Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavı 5.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Medine’ye hicretinden sonra meydana gelen olaylardan biri değildir?

  A) Hendek Savaşı    B) I. Akabe Biatı
  C) Bedir savaşı         D) Medine Sözleşmesi

 2. Cevap: B

 3. Hz. Muhammed (SAV) ‘in doğum tarihi kaçtır?

  A)  20 Şubat 571          B) 20 Mart   571
  C)  20 Nisan  571         D) 20 Mayıs  571

 4. Cevap: C

 5. 1. Museviler
  2. Hanifler
  3. Puta tapanlar
  Yukarıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in doğduğu toplumda var olan dini guruplardandı?

  A) Sadece 1    B) 1 ve 2    C) 2 ve 3    D) 1, 2, 3

 6. Cevap: D

 7. Küçük insan topluluklarının bir araya gelerek oluşturdukları insan topluluklarına ne ad verilir?

  A) Kavim    B) Kabile     C) Toplum    D) Millet

 8. Cevap: B

 9. Aşağıdakilerden hangisi anne babasının vefatından sonra onlar için yapabileceği bir iyilik olup olmadığını soran bir kişiye Hz. Peygamber'in cevabı değildir?

  A) Onların dostlarına ikramda bulunmak
  B) onların verdikleri sözleri yerine getirmek
  C) Onların dargın oldukları kişilerle dargınlıkları sürdürmek
  D) Onların akrabalık bağlarına özen göstermek

 10. Cevap: C

 11. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in (s.a.) özellikleri arasında yer almaz?

  A) Hiç kimseye beddua etmemesi, kötülüğe kötülükle karşılık vermemesi
  B) Yoksullara ve kimsesizlere yardım etmesi
  C) Yakınları, arkadaşları hastalandığı zaman onları ziyaret etmesi
  D) Herkesin davetini kabul etmemesi, sadece samimi arkadaşlarına misafir olması

 12. Cevap: D

 13. Peygamber efendimiz İslam'ı kaç yıl gizli olarak tebliğ etmiştir?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4

 14. Cevap: C

 15. Peygamber efendimize inen ilk ayet ................. suresine aittir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Bakara    B) Alak    C) Fatiha   D) Sübhaneke

 16. Cevap: B

 17. Mekke'den Medine'ye hicret eden Mekkelilere ............................. denirdi.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Muhacir    B) Ensar    C) Göçebe    D) Bedevi

 18. Cevap: A Açıklama:Cevap: (A) Muhacir

  Açıklama:

  Mekke'den Medine'ye hicret eden Mekkelilere Muhacir adı verilir. Muhacir, Arapça'da "göç eden, hicret eden" anlamına gelir. Hz. Muhammed ve onunla birlikte Mekke'den Medine'ye hicret eden Mekkeli Müslümanlara Muhacir denir.

  Diğer seçenekler:

  * Ensar: Medine'de Muhacir Müslümanları karşılayıp rivayete göre tüm mallarını onlarla paylaşarak yeni bir hayat kurmalarını sağlayan fedakâr Müslümanlara Ensar denir.
  * Göçebe: Yerleşik olmayan, sürekli yer değiştiren topluluklara göçebe denir.
  * Bedevi: Arap yarımadasında yaşayan göçebe topluluklara bedevi denir.

  Bu bilgiler ışığında, sorunun cevabı (A) Muhacir olmalıdır.

 19. Hz. Peygamberin babasının adı nedir?

  A) Abdullah                    B) Ali
  C) Abdülmuttalip            D) Ebu Talip

 20. Cevap:

  A 21. Arabistan’da sayıları az da olsa Hz. İbrahim’in getirdiği din üzere yaşayan kimseler vardı. Bunlar putlara tapmaz, içki içmez ve kız çocuklarını öldürmezdi. Hz. Muhammed ve Hz. Ebubekir bu din üzerelerdi.
  Yukarıdaki metinde hakkında bilgi verilen kavram nedir?

  A) Sabii      B) Mecusi    C) Ehl-i Kitap   D) Hanif

 22. Cevap: D

 23. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin kimlerin yanında yetiştiğinin doğru sıralamasıdır?

  A) Annesi /Süt Annesi / Dedesi / Amcası / Dayısı
  B) Annesi / Sut Annesi / Annesi / Dedesi / Amcası
  C) Dedesi / amcası /dayısı/Süt Annesi /Annesi
  D) Amcası / Dedesi / Süt Annesi/Yengesi/Dayısı

 24. Cevap: B

 25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Peygamberimizin çocukluk ve gençlik yıllarıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

  A) Gençlik yıllarında karşılaştığı “Kabe Hakemliği” olayı onun güvenilir bir insan olduğunun bir göstergesidir.
  B) Çocukluk yıllarında amcası Ebu Talib’in koyunlarını güder, onunla birlikte ticaret yapmak için panayırlara giderdi.
  C) Peygamberimiz gençlik yıllarında haksızlığa uğrayanları korumak için kurulan “Erdemliler Topluluğu”na katılmıştı.
  D) Peygamberimiz gençlik yıllarında bir müddet demircilik yapmıştır.

 26. Cevap: D

 27. Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin anlamı diğerlerinden farklıdır?

  A) Peygamber    B) Resul    C) Nebi   D) Vahiy

 28. Cevap: D

 29. — Ey babacığım, ben rüyada on bir yıldız ile Güneş'i ve Ay'ı gördüm. Gördüm onları ki, bana secde ediyorlar!
  Yakub aleyhisselâm ise şöyle dedi:
  — Yavrum! Rüyanı kardeşlerine anlatma, sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü Şeytan insana belli bir düşmandır. Ve işte böyle rüyada gördüğün gibi o yüksek ve parlak Semâ varlıklarının sana secde etmeleri misâline benzer eşsiz bir seçiş ile Rabbin seni derleyip toplayıp ayırarak halkın en şereflilerinin en yüksek makamında bulunan zatların üstünde parlak bir makama getirecek. 
  Yukarıda verilen kıssa hangi peygamber ile ilgilidir?

  A) Hz. Nuh                     B) Hz. Yusuf
  C) Hz. Musa                  D) Hz. İbrahim

 30. Cevap: B

 31. Aşağıdaki davranışlardan hangisi "Dünyada bir kul bir kulun günahını örterse kıyamet gününde Allah da onu örter." hadisine uygun bir davranış değildir?

  A) Bir yanlış yapan arkadaşımızı kırmadan uyarmak
  B) Arkadaşımızın kusurlarını araştırmak
  C) Arkadaşımızın hatasını herkesin içinde söylememek
  D) Arkadaşımızı uyarırken kişiliğini eleştirmemek

 32. Cevap: B

 33. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) hoşlandığı bir davranıştır?

  A) Hapşururken ağzını kapatmamak.
  B) Yerlere tükürmek.
  C) Müslümanın yolundan zarar verecek bir şeyi gidermek.
  D) Ortak kullanım alanlarını temiz tutmamak.

 34. Cevap: C

 35. Aşağıdaki davranışlardan hangisi Hz. Peygamberin (s.a.v.) engellilere karşı yapıldığında sevap kazandıracağını belirttiği hadisine aykırı olur?

  A) Derdi olan bir kişinin derdini kendisinin çözmesini beklemek
  B) Konuşma engellilerle anlayacakları şekilde iletişim kurmaya çalışmak
  C) Görme engellilere rehberlik etmek
  D) Güçsüzlerin koluna girip yardım etmek

 36. Cevap: A

 37. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torunlarına karşı davranışlarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Yalnızca kızı Fatıma'dan olan torunları Hasan ve Hüseyin'e karşı çok sevecendi.
  B) Torunlarıyla oyun oynar, onları eğlendirirdi.
  C) Sırtında torunları olduğu halde namaz kılardı.
  D) Torunlarının evine giderek onları ziyaret ederdi.

 38. Cevap: A

 39. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) doğum ve vefat tarihidir?

  A) 571-622                B) 571-632
  C) 610-632                D) 570-622

 40. Cevap: B

 41. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin (s.a.v.) kılık kıyafet konusunda bizlere tavsiye ettiği hususlardan biri değildir?

  A) Temiz ve güzel giyinmek
  B) Sade giyinmek
  C) İsraftan kaçınmak
  D) Gösteriş yapmak

 42. Cevap: D

 43. Hz. Hatice ile Ebu Talip’in peş peşe vefat ettikleri yıla ne ad verilmiştir?

  A) Hüzün Yılı            B) Yas Yılı
  C) Ölüm Yılı              D) Hicret Yılı

 44. Cevap: A

 45. Peygamberimiz (s.a.v.) aynaya baktığı zaman: “Ey Al-lah’ım, yüzümü güzelleştirdiğin gibi …………… da/de güzelleştir.” diye dua ederdi. Boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?

  A) Elbisemi                     B) Ahlakımı
  C) Sevaplarımı               D) Ailemi

 46. Cevap: B

 47. Aşağıdakilerden hangisi hem bir ibadettir, hem de temiz olmamaızı sağlar?

  A) Hac        B) Zekat        C) Abdest       D) Oruç

 48. Cevap: C

 49. Peygamberimize el-emin lakabı neden verilmiştir?

  A) Cömert olduğu için
  B) Çok akıllı olduğu için
  C) Dürüst ve güvenilir olduğu için.
  D) Sabırlı olduğu için

 50. Cevap: C

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Detayları

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testini Çöz tıklayın. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Test


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN ÇOCUKLUK YILLARI
  1. Amcasına Emanet
  2. Amcasına Emanetp
  3. Annesiyle Geçen Yıllar
  4. Bir Hadis Öğreniyorum
  5. Dedesinin Sevgili Torunu
  6. Peygamberimizin Doğduğu Çevre
  7. Peygamberimizin Doğumu
  8. Peygamberimizin İsimleri
  9. Peygamberimizin Gençlik Yılları
  10. Peygamberimizin Mekke ve Medine Yılları

Ayrıca Peygamberimizin hayatını öğrenir. etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavı 5.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 18 kere doğru, 24 kere yanlış cevap verilmiş.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri