CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI sınavı 5.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI CEVAPLARI

 1. İslam tarihindeki ilk hicret nereye yapılmıştır?

  A) Habeşistan            B) Yemen
  C) Yesrib                     D) Mekke

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Habeşistan İslam tarihindeki ilk hicret, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) Müslümanlara yönelik Mekke'deki zulümlerin artması ve Müslümanların güvenliğini sağlamak amacıyla Habeşistan'a (Etiyopya) yapılan hicrettir. Habeşistan, o dönemde hoşgörü ve adaletle bilinen bir yerdi ve Müslümanların sığınabileceği bir liman olarak görülüyordu. Bu hicret, İslam tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir ve Müslümanlar için güvenli bir yer arayışının başlangıcı olarak kabul edilir. 3. Peygamber efendimiz Medine de kimin evinde kalmıştır?

  A) Hz. Sa’d b. Ebi Vakkas
  B) Hz. Bilal-i Habeşi
  C) Hz. Ebu Eyyüb El Ensari
  D) Hz. Enes b. Nadir

 4. Cevap: C Açıklama:

  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), Medine'ye hicret ettikten sonra ilk olarak Hz. Ebu Eyyüb El Ensari'nin evinde kalmıştır. Peygamber Efendimiz, Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde, Hz. Ebu Eyyüb El Ensari'nin evinde konaklamıştır. Hz. Ebu Eyyüb, Medine'de müslümanlara yardım etmiş ve İslam'a gönülden bağlanmış bir sahabedir. Peygamber Efendimiz, Ensari ailesinin misafirperverliğini kabul ederek ilk zamanlarda onların evinde kalmıştır. 5. Peygamberimizin miladi doğum tarihi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) 20 Ocak 550                    B) 21 mart 560
  C) 27 Ramazan 610             D) 20 Nisan 571

 6. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D şıkkıdır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in miladi doğum tarihi 20 Nisan 571'dir. Bu soru, Peygamberimizin doğum tarihini doğru bir şekilde hatırlama ve tarihi olaylara hakim olma becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır. 7. Peygamber efendimiz’in kendisinden sonra vefat eden tek çocuğu kimdir?

  A) Kasım                    B) Hz Ümmü Gülsüm
  C) Hz. Fatıma            D) İbrahim

 8. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Hz. Fatıma olmalıydı. Hz. Peygamber'in kendisinden sonra vefat eden tek çocuğu Hz. Fatıma'dır. 9. Araplar arasında ilk doğan erkek çocuğun ismi babasına künye olarak verilirdi. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin künyesidir?

  A) Ebu’l Kasım            B) Mustafa
  C) Mahmud                 D) El emin

 10. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Ebu’l Kasım" olarak verilmiştir. Hz. Muhammed'in künyesi, ilk doğan erkek çocuğun ismi babasına künye olarak verildiği gelenek doğrultusunda "Ebu’l Kasım" olarak bilinir. 11. Peygamber doğduğu sırada Mekke'de Yahudi Hristiyan ve Hz. İbrahim'in dinine inananlar vardı, bu kimselere ne deniyordu ?

  A) Hanif    B) Putperest    C) Müşrik    D) Müslim

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Hanif" olarak verilmiştir. Hz. Muhammed'in doğduğu dönemde Mekke'de Hanif olarak adlandırılan insanlar vardı. Hanifler, putperestlikten uzak duran, Allah'a inanan ve İbrahim'in dinine yakın bir inanca sahip olan kişilerdi. 13. Peygamberlerin ortak özelliklerinden olan ...............  peygamberlerin akıllı ve uyanık olmaları anlamına gelmektedir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Sıdk    B) Emanet    C) Fetanet    D) Tebliğ

 14. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberlerin ortak özelliklerinden biri olan "fetanet," peygamberlerin akıllı, uyanık ve sağduyulu olmalarını ifade eder. Bu özellik, peygamberlerin Allah'ın mesajını doğru bir şekilde iletebilmeleri için gereklidir. Fetanet, peygamberlerin insanlar arasında örnek davranışlar sergilemelerine ve Allah'ın iradesini anlamalarına yardımcı olur. 15. Mescid-i Nebi’nin içerisinde yer alan okulun adı ve burada eğitim gören öğrencilere ne denir?

  A) Suffa- Ashabı suffa        B) Ensar - Ashab
  C) Gazve – Sahabe             D) Sahabe - Ashabı suffa

 16. Cevap: A Açıklama:

  Mescid-i Nebi'nin içerisinde yer alan okulun adı "Suffa" olarak bilinir ve burada eğitim gören öğrencilere "Ashabı Suffa" denir. Ashabı Suffa, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v) döneminde Peygamber Efendimizin öğretilerini öğrenen ve yaymak üzere eğitim alan gençlerin topluluğunu ifade eder. 17. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ……… yılında……………….’de vefat etmiştir.
  Cümledeki boşluğa aşağıda verilen seçeneklerden hangisi gelmelidir?

  A) 632 / Mekke            B) 571 / Medine
  C) 632 / Medine           D) 571 / Mekke

 18. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav), 632 yılında vefat etmiştir. Vefatı, Medine şehrinde gerçekleşmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğru cevap "C) 632 / Medine" seçeneğidir. 19. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed ile ilgili olarak yanlıştır?

  A) Dört yıl süt annede kaldı.
  B) Süt annesi Halime idi
  C) 4-8 yaşları arası ona Amine baktı
  D) 6 yaşındayken annesi öldü.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Verilen seçeneklerden "A) Dört yıl süt annede kaldı." ifadesi yanlıştır. Hz. Muhammed (sav), süt annesi Halime'nin yanında iki yıl süt emmiştir. Diğer seçenekler doğru bilgiler içermektedir. 21. Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye kiminle birlikte hicret etmiştir?

  A) Hz. Osman                B) Hz. Ali
  C) Hz. Ebu Bekir            D) Hz. Ömer

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap C) Hz. Ebu Bekir'dir. Peygamberimiz Muhammed (SAV) Mekke'den Medine'ye hicret ederken Hz. Ebu Bekir ile birlikte hareket etmiştir. Bu olay İslam tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve İslam takviminin başlangıcı olarak kabul edilir. 23. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?

  A) Hz. Hatice                B) Selman-ı Farisi
  C) Zeyd bin Harise      D) Ali bin Ebu Talib

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap C) Zeyd bin Harise olarak verilebilir. Zeyd bin Harise, Hz. Muhammed'in evlatlık oğludur ve İslam'ın ilk günlerinde Müslüman olmuştur. 25. “ Medineliler, 621 ve 622 yıllarında Mekke yakınlarında peygamberimizle görüşerek her zaman ve her yerde
  Müslümanlarla birlikte olacaklarına dair söz verdiler ve Hz. Muhammed (sav) ve ona inananları Medine’ye davet ettiler.”
  Bu görüşmelere tarihte ne ad verilir?

  A) Hudeybiye Antlaşması    B) Akabe Biatları
  C) Medine Sözleşmesi         D) Kardeşlik Antlaşması

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap B) Akabe Biatları olarak verilebilir. Akabe Biatları, Hz. Muhammed'in (s.a.v) Mekke dönemindeki Müslümanlarla Medine'deki müslümanlar arasındaki önemli bir anlaşma ve bağlılık yemini olarak bilinir. Bu bağlılık yemini, Müslümanların Medine'ye göç etmelerini ve Hz. Muhammed'in liderliğini kabul etmelerini sağlayan önemli bir olaydır. 27. Hüzün yılı kimlerin vefat ettiği yıldır?

  A) Hz. Ebubekir-Hz. Hatice    B) Ebu Talip-Hz. Hatice
  C) Abdulmuttalip-Ebu Talip    D) Ebu Talip-Hz. Ömer

 28. Cevap: A Açıklama:

  Hüzün yılı, Hz. Peygamber'in amcası Ebu Talip ve eşi Hz. Hatice'nin vefat ettiği yıldır. Diğer seçeneklerde farklı kişilerin vefat yılları bulunmaktadır. 29. Veda hutbesi ne zaman ve nerede gerçekleşmiştir?

  A) Medine-632            B) Medine-630
  C) Mekke-632              D) Mekke-571

 30. Cevap: C Açıklama:

  Soruda, Veda Hutbesi'nin ne zaman ve nerede gerçekleştiği soruluyor. Doğru cevap, hutbenin Mekke'de 632 yılında gerçekleştiğidir. Diğer şıklar yanlış bilgiler içermektedir. 31. Peygamberimizin gençlik yıllarında Erdemliler Birliği’ne katılması neye önem verdiğini gösterir?

  A) Eğitime                    B) Adalete
  C) Kardeşliğe               D) Sevgi ve saygıya

 32. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimizin gençlik yıllarında Erdemliler Birliği'ne katılması, adalet önemine dikkat çeker. Erdemliler Birliği, Mekke'deki adil davranışları ve haksızlıklara karşı duruşu teşvik eden bir topluluktur. Bu nedenle, bu olay, Peygamberimizin adalet ve doğruluk ilkelerine ne kadar önem verdiğini gösterir. 33. İslam tarihinde yapılan ilk mescid hangisidir?

  A) Mescid-i Aksa                B) Kuba Mescidi
  C) Mescid-i Haram            D) Mescid-i Nebevi

 34. Cevap: B Açıklama:

  Soru, İslam tarihindeki ilk mescidi sorguluyor. İslam tarihindeki ilk mescidin Kuba Mescidi olduğu bilinmektedir. Diğer seçeneklerde bahsedilen mescidler daha sonraki dönemlerde inşa edilmiş olup, Kuba Mescidi bunlardan önce yapılmıştır. 35. Aşağıdakilerden hangileri Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sütannelerinin adlarıdır?

  A) Halime–Şeyma
  B) Âmine–Halime
  C) Süveybe–Halime
  D) Süveybe–Ümmü Eymen

 36. Cevap: A

 37. Peygamber efendimiz Mekke'de dinini özgürce yaşayamadığı için ........................ hicret etmiştir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Taif    B) Medine    C) Yemen   D) Habeşistan

 38. Cevap: A

 39. Peygamber efendimiz ............ yıl süt annesi ................ ile yaşamıştır.
  Yukarıda verilen boşluklara sırasıyla hangisi getirilmelidir?

  A) 2 - Halime                B) 4 - Amine
  C) 2 - Amine                 D) 4 - Halime

 40. Cevap: B

 41. Peygamberimize Hira Mağarası’nda gelen ilk vahiy­ler hangi sure’nin ayetleridir?

  A) Alak Suresi              B) Fatiha Suresi
  C) Bakara Suresi          D) Duha Suresi

 42. Cevap: B

 43. Peygamberimizin (sav) doğduğu geceye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Berat Kandili            B) Mevlid Kandili    
  C) Miraç Kandili            D) Regaib Kandili

 44. Cevap: B Açıklama:Cevap: (B)

  Açıklama:

  Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu geceye Mevlid Kandili adı verilir. Bu gece, İslam aleminde büyük bir coşkuyla kutlanır. Mevlid kandilinde Kur'an-ı Kerim okunur, dualar edilir ve hatim yapılır. Ayrıca, mevlid kandili için özel olarak yazılmış mevlidler okunur.

  Diğer seçenekler ise:

  * Berat Kandili: Ramazan ayının 27. gecesi
  * Miraç Kandili: Recep ayının 27. gecesi
  * Regaib Kandili: Recep ayının ilk cuma gecesi

  Bu nedenle, sorunun doğru cevabı Mevlid Kandili'dir.

 45. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin kimlerin yanında yetiştiğinin doğru sıralamasıdır?

  A) Annesi /Süt Annesi / Dedesi / Amcası / Dayısı
  B) Annesi / Sut Annesi / Annesi / Dedesi / Amcası
  C) Dedesi / amcası /dayısı/Süt Annesi /Annesi
  D) Amcası / Dedesi / Süt Annesi/Yengesi/Dayısı

 46. Cevap: B

 47. Tüm peygamberlerin ortak özelliklerinden bir tanesi de Allah'tan aldıkları vahiyleri (bilgileri, öğütleri) insanlara bildirmesidir.
  Yukarıda verilen açıklama hangisi ile ilgilidir?

  A) Sıdk    B) Emanet     C) Tebliğ     D) Fetanet

 48. Cevap: C

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI Detayları

CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI 4 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI Testini Çöz tıklayın. CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERLİK VE PEYGAMBERİMİZ
  1. Allah’ın İnsanlığa Lütfu: Peygamberlik
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. Hz. Âdem’den (a.s.) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Peygamberlik
  4. Peygamberlerin Görevler'
  5. Peygamberlerin Özellikleri
  6. Son Peygamber: Hz. Muhammed (s.a.v.)
 • PEYGAMBERİMİZ VE ÇOCUKLAR
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Çocukların Dostu Peygamberimiz
  3. Peygamberimizin Ailesinde Çocuk Olmak
  4. Yetimlerin Babası Peygamberimiz

Ayrıca

İslam tarihindeki ilk hicret, Müslümanların Mekke'deki zulümlerden kaçmak ve güvenli bir yer arayışıyla Habeşistan'a yapılmıştır.

Bu soru, İslam tarihindeki önemli olayları ve sahabelerin Peygamber Efendimiz'e gösterdiği destek ve sevgiyi öğrencilere aktarmayı amaçlamaktadır.

İslam tarihine ve Peygamberimizin hayatına dair temel bilgilerin hatırlanmasına katkı sağlar.

Peygamber efendimizin aile hayatı ve çocukları hakkında temel bilgileri öğrenmeyi sağlar.

İslam tarihindeki önemli kişilerin isimleri, künyeleri ve yaşamları hakkında temel bilgilere sahip olmak.

İslam öncesi dönemdeki Arap toplumunda Haniflerin, putperestlikten uzak duran ve İbrahim'in dinine yakın inançları temsil eden bir grup olduğunu anlamak.

Peygamberlerin ortak özellikleri ve fetanet kavramının anlamını anlama.

İslam tarihi ve eğitim yapıları hakkında bilgi sahibi olma.

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) vefat tarihi ve yeri hakkında bilgi sahibi olma.

Verilen bilgileri değerlendirerek, yanlış ifadeyi tespit etme yeteneğini gösterir.

İslam'ın erken dönem tarihini ve sahabe-i kiramı anlama kazandırır.

İslam'ın ilk dönemindeki önemli sahabeleri tanıtmak ve onların İslam'a olan inanç ve katkılarını değerlendirmelerini sağlamaktır.

İslam tarihindeki önemli dönemleri ve olayları anlama fırsatı sunar.

Hüzün yılı olayının tarihi ve önemi hakkında bilgi edinme.

Bu soru, İslam tarihindeki önemli olayları ve bu olayların mekân ve zaman bilgilerini hatırlama yeteneğini ölçmektedir.

Peygamberimizin gençlik yıllarındaki toplumsal etkinlikler ve erdemlere verdiği önemi anlama.

Bu soru, İslam tarihindeki önemli dini yapıları ve bu yapıların tarihlerini bilme yeteneğini ölçmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI sınavı 5.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI Testi İstatistikleri

Bu sınav 53 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 443 kere doğru, 635 kere yanlış cevap verilmiş.

CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri