. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) 8" dir. İlk iki satırda sırasıyla "a" ve "b" adlı değişkenlere 4 ve 2 değerleri atanıyor. Üçüncü satırda ise "c" adlı bir değişkene "a" ile "b" nin çarpımı atanıyor. Son satırda ise "c" değişkeninin değeri olan 8 ekrana yazdırılıyor. Bu örnekte temel çarpma işlemi kullanılmıştır. 47. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = "hello"
  b = 2
  c = a * b
  print(c)

  A) hello            B) world        C) helloworld
  D) hellohello    E) Hata verir

 48. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruda, string bir değişkenin çarpılması işlemi gerçekleştirilmiştir. String bir değişken, çarpma işlemiyle kendisiyle belirtilen sayı kadar tekrarlanabilir. Bu durumda, "hello" kelimesi, 2 kez tekrarlandığı için "hellohello" olarak çıktı verir. Cevap D'dir. 49. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  my_str = "Hello, World!"
  print(len(my_str))

  A) 6    B) 12    C) 13    D) 14    E) 16

 50. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "13" dür. Çünkü len() fonksiyonu, bir dizgi (string) veya bir dizinin (list) eleman sayısını verir. Bu durumda, "Hello, World!" dizesi 13 karakter içermektedir. Python'da, dizi dizinleri 0'dan başlar, bu nedenle dize uzunluğu 12 değil 13'tür.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi Detayları

Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi 20 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi Testini Çöz tıklayın. Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Test


Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROGRAMLAMA
  1. Program Kontrolü
  2. Program Kontrolü
  3. Programlamanın Temelleri

Ayrıca

Programlama dillerinin bilgisayar programları yazmak için kullanıldığını anlama.

Bir programdaki hataları tespit etmek için programdaki kodların tek tek kontrol edilmesi ve hata ayıklama sürecini uygulayabilme.

Algoritma oluştururken döngüler ve karar verme yapılarının önemli olduğunu bilmek, programların akışını kontrol etmek ve farklı koşullara göre farklı adımları gerçekleştirmek için gerekli becerileri geliştirmeye yardımcı olur.

Algoritmaları doğru bir şekilde oluşturmak, problem çözme becerilerini geliştirir ve verimli çözümler üretme yeteneğini artırır.

Python'da "input()" komutunu kullanarak kullanıcıdan veri almanın nasıl yapıldığını bilmek, programları kullanıcıyla etkileşimli hale getirmek ve dinamik girişlere izin vermek için önemlidir.

Basit Python kodlarını çalıştırma ve çıktılarını tahmin etme becerisi.

Bir Python programında "print" fonksiyonunu kullanarak verilen argümanı ekrana yazdırma becerisi.

Python'da değişken tanımlama işlemi ve doğru işleci kullanma.

İki değişkenin toplamını ekrana yazdırmanın nasıl yapılacağını bilmek.

Farklı veri tipleri arasında matematiksel işlemler yapmanın nasıl hatalara yol açabileceğini ve veri türleri arasında uygun dönüşümlerin önemini anlama.

Python'da tam sayıları temsil etmek için "int" veri tipini kullanma becerisi.

İki değerin eşitliğini kontrol etmek için == operatörünün kullanıldığını bilmek ve karşılaştırma operatörlerinin farklı koşulları kontrol etmek için nasıl kullanıldığını anlamak.

Python'da bir değişkenin değerini artırmak için "+=" operatörünü kullanabilmek.

Değişkenlerin tanımlanması ve matematiksel işlemlerin kullanılmasıdır.

Bu soru, string birleştirme işlemi ve veri tipleri konusundaki temel bilgiyi ölçmektedir.

String değişkenleri ve çarpma operatörünün bir stringi tekrarlamak için kullanılmasıdır.

Python dilinde string ifadelerin birleştirme işlemi nasıl yapılır, soru kökünde verilen kodda hangi işlemler gerçekleştiriliyor gibi konuları öğrenmiş olduk.

Basit matematiksel işlemleri ve değişkenleri kullanarak, Python'da hesaplama yapabilir ve sonuçları ekrana yazdırabilirsiniz.

Python'da string işlemlerini anlama ve string çarpma işlemi yapabilme becerisini test etmektedir.

Python programlama dilinde len() fonksiyonunun kullanımını test etmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi Testi İstatistikleri

Bu sınav 59 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 877 kere doğru, 241 kere yanlış cevap verilmiş.

Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.