GÖKSUN MTAL

GÖKSUN MTAL sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. GÖKSUN MTAL CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden değildir?

  A) Sübhaneke okumak
  B) Secdede üç defa “sübhanerabbiye’l-ala” demek
  C) Fatiha’dan önce besmele çekmek
  D) Namaza “Allahu Ekber” diyerek başlamak
  D) İftitah tekbirinde elleri yukarı kaldırmak

 2. Cevap: C Açıklama:

  Namazın farzları ve sünnetleri arasında, Fatiha'nın başında besmele çekmek farzların bir parçasıdır. Bu nedenle Fatiha'dan önce besmele çekmek namazın bir gerekliliğidir ve sünnetlerden biri değildir. 3. Aşağıda ‘NİYET’ hakkındaki verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

  A) Niyet , ibadetlerin kabul şartlarındandır.
  B) Niyet , namazın şartlarından biri değildir.
  C) Bir ibadette niyetin olması insanın iradesini ortaya koymasıdır.
  D) Niyet etmek abdestin sünnetlerindendir.
  E) Niyet , namazın dışındaki farzlarındandır.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) "Niyet, namazın şartlarından biri değildir." şeklindedir. Niyet, namazın bir şartı değildir, ancak ibadetlerin kabul edilmesi için önemlidir. İbadetlerde niyet etmek, kişinin niyetini Allah'a yönelik olarak yapması gereken bir eylemdir. 5. Cenaze namazı kılmanın hükmü nedir?

  A) Vacip      B) Farz-ı Ayn         C) Sünnet-i Müekkede
  D) Nafile     E) Farz-ı Kifaye

 6. Cevap: E Açıklama:

  Cenaze namazının hükmü "Farz-ı Kifaye"dir. Cenaze namazı, toplumun birkaç kişisi tarafından kılınması gereken bir farz-ı kifaye ibadetidir. Yani, bu namazı birkaç kişi kıldığında toplumun geri kalanı sorumlu tutulmaz. Cenaze namazı, İslam'da ölünün ruhunu Allah'a yükseltmek ve dua etmek amacıyla kılınır. Cenaze namazının farz-ı kifaye olması, toplumun dinî sorumluluklarını yerine getirirken işbirliği yapma gerekliliğini vurgular. 7. Aşağıdakilerden hangisi beden elbise ve namaz kılınacak yerin temiz olması anlamına gelir?

  A) Necasetten Taharet     B) Hadetsen Taharet
  C) Set-i Avret                    D) İstiğfar
  E) Niyet

 8. Cevap: A

 9. Aşağıdakilerden hangisi abdestin şartlarından (farzlarından) birisi değildir?

  A) Başın dörtte birini ıslak el ile meshetmek
  B) Elleri ve kolları dirseklerle beraber yıkamak
  C) Ağzı ve burnu su çekerek temizlemek
  D) Ayakları topuklarla beraber yıkamak
  E) Yüzü yıkamak

 10. Cevap: C

 11. Aşağıdakilerden hangisi boy abdestinin şartlarından (farzlarından) biri değildir?

  A) Niyet etmek               B) Ağza su vermek
  C) Buruna su vermek     D) Bütün vücudu yıkamak
  E) Besmele

 12. Cevap: C

 13. Cuma namazıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Hutbe okunur.              B) Cemaatle kılınır.
  C) Vacip bir namazdır.      D) İki rekâttır.
  E) Erkekler içindir

 14. Cevap: D

 15. Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki farzlarından (kılınış şartlarından) biridir?

  A) Hadesten taharet     B) İftitah tekbiri     C) Vakit
  D) Niyet                         E) Setri Avret

 16. Cevap: B

 17. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?

  A) Namazdayken başı sağa sola çevirmek
  B) Namazdayken abdestin bozulması
  C) Namazın farzlarından birini terk etmek
  D) Namazdayken başkasının duyacağı kadar gülmek
  E) Namazız esnasında yellenmek

 18. Cevap: A

 19. Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki farzlardan (kılınış şartlarından) biri değildir?

  A) Setr–i avret      B) İftitah Tekbiri     C) Kıyam
  D) Secde               E) Kıraat

 20. Cevap: A

 21. Aşağıdaki namazlardan hangisinin kılınması farzı kifâyedir?

  A) Bayram namazı      B) Cuma namazı
  C) Teravih namazı       D) Cenaze namazı
  E) Akşam Namazı

 22. Cevap: B

 23. Aşağıdakilerden hangisi yapılacak ibadetlerde olmaması gereken ilke ve esaslardandır?

  A) İsteklilik            B) Samimiyet     C) Gösteriş
  D) Allah Rızası     E) Niyet

 24. Cevap: C

 25. Aşağıdakilerden hangisi teyemmüm almayı gerektiren şartlardan biri değildir?

  A) Abdest alacak veya gusül yapacak kadar suyun bulunmaması
  B) Suyu kullanmaya engel sebeplerin bulunması
  C) Suyu kullanmaya engel hastalığın bulunması
  D) Yaralı bir organın sargı ile sarılı olması
  E) Yakınlarda su bulunmaması

 26. Cevap: D

 27. Bir erkek ve bir kadının birbirlerine eş olmak üzere yaptıkları mukaveleye ne denir?

  A) Nikah        B) Boşanma        C) Aile
  D) Sulh         E) Sadakat

 28. Cevap: A

 29. Bir kimsenin özel durumunu merak edip öğrenmek için onun bilgisi ve rızası dışında gizlice araştırma yapılmasına ne denir?

  A) Tecessüs        B) Teessüf    C) Tecahül
  D) Tefaül             E) Tekamül

 30. Cevap: A

 31. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?

  A) Allah’a inanmak        B) Peygamberlere inanmak
  C) Meleklere inanmak   D) Kitaplara  inanmak   
  E) Namaz kılmak

 32. Cevap: E Açıklama:

  Doğru cevap E) Namaz kılmak'tır. İmanın şartları, İslam dinine göre inanan bir Müslümanın kabul etmesi gereken temel prensiplerdir. İmanın şartları genellikle beş tanedir: Allah'a inanmak, Peygamberlere inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak ve ahiret gününe inanmak. Namaz kılmak ise İslam'ın temel ibadetlerinden biridir, ancak doğrudan imanın şartlarından biri değildir. 33. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir?

  A) Günah işleyebilirler.                
  B) Yeme-içme, uyuma, evlenme gibi özellikleri yoktur.
  C) Çok süratli ve güçlü varlıklardır.     
  D) Allah’ın izniyle çeşitli şekillere girebilirler.      
  E) Nurdan yaratılmışlardır.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) Günah işleyebilirler'tir. Meleklerin özellikleri, İslam inancına göre belirlenmiştir. Melekler, yeme-içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçlara sahip değillerdir. Ayrıca, melekler çok süratli ve güçlü varlıklardır. Allah'ın izniyle çeşitli şekillere girebilirler ve nurdan yaratılmışlardır. Ancak, melekler günah işleyemezler. Bu nedenle A seçeneği meleklerin özelliklerinden biri değildir. 35. Hz. Peygamber, kendisine elçilik görevi verildikten sonra insanlara dini anlatmış, Kur’an’da müminlerden istenilenleri kendi yaşamında uygulayarak onlara göstermiştir.
  Peygamberimizin bu  davranışlarına“………….” yani “Peygamberin yaşam modeli” yahut “örnekliği”denir.
  Yukarıda tanımdaki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?

  A) Kur’an               B) Farz          C) Vacip
  D) Sünnet              E) Hadis

 36. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Sünnet Peygamberimiz Hz. Muhammed'in elçilik göreviyle birlikte dini anlatması ve Kur'an'da istenilenleri kendi yaşamında uygulayarak göstermesi, "Sünnet" olarak adlandırılan Peygamberin yaşam modeli veya örnekliği anlamına gelir. Sünnet, Peygamberimizin sözleri, eylemleri, onayları ve davranışlarını kapsayan bir terimdir. Müminler, Peygamberimizin sünnetine uymak ve onun örnekliğini takip etmekle emrolunmuşlardır. Peygamberimizin sünneti, İslam'ın temel kaynaklarından biri olup Müslümanların dini hayatını yönlendiren önemli bir kaynaktır. 37. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın temel kaynakları arasında yer almaz?

  A) Kur’an-ı Kerim     B) Hadis          C) Sünnet      
  D) İçtihat                  E) Hiçbiri

 38. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) İçtihat'tır. İslam'ın temel kaynakları Kur'an-ı Kerim, Hadis ve Sünnettir. Bu kaynaklar İslam'ın inançları, ibadetleri, ahlaki prensipleri ve hukuki düzenlemeleriyle ilgili rehberlik yapar. İçtihat ise bu temel kaynaklardan yola çıkarak İslam hukukunun güncel konulara uygulanması ve yorumlanmasıdır. İçtihat, dinî otoritelerin yaptığı derinlemesine çalışma, anlama ve yorumlama sürecidir. Dolayısıyla, D seçeneği İslam'ın temel kaynakları arasında yer almaz. 39. ……………………. Yüce Allah’ın her şeyi işitmesi sıfatıdır. Yüce Allah’ın her şeyi görmesi de …………………. sıfatıyla ilgilidir.
  Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Kıdem – Beka               B) Semi – Kelam
  C) İlim – Basar                  D) Semi – Basar
  E) Hayat – İrade

 40. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, D) Semi - Basar olarak verilmiştir. Semi sıfatı, Yüce Allah'ın her şeyi işitmesini ifade ederken, Basar sıfatı ise Yüce Allah'ın her şeyi görmesini ifade eder. Bu iki sıfat, Yüce Allah'ın ilim ve kudretinin sonsuzluğunu vurgular. 41. “Allah’ın sonradan olan şeylere benzememesi. Eşi, benzeri, denginin olmaması” anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kıyam bi nefsihi           B) Muhalefetü’n li’l-havadis  
  C) Vahdaniyet                  D) Kıdem    
  E) Beka

 42. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap "C) Vahdaniyet" olmalıdır. "Vahdaniyet" terimi, "teklik" veya "birlik" anlamına gelir ve Allah'ın bir olduğunu, O'na benzer veya eşi olmadığını ifade eder. Bu terim, Allah'ın kendine özgü ve benzersiz olduğunu vurgular. Diğer seçeneklerde ise farklı anlamlar veya kavramlar bulunmaktadır. 43. Dinimize göre İman edip etmemesi açısından insanlar farklı isimlerle anılır. İnanmış göründüğü hâlde gerçekte inanmayan, inanmadığını gizleyen kişiye ne ad verilir?

  A) Mümin            B) Müslüman       C) Münafık
  D) Müşrik            E) Kafir

 44. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, C) Münafık olarak verilmiştir. Münafık, inanmış gibi görünüp gerçekte inanmayan ve inanmadığını gizleyen kişiyi ifade eder. İslam dini, samimiyet ve içtenlik esasına dayandığı için münafıklık durumu, inancın temel prensiplerine aykırı bir tutumdur. 45. Kur’an’ın vahyedilmeye başladığı yıl, ilk vahyedilen ayet ve toplam sure sayısı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla doğru bir şekilde verilmiştir?

  A) 571 - Oku - 112              B) 610 - Fatiha – 114  
  C) 610– Oku– 114              D) 114 - Fatiha - 610
  E) 622–Alak–6236

 46. Cevap: C Açıklama:

  cevap anahtarı, C) 610 - Oku - 114 olarak verilmiştir. Kur'an'ın vahyedilmeye başladığı yıl 610'dur ve ilk vahyedilen ayet "Oku"dur. Toplam sure sayısı ise 114'tür. Bu doğru sıralama, Kur'an'ın temel özelliklerini ve başlangıcını doğru bir şekilde ifade etmektedir. 47. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın temel özelliklerinden biri olamaz?

  A) Tevhit Dinidir                B) Akla Önem Verir
  C) Barış Dinidir                 D) Bölgesel Dindir
  E) Sevgi Dinidir

 48. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) Bölgesel Dindir" olarak belirlenmiştir. Çözüm açıklaması şu şekildedir: İslam'ın temel özelliklerinden biri olarak "bölgesel din" ifadesi doğru değildir. İslam dini, coğrafi veya bölgesel sınırlamalara tabi değildir. İslam, tüm insanlığa yönelik evrensel bir mesajı temsil eder ve herhangi bir etnik veya coğrafi sınırlama yapmaz. İslam'ın temel özellikleri arasında Tevhid (Allah'ın birliği), akla önem verme, barış din olma ve sevgi din olma gibi özellikler vardır. Bu özellikler İslam'ın evrensel niteliğini ve insanlar arasında birlik ve kardeşlik duygusunu teşvik etmesini yansıtır. 49. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın özelliklerinden biri değildir?

  A) Yaratmada amaç gözetmez.
  B) Tektir
  C) Her şeyin yaratıcısıdır.
  D) Hiçbir benzeri yoktur.
  E) Allah’ın varlığının başlangıcı yoktur.

 50. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Yaratmada amaç gözetmez'dir. Çünkü Allah'ın yaratmada amaç gözetmediği düşünülmez, aksine her yarattığı şeyin bir amacı ve hikmeti vardır. Dolayısıyla bu seçenek Allah'ın özelliklerine uymamaktadır. BYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
GÖKSUN MTAL Detayları

GÖKSUN MTAL 5 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için GÖKSUN MTAL Testini Çöz tıklayın. GÖKSUN MTAL yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

GÖKSUN MTAL sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca ABDEST NAMAZ

Namazın farz ve sünnetlerini ayırt etme yeteneği.

Bu soru, İslam ibadetlerinin doğru bir şekilde nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgiyi test etmeyi amaçlamaktadır.

İslam'ın sosyal yardımlaşma ve dayanışma prensiplerine uygun bir uygulamadır.

Bu soruyla öğrencilerin İslam'ın inanç esaslarına ve imanın şartlarına ilişkin bilgilerini değerlendirmesi ve namazın İslam'ın temel ibadetlerinden biri olduğunu vurgulaması hedeflenir.

Bu soruyla öğrencilerin meleklerin İslam inancına göre sahip oldukları özellikleri anlaması ve meleklerin günah işleyemeyeceğini öğrenmesi hedeflenir.

Peygamberimizin davranışlarına "Sünnet" yani "Peygamberin yaşam modeli" veya "örnekliği" denir.

Bu soruyla öğrencilerin İslam'ın temel kaynaklarını ve içtihatın ayrı bir kavram olduğunu anlaması hedeflenir.

Yüce Allah'ın işitme ve görme sıfatlarına olan imanımızı güçlendiririz.

Bu sorunun çözümüyle, öğrenci Allah'ın benzersizliğini ve kendine özgü özelliklerini anlamış olur. Ayrıca, İslam dini kavramlarını anlamak ve bu kavramları doğru şekilde ifade etmek konusunda bilgi edinir

Münafıklık durumunu tanıyarak samimiyet ve doğruluk üzerine inşa edilmiş bir iman anlayışına sahip olmayı öğreniriz.

Kur'an'ın vahiy sürecini ve temel bileşenlerini anlamak ve Kur'an'ın toplam sure sayısını bilmek önemlidir.

İslam'ın temel özelliklerini anlama ve İslam'ın evrensel bir din olduğunu kavrama becerisidir.

Allah'ın özelliklerini anlama ve tanıma yeteneklerini test etmeyi hedefler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

GÖKSUN MTAL sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

GÖKSUN MTAL Testi İstatistikleri

Bu sınav 63 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 960 kere doğru, 390 kere yanlış cevap verilmiş.

GÖKSUN MTAL Sınavını hangi formatta indirebilirim?

GÖKSUN MTAL sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız GÖKSUN MTAL sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

GÖKSUN MTAL sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi Ünite Özetleri