Edebiyat 2.dönem 2.Sınav Soruları - 9.Sınıflar

Edebiyat 2.dönem 2.Sınav Soruları - 9.Sınıflar sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Edebiyat 2.dönem 2.Sınav Soruları - 9.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yazım kurallarına uygun bir şekilde yazılmamıştır?

  A) Bu yazın sıcağından dolayı hepimiz bunalıyoruz.
  B) Aradığımız kitap maalesef raflarda yoktu.
  C) Bugün hava yağmurlu olduğundan dışarıya çıkamayacağız.
  D) Seninle gelecek hafta buluşmak istiyorumda, sen hangi gün uygun olursun?
  E) Otomatik olarak işleyen bir sistemin olmaması nedeniyle, hatalar meydana gelebiliyor.

 2. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D şıkkıdır çünkü "istiyorumda" şeklindeki yazım hatası nedeniyle yazım kurallarına uygun değildir. Ayrıca, A, B, C ve E şıkları yazım kurallarına uygun olarak yazılmış cümlelerdir. Bu soru, doğru yazım kurallarının önemini vurgulamaktadır. 3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde geçen fiil, gelecek zaman kipiyle kullanılmıştır?

  A) Annem yarın markete gidecek.
  B) Bugün havuzda yüzmeye karar verdim.
  C) Geçen hafta sinemaya gitmiştim.
  D) Tatil için biletleri önceden almamız gerekiyor.
  E) Oyunu kazandığımızda sevineceğiz.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "Annem yarın markete gidecek." cümlesidir. Bu cümlede "gidecek" fiili, gelecek zaman kipiyle kullanılmıştır. Gelecek zaman kipi, eylemin gelecekte gerçekleşeceğini belirtmek için kullanılır. Bu cümlede "gidecek" fiiliyle belirtilen eylem, "yarın" zaman diliminde gerçekleşecektir. 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "yoksa" bağlacı yanlış kullanılmıştır?

  A) Bugün hava yağmurlu, yoksa seninle piknik yapardık.
  B) İstanbul'a gitmek için uçağa binmek zorundayım, yoksa çok geç kalırım.
  C) Kitabı okumak için birkaç saat ayırabilirsin, yoksa ödevini tamamlayamazsın.
  D) Beni aramak için mesaj yazabilirsin, yoksa telefonumda müsait olmayabilirim.
  E) Konser biletleri çok hızlı tükendi, yoksa seni de götürürdük.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Bugün hava yağmurlu, yoksa seninle piknik yapardık. "Yoksa" bağlacı, iki alternatif arasında bir tercih yapılması gerektiğini ifade eder. Bu cümlede ise hava yağmurlu olduğu için piknik yapmak mümkün değil, dolayısıyla "yoksa" bağlacı yanlış kullanılmıştır. 7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde noktalama yanlış kullanılmıştır?

  A) Geçen hafta sonu sinemaya gittim, ama film pek ilgi çekici değildi.
  B) Aynalı Tahir'in hikayesi beni her zaman etkiler.
  C) İşte, okul bahçesinde beklemem gerekiyor, sen gelince hemen çıkacağız.
  D) Her sabah, kahvaltı yapmadan önce spor yapıyorum.
  E) Bu yıl, yaz tatilini deniz kenarında geçirmeyi planlıyorum.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Çünkü virgülle ayrılan iki bağımsız cümle birbirine bağlanmak yerine ayrılmıştır. Aynı zamanda "işte" kelimesi cümlenin ortasında kullanılmış ve gereksiz bir ayrıntı eklemiştir. Bu sorunun çözümü için noktalama işaretlerinin doğru kullanımı ve cümlelerin mantıklı bir şekilde birbirine bağlanması gerektiği anlaşılmalıdır. 9. Günlük türü, aşağıdaki amaçlardan hangisine hizmet eder?

  A) Kişisel deneyimleri kaydetmek ve anı olarak saklamak.
  B) Okuyucuları eğlendirmek ve bilgilendirmek.
  C) Toplumsal konulara dikkat çekmek ve tartışmak.
  D) Hayal gücünü kullanarak kurgusal öyküler oluşturmak.
  E) Hiçbiri.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Kişisel deneyimleri kaydetmek ve anı olarak saklamak" olarak verilmiştir. Günlükler, yazarların kişisel deneyimlerini ve duygularını kaydettikleri bir türdür. Günlükler, yazarın kişisel yaşamını anı olarak saklama amacı taşırlar. Yazarlar, kişisel hayatlarında yaşadıkları deneyimleri yazarak, anılarını gelecek nesillere aktarabilirler. 11. Blog yazarları, aşağıdaki unsurları kullanarak okuyucuları etkilemeye çalışırlar:

  A) Fotoğraflar, videolar, infografikler
  B) Anlatı teknikleri, edebi dil
  C) Kişisel görüşler, deneyimler
  D) İstatistikler, veriler
  E) Hepsi.

 12. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Hepsi." dir. Blog yazarları, okuyucuları etkilemek için farklı teknikleri kullanırlar. Fotoğraflar, videolar ve infografikler görsel olarak ilgi çekerken, anlatı teknikleri ve edebi dil dili kullanarak okuyucunun ilgisini çekmeyi amaçlar. Kişisel görüşler ve deneyimler ise okuyucuların kendilerine daha yakın hissetmelerini sağlar. İstatistikler ve veriler ise konuların daha somut ve gerçekçi hale gelmesine yardımcı olur. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim yanlış yazılmıştır?

  A) İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehridir.
  B) Onlar her yaz, Akdeniz'de tatil yaparlar.
  C) Mustafa Kemal Ataturk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur.
  D) Okulda en sevdiğim ders matematik'tir.
  E) Ankara'da, tarihî yerler çoktur.

 14. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir, çünkü "matematik" kelimesi özel bir isim değildir ve dolayısıyla büyük harfle başlaması gerekmez. 15. Blog yazıları, diğer yazılı eserlerle kıyaslandığında ne gibi avantajlara sahiptir?

  A) Blog yazıları diğer eserlerden daha kısa ve yüzeysel olduğu için daha kolay okunabilirler.
  B) Blog yazıları hızlı bir şekilde yayınlanabildiği ve okuyucu geribildirimi alınabildiği için daha interaktif bir okuma deneyimi sunarlar.
  C) Blog yazıları sadece belirli bir konuda uzman olanlar tarafından yazıldığı için daha güvenilirdirler.
  D) Blog yazıları, basılı eserlere kıyasla daha az bilgi ve kaynak içerirler.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Blog yazıları hızlı bir şekilde yayınlanabildiği ve okuyucu geribildirimi alınabildiği için daha interaktif bir okuma deneyimi sunarlar. Blog yazıları diğer yazılı eserlerden farklı olarak hızlı bir şekilde yayınlanabilir ve okuyucular tarafından kolayca erişilebilir. Ayrıca, blog yazıları okuyucu geri bildirimleri almaya ve interaktif bir okuma deneyimi sunmaya daha uygun olduğundan, yazarlarla okuyucular arasında daha yakın bir ilişki kurulmasına izin verirler. Blog yazıları ayrıca güncel ve ilgi çekici konular hakkında hızlı ve kolay bir şekilde bilgi edinmek isteyen okuyucular için idealdirler. 17. Günlük türünde yazılmış bir metnin özellikleri nelerdir?

  A) Genellikle belirli bir konuda bilgi verir ve akademik bir dil kullanılır.
  B) Kişisel duygu ve düşünceleri yansıtır, akıcı ve samimi bir dil kullanılır.
  C) Görsel öğelere çok fazla yer verilir ve ayrıntılar önemsizdir.
  D) Okuyucuyu etkilemek için şiirsel bir dil kullanılır ve çok fazla imgeleme yer verilir.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir. Günlük türünde yazılmış bir metin, kişisel duygu ve düşünceleri yansıtır ve akıcı bir dil kullanır. Bu tür metinlerde, yazarın günlük yaşamındaki deneyimleri, duyguları, düşünceleri ve hatta hayalleri anlatılır. Günlüklerde genellikle akademik bir dil kullanılmaz ve görsel öğelere çok fazla yer verilmez. 19. Açık oturumların düzenlenme amacı nedir?

  A) Kişiler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek
  B) Yargılama yapmak
  C) Bilgi paylaşımını sağlamak
  D) Yalnızca konuşmacıların fikirlerini açıklamak
  E) Konukların kişisel deneyimlerini paylaşmasına olanak sağlamak

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Bilgi paylaşımını sağlamak. Açık oturumlar, belirli bir konuda uzmanların bir araya gelerek fikirlerini paylaştıkları, tartıştıkları ve bilgi alışverişinde bulundukları toplantılardır. Bu nedenle, açık oturumların temel amacı bilgi paylaşımını sağlamaktır. Bu tür toplantılar, yeni fikirlerin ortaya çıkmasına, sorunların çözülmesine ve katılımcıların bilgi düzeylerini arttırmasına yardımcı olur. 21. Açık oturumlar hangi alanda yaygın olarak kullanılır?

  A) Yargı alanında
  B) Siyaset alanında
  C) Eğitim alanında
  D) Sanat alanında
  E) Tüm alanlarda yaygın olarak kullanılır.

 22. Cevap: E Açıklama:

  Açık oturumlar, bir konuda farklı fikirlerin, görüşlerin ve önerilerin tartışıldığı, genellikle canlı seyirci önünde yapılan bir tür tartışma programıdır. Bu tür programlar siyaset alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Açık oturumlar, politikacıların fikirlerini ve vaatlerini kamuoyuna açıklamaları ve seçmenlerin görüşlerini almak için bir fırsat olarak da kullanılmaktadır. 23. Açık oturumlar hangi amaçla yapılır?

  A) Eğlenmek için
  B) Fikir alışverişi yapmak için
  C) Başkalarına fikirlerini dayatmak için
  D) Tartışma ortamı yaratmak için
  E) Hiçbiri

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Açık oturumlar, farklı fikirlerin tartışıldığı, fikir alışverişi yapılan ve katılımcıların birbirlerini dinlediği bir ortam sağlamak amacıyla yapılır. Bu tür etkinlikler, katılımcıların düşüncelerini ifade etmeleri ve farklı bakış açılarına maruz kalmaları için önemlidir. Ayrıca, açık oturumlar sayesinde yeni fikirlerin ortaya çıkması, sorunların çözülmesi ve toplumda değişimlerin gerçekleşmesi sağlanabilir. 25. Açık oturumlarda hangi konular tartışılır?

  A) Yalnızca bilimsel konular
  B) Yalnızca siyasi konular
  C) Sadece belli bir alana ait konular
  D) Her türlü konu
  E) Hiçbiri

 26. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Her türlü konu" olarak verilmiştir. Açık oturumlarda herhangi bir konu tartışılabilir, ancak genellikle bir konu belirlenir ve tartışma bu konu etrafında şekillenir. Ayrıca, tartışma sırasında konuşmacılar konudan uzaklaşmamaya özen gösterirler. 27. Açık oturumların amaçlarından biri de ne olmalıdır?

  A) Yalnızca kendi görüşlerimizi savunmak
  B) Başkalarının fikirlerini reddetmek
  C) Farklı bakış açılarına açık olmak ve fikirlerimizi geliştirmek
  D) Sadece eğlenmek
  E) Hiçbiri

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Farklı bakış açılarına açık olmak ve fikirlerimizi geliştirmek" dir. Açık oturumlar, farklı insanların farklı bakış açılarını tartışabilecekleri, birbirlerinden öğrenebilecekleri ve birlikte daha iyi fikirler geliştirebilecekleri bir ortam sağlamak için tasarlanmıştır. Bu şekilde, katılımcılar daha iyi bir anlayışa ve daha ileriye yönelik çözümlere ulaşabilirler. 29. Tutanak yazarken hangi aşamalardan geçilir?

  A) Giriş - Olay - Tespitler - Sonuç - İmza
  B) Olay - Giriş - Tespitler - Sonuç - İmza
  C) Giriş - Tespitler - Olay - Sonuç - İmza
  D) Olay - Tespitler - Giriş - Sonuç - İmza
  E) Tespitler - Giriş - Olay - Sonuç - İmza

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Giriş - Olay - Tespitler - Sonuç - İmza. Tutanak yazarken öncelikle giriş kısmıyla başlanır, burada tutanağın tarihi, yeri ve saat gibi bilgiler yer alır. Ardından olayın açıklaması yapılır. Daha sonra yapılan tespitler detaylı bir şekilde belirtilir ve son olarak tutanağın sonucu, karar veya önerileri yer alır. Son olarak tutanağı yazan kişi imzasını atar. 31. Tutanak tutan kişinin hangi özelliklere sahip olması gerekir?

  A) Yetkili ve objektif olmalıdır.
  B) İşini iyi yapması yeterlidir.
  C) Tutanakta yer alan olayın bir tarafı olmalıdır.
  D) Tutanakta yer alan olayın sonucundan etkilenmemelidir.
  E) Tüm seçenekler yanlıştır.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Yetkili ve objektif olmalıdır. Tutanak tutan kişi, olayın doğru ve tarafsız bir şekilde kaydedilmesi için yetkili ve objektif olmalıdır. Bu kişi, tutulan tutanağın güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumludur ve bu nedenle tarafsız ve objektif olmalıdır. Ayrıca, olayın sonucundan etkilenmeden sadece gerçekleri yansıtmalıdır. 33. Dilekçeler, hangi amaçlarla yazılır? Aşağıdakilerden hangisi bu amaçlardan biri değildir?

  A) Yardım isteme    B) Şikayet etme    C) Talep etme    D) Teşekkür etme    E) Öneride bulunma

 34. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Teşekkür etme, dilekçelerin amaçlarından biri değildir. Dilekçeler genellikle bir yardım, şikayet, talep veya öneride bulunmak için yazılır. Dilekçe yazma, belirli bir amaca yönelik yazılı ve resmi bir dilekçe hazırlama becerilerini öğrenmek için gereklidir. Dilekçeler, birçok amaç için yazılabilir. Bunlar arasında yardım isteme, şikayet etme, talep etme veya öneride bulunma yer alır. Ancak dilekçeler genellikle bir teşekkür etme amacıyla yazılmazlar. 35. Dilekçe yazarken kullanılan dilin hangi özellikleri olmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?

  A) Açık, anlaşılır ve doğru
  B) Resmi, ağır ve ayrıntılı
  C) Samimi, içten ve sıcak
  D) Gereksiz ayrıntılardan kaçınan
  E) İfade edilmek istenen düşünceye uygun

 36. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Samimi, içten ve sıcak" olan bu soruda, bir dilekçenin hangi özellikleri taşıması gerektiği soruluyor. Dilekçeler, açık, anlaşılır, doğru, resmi, ağır ve ayrıntılı, gereksiz ayrıntılardan kaçınan ve ifade edilmek istenen düşünceye uygun olmalıdır. Ancak, samimi, içten ve sıcak olma özelliği dilekçelerde aranmaz, tam tersine resmi ve tarafsız bir dil kullanmak önceliklidir. Bu nedenle cevap "C) Samimi, içten ve sıcak" olmamalıdır. 37. Özel mektupların, edebî mektuplardan daha az dikkat çekici olmasının nedeni nedir?

  A) Konularının sıradanlığı
  B) Gönderildiği kişilerin daha az önemli olması
  C) Yazım dili ve üsluplarındaki yalınlık
  D) İçeriklerindeki duygu yoğunluğunun daha az olması
  E) Konularının sadece kişisel olması

 38. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Yazım dili ve üsluplarındaki yalınlık" olarak verilmiştir. Özel mektuplar, edebi mektuplardan daha az dikkat çekici olabilir çünkü daha sıradan konuları içerirler ve genellikle daha yalın bir yazım dili ve üslup kullanılır. Ancak, bu durum mektubun içeriğine ve yazılan kişiye bağlı olarak değişebilir. 39. Edebî mektuplar, özel mektuplardan daha az kişisel olmasına rağmen, yazarların amaçları açısından daha önemlidir. Bunun nedeni nedir?

  A) Daha fazla okuyucuya ulaşması
  B) Sanatsal değerinin daha yüksek olması
  C) Konularının daha geniş kitleleri ilgilendirmesi
  D) Yazarların daha fazla çaba sarfetmesi
  E) Gönderildiği kişilerin daha ünlü olması

 40. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B"dir. Edebî mektuplar, özel mektuplardan farklı olarak edebiyat değeri taşırlar ve yazarlar tarafından daha sanatsal bir üslupla yazılırlar. Bu nedenle, edebî mektuplar daha önemli kabul edilir. Edebî mektuplar, yazarların duygularını ve düşüncelerini yansıtmak için kullandıkları bir edebi türdür ve bu nedenle yazarların amaçları açısından daha önemlidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Edebiyat 2.dönem 2.Sınav Soruları - 9.Sınıflar Detayları

Edebiyat 2.dönem 2.Sınav Soruları - 9.Sınıflar 5 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Edebiyat 2.dönem 2.Sınav Soruları - 9.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Edebiyat 2.dönem 2.Sınav Soruları - 9.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Edebiyat 2.dönem 2.Sınav Soruları - 9.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Edebiyat 2.dönem 2.Sınav Soruları - 9.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Masal / Fabl
 • Mektup / e-posta
 • Günlük / Blog

Ayrıca Edebiyat dersi 2.dönem 2.sınav soruları; 9.sınıflar için tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Doğru yazım kurallarına uygun cümlelerin nasıl yazılacağı öğrenilir.

Bağlaçların doğru kullanımı konusunda farkındalık sahibi olmak.

Doğru noktalama kullanımıyla, cümlelerin anlamlarının açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilebileceği konusunda farkındalık geliştirilir.

Farklı türlerin farklı amaçlar için kullanıldığını anlama becerisini ölçmektedir.

Blog yazarlarının okuyucuları etkilemek için hangi teknikleri kullandığını anlayarak, blog yazılarının nasıl yazılması gerektiğini öğrenebilirsiniz.

İmla kurallarına uygun yazma becerisini ölçer. İmla kurallarını bilmek, doğru bir şekilde yazmak için önemlidir ve yazılı iletişimde okuyucuya güven verir.

Blog yazıları yazmak ve okumak, dil öğrenme sürecinde kelime dağarcığını geliştirme, okuma becerilerini geliştirme ve yazılı ifadeyi geliştirme gibi birçok fayda sağlayabilir.

Metin türlerini anlama ve ayırt etme yeteneğini ölçmektedir.

Açık oturumların amaçlarını ve önemini anlamak.

Açık oturumların siyaset alanında yaygın olarak kullanıldığını anlama ve farklı fikirlerin tartışılması ve ifade edilmesinin önemini kavrama.

Açık oturumların amacını anlamak.

Açık oturumların genel niteliğini anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Açık iletişim ve işbirliği becerilerinin geliştirilmesini içerir.

Tutanak yazma sürecini ve aşamalarını açıklayabilme.

Bir toplantı, görüşme veya olayın tutanağını doğru ve objektif bir şekilde tutabilme becerisi.

Dilekçe yazma becerisi, belirli bir amaca yönelik yazılı ve resmi bir dilekçe hazırlama becerilerini öğrenmek için gereklidir.

Bir dilekçenin özelliklerini açıklayabilir ve resmi/tarafsız dil kullanmanın önemini vurgulayabilir.

Eedebi mektup ve özel mektup arasındaki farkı anlamalarını sağlamak ve farklı türdeki mektupların özelliklerini tanımlayabilme becerisi kazanmalarını hedefler.

Öğrenciler, edebî mektupların özel mektuplardan daha önemli olduğunu ve yazarların amaçları açısından daha değerli olduğunu anlayabilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Edebiyat 2.dönem 2.Sınav Soruları - 9.Sınıflar sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Edebiyat 2.dönem 2.Sınav Soruları - 9.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 10 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 88 kere doğru, 89 kere yanlış cevap verilmiş.

Edebiyat 2.dönem 2.Sınav Soruları - 9.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Edebiyat 2.dönem 2.Sınav Soruları - 9.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Edebiyat 2.dönem 2.Sınav Soruları - 9.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Edebiyat 2.dönem 2.Sınav Soruları - 9.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri