DAMAR İLKOKULU 2.DÖNEM KAZANIM DEĞERLENDİRME

DAMAR İLKOKULU 2.DÖNEM KAZANIM DEĞERLENDİRME sınavı 1.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. DAMAR İLKOKULU 2.DÖNEM KAZANIM DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?

  A) Bilgisayar    B) Fare    C) Ankara

 2. Cevap: C Açıklama:

  Verilen soru, tür açısından farklı olan kelimeyi belirlememizi istiyor. "Bilgisayar" ve "Fare" nesneleri ifade ederken, "Ankara" bir şehir adını temsil eder. Bu nedenle "Ankara," diğer iki kelimenin aksine tür yönünden farklıdır. 3. Aşağıdakilerden hangisi bir özel isim değildir?

  A) Gümüşhane    B) Arı    C) Karabaş

 4. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevabı "B) Arı"dir. Arı, bir özel isim değil, genel bir isimdir. Diğer seçenekler olan "Gümüşhane" ve "Karabaş" ise özel isimlerdir ve belirli yer veya nesneleri tanımlarlar. Bu soru, özel isim ve genel isim ayrımını anlama yeteneğini test eder. 5. Aşağıda verilen cümlelerden hangisinin sonuna yanlış noktalama işareti getirilmiştir?

  A) Ödevlerini yaptın mı?
  B) Bugün de gelecek misin.
  C) Sessizlik her tarafı sardı.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Soruda cümlelerin sonlarındaki noktalama işaretleri kontrol edilmektedir. Cümlenin tamamlanmış bir soru cümlesi olduğunu ve bu tür soru cümlelerinde soru işareti ile sonlandırılması gerektiğini göz önünde bulundurarak, B seçeneğinin sonundaki noktalama işareti yanlıştır. 7. Matematik kelimesi için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Hece sayısı 4'tür.
  B) Harf sayısı 9'dur.
  C) Çoğul isimdir.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Verilen seçenekler arasından "Matematik" kelimesi için doğru olmayanı belirlememiz gerekiyor. "C) Çoğul isimdir." ifadesi yanlıştır, çünkü "Matematik" kelimesi tekil bir isimdir. Diğer seçenekler ("A) Hece sayısı 4'tür." ve "B) Harf sayısı 9'dur.") doğru bilgileri ifade eder. 9. Eren akşam amcasına gitmiş.
  Yukarıda verilen cümleden hangisinin cevabı yoktur?

  A) Kim?        B) Nerede?        C) Ne zaman?

 10. Cevap: B Açıklama:

  Verilen cümlede Eren'in akşam amcasına gitmesi hakkında bazı bilgiler verilmiştir. Ancak cümlede Eren'in nereye gittiğiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. Bu nedenle "Nerede?" sorusunun cevabı yoktur. Diğer soruların cevapları cümlede verilen bilgilere dayalıdır. 11. Aşağıda verilen kelimelerden hangisi zıt anlamıyla yanlış eşleştirilmiştir?

  A) Hızlı -- Çabuk
  B) Uzun -- Kısa
  C) Tembel -- Çalışkan

 12. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A seçeneğidir, yani 'Hızlı -- Çabuk' kelimesi zıt anlamıyla yanlış eşleştirilmiştir. "Hızlı" kelimesinin zıt anlamı "Yavaş" iken, "Çabuk" kelimesinin zıt anlamı "Yavaş" olmaz. Çünkü "Çabuk" kelimesi de "Hızlı" kelimesinin zıt anlamı olarak kabul edilir. "Hızlı" kelimesi ve "Çabuk" kelimesi arasında zıt anlam bağlantısı yoktur. Ayrıca, "Hızlı" kelimesinin ve "Çabuk" kelimesinin zıt anlamı "Yavaş" değil, daha çok benzer anlamlı kelimelerdir. 13. Sınava çalışmadığım için ....................................
  Verilen cümlenin devamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) sınavdan yüksek not aldım.
  B) öğretmenim beni tebrik etti.
  C) sınavdan düşük not aldım.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Verilen cümlede "Sınava çalışmadığım için" ifadesi bulunmaktadır. Bu ifade sonrasında olası sonuçlardan birisi "sınavdan düşük not aldım" şeklindeki C seçeneğidir. Çünkü sınavlara hazırlanmamanın genellikle düşük notlarla sonuçlanabileceği bir durumu ifade etmektedir. 15. Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi tekildir?

  A) Dolap        B) Kayalar        C) Bulutlar

 16. Cevap: A Açıklama:

  Verilen seçenekler arasından tekil bir ismi belirlememiz gerekiyor. "A) Dolap" kelimesi yalnızca bir adet olan bir nesneyi ifade ederken, diğer seçenekler ("B) Kayalar" ve "C) Bulutlar") çoğul anlam taşıyan kelimelerdir. 17. Aşağıda verilen kelimelerden hangisi çoğuldur?

  A) Ağaç        B) Çiçekler        C) Yastık

 18. Cevap: B Açıklama:

  Soru, verilen kelimelerden hangisinin çoğul olduğunu sormaktadır. Çoğul bir kelime, birden fazla varlığı ifade eder. "Çiçekler" kelimesi birden fazla çiçeği ifade ederken, diğer seçeneklerdeki kelimeler tekil haldedir. 19. Mustafa yedi yaşında birinci sınıfa başlamıştır. Mustafa'nın öğretmenin ismi Öznur'dur. Mustafa'nın en sevdiği ders Türkçe'dir. Mustafa'nın babasının adı Ahmet'tir.

  a. Mustafa'nın babasının adı nedir?
  ................ ...................... ........................
  b. Mustafa'nın en sevdiği ders hangisidir?
  ................ ...................... ........................
  c. Mustafa'nın öğretmeninin adı nedir?
  ................ ...................... ........................
  d. Mustafa kaç yaşında birinci sınıfa başlamıştır?
  ................ ...................... ........................

 20. Cevap:

  a. Ahmet -- b. Türkçe -- c. Öznur -- d. 7

  Açıklama:

  Cevap Anahtarı: a. Mustafa'nın babasının adı nedir? Ahmet b. Mustafa'nın en sevdiği ders hangisidir? Türkçe c. Mustafa'nın öğretmeninin adı nedir? Öznur d. Mustafa kaç yaşında birinci sınıfa başlamıştır? Yedi Verilen metinde Mustafa'nın babasının adı, en sevdiği ders, öğretmeninin adı ve kaç yaşında birinci sınıfa başladığı bilgileri açıkça belirtilmiştir. Soruda istenilen bilgiler doğrudan metinden alınabilir. 21. Aşağıda verilen kelimelerin zıt anlamlarını yanlarına yazınız.

  a. Bayat : .................
  b. İnce : ................
  c. Cömert : ..................
  d. Ucuz : ...................
  e. Zayıf : ................

 22. Cevap:

  a: taze -- b: kalın -- c: cimri -- d: pahalı -- e: şişman

  Açıklama:

  a. Bayat : Taze b. İnce : Kalın c. Cömert : Cimri d. Ucuz : Pahalı e. Zayıf : Şişman Verilen kelimelerin zıt anlamlılarını bulmamız isteniyor. Her bir kelimenin zıt anlamlısı yanına yazılmıştır. 23. Aşağıdaki cümlelerde parantez içerisinde gelecek noktalama işaretlerini koyunuz.

  a. Okullar açılalı kaç ay oldu ( )
  b. Ali ( ) Burak ve Ceren aynı sınıfta okuyor.
  c. Yaşasın, dayım geldi ( )
  d. Ankara( )nın soğuğu çok fazla.
  e. Heyecanla bayramı bekliyordu ( )

 24. Cevap:

  a: ( ? ) -- b: ( , ) -- c: ( ! ) -- d: ( ' ) -- e: ( . )

  Açıklama:

  Cevap Anahtarı: a. Okullar açılalı kaç ay oldu? b. Ali, Burak ve Ceren aynı sınıfta okuyor. c. Yaşasın, dayım geldi. d. Ankara'nın soğuğu çok fazla. e. Heyecanla bayramı bekliyordu. Verilen cümlelerde parantez içerisine gelecek noktalama işaretleri uygun bir şekilde eklenmelidir. Örneğin, soru cümlesi için soru işareti, virgül kullanılması gereken yerlere virgül eklenmelidir. 25. “Her gün hiç sıkılmadan kitap okuyorum.”
  Cümlesinde kaç kelime vardır?

  A)  6        B)   13           C) 5

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak A) 6 doğru cevaptır. Çünkü verilen cümlede 6 kelime bulunmaktadır. Çözüm açıklamasında, cümlenin kelimelerinin sayılması ve sonuç olarak 6 kelime olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. 27. “Çok kitap okurum”  Cümlesinde kaç hece vardır ?

  A) 7           B) 6            C) 3

 28. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) 6" hecedir. Verilen cümle "Çok kitap okurum" şeklindedir. Bu cümle altı heceden oluşur: "Çok" (1 hece), "ki-tap" (2 hece), "o-kur-um" (3 hece). Toplamda altı heceye sahiptir. 29. Aşağıdaki kelimeleri anlamlı ve kurallı bir cümle yaparsak hangi sıralama uygun olur?
  Yapmadan(3) okula(2) kahvaltı(4) gelmem(1).

  A) 4-1-3-2          B) 4-3-2-1           C) 2-1-4-3

 30. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) 4-3-2-1" sıralamasıdır. Verilen kelimeleri anlamlı ve kurallı bir cümle yapmak için doğru sıralama şu şekildedir: "Kahvaltı yapmadan okula gelmem." Bu durumda, kelimelerin sıralaması 4-3-2-1'dir. 31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım hata yapılmıştır?

  A) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.             
  B) Sivas’tan Kayseriye trenle gittik .                
  C) Okulumuzun adı Yeşilırmak İlkokulu’dur.

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak B) Sivas’tan Kayseriye trenle gittik. doğru cevaptır. Çünkü bu cümlede "gittik" kelimesi sonuna gereksiz bir boşluk bırakılmıştır. Çözüm açıklamasında, her bir cümledeki yazım hatalarının kontrol edilmesi ve sadece B seçeneğindeki hatanın belirtilmesi gerekmektedir. 33. “Bahçede, köpeğim Lesi ile oynadık” Bu cümlede hangi kelime özel addır?

  A) bahçede         B) Lesi     C) köpeğim

 34. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Lesi" kelimesidir. Bu kelime özel ad olarak kullanılmıştır. Verilen cümlede "Lesi" kelimesi büyük harfle yazılmıştır ve köpeğin ismini temsil etmektedir. Diğer seçeneklerde ise "bahçede" kelimesi zarf, "köpeğim" kelimesi ise zamir olarak kullanılmıştır. Ancak "Lesi" kelimesi özel bir isimdir ve cümlede bir bireyi veya nesneyi belirtmek için kullanılan özel ad olarak yer almaktadır. 35. Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi, anlam yönünden diğerlerinden farklıdır?

  A) Eğri – düz     B) Ufak – minik     C) Islak – yaş

 36. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap "A) Eğri – düz" sözcükleridir. Bu sözcükler diğer seçeneklerden farklı anlamlara sahiptir. Verilen seçenekler arasında "Eğri – düz" sözcük çifti diğer seçeneklerden farklıdır. "Eğri" kelimesi, doğru olmayan, kavisli bir şekilde bükülmüş anlamına gelirken, "düz" kelimesi ise düzgün, kavisli olmayan bir şekilde ifade eder. Diğer seçeneklerde ise "Ufak – minik" ve "Islak – yaş" sözcük çiftleri benzer anlamlara sahiptir. 37. Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?

  A) Annem kardeşim
  B) Sabah erken kalktım
  C) Bu gün okula

 38. Cevap: B Açıklama:

  Verilen seçenekler arasında sadece B seçeneği "Sabah erken kalktım" bir cümledir. Bu cümle, özne (ben) ve yüklem (kalktım) içermektedir ve anlamlı bir ifade oluşturur. Diğer seçenekler olan A ("Annem kardeşim") ve C ("Bu gün okula") ise eksik veya yanlış yapılandırılmış ifadelerdir ve tam anlamıyla bir cümle oluşturmazlar. 39. “ Çocuk bahçede top oynuyor.” tümcesinde hangi sözcük alfabetik sıraya göre sözlükte daha önce yazılması gerekir?

  A) çocuk     B) top     C) bahçede

 40. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap "C) bahçede" sözcüğüdür. Bu sözcük alfabetik sıraya göre sözlükte daha önce yazılması gerekir. Verilen cümledeki sözcükleri alfabetik sıraya göre sıraladığımızda "bahçede" (b), "çocuk" (ç) ve "top" (t) şeklinde olur. Alfabetik sıraya göre sözlükte önce "bahçede" sözcüğü gelir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
DAMAR İLKOKULU 2.DÖNEM KAZANIM DEĞERLENDİRME Detayları

DAMAR İLKOKULU 2.DÖNEM KAZANIM DEĞERLENDİRME 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için DAMAR İLKOKULU 2.DÖNEM KAZANIM DEĞERLENDİRME Testini Çöz tıklayın. DAMAR İLKOKULU 2.DÖNEM KAZANIM DEĞERLENDİRME yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DAMAR İLKOKULU 2.DÖNEM KAZANIM DEĞERLENDİRME sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Test


DAMAR İLKOKULU 2.DÖNEM KAZANIM DEĞERLENDİRME Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Birey ve Toplum

Ayrıca TÜRKÇE

Bu soru ile öğrenciler, kelime türlerini ayırt etme ve farklı türler arasındaki farkları anlama yeteneklerini geliştirebilirler.

Özel isimleri genel isimlerden ayırt etme yeteneği.

Noktalama işaretlerini doğru bir şekilde kullanma becerisi.

Kelime türlerini ve kelime özelliklerini ayırt edebilme yeteneği.

Verilen cümleden eksik veya tamamlanmamış bilgileri tespit edebilme yeteneği.

Zıt anlamlı kelimeleri doğru şekilde tanıma ve eşleştirme yeteneği.

Neden-sonuç ilişkisini anlama ve mantıklı sonuçlar çıkarma yeteneği.

Tekil ve çoğul isimleri ayırt etme yeteneği.

Tekil ve çoğul kelimelerin ayırt edilme becerisi.

Verilen metinden bilgi çıkarma ve metin içeriğini anlama yeteneği.

Zıt anlamlı kelimeleri tanıma ve eşleştirme yeteneği.

Noktalama işaretlerini cümle içerisinde doğru bir şekilde kullanabilme yeteneği.

Kelime sayısını doğru bir şekilde belirleyebilme yeteneği ve metin analizini yapabilme becerisi hedeflenmektedir.

Bu sorunun çözümüyle, öğrenci bir cümledeki hece sayısını belirleme becerisini geliştirir.

Bu sorunun çözümüyle, öğrenci cümle yapısı ve kelime sıralamasını anlama becerisini geliştirir.

Yazım hatalarını tespit edebilme ve doğru yazım kurallarına uygun cümleler oluşturma becerisi hedeflenmektedir.

Bu sorunun çözümüyle, öğrenci özel ad kavramını anlar ve özel adların nasıl büyük harfle yazıldığını öğrenir.

Bu sorunun çözümüyle, öğrenci kelime anlamlarını ve karşılaştırmaları anlama becerisini geliştirir.

Doğru bir cümleyi tanıma becerisini ölçmektedir.

Bu sorunun çözümüyle, öğrenci sözcükleri alfabetik sıraya göre sıralama becerisini geliştirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

DAMAR İLKOKULU 2.DÖNEM KAZANIM DEĞERLENDİRME sınavı 1.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

DAMAR İLKOKULU 2.DÖNEM KAZANIM DEĞERLENDİRME Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 27 kere doğru, 7 kere yanlış cevap verilmiş.

DAMAR İLKOKULU 2.DÖNEM KAZANIM DEĞERLENDİRME Sınavını hangi formatta indirebilirim?

DAMAR İLKOKULU 2.DÖNEM KAZANIM DEĞERLENDİRME sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız DAMAR İLKOKULU 2.DÖNEM KAZANIM DEĞERLENDİRME sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

DAMAR İLKOKULU 2.DÖNEM KAZANIM DEĞERLENDİRME sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 1.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.