ERDEM BEYAZIT İ.H.O 5. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI

ERDEM BEYAZIT İ.H.O 5. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI sınavı 5.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. ERDEM BEYAZIT İ.H.O 5. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki zaman kullanılmıştır?

  A) Dün arkadaşımı ziyaret ettim.
  B) Her sabah spor yaparım.
  C) Geçen yıl tatilde denizde yüzdüm.
  D) Babam işe gitmeden önce kahvaltı yapar.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Her sabah spor yaparım. Soru, hangi cümlede şimdiki zamanın kullanıldığını sormaktadır. Şimdiki zaman, mevcut zamanı ifade eder. Cümleler incelendiğinde, sadece B seçeneği olan "Her sabah spor yaparım." cümlesi şimdiki zamanı kullanmaktadır. Diğer cümleler geçmiş zaman veya genel geçerlik ifade etmektedir. Bu nedenle, doğru cevap B seçeneği olmalıdır. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir önermedir?

  A) Ne kadar güzel bir gün!
  B) Ayşe, her gün yüzme havuzuna gider.
  C) Yarın hava yağışlı olacak.
  D) İstanbul'da boğaz turu yapmak çok keyiflidir.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Ayşe, her gün yüzme havuzuna gider. Bir önerme, bir iddiayı ifade eden veya bir gerçeği açıklayan bir cümledir. Bu cümlelerden sadece B seçeneği bir önerme içermektedir. "Ayşe, her gün yüzme havuzuna gider" ifadesi, Ayşe'nin günlük bir alışkanlığını belirtir ve bir gerçeği ifade eder. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi şart bildirir?

  A) Seni görmek çok güzel.
  B) Eğer yarın yağmur yağarsa evde kalacağız.
  C) Güzel bir tatil geçirdik.
  D) Bugün okulda arkadaşlarımla oyun oynadım.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Eğer yarın yağmur yağarsa evde kalacağız. Bir şart cümlesi, belirli bir koşulun yerine getirilmesi durumunda gerçekleşecek bir eylemi ifade eder. Bu cümlelerden sadece B seçeneği bir şart bildirir. "Eğer yarın yağmur yağarsa evde kalacağız" ifadesi, yarın yağmurun yağması durumunda evde kalacaklarını belirtir. 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem "diye" ile kullanılmıştır?

  A) Bugün havalar çok sıcak.
  B) Sinem diye bir arkadaşım var.
  C) Geçen hafta sonu parkta güzel vakit geçirdik.
  D) Annem yemek yaparken mutfağa girdim.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Sinem diye bir arkadaşım var. "Diye" bağlacı, bir söz veya düşüncenin kaynağını, nedenini veya amacını belirtmek için kullanılır. Bu cümlelerden sadece B seçeneği olan "Sinem diye bir arkadaşım var" cümlesinde "diye" bağlacı yüklemle birlikte kullanılmıştır. Bu cümlede "diye", arkadaşın ismi olan "Sinem"e atıfta bulunarak bir açıklama yapmaktadır. 9. Aşağıdakilerden hangisi bir atasözüdür?

  A) Ağaç yaşken eğilir.
  B) Kitap okumak çok sıkıcı.
  C) Bugün hava çok güzel.
  D) Yarın okula gitmeyeceğim.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Ağaç yaşken eğilir."dir. Çözüm açıklaması ise şu şekildedir: "Atasözü" bir toplumda uzun süreli deneyim ve birikim sonucunda ortaya çıkan, genellikle öğüt veya bilgelik içeren sözlerdir. Bu soruda, "Ağaç yaşken eğilir." ifadesi bir atasözüdür. Bu atasözü, insanların davranışlarının ve alışkanlıklarının gençlik dönemlerinde şekillenmesinin önemini vurgular. 11. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi zaman zarfıdır?

  A) Bugün sabah
  B) Yeşil çimen
  C) Uzun boylu çocuk
  D) Sıcak hava

 12. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Bugün sabah."tır. Çözüm açıklaması ise şu şekildedir: Zaman zarfı, bir eylebin ya da durumun ne zaman gerçekleştiğini belirten kelimeler veya kelime gruplarıdır. Verilen seçenekler arasında "Bugün sabah" ifadesi zaman zarfını içermektedir. "Bugün" kelimesi günü belirtirken, "sabah" kelimesi ise zamanı belirtmektedir. 13. "Kitap okurken çok mutlu oluyorum." cümlesinde hangi fiil mastar görevindedir?

  A) Okurken
  B) Mutlu
  C) Oluyorum
  D) Cümlede mastar fiil yok

 14. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Okurken."tir. Çözüm açıklaması ise şu şekildedir: Mastar fiil, eylemin "-mek" veya "-mak" ekleri alarak isimleşmiş hali olarak tanımlanır. Verilen cümlede "Kitap okurken çok mutlu oluyorum." ifadesinde "okurken" kelimesi mastar fiil görevindedir. Bu kelime, "okumak" fiilinin isimleşmiş halidir. 15. "Bu yılki okul pikniği ertelendi." cümlesinde hangi kelime zamirdir?

  A) Bu
  B) Yılki
  C) Okul
  D) Pikniği

 16. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Bu."tir. Çözüm açıklaması ise şu şekildedir: Zamirler, isimlerin yerine kullanılan kelimelerdir. Verilen cümlede "Bu yılki okul pikniği ertelendi." ifadesinde "bu" kelimesi zamir görevindedir. Bu zamir, "bu yılki okul pikniği" ifadesinin yerine kullanılmıştır. 17. Hangi cümlede bir yazım yanlışı vardır?

  A) Eşyalarımızı toplayıp evden ayrıldık.
  B) Meşgul olduğum için telefonunuza cevap veremedim.
  C) Ufak tefek kırmızı ve sarı çiçekler bahçede açmıştı.
  D) Kitapları çantanın içine yerleştirdim ve okula doğru yürümeye başladım.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Ufak tefek kırmızı ve sarı çiçekler bahçede açmıştı. Diğer seçeneklerde herhangi bir yazım yanlışı bulunmazken, C seçeneğinde "ufak tefek" ifadesinde bir yazım yanlışı vardır 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumlu bir cümle yoktur?

  A) Sana kitap ödünç verebilirim.
  B) Annem yemek yaparken ben ders çalışıyorum.
  C) Bugün hava çok güzel.
  D) Hiç kimse yanlış yapmaz.

 20. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: D) Hiç kimse yanlış yapmaz. Verilen cümleler arasında olumlu bir cümle olmayan seçenek, D seçeneğidir. "Hiç kimse yanlış yapmaz" cümlesi olumsuz bir ifade içermektedir ve olumlu bir cümle değildir. Diğer seçenekler ise olumlu ifadeler içermektedir. 21. Aşağıdaki paragrafta hangi bilgi verilmektedir? “Gezegenimizde bulunan tatlı su kaynakları, insanlar ve diğer canlılar için hayati öneme sahiptir. Tatlı su kaynakları, göller, nehirler, akarsular ve yeraltı suları gibi farklı yerlerde bulunabilir.”

  A) Tatlı su kaynaklarının ne kadar önemli olduğu
  B) Tatlı su kaynaklarının sadece göllerde bulunduğu
  C) Tatlı su kaynaklarının sadece insanlar için önemli olduğu
  D) Tatlı su kaynaklarının sadece yeraltında bulunduğu

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır, yani paragrafta tatlı su kaynaklarının ne kadar önemli olduğu belirtilmektedir. Paragrafta ayrıca, tatlı su kaynaklarının göller, nehirler, akarsular ve yeraltı suları gibi farklı yerlerde bulunabileceği de açıklanmaktadır. 23. Aşağıdaki paragrafta hangi konudan bahsedilmektedir? “Hayvanlar, kış aylarında soğuktan korunmak için çeşitli yöntemler kullanırlar. Bazıları kış uykusuna yatar, bazıları da kalın tüyler ve yağ tabakalarıyla vücutlarını korurlar.”

  A) Hayvanların yılın belli dönemlerinde uyumasından
  B) Kışın sıcak tutacak kıyafetlerin giyilmesinden
  C) Hayvanların soğuktan korunma yöntemlerinden
  D) Hayvanların kışın yiyecek bulmakta zorlanmasından

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bu paragrafta, hayvanların kış aylarında soğuktan korunmak için kullandıkları çeşitli yöntemlerden bahsedilmektedir. Bu yöntemler arasında kış uykusu, kalın tüyler ve yağ tabakaları bulunmaktadır. Yani doğru cevap C seçeneği olan "Hayvanların soğuktan korunma yöntemlerinden" dir. 25. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde noktalama işareti kullanımı yanlıştır?

  A) Hava güneşliyken, parkta piknik yapabiliriz.
  B) Bahçede annemle birlikte çiçekler suluyoruz,
  C) Bugün derslerimin hepsine çalışacağım; fakat öncelikle matematik konularını tekrar edeceğim.
  D) Köpeğimiz Max siyah renkli ve 5 yaşında

 26. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir. Çünkü cümlede "Max, siyah renkli ve 5 yaşında" ifadesinden sonra bir noktalama işareti kullanılmamıştır. Doğru kullanım "Max, siyah renkli ve 5 yaşında." şeklinde olmalıdır. 27. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünlem işareti kullanılması yanlıştır?

  A) Ne kadar da güzel bir gün!       B) Acil yardım çağırın!            
  C) Bu sefer sınavdan geçtim!        D) İşte hayatımın en güzel günü!   

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Bu sefer sınavdan geçtim! Ünlem işareti, heyecan, şaşkınlık veya aciliyet ifade etmek için kullanılır. Ancak, bu soruda kullanılan ünlem işareti cümledeki anlamını vurgulamak için uygun değildir. Bu cümle, sadece olumlu bir durum ifade ettiği için ünlem işareti kullanılması gereksizdir. Diğer seçeneklerde ise ünlem işaretleri kullanım amaçlarına uygun bir şekilde kullanılmıştır. Cümlelerde ünlem işareti kullanımı, cümlenin anlamını vurgulamak, bir şeyi ifade etmek veya aciliyet ifade etmek için kullanılır. Ancak, bu soruda C seçeneği "Bu sefer sınavdan geçtim!" cümlesinde kullanılan ünlem işareti gereksizdir çünkü cümle sadece olumlu bir durumu ifade etmektedir. Diğer seçeneklerde ise ünlem işareti kullanımı uygun bir şekilde yapılmıştır. 29. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özel isim içermektedir?

  A) Bugün hava çok güzel.
  B) Ankara Türkiye'nin başkentidir.
  C) Okula gidişimizde parkta oynardık.
  D) Babam haftada iki kez spora gidiyor.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir. B seçeneği, "Ankara Türkiye'nin başkentidir" cümlesindeki "Ankara" kelimesi özel bir isimdir. Özel isimler, belirli bir kişi, yer veya nesneyi adlandırmak için kullanılan isimlerdir. 31. Aşağıdaki parçada hangi olay anlatılmaktadır? "Ali, annesinin doğum gününde ona bir hediye almak istedi. Ama ne alacağını bilmiyordu. Babasına sordu, babası da ona bir kitap önerdi. Kitap çok kalındı, Ali okuyamaz diye düşündü. Ama babasının ısrarları sonucu kitabı aldı ve annesine hediye etti. Annesi kitabı çok beğendi ve Ali de sevinçle babasına teşekkür etti."

  A) Ali'nin doğum gününde babasına hediye alması
  B) Ali'nin annesinin doğum gününde hediye alması
  C) Ali'nin kitap okumayı sevmemesi
  D) Ali'nin babasına kitap önermesi

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir, yani parçada Ali'nin annesinin doğum gününde ona hediye alması ve babasının ona kitap önermesi anlatılmaktadır. Parçada Ali'nin ilk önce kitabı beğenmemesi, ancak sonradan annesinin kitabı beğenmesi ve Ali'nin babasına teşekkür etmesi gibi detaylar da yer almaktadır. 33. Aşağıdaki parçada hangi sözcük anlamını değiştirmektedir? "Ekmekçi amca, her sabah erken saatlerde ekmek yapmaya başlar. Ekmekleri pişirdikten sonra, teker teker sokağa çıkarır ve kapıların önüne bırakır. Mahalle sakinleri de uyandıklarında sokağa çıkarlar ve ekmeklerini alırlar."

  A) Sabah    B) Ekmekçi    C) Sokak    D) Mahalle

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) Ekmekçi'dir. Ekmekçi amca, parçanın önemli bir karakteridir ve ekmek yaparak mahalle sakinlerine hizmet vermektedir. Eğer ekmekçi kelimesi parçadan çıkarılırsa, parçanın anlamı büyük ölçüde değişir ve hikayenin nasıl sonuçlanacağı belirsiz hale gelir. Bu nedenle, ekmekçi kelimesi bu parçadaki önemli bir anlam taşır. 35. "Okulda derslerimize çalışırken, arkadaşlarımızla ara sıra mola vermek iyi bir fikirdir. Fakat molaların çok uzun sürmesi çalışma sürecimizi aksatabilir." parçasındaki ana düşünce nedir?

  A) Arkadaşlarla mola vermenin iyi bir fikir olduğu
  B) Çalışmanın önemli olduğu
  C) Molaların uzun sürmesinin çalışma sürecini aksattığı
  D) Mola vermenin gereksiz olduğu

 36. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) Molaların uzun sürmesinin çalışma sürecini aksattığı'dır. Paragrafta, arkadaşlarla mola vermenin iyi bir fikir olduğu ancak molaların çok uzun sürmesinin çalışma sürecini aksatabileceği belirtilmektedir. Bu nedenle ana düşünce molaların uzun sürmesinin zararlı olduğu ve çalışma sürecini aksattığıdır. 37. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir teklif ifade etmektedir?

  A) Bu film çok heyecanlıydı.
  B) Yarın sinemaya gitsek mi?
  C) Ayşe'nin sınıfı temizlemesi gerekiyor.
  D) İstanbul'un nüfusu çok kalabalıktır.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir, çünkü "Yarın sinemaya gitsek mi?" bir teklif ifade etmektedir. A seçeneği bir yargı, C seçeneği bir durum açıklaması, D seçeneği ise bir bilgi vermektedir. 39. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir olasılık ifade etmektedir?

  A) Yarın yağmur yağacak gibi görünüyor.
  B) Annem bana yarın bir hediye alacak.
  C) Bugün okulda matematik sınavı var.
  D) Ali'nin evde olması mümkün değil.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Yarın yağmur yağacak gibi görünüyor." Bu soruda bir olasılık ifadesinin hangi seçenekte kullanıldığı sorulmuştur. Olasılık, bir olayın gerçekleşme ihtimalini ifade eder. Bu nedenle, "Yarın yağmur yağacak gibi görünüyor" ifadesi olasılık ifadesidir çünkü yağmurun gerçekleşme ihtimali var, ancak kesin değil. Diğer seçenekler kesin ifadelerdir, bu nedenle olasılık ifadesi değillerdir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
ERDEM BEYAZIT İ.H.O 5. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI Detayları

ERDEM BEYAZIT İ.H.O 5. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Haziran 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için ERDEM BEYAZIT İ.H.O 5. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI Testini Çöz tıklayın. ERDEM BEYAZIT İ.H.O 5. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

ERDEM BEYAZIT İ.H.O 5. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


ERDEM BEYAZIT İ.H.O 5. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE
 • KURUMLAR VE SOSYAL ÖRGÜTLER

Ayrıca EK VE KÖK

Zaman ifadelerini anlama ve doğru zamanda cümle kurma becerisi.

Önerme, bir iddiayı veya gerçeği ifade eden bir cümledir.

Şart bildiren bir cümle, belirli bir koşulun yerine getirilmesi durumunda gerçekleşecek bir eylemi ifade eder.

"Diye" bağlacı, bir söz veya düşüncenin kaynağını, nedenini veya amacını belirtmek için kullanılır.

Verilen ifadeler arasından atasözünü tanıyarak seçmek.

Verilen seçenekler arasından zaman zarfını tanıyarak seçmek.

Verilen cümlede mastar fiili tanıyarak doğru seçeneği belirlemek.

Verilen cümlede zamiri tanıyarak doğru seçeneği belirlemek.

Yazım kurallarına uygun şekilde kelime ve ifadeleri kullanma becerisi.

Olumlu bir cümle içermeyen seçeneği doğru şekilde belirleme becerisi.

Okuma anlama becerilerini ve bilgi edinme becerilerini ölçmektedir.

Verilen paragrafın ana fikrini ve konusunu anlayarak, doğru seçeneği belirleme.

Dil bilgisi ve noktalama işaretleri konularındaki bilgi ve beceriler ölçülebilir.

Ünlem işareti kullanımını amaçlarına uygun bir şekilde kullanabilirim.

Özel isimleri tanımlayabilme ve diğer kelimelerden ayırt edebilme becerisini geliştirmeleridir.

Okuma anlama sorusudur ve öğrencilerin bir metinde verilen bilgileri anlamasını ve çıkarımda bulunmasını gerektirir.

Okuduğumuz metinlerdeki kelimelerin anlamlarını doğru bir şekilde anlamak için dikkatli bir okuma yapmak gereklidir.

Metinlerde ana fikri belirleyebilme becerisidir.

Teklif ifade etmek, dilbilgisi ve iletişim becerilerinin bir parçasıdır.

Olasılık ifadelerini tanımlayabilirim.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

ERDEM BEYAZIT İ.H.O 5. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI sınavı 5.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

ERDEM BEYAZIT İ.H.O 5. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 55 kere doğru, 25 kere yanlış cevap verilmiş.

ERDEM BEYAZIT İ.H.O 5. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

ERDEM BEYAZIT İ.H.O 5. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız ERDEM BEYAZIT İ.H.O 5. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

ERDEM BEYAZIT İ.H.O 5. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Türkçe Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Türkçe Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş