Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav(6.Sınıflar)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav(6.Sınıflar) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav(6.Sınıflar) CEVAPLARI

 1. Mekke Dönemi'nde Müslümanlar çok zor koşullar altında yaşıyorlardı. Müslümanlar bu zorlukları nasıl atlattılar?

  A) Kızıl Deniz'e kaçarak.               B) Sabır ve dayanıklılık göstererek.   
  C) Putlara tapmaya başlayarak.          D) Savaşarak.                          

 2. Cevap: B Açıklama: 3. Mekke Dönemi'nde Müslümanlarla putperestler arasında çatışmalar yaşandı. Bu çatışmaların nedeni neydi?

  A) Müslümanlar, putlara tapmayı reddettikleri için putperestlerle çatıştılar.
  B) Putperestler, Müslümanları zorla putlara tapmaya zorladığı için çatışmalar yaşandı.
  C) Müslümanlar, putlara karşı söyledikleri şarkılarla putperestleri kızdırdıkları için çatışmalar yaşandı.
  D) Putperestler, Müslümanların ticari faaliyetlerini engellemek istediği için çatışmalar yaşandı.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda, Mekke Dönemi'nde Müslümanlarla putperestler arasında çatışmaların nedeni sorulmaktadır. Cevap A seçeneğidir. Çünkü Müslümanlar, putlara tapmayı reddettikleri ve tek Tanrı inancına sahip oldukları için putperestlerle çatışmalar yaşamışlardır. Putperestler, Müslümanları baskı altına alarak veya onları zorla putlara tapmaya zorlayarak çatışmaları kışkırtmış olabilirler, ancak temel sebep Müslümanların putperestliğe karşı tutumlarıdır. 5. Tebbet Suresi'nin hangi olaya atıfta bulunduğu düşünülmektedir?

  A) Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye göç etmesi
  B) İslam'ın yayılması ve kabul edilmesi
  C) Hz. Peygamber'in hayatındaki bir mucize
  D) Peygamber'e yapılan kötü davranışlar ve zulümler

 6. Cevap: D Açıklama:

  Tebbet Suresi'nin, Peygamber'e ve ailesine yapılan kötü davranışlar ve zulümlere atıfta bulunduğu düşünülmektedir. Surenin, Peygamber'in bir düşmanı olan Ebu Leheb ve eşi hakkında söylenen lanetle başlaması bu anlamı desteklemektedir. 7. Tebbet Suresi'nin mesajı nedir?

  A) İman etmeyenlerin cezasını anlatmak
  B) Kötü davranışların ve zulümlerin cezasını anlatmak
  C) Dua etmek için bir sure okumanın önemini vurgulamak
  D) İslam'ın gücünü ve yayılmasını kutlamak

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Kötü davranışların ve zulümlerin cezasını anlatmak. Tebbet Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 111. suresidir ve Hz. Muhammed'in dönemindeki putperest Arap liderlerinden biri olan Ebu Leheb'in kötü davranışlarına ve zulümlerine karşı bir uyarı niteliği taşır. Surenin mesajı, insanların kötü davranışlarına karşı Allah'ın cezasının kaçınılmaz olduğu ve herkesin davranışlarına karşı sorumlu olduğu yönündedir. 9. Hz. Yahya (a.s)'ın babası kimdir?

  A) Hz. İbrahim (a.s)      B) Hz. Musa (a.s)        
  C) Hz. İsmail (a.s)       D) Hz. Zakariyya (a.s)   

 10. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Hz. Zakariyya (a.s)" dır. Hz. Yahya (a.s), Hz. Zakariyya (a.s)'ın oğludur ve İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik inançlarına göre önemli bir peygamberdir. Hz. Yahya (a.s) peygamberlik yapmış ve birçok mucize gerçekleştirmiştir. 11. Tebbet Suresi hangi olaya işaret eder?

  A) Peygamberimiz (s.a.v.)'in Mekke'den Medine'ye hicretine.
  B) Hz. Hatice'nin vefatına.
  C) Peygamberimiz (s.a.v.)'in İsra ve Mirac olayına.
  D) Peygamberimiz (s.a.v.)'in yakın akrabalarının müşrikler tarafından işkence görmesine.

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D şıkkıdır. Tebbet Suresi, Hz. Peygamber'in yakın akrabaları olan Ebu Leheb ve eşi Ümmü Cemil'in İslam'a karşı düşmanlık göstermeleri ve İslam'ın yayılmasına engel olmak için ellerinden geleni yapmaları sebebiyle inmiştir. Bu surede, Ebu Leheb ve eşi hakkında Allah'ın lanet ettiği ve cezalandıracağı ifade edilir. 13. Hz. Yahya'nın (a.s) hayatı hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Hz. Yahya, Hz. İsa'nın (a.s) amcasının oğludur.
  B) Hz. Yahya, Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmiştir.
  C) Hz. Yahya, örümcek ağına benzeyen bir saçı vardı.
  D) Hz. Yahya, zalim bir kralın emriyle başı kesilerek şehit edilmiştir.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A" şıkkıdır, çünkü Hz. Yahya, Hz. İsa'nın (a.s) amcasının oğlu değil, halası Hz. Meryem'in (a.s) kocası olan Hz. Zekeriya'nın (a.s) oğludur. Hz. Yahya, Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ ettiği, örümcek ağına benzeyen bir saçı olduğu ve zalim bir kralın emriyle başı kesilerek şehit edildiği doğrudur. 15. Zararlı alışkanlıkların neden olabileceği sağlık sorunları neler olabilir?

  A) Kanser, solunum yolu problemleri, kalp hastalıkları
  B) Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, obezite
  C) Baş ağrısı, uykusuzluk, migren
  D) Boyun ağrısı, kas ağrısı, diz ağrısı

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir ve zararlı alışkanlıkların sağlık sorunlarına sebep olabileceği birçok hastalığın listesi verilmiştir. Sigara içmek, alkol tüketmek gibi zararlı alışkanlıklar kanser, solunum yolu problemleri ve kalp hastalıklarına neden olabilir. 17. Hangisi zararlı alışkanlıklardan biridir?

  A) Kitap okumak                   B) Spor yapmak                   
  C) Sigara içmek                   D) Arkadaşlarla zaman geçirmek   

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir yani zararlı alışkanlıklardan biri sigara içmektir. Sigara içmek sağlık açısından zararlı olduğu gibi bağımlılık yaparak kişinin hayat kalitesini de olumsuz yönde etkiler. 19. Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklardan korunmak için kullanılabilecek bir yöntem değildir?

  A) Kendine güvenmek
  B) Olumlu arkadaşlar edinmek
  C) Zararlı alışkanlıkların zararlarını öğrenmek
  D) Zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlenmek

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Kendine güvenmek"tir. Zararlı alışkanlıklardan korunmak için kullanılabilecek yöntemler arasında, olumlu arkadaşlar edinmek, zararlı alışkanlıkların zararlarını öğrenmek ve zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlenmek gibi yöntemler yer alır. Kendine güvenmek ise bir korunma yöntemi olarak kabul edilmez, çünkü zararlı alışkanlıkların etkilerine karşı güven duygusu sizi risk almaktan alıkoyamaz. 21. Hz. Yahya'nın (a.s) ölümü hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Roma imparatoru tarafından idam edildi.
  B) Yüksek bir dağda ibadet ederken öldü.
  C) İsa (a.s) tarafından kurtarıldı ve göğe yükseltildi.
  D) Savaşta öldü.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneğidir. Hz. Yahya'nın ölümü hakkında çeşitli rivayetler bulunsa da en yaygın kabul gören görüş, Roma imparatoru tarafından idam edildiğidir. 23. Hz. Yahya'nın (a.s) öğütleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) Adaletli olmak.        B) Günah işlememek
  C) Cömert olmak.        D) Şirk koşmamak.

 24. Cevap: B Açıklama: 25. Zararlı alışkanlıkların sadece kişisel bir sorun olup, başkalarını ilgilendirmediği düşüncesi yanlıştır. Bu durum neden yanlıştır?

  A) Zararlı alışkanlıklar birçok kişiye zarar verir
  B) Kişisel sorunlar başkalarının ilgisini çekmez
  C) Zararlı alışkanlıkların hiçbir zararı yoktur
  D) Tüm seçenekler yanlıştır

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Zararlı alışkanlıklar birçok kişiye zarar verir" seçeneğidir. Zararlı alışkanlıklar sadece kişinin kendisine değil, çevresindeki insanlara da zarar verebilir. Örneğin, sigara içen bir kişi hem kendisine zarar verir hem de çevresindeki insanların sağlığına zarar verebilir. Alkol veya uyuşturucu kullanımı da benzer şekilde hem kişisel hem de çevresel zararlara neden olabilir. Bu nedenle, zararlı alışkanlıkların sadece kişisel bir sorun olup başkalarını ilgilendirmediği düşüncesi yanlıştır. 27. Zararlı alışkanlıkların bireysel ve toplumsal zararları nelerdir?

  A) Sağlık problemleri      B) Maddi kayıplar         
  C) Toplumsal uyumsuzluk    D) Tüm seçenekler doğru   

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D. Bu soruda, zararlı alışkanlıkların bireysel ve toplumsal zararları ile ilgili dört seçenek verilmiştir. Tüm seçeneklerin doğru olduğu belirtilmiştir, bu nedenle cevap anahtarı D'dir. Zararlı alışkanlıkların bireysel zararları arasında sağlık problemleri, maddi kayıplar ve psikolojik sorunlar bulunurken, toplumsal zararları arasında toplumsal uyumsuzluk, iş performansının düşmesi, suç oranlarının artması ve aile içi sorunlar gibi birçok faktör yer alabilir. 29. Alkol tüketmenin zararları nelerdir?

  A) Karaciğer hasarı, beyin hasarı, bağımlılık, kalp rahatsızlıkları
  B) Zihinsel uyanıklık, kan dolaşımını hızlandırma, sosyal becerileri artırma, kilo kaybı
  C) Kemiklerin güçlenmesi, cilt sağlığı, konsantrasyon artışı, kas gücü artışı
  D) Mide rahatsızlıkları, cilt bozuklukları, saç dökülmesi, kulak çınlaması

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Alkol tüketmenin birçok zararı vardır, bunlardan bazıları karaciğer hasarı, beyin hasarı, bağımlılık ve kalp rahatsızlıklarıdır. 31. Uyuşturucu madde kullanımının zararları nelerdir?

  A) Bağımlılık, beyin hasarı, kalp rahatsızlıkları, sosyal problemler
  B) Zihinsel uyanıklık, kas gücü artışı, iştah azalması, rahatlama
  C) Kemik gelişimi, cilt güzelleşmesi, konsantrasyon artışı, kalp ritim bozukluğu
  D) Mide rahatsızlıkları, kulak enfeksiyonları, saç dökülmesi, bağırsak kanseri

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. Uyuşturucu madde kullanımının zararları arasında bağımlılık, beyin hasarı, kalp rahatsızlıkları ve sosyal problemler yer almaktadır. Uyuşturucu madde kullanımının insan sağlığı üzerindeki etkileri oldukça ciddidir ve uzun süreli kullanımı insan vücuduna büyük zararlar verebilir. 33. Zararlı alışkanlıklardan korunmak için neler yapılabilir?

  A) Egzersiz yapmak ve düzenli uyku almak
  B) Sigara içmek ve alkol kullanmak
  C) Uyuşturucu satın almak ve kullanmak
  D) Sağlıksız beslenmek ve hareketsiz kalmak

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkıdır. Zararlı alışkanlıklardan korunmak için egzersiz yapmak ve düzenli uyku almak gibi sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemek önemlidir. Bunun yanı sıra, sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerden uzak durmak ve sağlıklı beslenmek de zararlı alışkanlıklardan korunmak için atılabilecek adımlardır. 35. Sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıkların yanı sıra hangi alışkanlıklar da insan sağlığına zarar verir?

  A) Yeterli su tüketmemek ve fast food tüketmek
  B) Düzenli olarak spor yapmak ve sebze-meyve yemek
  C) Yeterli uyku almamak ve fazla kahve tüketmek
  D) Stresli bir yaşam sürmek ve düzenli olarak kitap okumamak

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneğidir. Yeterli su tüketmemek ve fast food tüketmek gibi alışkanlıklar da insan sağlığına zarar verir. Bunların yanı sıra, yeterli uyku almamak, fazla kahve tüketmek ve stresli bir yaşam sürmek de sağlığı olumsuz etkiler. 37. Zararlı alışkanlıkların başlama sebepleri neler olabilir?

  A) Sosyal çevrenin etkisi     B) Kendine güvensizlik       
  C) Stresli yaşam koşulları    D) Tüm seçenekler            

 38. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı A, B ve C şıklarını içermektedir. Zararlı alışkanlıkların başlama sebepleri kişisel, sosyal ve çevresel faktörlerden kaynaklanabilir. Kişinin özgüven eksikliği, stresli yaşam koşulları ve çevresindeki kişilerin etkisi zararlı alışkanlıkların başlama sebepleri arasında yer alabilir. 39. Zararlı alışkanlıklara başlamak, kişinin sağlığına ne gibi zararlar verebilir?

  A) Kronik hastalıklara yol açabilir
  B) Zihinsel sağlık sorunlarına neden olabilir
  C) Sosyal ilişkileri etkileyebilir
  D) Tüm seçenekler

 40. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Tüm seçenekler. Zararlı alışkanlıklar, kronik hastalıklara yol açabildiği gibi zihinsel sağlık sorunlarına da neden olabilir. Ayrıca sosyal ilişkileri de olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle zararlı alışkanlıklardan kaçınmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek önemlidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav(6.Sınıflar) Detayları

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav(6.Sınıflar) 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav(6.Sınıflar) Testini Çöz tıklayın. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav(6.Sınıflar) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav(6.Sınıflar) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav(6.Sınıflar) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM’IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ DAVRANIŞLAR
  1. Felâk sûresini ezbere okur ve anlamını söyler.
  2. İslamiyetin sakınmamızı istediği bazı kötü davranışları belirterek ayet ve hadislerden örnekler verir.
  3. İslamiyetin sakınmamızı istediği bazı kötü davranışların bireysel ve toplumsal zararlarını irdeler
  4. İslamiyetin sakınmamızı istediği davranışların bireyde görülme nedenlerini araştırarak bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
  5. Kötü alışkanlık ve davranışlardan kaçınmaya yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
  6. Kötü davranışlardan sakınmaya istekli olur.
  7. Sakınılması gereken davranışlar konusunda öz değerlendirmede bulunur.
 • İSLAMİYET VE TÜRKLER
  1. Türkler arasında İslam’ın yayılmasında ve İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetleri tanır.
  2. Türklerdeki peygamber ve ehlibeyt sevgisine örnekler verir.
  3. Türklerin İslam medeniyetine ve bilime hizmetlerine örnekler verir.
  4. Türklerin Müslüman olma süreci hakkında bilgi sahibi olur.

Ayrıca Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 2.sınav soruları; 6.sınıflar için mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Mekke Dönemi'nde Müslümanlar, putperest Arap toplumunda ciddi zorluklarla karşılaştılar ve bu zorlukları sabır ve dayanıklılık göstererek aştılar. Müslümanlar, Müslüman olmayanların saldırılarına karşı savunma savaşları da dahil olmak üzere farklı yöntemler kullandılar. Bu sorunun cevap anahtarı "B) Sabır ve dayanıklılık göstererek" dir. Müslümanlar, imanlarına sadık kalmak için büyük fedakarlıklar yaparak, zorlukların üstesinden gelmeyi başardılar.

Tarihsel olayları anlama ve yorumlama becerilerini ölçmektedir.

slam dininin önemli ayetlerini anlamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Tebbet Suresi'nin mesajı hakkında bilgi sahibi olmak.

İslamiyet'in peygamberler hakkındaki bilgileri hafızada tutma becerisini ölçmektedir.

İslam tarihi ve surelerin içerikleri konusundaki bilgilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Dini bilgileri doğru bir şekilde hatırlama ve ayrıntıları fark etme becerisidir.

Zararlı alışkanlıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri hakkında farkındalık kazanmaları amaçlanabilir.

Zararlı alışkanlıkların neler olduğunu öğrenerek sağlıklı bir yaşam için nelerden kaçınmaları gerektiğini öğrenebilirler.

Zararlı alışkanlıklardan korunma yöntemlerini bilmek ve güven duygusunun bu yöntemlerden biri olmadığını anlamak.

İslam dininin önemli şahsiyetleri hakkındaki bilgilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, Hz. Yahya'nın (a.s) öğütleri hakkında bilgi ve anlama düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır. Verilen seçenekler arasında yer alan öğütlerin hangisinin Hz. Yahya tarafından verilmediği sorulmaktadır. Verilen seçenekler arasında günah işlememek seçeneği, Hz. Yahya'nın öğütleri arasında yer almamaktadır. Dolayısıyla, cevap B'dir.

Zararlı alışkanlıkların toplumsal etkileri hakkında farkındalık kazanmasına yardımcı olur.

Öğrenciler, zararlı alışkanlıkların bireysel ve toplumsal zararlarını tanıyarak, bu alışkanlıklardan uzak durmayı ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeyi öğrenirler.

Alkol tüketiminin zararlarına ilişkin farkındalık, sağlıklı yaşam konusunda önemli bir kazanımdır.

Uyuşturucu madde kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri hakkında farkındalık ve bilgi sahibi olmaktır.

Zararlı alışkanlıkların ne olduğunu, neden zararlı olduklarını ve nasıl korunacaklarını anlamaları hedeflenir.

Zararlı alışkanlıkların yanı sıra sağlıklı alışkanlıkların da önemini vurgulamaktadır.

Zararlı alışkanlıkların başlama sebepleri hakkında farkındalık oluşturma.

Zararlı alışkanlıkların insan sağlığına ve sosyal hayatına olan olumsuz etkilerini anlayabilme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav(6.Sınıflar) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav(6.Sınıflar) Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 33 kere doğru, 27 kere yanlış cevap verilmiş.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav(6.Sınıflar) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav(6.Sınıflar) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav(6.Sınıflar) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav(6.Sınıflar) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri