Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test - 8.Sınıflar

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test - 8.Sınıflar sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test - 8.Sınıflar CEVAPLARI

 1. "Hiç kimse, kendisi için sevdiğini (yaptığı amelleri) yapmış olmaz, ancak senin gibi." Bu hadis, insanların başkalarına nasıl davranmaları gerektiği hakkında ne söyler?

  A) Kendileri için yapmak istedikleri her şeyi yapmalılar.
  B) Başkalarına sevgi ve saygı göstermeliler.
  C) Kendileri için herhangi bir şey yapmamalılar.
  D) Başkalarının yanında hiçbir şey söylememeliler.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani hadis insanların başkalarına sevgi ve saygı göstermeleri gerektiğini söyler. Hadis, kişinin kendisi için istediği şeyleri başkaları için de istemesi gerektiğini ifade eder ve bu nedenle başkalarına sevgi, saygı ve iyi davranışlar göstermenin önemini vurgular. 3. "Allah, merhametli olanlara merhamet eder. Siz yeryüzünde bulunanlara merhamet edin ki, göklerde bulunanlar da size merhamet etsin." Bu ayet, insanların başkalarına nasıl davranması gerektiği hakkında ne söyler?

  A) Kendileri için en iyisini düşünmeleri gerektiğini.
  B) Başkalarının zayıf yönlerini kullanmalarının kabul edilemez olduğunu.
  C) Kendilerini başkalarının yerine koyarak onlara merhamet etmeleri gerektiğini.
  D) Kendilerini başkalarından üstün tutmamaları gerektiğini.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Kendilerini başkalarının yerine koyarak onlara merhamet etmeleri gerektiğini. Bu ayet, insanların başkalarına karşı merhametli olmaları gerektiğini vurgulamaktadır. İnsanlar, kendilerine merhamet edilmesini istedikleri gibi, başkalarına da merhamet etmelidirler. Bu, insanlar arasında bir dayanışma ve yardımlaşma kültürü oluşturur. Ayrıca bu ayet, insanların sadece kendileri için değil, başkaları için de düşünmeleri gerektiğini vurgular. 5. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davasındaki cesaret ve kararlılığına dair aşağıdaki hadislerden hangisi doğrudan işaret etmektedir?

  A) "Sabırlı olanlar, zafer kazanacaklardır."
  B) "Müminler arasında en kuvvetli iman sahibi, en güçlü olanıdır."
  C) "Sizlere öyle şeyler emredeceğim ki, onları işittiğinizde, kalbiniz çarpacak."
  D) "Güzel ahlak, imanın yarısıdır."

 6. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) 'Sizlere öyle şeyler emredeceğim ki, onları işittiğinizde, kalbiniz çarpacak.'" şeklindedir. Bu hadis Hz. Muhammed'in davasına olan cesareti ve kararlılığına direkt olarak işaret etmektedir. Hz. Muhammed'in görevi boyunca karşılaştığı zorluklar ve tehditler onu asla yıldıramamıştır ve bu hadis, cesaretinin ne kadar güçlü olduğunu vurgulamaktadır. 7. Peygamberimiz (s.a.v.) Uhud Savaşı'nda ciddi bir yaralanma geçirdiği halde mücadelesini sürdürmüş ve sahabenin moralini yüksek tutmuştur. Bu durum aşağıdaki ayetlerden hangisiyle örtüşmektedir?

  A) "Allah sabredenlerle beraberdir."
  B) "Allah müminleri yalnız bırakmaz."
  C) "Allah yardım edenlerin yanındadır."
  D) "Allah adaleti ve iyiliği emreder."

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) "Allah sabredenlerle beraberdir." Uhud Savaşı'nda Peygamberimiz (s.a.v.) ciddi bir yaralanma geçirmiş olmasına rağmen, mücadelesini sürdürmüş ve sahabenin moralini yüksek tutmuştur. Bu durum "Allah sabredenlerle beraberdir" ayetiyle örtüşmektedir. Ayet, sabredenlerin Allah'ın yardımıyla müjdelenmesini ve yardımının onlarla birlikte olacağını ifade etmektedir. Bu olay, İslam tarihi boyunca mücadele ve sabır konusunda güzel bir örnek teşkil etmektedir. 9. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önem hangi ayet veya hadiste vurgulanmaktadır?

  A) "Allah'ın lütfu ve inayeti olmasaydı, sen onlardan hiçbir şeyi hiçbir zaman bilemezdin." (Ali İmran, 73)
  B) "Karar verdiğinde, artık güven ve Allah'a dayan." (Araf, 89)
  C) "Onlar aralarında danışarak iş görürler." (Şura, 38)
  D) "Allah, müminlerin işlerinde onlara yardım eder." (Tevbe, 51)

 10. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önem Şura suresinin 38. ayetinde vurgulanmaktadır. Bu ayette "Onlar aralarında danışarak iş görürler" denilmektedir. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in hayatında da pek çok örnekte istişareye önem verdiği görülmektedir. İstişare, İslam'ın temel ilkelerinden biridir ve karar verme sürecinde doğru karar alınması için önemlidir. 11. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye önem vermesi hangi olayla ilgilidir?

  A) Hudeybiye Antlaşması    B) Uhud Savaşı            
  C) Bedir Savaşı            D) Hendek Savaşı          

 12. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye önem vermesi Hudeybiye Antlaşması ile ilgilidir. Hudeybiye Antlaşması'nın şartları Müslümanlar açısından oldukça ağır ve sıkıntılıydı. Bu nedenle Hz. Muhammed (s.a.v.) Sahabeyle istişare ederek antlaşmayı kabul etmeye karar verdi. Bu olay, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) liderlik özelliklerini ve istişareye verdiği önemi gösterir. 13. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye önem vermesinin sebebi hangisidir?

  A) Kararları tek başına vermekten kaçınması
  B) İnsanlar arasındaki diyalogu artırmak
  C) Toplumsal adaleti sağlamak
  D) Allah'ın emri gereği danışmayı teşvik etmek

 14. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye önem vermesinin sebebi, kararları tek başına vermek yerine toplumun fikirlerini alarak daha doğru ve adaletli kararlar vermek istemesidir. Bu durum, toplumsal adaletin sağlanması için önemlidir ve insanlar arasındaki diyalogu artırarak birlik ve beraberliği de pekiştirir. İslam dininde danışmanlık, Allah'ın emri olduğu için Hz. Muhammed (s.a.v.) de danışmayı teşvik etmiştir. Bu da insanların doğru kararlar verme becerilerini geliştirmeleri açısından önemlidir. 15. "Ey insanlar! Allah sizin yaratıcınızdır. O sizi tek bir nefisten yarattı. Bu nefisten de eşini yarattı. İkisinden de birçok erkek ve kadın üretti." Bu ayet ne anlama gelmektedir?

  A) Kadın ve erkek eşit değildir, erkekler kadınlardan üstündür.
  B) İnsanlar Allah'ın yaratıklarıdır ve hepsi aynı şekilde yaratılmışlardır.
  C) Kadınlar sadece ev işleri yapmak ve çocuk doğurmak için yaratılmıştır.
  D) İnsanlar farklı ırklara ve cinsiyetlere ayrılmıştır ve her birinin farklı görevleri vardır.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneğidir. Ayet, insanların Allah tarafından yaratıldığını ve hepsinin aynı şekilde yaratıldığını ifade etmektedir. Bu nedenle, kadınlar ve erkekler eşit olarak yaratılmıştır ve birbirlerine karşı herhangi bir üstünlükleri yoktur. Bu ayet aynı zamanda insanların birbirlerine karşı eşit davranması gerektiğini de vurgulamaktadır. 17. "Doğru sözlülük imanın yarısıdır." Hadis-i Şerif, Hz. Muhammed (s.a.v.)'e atfedilir. Bu hadisin anlamı nedir?

  A) İmanın yarısı doğru sözlülük değildir.
  B) Doğru sözlülük imanın tamamıdır.
  C) İmanın yarısı doğru sözlülük olabilir.
  D) Doğru sözlülük imanın önemli bir parçasıdır.

 18. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D'dir. Hadis-i Şerif, doğru sözlülüğün imanın önemli bir parçası olduğunu belirtir. Bu hadis, İslam inancında doğruluk ve dürüstlüğün önemini vurgular. 19. "Ey insanlar! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru sözlü olun." Kur'an-ı Kerim, Ahzab Suresi, 33:70. Bu ayette hangi iki önemli özellik vurgulanmaktadır?

  A) İffet ve doğruluk.          B) Sabır ve sadakat.          
  C) Kanaat ve tevazu.           D) Takva ve doğru sözlülük.   

 20. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir. Ayette Allah'a karşı gelmekten sakınmak ve doğru sözlü olmak vurgulanmaktadır. Bu ayet, insanların Allah'a saygı ve itaat etmesi gerektiğini ve doğru sözlülük gibi güzel ahlaki özelliklere sahip olmaları gerektiğini hatırlatır. 21. "Doğruluk, emanet, namus ve güvenilirlik, Allah'ın rızasından sonra insanlar arasında en değerli şeylerdir." şeklindeki hadis hangi konuda Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kişiliğine dair bir özelliği vurgulamaktadır?

  A) Cesaret ve kararlılık          B) İstişareye önem verme         
  C) Merhametli ve affedici olma    D) Doğruluk ve güvenilirlik      

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bu hadis Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluk ve güvenilirlik gibi değerleri önemsediğini ve kişiliğinin bu değerlerle şekillendiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, bu hadis Müslümanlar için doğru ve güvenilir davranışların önemini hatırlatırken, insanlık için de bu değerlerin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. 23. "Hz. Muhammed (s.a.v.) bir söz verdi mi, kesinlikle yerine getirirdi." şeklindeki bir hadis hangi özelliği vurgulamaktadır?

  A) Cesaret ve kararlılık          B) İstişareye önem verme         
  C) Merhametli ve affedici olma    D) Doğruluk ve güvenilirlik      

 24. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneği olan "Doğruluk ve güvenilirlik"dir. Hadis, Hz. Muhammed'in sözünde durma ve verdiği sözü yerine getirme konusundaki doğruluğunu ve güvenilirliğini vurgulamaktadır. Bu hadis, İslamiyet'te dürüstlük ve güvenilirlik gibi önemli değerleri temsil etmektedir. İslam'ın öğretileri arasında doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik önemli bir yer tutmaktadır. 25. "Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse, ya hayır söylesin ya da sussun." şeklindeki hadis hangi özelliği vurgulamaktadır?

  A) Cesaret ve kararlılık          B) İstişareye önem verme         
  C) Merhametli ve affedici olma    D) Doğruluk ve güvenilirlik      

 26. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Doğruluk ve güvenilirlik. Bu hadis doğruluk ve güvenilirliğin önemini vurgulamaktadır, çünkü inanan bir kimse hayır söyleyip doğruyu söylemekle yükümlüdür ve aynı şekilde susarak yanlış veya zararlı şeyler söylemekten kaçınmalıdır. Bu hadis, İslam dininde doğruluğun ve güvenilirliğin değerini vurgulamaktadır. 27. Asr Suresi'nin konusu nedir?

  A) Allah'ın birliği
  B) Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hayatı
  C) Zamanın önemi ve insanın ömrü
  D) Cennet ve cehennem konuları

 28. Cevap: C Açıklama:

  "Asr Suresi"nin konusu, C) Zamanın önemi ve insanın ömrüdür. Bu surede, insan ömrünün ne kadar kısa olduğu ve insanların hayatlarını faydalı işler yaparak geçirmesi gerektiği vurgulanır. Bu surede ayrıca, doğru yolda olmak için sabretmenin ve birbirleriyle yardımlaşmanın önemi de vurgulanır. 29. Asr Suresi'nde bahsedilen "doğruyu tavsiyeleşmek" ne anlama gelir?

  A) Birbirimize doğruları anlatmalıyız.
  B) Başkalarını eleştirmeliyiz.
  C) Kendimizi herkesten üstün görmeliyiz.
  D) Kendi fikirlerimizi başkalarına dayatmalıyız.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Birbirimize doğruları anlatmalıyız. Asr Suresi'nde bahsedilen "doğruyu tavsiyeleşmek" insanların birbirlerine doğruyu anlatmaları, tavsiyelerde bulunmaları ve yanlış yollardan vazgeçirmeye çalışmaları anlamına gelir. Bu ayet, insanların birbirlerine yardımcı olmalarını, doğruyu söylemekten çekinmemelerini ve toplumda birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerini vurgular. 31. Asr Suresi'nin sonunda, insanların başarılı olması için önemli bir öneri bulunmaktadır. Bu öneri nedir?

  A) Hepimiz zengin olmak için çaba sarf etmeliyiz.
  B) İbadetlerimizi aksatmamalıyız.
  C) İyilik yapmak ve kötülükten kaçınmak için birbirimize destek olmalıyız.
  D) Başkalarını kıskanmak ve kötülemek bizi daha mutlu eder.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) İyilik yapmak ve kötülükten kaçınmak için birbirimize destek olmalıyız. Asr Suresi'nin sonunda, insanların başarılı olması için önemli bir öneri yer almaktadır. Bu öneri, birlikte iyilik yapmak ve kötülükten kaçınmak için birbirimize destek olmamız gerektiğidir. İslam dininde dayanışma ve yardımlaşma önemli bir yer tutar, bu nedenle insanların birbirlerine yardım etmeleri, birbirlerini desteklemeleri ve kötülüklerden kaçınmaları önerilir. 33. Hz. Yusuf (a.s.)'in kıssasında hangi değerler vurgulanmaktadır?

  A) İlahi adalet, sabır, tevazu ve mücadele
  B) Zenginliğin önemi, güç ve liderlik
  C) İşkoliklik, rekabetçilik ve bencil olma
  D) Ahlaki değerlerin önemi olmadığı, güzellik ve zenginliğin her şey olduğu.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Yusuf (a.s.)'in hikayesi İslam dininde önemli bir yere sahiptir ve bu hikayede ilahi adalet, sabır, tevazu ve mücadele gibi değerler vurgulanmaktadır. Bu hikayede, Hz. Yusuf'un başından geçen zorluklar ve onun bu zorluklarla nasıl başa çıktığı, insanlara ilahi adaletin varlığını gösterirken, aynı zamanda sabır, tevazu ve mücadele gibi önemli değerlerin de vurgulanmasını sağlamaktadır. 35. Asr suresindeki "iman edenler", "salih amel işleyenler", "birbirlerine hakkı tavsiye edenler" ve "sabrı tavsiye edenler" kavramları ne anlama gelir?

  A) İman edenler: Allah'a olan inancını sağlam tutan kişilerdir. Salih amel işleyenler: İmanlarını, iyi davranışları ile gösteren kişilerdir. Birbirlerine hakkı tavsiye edenler: Doğru yolu göstermek için birbirlerine öğüt veren kişilerdir. Sabrı tavsiye edenler: Zor zamanlarda sabırlı kalarak diğer insanlara örnek olan kişilerdir.
  B) İman edenler: Sadece inanan kişilerdir. Salih amel işleyenler: İnanan kişilerin ibadetlerini düzgün yapan kişilerdir. Birbirlerine hakkı tavsiye edenler: Sadece doğruyu söyleyen kişilerdir. Sabrı tavsiye edenler: Sadece sabretmeyi öğütleyen kişilerdir.
  C) İman edenler: Kendine güveni tam olan kişilerdir. Salih amel işleyenler: İyilik yaparak çevresindeki insanlara faydalı olan kişilerdir. Birbirlerine hakkı tavsiye edenler: İnsanların özgürlüklerine saygı gösteren kişilerdir. Sabrı tavsiye edenler: Her zaman sakin kalan kişilerdir.
  D) İman edenler: Din adamlarıdır. Salih amel işleyenler: İbadetlerini düzgün yapan kişilerdir. Birbirlerine hakkı tavsiye edenler: Sadece öğüt veren kişilerdir. Sabrı tavsiye edenler: Hiçbir şeyden etkilenmeyen kişilerdir.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Asr suresindeki "iman edenler", "salih amel işleyenler", "birbirlerine hakkı tavsiye edenler" ve "sabrı tavsiye edenler" kavramları, insanların birbirlerine örnek olmalarını ve iyi davranışlar sergilemelerini ifade eder. Bu kavramlar, İslam dininde önemli değerlerden olan iman, salih amel, hak tavsiye ve sabrı vurgular.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test - 8.Sınıflar Detayları

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test - 8.Sınıflar 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test - 8.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test - 8.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test - 8.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test - 8.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE GÜZEL AHLAK
  1. Ahlaki olmayan tutum ve davranışlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
  2. Ahlaki tutum ve davranışları yerine getirmeye istekli olur.
  3. Ahlaklı olmanın birey ve toplum hayatındaki önemini kavrar.
  4. Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder.
  5. İslam’da esas kabul edilen ahlaki tutum ve davranışlara Kur’an’dan ve Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verir.
 • DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ
  1. Dinin evrensel bir olgu olduğunun farkına varır.
  2. Dinlerin ve İslam’ın evrensel öğütlerine örnekler vererek bunların insanlık için önemini fark eder.
  3. Evrenselliğin ve evrensel değerlerin anlamını kavrar.
  4. Farklı din ve inançlara hoşgörülü olur.
  5. Farklı dinlerin ortaya çıkış sebeplerini tartışır
  6. Günümüzde yaşayan büyük dinleri temel özellikleriyle tanır.
  7. İslam’ın büyük dinler arasındaki yerini kavrar.
  8. Misyonerlik faaliyetleri hakkında duyarlı olur.

Ayrıca Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem test soruları; 8.sınıflar için mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

İnsanların başkalarına karşı pozitif bir tutum sergilemeleri gerektiğini öğretir ve diğer insanlara saygı ve sevgi göstermenin insanlar arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkileyebileceğini anlatır.

Bu soru, Kuran-ı Kerim'den bir ayetin anlaşılması ve yorumlanması üzerine kuruludur. Kazanım olarak öğrencilerin, Kuran-ı Kerim'den alınan ayetleri anlama, yorumlama ve hayatlarına uyarlamaları beklenebilir. Ayrıca bu soru, öğrencilerin başkalarına karşı merhametli ve yardımsever davranmalarını teşvik edebilir.

İslam tarihi ve Hz. Muhammed'in liderlik özelliklerine dair genel bir anlayış kazanımını ölçmektedir.

Peygamberimizin (s.a.v.) sabrı ve mücadelesi, müminlere sabır ve direniş konusunda örnek teşkil etmektedir.

istişare kültürünü anlamaları ve geliştirmeleri sağlanabilir.

Liderlik özellikleri arasında istişareye önem vermek ve karar alırken danışmak yer alır.

İstişare yapmanın önemi ve doğru kararlar verme sürecinde toplumun fikirlerinin alınması gerekliliği.

Ayetin insanların eşit olduğunu ve her birinin Allah'ın yaratıkları olduğunu vurgulamasıdır.

İslam inancında dürüstlüğün önemini anlamalarına yardımcı olur.

Kuran-ı Kerim'de yer alan ayetlerin anlamlarını anlamalarına ve Kuran-ı Kerim'in önemini kavramalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Doğruluk, emanet, namus ve güvenilirlik gibi değerleri benimseyerek, insanlar arasında güvenilir bir birey olmak ve toplumda olumlu bir etki yaratmak önemlidir.

İnsanlara verilen sözleri tutma ve güvenilir bir kişi olma önemini vurgulamaktadır.

Bu soru İslam dininde doğruluk ve güvenilirliğin önemini anlamak için hazırlanmıştır.

Kur'an-ı Kerim'deki surelerin farklı konulara odaklandığını anlama ve İslam dininde zamanın ve insan ömrünün önemine dair temel kavramları öğrenme gibi konular öğrenilebilir.

Asr Suresi'nin mesajlarını anlayarak toplumda dayanışma ve yardımlaşma duygusunu güçlendirmek.

İslam dininin temel değerlerinden biri olan dayanışma ve yardımlaşma kavramlarına aşina olmak.

İlahi adaletin varlığına olan inancın önemi ve ahlaki değerlerin hayatta sahip olunması gereken önemi gibi konuları kapsamaktadır.

İslam dininde önemli değerlerin anlaşılması ve bu değerlerin topluma örnek olacak şekilde yaşanması önemlidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test - 8.Sınıflar sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test - 8.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 15 kere doğru, 3 kere yanlış cevap verilmiş.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test - 8.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test - 8.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test - 8.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test - 8.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri