Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav (7.Sınıflar)

Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav (7.Sınıflar) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav (7.Sınıflar) CEVAPLARI

 1. Hangi hormon bitkilerin büyümesini teşvik eder?

  A) Oksitosin    B) Adrenalin    C) Sitokinin    D) Testosteron

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "Sitokinin"dir. Sitokinin, bitkilerde hücre bölünmesini ve hücre büyümesini teşvik eden bir hormondur. Sitokininlerin yanı sıra, bitkilerde büyümeyi teşvik eden diğer hormonlar da vardır, ancak soruda sorulan hormon Sitokinin'dir. Bitki hormonlarını ve işlevlerini anlamak bitki büyümesi ve gelişimiyle ilgili temel bir konudur. 3. Seri ve paralel bağlantıların ampulün parlaklığı üzerindeki etkisi nedir?

  A) Seri bağlantı parlaklığı artırırken, paralel bağlantı parlaklığı azaltır.
  B) Seri bağlantı parlaklığı azaltırken, paralel bağlantı parlaklığı artırır.
  C) Her iki bağlantı tipi de ampulün parlaklığını etkilemez.
  D) Sadece paralel bağlantı ampulün parlaklığını etkiler.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Seri bağlantı parlaklığı azaltırken, paralel bağlantı parlaklığı artırır. Ampuller genellikle bir devre ile bağlanır ve bu devreler, seri ve paralel bağlantı olarak adlandırılır. Seri bağlantı, ampulleri birbirine bağlar ve bu durumda, her bir ampulün üzerindeki gerilim miktarı azalır ve toplam gerilim eşit olarak paylaştırılır. Bu nedenle, seri bağlantı parlaklığı azaltır. Paralel bağlantıda, her ampul ayrı bir devrede bağlanır ve her bir ampulün üzerindeki gerilim miktarı eşit olarak paylaştırılır. Bu nedenle, paralel bağlantı parlaklığı artırır. 5. Bir devre üzerindeki anahtarı açarsanız, ne olur?

  A) Ampul daha parlak yanar.       B) Ampul daha az parlak yanar.   
  C) Ampul söner.                   D) Anahtar devreyi etkilemez.    

 6. Cevap: C Açıklama:

  Soruda verilen bilgilere göre, bir devre üzerindeki anahtarın açılması sonucunda ne olacağı sorulmaktadır. Anahtarın açılması devrenin akımını keserek devreden çıkması anlamına gelir. Dolayısıyla, bu durumda ampul de devreden çıkar ve söner. Cevap C) Ampul söner'dir. 7. Hangisi bitkilerde üreme organlarından biri değildir?

  A) Tohum    B) Çiçek    C) Tomurcuk    D) Kök

 8. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Kök. Bitkilerde üreme organları, tohumlar ve çiçeklerdir. Tohumlar, bitki üreme döngüsünde önemli bir role sahiptir ve bitki embriyosunu içerir. Çiçekler ise bitkilerin üreme organlarıdır ve tohumların oluşumuna katkıda bulunurlar. Tomurcuklar ise bitkilerin büyüme ve üreme sürecinde önemli bir role sahip olsa da doğrudan üreme organı olarak kabul edilmezler. Kökler ise bitkilerin topraktan su ve besin almasına yardımcı olan yapılar olup üreme organları değildirler. 9. Hayvanlar çeşitli yollarla ürerler. Hangisi doğru bir ifadedir?

  A) Sadece yavru doğurarak ürerler
  B) Sadece yumurta bırakarak ürerler
  C) Hem yavru doğurarak hem de yumurta bırakarak ürerler
  D) Hiçbir şekilde üreme yapmazlar

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Hem yavru doğurarak hem de yumurta bırakarak ürerler" olan bu soruda, hayvanların üreme yöntemlerinden bahsedilmektedir. Farklı hayvan türleri farklı üreme yöntemleri kullanabilirler. Bazıları yavrularını doğurarak ürerken bazıları yumurta bırakarak ürerler. Bazı türler ise her iki yöntemi de kullanabilirler. 11. Ampullerin paralel bağlantıda bağlanması avantajlarından biri nedir?

  A) Daha düşük maliyetli olmaları
  B) Daha az güç tüketmeleri
  C) Daha yüksek parlaklık sağlamaları
  D) Bir ampul arızalandığında diğerlerinin çalışmaya devam etmesi

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir: Bir ampul arızalandığında diğerlerinin çalışmaya devam etmesi. Paralel bağlantı, bir elektrik devresindeki bileşenlerin her birinin ayrı bir bağlantı noktasına bağlandığı bir bağlantı türüdür. Ampuller paralel bağlandığında, eğer bir ampul arızalanırsa, diğerleri hala çalışmaya devam eder ve devrenin kapanmasını engeller. Bu nedenle, paralel bağlantı ampuller için daha güvenli bir bağlantı türüdür. 13. İnsan büyümesi ve gelişmesi için hangi faktörler etkilidir?

  A) Sadece genetik faktörler
  B) Beslenme, çevre, genetik faktörler gibi çeşitli faktörler
  C) Sadece beslenme faktörü
  D) Sadece çevresel faktörler

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda insan büyümesi ve gelişmesi için etkili olan faktörler soruluyor. İnsan büyümesi ve gelişmesi, sadece genetik faktörlerden değil, beslenme, çevre gibi çeşitli faktörlerden de etkilenir. Beslenme, yeterli ve dengeli beslenme ile sağlanırken, çevresel faktörler ise kişinin yaşadığı ortam ve koşullar ile ilişkilidir. 15. Puberte dönemi nedir?

  A) İnsan ömrünün son dönemi
  B) İnsan ömrünün orta dönemi
  C) İnsan ömrünün başlangıç dönemi
  D) İnsan ömrünün herhangi bir dönemi değildir

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneğidir. Puberte dönemi, ergenlik dönemi olarak da adlandırılan, insan ömrünün başlangıç dönemi olarak tanımlanır ve genellikle 10-14 yaş aralığında başlar. Bu dönemde çocuklar, cinsel organlarının gelişimiyle birlikte, fiziksel ve psikolojik olarak değişimler yaşarlar. 17. Işığın kırılması nedir?

  A) Işık dalgalanmalarının çevrelerine yayılması
  B) Işık ışınlarının farklı yoğunluklu ortamlardan geçerken yön değiştirmesi
  C) Işık kaynağının yön değiştirmesi
  D) Işık dalgalanmalarının belli bir noktada birleşmesi

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Işık ışınlarının farklı yoğunluklu ortamlardan geçerken yön değiştirmesi. Işığın bir ortamdan diğerine geçtiği zaman, ışık ışınları farklı yoğunluklu ortamlardan geçerken yön değiştirir. Bu olaya "ışığın kırılması" denir. Bu olay, ışığın optikteki önemli bir fenomenidir ve birçok farklı uygulama alanında kullanılır. 19. Hangisi bir merceğin görevlerinden biri değildir?

  A) Işığın geçiş yolu boyunca kırılmasını sağlamak
  B) Görüntüyü büyütmek
  C) Görüntüyü ters çevirmek
  D) Işık kaynağını yansıtmak

 20. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D şıkkıdır çünkü mercekler ışığın geçiş yolu boyunca kırılmasını sağlamak, görüntüyü büyütmek ve görüntüyü ters çevirmek gibi görevleri yerine getirirler, ancak ışık kaynağını yansıtmazlar. 21. Bir cismin mercekten geçerken kırılması sonucu oluşan görüntü, nerede oluşur?

  A) Cismin tam arkasında
  B) Merceğin odak noktasında
  C) Merceğin düzleminden eşit uzaklıkta
  D) Merceğin yanında

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı (B) Merceğin odak noktasında'dır. Bir cismin mercekten geçerken kırılması sonucu oluşan görüntü, merceğin odak noktasında oluşur. Mercek, ışığın kırılması sonucu cisimden gelen ışınları bir noktada toplar ve bu nokta odak noktasıdır. 23. Ergenlik dönemindeki bir kızın vücudunda hangi hormonlar artış gösterir?

  A) İnsülin ve adrenalin        B) Östrojen ve progesteron    
  C) Testosteron ve adrenalin    D) Tiroksin ve kalsitonin     

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani ergenlik dönemindeki bir kızın vücudunda östrojen ve progesteron hormonları artış gösterir. Östrojen ve progesteron, kadınlarda üreme sistemi ve menstrüasyon döngüsü ile ilgili önemli roller oynar. Ergenlik dönemi, vücudun hormonal değişimler yaşadığı bir dönemdir ve bu değişimler genellikle kızlarda 8-13 yaş arasında başlar. 25. Ergenlik dönemindeki bir gencin boyu hızlı bir şekilde nasıl artar?

  A) Kemiklerin kalsiyum biriktirmesi sayesinde
  B) Kasların güçlenmesi sayesinde
  C) Vücuttaki su oranının artması sayesinde
  D) Kemiklerin uç kısımlarındaki eklem yerlerindeki kıkırdakların büyümesi sayesinde

 26. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D. Ergenlik dönemi, vücutta birçok değişikliğe yol açar ve bunlardan biri de boy uzamasıdır. Bu dönemde kemiklerin uç kısımlarındaki eklem yerlerindeki kıkırdaklar hızlı bir şekilde büyür ve bu da boyun artmasına neden olur. 27. Bir erkek bireyin cinsel olgunluğa erişmesi için ne olması gereklidir?

  A) İdrar kesesinin gelişmesi     B) Sperm üretiminin başlaması   
  C) Göğüslerin büyümesi           D) Menopoza girilmesi           

 28. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Sperm üretiminin başlaması gereklidir. Erkeklerde cinsel olgunluk genellikle ergenlik dönemiyle birlikte başlar ve bu dönemde testislerde sperm üretimi başlar. Cinsel olgunluğa erişme, erkekte üreme yeteneğinin geliştiği ve cinsel fonksiyonların olgunlaştığı bir süreçtir. B 29. Hangisi merceğin özelliklerinden biri değildir?

  A) İki kırıcı yüzeye sahiptir
  B) Odak noktası vardır
  C) Işık kaynağını durdurarak görüntüyü oluşturur
  D) Işık kaynağına odaklanarak görüntüyü oluşturur

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Işık kaynağını durdurarak görüntüyü oluşturur. Mercekler, ışığın kırılması yoluyla görüntü oluşturan optik araçlardır. İki kırıcı yüzeye sahip olmaları ve odak noktası bulunmaları, merceklerin temel özellikleridir. Ancak, mercekler görüntü oluşturmak için ışık kaynağını durdurmazlar; bunun yerine, ışık kaynağından çıkan ışınları toplayarak veya dağıtarak bir görüntü oluştururlar. Dolayısıyla, C seçeneği merceğin özelliklerinden biri değildir. 31. Hangisi merceklerin kullanım alanlarından biri değildir?

  A) Gözlük camları         B) Fotoğraf makineleri   
  C) Mikroskoplar           D) Saatler               

 32. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Saatler. Mercekler, optik aletlerde ışığı yönlendirmek veya odaklamak için kullanılır. Gözlük camları, fotoğraf makineleri, mikroskoplar gibi birçok optik alet, merceklerin kullanım alanlarına örnek olarak verilebilir. Ancak saatlerde mercek kullanımına pek rastlanmaz. 33. Hangi ayna türü, görüntüyü ters çevirmeden yansıtır?

  A) Konveks ayna            B) Konkav ayna
  C) Düz ayna                    D) Herhangi biri

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: Düz ayna. Düz ayna, ışığı eşit açılarla yansıttığı için görüntüyü ters çevirmeden yansıtır. Diğer taraftan, konveks ayna (mercek aynası) görüntüyü küçültür ve ters çevirirken, konkav ayna (çukur ayna) görüntüyü büyütür ve ters çevirir. 35. Evsel atıkların geri dönüştürülmesinin neden önemli olduğunu açıklayan bir metin okudunuz. Bu metinde hangi ifade yer almaz?

  A) Geri dönüşüm, doğal kaynakları korumak için önemlidir.
  B) Geri dönüşüm, atıkların doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlar.
  C) Geri dönüşüm, enerji tasarrufu sağlar.
  D) Geri dönüşüm, çöplerin daha hızlı bozulmasına neden olur.

 36. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D . Soruda verilen ifadelerin hepsi geri dönüşümün önemini vurgulamaktadır ancak D seçeneği geri dönüşümün çöplerin daha hızlı bozulmasına neden olduğunu iddia etmektedir, bu doğru değildir ve soruda yer almaz. 37. Evsel atıkların geri dönüştürülmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Geri dönüştürülebilir malzemelerin ayrı toplanması önemlidir.
  B) Geri dönüşüm işlemi sırasında, atıkların çevreye zararlı gazlar yayması önlenir.
  C) Geri dönüştürülebilir malzemelerin yeniden kullanılması, enerji tasarrufu sağlar.
  D) Geri dönüşüm, atıkların doğaya karışmasını önler ve doğal kaynakları korur.

 38. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D) Geri dönüşüm, atıkların doğaya karışmasını önler ve doğal kaynakları korur. Bu soruda istenilen yanlış ifade ise D şıkkındadır. Geri dönüşüm sadece doğaya karışmasını önlemekle kalmaz, aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına da katkı sağlar. Geri dönüştürülebilir malzemelerin ayrı toplanması, geri dönüşüm işlemi sırasında zararlı gazların yayılmasını önleme ve yeniden kullanım yoluyla enerji tasarrufu sağlama gibi faydaları vardır. 39. Işık soğurulduğunda ne olur?

  A) Işık dağılır    B) Işık yansır    C) Işık emilir    D) Işık yavaşlar

 40. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir, yani ışık emilir. Işık emilmesi, bir nesnenin ışığı absorbe etmesi ve içinde depolaması anlamına gelir. Bu durumda, ışık enerjisi ısı enerjisine dönüşür ve nesnenin sıcaklığı artar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav (7.Sınıflar) Detayları

Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav (7.Sınıflar) 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav (7.Sınıflar) Testini Çöz tıklayın. Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav (7.Sınıflar) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav (7.Sınıflar) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav (7.Sınıflar) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ELEKTRİK ENERJİSİ
  1. Ampullerin Bağlanma Şekilleri
  2. Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
 • GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTES
  1. Gök Cisimleri
  2. Güneş Sistemi
  3. Uzay Araştırmaları

Ayrıca Fen bilimleri 2.dönem 2.sınav soruları; 7.sınavlar için mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Bitki hormonları konusunda temel bilgileri anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Seri ve paralel bağlantıların ampuller üzerindeki etkisini anlayarak, elektrik devreleri hakkında temel bir anlayışa sahip olmak.

Elektrik devreleri ve bileşenleri hakkında temel bilgiler edinmek.

Bitki üreme organlarını tanımlama.

"Hayvanların farklı üreme yöntemlerini anlamak" olarak belirtilebilir.

Elektrik devrelerindeki bileşenlerin bağlantı türlerini tanımlayabilir ve paralel bağlantının avantajlarını öğrenebilirsiniz.

Büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri anlamalarını sağlar.

Biyoloji konusundaki temel bilgiyi ölçmeye yöneliktir.

Fizik dersinde ışığın özellikleri konusunda temel bilgi ve anlayışa sahip olmak.

Optik ve fizik konularındaki temel bilgileri ölçmeyi amaçlar.

Optik ve geometrik optik konularında temel bir kavram olan merceklerin çalışma prensiplerini anlama becerisini ölçmektedir.

Ergenlik döneminin hormonal değişimlerinin farkında olmak ve sağlıklı bir gelişim için gereksinimleri anlamaktır.

Ergenlik dönemi boy uzaması hakkında bilgi verir.

Biyoloji derslerindeki insan üreme sistemi ve cinsel gelişim konularını kapsamaktadır.

Öğrenciler, merceklerin temel özelliklerini ve ne amaçla kullanıldıklarını anlayabilirler.

Bir konunun veya kavramın özelliklerini, kullanım alanlarını ve sınırlarını belirleyebilirim.

Fizik konularında temel optik prensiplerinin ve optik bileşenlerin farklı özelliklerinin anlaşılması.

Soru, okuduğu metinde verilen bilgileri anlama ve bunları karşılaştırma yeteneğini ölçmektedir.

Geri dönüşümün önemini anlama ve geri dönüşümün çevre için faydalarını sıralayabilme.

Işığın soğurulması kavramını anlayarak, farklı malzemelerin ışığı farklı şekillerde soğurabileceğini ve bu özelliklerin farklı uygulamalarda kullanılabileceğini öğrenebilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav (7.Sınıflar) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav (7.Sınıflar) Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 36 kere doğru, 10 kere yanlış cevap verilmiş.

Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav (7.Sınıflar) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav (7.Sınıflar) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav (7.Sınıflar) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav (7.Sınıflar) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri