Ekonomi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik

Ekonomi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Ekonomi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Ekonomi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. İhtiyaçların sınıflandırılmasının temel amacı nedir?


 2. Cevap: İhtiyaçların sınıflandırılması, ihtiyaçların daha kolay anlaşılması ve yönetilmesini sağlar. İhtiyaçların sınıflandırılması ile ihtiyaçların önemi, şiddeti ve karşılanabilmesi için gerekli kaynaklar hakkında bilgi sahibi olunabilir. Açıklama:

  İhtiyaçların sınıflandırılması, ihtiyaçların daha verimli kullanılmasını sağlar. İhtiyaçların önemine göre önceliklendirilmesi, kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak tanır. 3. Abraham Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi'ne göre, insanlar hangi ihtiyaçlar karşılandıktan sonra kendilerini gerçekleştirme ihtiyacını hissederler?


 4. Cevap: Abraham Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi'ne göre, insanlar fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyaçları, sevgi ve aidiyet ihtiyaçları ve saygınlık ihtiyaçları karşılandıktan sonra kendilerini gerçekleştirme ihtiyacını hissederler. Açıklama:

  Abraham Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi'ne göre, insanların ihtiyaçları bir hiyerarşik düzen içindedir. Bu hiyerarşi içerisinde, alt düzeydeki ihtiyaçlar karşılanmadan üst düzeydeki ihtiyaçlar hissedilemez. 5. Üretim faktörleri kaç tanedir?


 6. Cevap: Üretim faktörleri dört tanedir. Bunlar: * Emek * Sermaye * Tabiat * Girişimci Açıklama:

  Üretim faktörleri, üretimde kullanılan unsurlara verilen genel addır. Üretim faktörleri; doğa, emek, sermaye ve girişimcidir. Üretim faktörleri belirli bir getiri için kullanılmaktadır. Emeğin getirisi ücret, tabiatın (doğa) getirisi rant, sermayenin getirisi faiz, girişimcinin getirisi ise kârdır. 7. Emek, üretim faktörlerinden hangisidir?


 8. Cevap: Emek, üretim faktörlerinden biridir. Üretim faaliyetine dâhil edilen insan gücüne emek denir. Açıklama:

  Emek, faydalı bir mal ve hizmet üretmek amacı ile planlı bir şekilde yapılan fiziksel veya zihinsel faaliyettir. Örneğin bir çocuğun oyun oynamak amacıyla toprağı kazması ile çiftçinin toprağı kazması farklıdır. İnsanın gerek fiziki gerekse zihinsel gücü, üretimin temel unsurunu oluşturur. Ders anlatan bir öğretmenle madende çalışan bir işçi, üretime emekleri oranında katkı sağlar. Emek, insanın sunduğu bir kaynak olmasıyla diğer faktörlerden ayrılır ve belirli bir süre için ayrılan zamanla ölçülür. 9. Türkiye'nin en çok ekimi yapılan tarım ürünü nedir?


 10. Cevap: Buğday Açıklama:

  Türkiye'de 2017 yılında 15.618 bin hektar buğday ekimi yapılmıştır. Bu, toplam tarım alanlarının %41,2'sine karşılık gelir. 11. Türkiye'nin tarım, balıkçılık ve ormancılık alanlarının üretim değeri 2013 yılında 121.709.079 TL iken 2017 yılında 164.138.250 TL'ye yükselmiştir. Bu artış aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?


 12. Cevap: Teknolojik gelişmelere Açıklama:

  Türkiye'de tarım, balıkçılık ve ormancılık alanlarında teknolojik gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler, üretim miktarını ve değerini artırmıştır. 13. Gelir, üretim faktörlerine sağladığı katkılarına göre üretim faktörleri arasında bölüşülür. Bu ifadeye göre, üretim faktörlerinin gelirden aldığı paylar nasıl belirlenir?


 14. Cevap: Üretim faktörlerinin gelirden aldığı paylar, üretim faktörlerinin sağladığı katkılara göre belirlenir. Bu, üretim faktörlerinin üretim sürecindeki önemine ve üretime sağladıkları katkının büyüklüğüne göre yapılır. Açıklama:

  Üretim faktörleri, üretim sürecine katkıda bulunan kaynaklardır. Bu kaynaklar, emek, sermaye ve doğal kaynaklardır. Üretim faktörlerinin gelirden aldığı paylar, bu faktörlerin üretim sürecindeki önemine ve üretime sağladıkları katkının büyüklüğüne göre belirlenir. Örneğin, bir fabrikada çalışan bir işçinin aldığı ücret, o işçinin üretim sürecine sağladığı katkının büyüklüğüne göre belirlenir. 15. Kıt kaynaklar, ekonomik kalkınmanın temelini oluşturur. Bu ifadeye göre, kıt kaynakların verimli kullanımı ekonomik kalkınmayı nasıl etkiler?


 16. Cevap: Kıt kaynakların verimli kullanımı, ekonomik kalkınmayı olumlu etkiler. Bu, kıt kaynakların daha az kullanılarak daha fazla üretim yapılmasını sağlar. Bu da, ekonomik büyüme ve refahın artmasına neden olur. Açıklama:

  Kıt kaynaklar, ekonomik kalkınmanın temelini oluşturan kaynaklardır. Bu kaynakların verimli kullanımı, ekonomik kalkınmayı olumlu etkiler. Bu, kıt kaynakların daha az kullanılarak daha fazla üretim yapılmasını sağlar. Bu da, ekonomik büyüme ve refahın artmasına neden olur. Örneğin, bir ülkedeki işçilerin verimliliği artarsa, o ülkede daha fazla üretim yapılabilir. Bu da, o ülkenin ekonomik büyümesine ve refahının artmasına neden olur. 17. Bir ekonomide üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam parasal değerine ne ad verilir?


 18. Cevap: Millî gelir Açıklama:

  Millî gelir, bir ekonomide bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam parasal değeridir. 19. Bir ekonomide üretim faktörlerinin üretimden aldıkları paylara ne ad verilir?


 20. Cevap: Fonksiyonel gelir dağılımı Açıklama:

  Fonksiyonel gelir dağılımı, üretim faktörlerinin üretimden aldıkları paylara verilen addır. Bu paylar, toprağın rant geliri, sermaye sahibinin faiz geliri, girişimcinin kâr geliri ve emeğin ücret geliri şeklinde gerçekleşir. 21. Bir ülkede kişi başına düşen millî gelir yıldan yıla artıyorsa o ülke ekonomisinin büyüdüğünü söyleyebiliriz.


 22. Cevap: Evet. Açıklama:

  Ekonomik büyüme, üretim kapasitesinin dolayısıyla millî gelirin artmasıdır. Bir ülkede kişi başına düşen millî gelir yıldan yıla artıyorsa, o ülkenin üretim kapasitesi ve dolayısıyla millî geliri artmaktadır. Bu durumda, o ülke ekonomisi büyümektedir. 23. Ekonomik büyümenin gerçekleşmesi için yatırımların artması gerekir.


 24. Cevap: Doğru. Açıklama:

  Ekonomik büyüme, üretim kapasitesinin artmasıdır. Üretim kapasitesinin artması için ise yeni yatırımların yapılması gerekir. Bu nedenle, ekonomik büyümenin gerçekleşmesi için yatırımların artması gerekir. 25. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Milli gelirin üretim faktörleri arasında dağılımına fonksiyonel gelir dağılımı denir.
  2. ( ) Rant, üretim faktörü olan toprağın geliridir.
  3. ( ) Faiz, üretim faktörü olan sermayenin geliridir.
  4. ( ) Ücret, üretime emeği ile katkıda bulunan kişilerin, bu katkı karşılığında üretimden aldıkları payın para ile ifadesidir.
  5. ( ) Parasal ücret, işçilerin çalışmaları karşılığı saat başına, günlük, haftalık veya aylık olarak aldıkları para miktarını gösterir.
  6. ( ) Reel ücret, parasal ücretin enflasyondan arındırılmış şeklidir.
  7. ( ) Rant, üretim faktörlerinin arzının sabit olmasından kaynaklanır.
  8. ( ) Faiz, üretim faktörlerinin talep ve arzı ile belirlenir.
  9. ( ) Ücret, üretim faktörlerinin talep ve arzı ile belirlenir.
  10. ( ) Ücret, işçilerin nitelikleri ve işlerin nitelikleri ile belirlenir.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Milli gelirin üretim faktörleri arasında dağılımına fonksiyonel gelir dağılımı denir. Doğrudur. 2. Rant, üretim faktörü olan toprağın geliridir. Doğrudur. 3. Faiz, üretim faktörü olan sermayenin geliridir. Doğrudur. 4. Ücret, üretime emeği ile katkıda bulunan kişilerin, bu katkı karşılığında üretimden aldıkları payın para ile ifadesidir. Doğrudur. 5. Parasal ücret, işçilerin çalışmaları karşılığı saat başına, günlük, haftalık veya aylık olarak aldıkları para miktarını gösterir. Doğrudur. 6. Reel ücret, parasal ücretin enflasyondan arındırılmış şeklidir. Doğrudur. 7. Rant, üretim faktörlerinin arzının sabit olmasından kaynaklanır. Doğrudur. 8. Faiz, üretim faktörlerinin talep ve arzı ile belirlenir. Doğrudur. 9. Ücret, üretim faktörlerinin talep ve arzı ile belirlenir. Doğrudur. 10. Ücret, işçilerin nitelikleri ve işlerin nitelikleri ile belirlenir. Doğrudur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ekonomi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Detayları

Ekonomi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ekonomi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ekonomi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Seçmeli ekonomi dersi 1.dönem sonu sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından açık uçlu sorulardan klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

İhtiyaçların sınıflandırılması, ihtiyaçların daha verimli kullanılmasını sağlar.

Abraham Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi'ne göre, insanlar fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyaçları, sevgi ve aidiyet ihtiyaçları ve saygınlık ihtiyaçları karşılandıktan sonra kendilerini gerçekleştirme ihtiyacını hissederler.

Üretim faktörlerini sayar.

Emeğin üretim faktörlerinden biri olduğunu açıklar.

Tarım ürünlerinden elde edilen üretim miktarı, o ürünün önemini gösterir.

Teknolojik gelişmeler, üretim miktarını ve değerini artırabilir.

Öğrenci, gelirin üretim faktörleri arasında bölüşülmesinde üretim faktörlerinin sağladığı katkıların rolünü kavrar.

Öğrenci, kıt kaynakların verimli kullanımının ekonomik kalkınmayı nasıl etkilediğini kavrar.

Millî gelirin tanımını ve hesaplanmasını bilir.

Fonksiyonel gelir dağılımının tanımını ve işleyişini bilir.

Bir ülkenin ekonomik büyümesinin göstergelerinden birinin kişi başına düşen millî gelir olduğunu kavrar.

Ekonomik büyümenin kaynakları arasında yatırımları kavrar.

* Milli gelirin fonksiyonel gelir dağılımının ne olduğunu açıklayabilme * Rant, faiz ve ücret kavramlarını açıklayabilme * Ücretlerin parasal ve reel olarak nasıl ifade edildiğini açıklayabilme * Rant, faiz ve ücretlerin oluşumunu belirleyen faktörleri açıklayabilme * Ücretlerin işçilerin nitelikleri ve işlerin nitelikleri ile nasıl ilişkili olduğunu açıklayabilmeEkonomik Büyüme ve Gelişme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ekonomi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Ekonomi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Ekonomi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ekonomi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ekonomi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ekonomi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Ekonomi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.