CMAL

CMAL sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. CMAL CEVAPLARI

 1. Solunum yolu tam olarak tıkanmamış ve hâlen nefes alabilen kişilerde;
   I. Kazazede öksürmeye teşvik edilmeli
  II. Yerinden çıkmış veya gevşemiş takma dişleri varsa bunlar yerinden çıkarılmalıdır.
  III. Kazazede göz önünde tutulmalı ve bu sırada en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmak üzere harekete geçilmelidir.
  verilenlerden hangisi veya hangilerini uygulamak doğru olur?

  A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
  D) Yalnız II        E) I, II ve III

 2. Cevap: E Açıklama:

  Verilen metinde solunum yoluyla ilgili ilk yardım adımları açıklanmıştır. Solunum yolu tıkanıklığında öksürmeye teşvik etmek (I), yerinden çıkmış veya gevşemiş takma dişleri çıkarmak (II) ve kazazedenin gözetim altında tutulup en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılması için harekete geçmek (III) doğru adımlardır. Bu nedenle doğru cevap E) I, II ve III'dür. 3. • Hızlı ve yüzeysel solunum
  • Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
  • Endişe, huzursuzluk
  • Baş dönmesi
  • Dudak çevresinde solukluk ya da morarma
  • Susuzluk hissi
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi şok belirtileri arasındadır?

  A) 6        B) 5        C) 4        D) 3        E) 2

 4. Cevap: A Açıklama:

  Verilen belirtiler incelendiğinde, yukarıda verilenlerin hepsi şok belirtileri arasında yer almaktadır. 5. Bir öğrencinin bir veya birden fazla öğrenci tarafından tekrar eden biçimde olumsuz davranışlara maruz kalmasına ne denir?

  A) Akran zorbalığı         B) Akran çatışması
  C) Akran kavgası           D) Akran çelişkisi
  E) Akran kıyaslaması

 6. Cevap: A Açıklama:

  Verilen metinde bir öğrencinin tekrar eden biçimde olumsuz davranışlara maruz kalması durumu açıklanmaktadır. Bu duruma "akran zorbalığı" (A) denir. Akran zorbalığı, bir kişinin psikolojik veya fiziksel olarak başka bir öğrenci veya öğrenciler tarafından istismar edilmesi, taciz edilmesi veya dışlanması durumunu ifade eder. 7. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Kanın yaralanma, zedelenme gibi herhangi bir nedenle damar dışına çımasına kanama denir.
  B) Vücuttaki kanın yüzde 20'inden fazlası kaybedildiğinde hayati tehlike ortaya çıkar.
  C) Kanama kontrol altına alınmadığında ölüm ve .şok gerçekleşebilir.
  D) Kanamanın hızı vücutta kanın aktığı bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
  E) Kanama müdahale edilmese bile bir süre sonra kendiliğinden durur.

 8. Cevap: E Açıklama:

  Doğru cevap E seçeneğidir. Diğer ifadeler kanamanın doğası ve ciddiyeti hakkında bilgiler içermektedir, ancak kanamanın kendiliğinden duracağı düşüncesi yanlıştır. Kanama kontrol altına alınmadığında ciddi sonuçlar doğabilir. Diğer ifadelerdeki bilgiler doğrudur ve kanamanın ciddiyeti ve durdurulması üzerine odaklanır. 9. Yaşamı kurtarmak amacı ile hava yolu açılığı sağlandıktan sonra solunumu ve ya kalbi durmuş kişiye yapay solunu , dış kalp masajı ile beyne kan pompalamak amacıyla yapılan ilaçsız müdahale hangisidir?
  A) ABC yöntemi
  B) Temel yaşam desteği
  C) Koma pozisyonu
  D) Bak, dinle ve hisset
  E) CRP kalp akciğer masajı
 10. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) Temel yaşam desteği'dir. Temel yaşam desteği (TYD), bir kişinin solunumunu ve dolaşımını yeniden başlatmayı amaçlayan ilaçsız müdahalelerin bir kombinasyonunu içeren acil bir ilk yardım prosedürüdür. TYD, hava yolu açılığı sağlandıktan sonra yapay solunum ve dış kalp masajı gibi temel hayati işlemleri içerir. Bu müdahaleler, kişinin yaşamını kurtarmak için önemlidir. Soru, solunumu ve kalbi durmuş bir kişiye ilaçsız müdahaleyi sorguluyor. Temel yaşam desteği (TYD), bu tür durumlarda uygulanan bir prosedürdür ve yapay solunum ve dış kalp masajını içerir. 11. I. BAK: İlk yardımcı göğüs kafesinin solunum hareketine bakar.
  II.  DİNLE: İlk yardımcı kulağını hastanın ağzına ve burnuna yaklaştırarak solunumunu dinler.
  III. HİSSET:  İlk yardımcı hastanın nefesini yanağıyla hissetmeye çalışır.
  Solunum değerlendirmesi ile ilgili yukarıda verilen Bak, dinle ve hisset yöntemi açıklamalarından hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I            B) Yalnız III        C) I ve II
  D) II ve III             E) I, II ve III

 12. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevabı E) I, II ve III olmalıdır. Her üç yöntem de solunum değerlendirmesi için kullanılan doğru yöntemlerdir. I. "BAK: İlk yardımcı göğüs kafesinin solunum hareketine bakar." II. "DİNLE: İlk yardımcı kulağını hastanın ağzına ve burnuna yaklaştırarak solunumunu dinler." III. "HİSSET: İlk yardımcı hastanın nefesini yanağıyla hissetmeye çalışır." Tüm bu yöntemler, bir kişinin solunumunu değerlendirmek ve acil durumlarda solunum problemlerini tespit etmek için kullanılır. Dolayısıyla, doğru cevap E) I, II ve III olacaktır. Soru, solunum değerlendirmesi için kullanılan yöntemleri sorguluyor. Bu bağlamda, "BAK," "DİNLE," ve "HİSSET" yöntemleri, solunum değerlendirmesinin ayrılmaz bir parçasıdır ve her biri farklı açılardan solunumu değerlendirmek için kullanılır. 13. I. Hasta veya yaralının hafifçe omuzuna dokunmak.
  II. Hasta veya yaralıya sözlü sorular sormak.
  III. Hasta veya yaralının nefes alış verişini kontrol etmek
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hasta veya yaralının bilinç değerlendirmesinde kullanılabilir?

  A) Yalnız I            B) Yalnız III        C) I ve II
  D) II ve III             E) I, II ve III

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap, C) I ve II'dir. Hasta veya yaralının bilinç değerlendirmesinde hafifçe omuzuna dokunarak tepki alma (I) ve hasta veya yaralıya sözlü sorular sormak (II) kullanılabilir. Nefes alış verişini kontrol etmek de önemlidir (III), ancak bu sadece bilinç değerlendirmesi için kullanılan bir yöntem değildir. Bu nedenle doğru cevap I ve II'dir. 15. I. Olası patlama riskini ve yangını önlemek için olay yerinde sigara içilmemelidir.
  II. Mekan kapalı ise ortam havalandırılmalıdır.
  III. Hasta veya yaralı yerinden oynatılmamalıdır.
  Olay yeri değerlendirilmesinde yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yapılmalıdır?

  A) Yalnız I            B) Yalnız III        C) I ve II
  D) II ve III             E) I, II ve III

 16. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevabı, "E) I, II ve III" olmalıdır. Çünkü olay yeri değerlendirmesinde tüm verilen maddeler uygulanmalıdır: Sigara içilmemeli (I), mekan kapalı ise havalandırılmalı (II), hasta veya yaralı yerinden oynatılmamalıdır (III). Bu nedenle doğru cevap I, II ve III'dir. 17. I. Güvenli ilk yardım için öncelikle olay yerinin güvenlik önlemleri alınmalıdır.
  II. İlk yardımcı her şeyden önce kendi güvenliğini sağlamalıdır.
  III. İlk yardımcı çevresindeki insanların güvenliğinden de emin olmalıdır.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I            B) Yalnız III        C) I ve II
  D) II ve III             E) I, II ve III

 18. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevabı E) I, II ve III'dir. Verilen ifadelerin hepsi doğrudur. I. "Güvenli ilk yardım için öncelikle olay yerinin güvenlik önlemleri alınmalıdır." doğrudur, çünkü olay yerinin güvenliği her şeyden önce gelir ve ilk yardımcının kendi güvenliği ve diğer insanların güvenliği için önlemler alması gerekmektedir. II. "İlk yardımcı her şeyden önce kendi güvenliğini sağlamalıdır." doğrudur, çünkü ilk yardımcının kendisi güvende değilse, yardım sağlama yeteneği sınırlı olacaktır. III. "İlk yardımcı çevresindeki insanların güvenliğinden de emin olmalıdır." doğrudur, çünkü ilk yardımcı sadece kendi güvenliğini değil, aynı zamanda olay yerinde bulunan diğer insanların güvenliğini de gözetmelidir. İlk yardım uygulamalarında güvenlik her zaman öncelikli bir konudur. İlk yardımcı, olay yerinin güvenliğini sağlamak, kendi güvenliğini sağlamak ve çevresindeki insanların güvenliğini düşünmek zorundadır. 19. Bir kaza durumunda ilk yardım yapan kişinin müdahalede yaparken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

  A) Hastanın durumunu değerlendirmelidir.
  B) Yaralının yarasını görmesine izin vermelidir.
  C) Hasta veya yaralıyı hareket ettirmeden müdahale etmelidir.
  D) Hastanın en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamalıdır.
  E) Hasta ve yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalelerde bulunmalıdır.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı, "B) Yaralının yarasını görmesine izin vermelidir" olmalıdır. İlk yardım sırasında, yaralının yarasını görmesine izin verilmemelidir, çünkü bu durum bazen hastanın paniklemesine veya şok yaşamasına neden olabilir. İlk yardım veren kişi, hasta veya yaralının durumunu değerlendirmeli, gerekli müdahaleleri yapmalı ve hasta veya yaralıyı sakinleştirmeye çalışmalıdır. Yara görme veya gösterme, profesyonel sağlık personelinin işidir ve gerektiğinde yapılmalıdır. 21. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarından biri değildir?

  A) Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması.
  B) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak.
  C) Hasta ve yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek.
  D) İyileşmeyi kolaylaştırmak.
  E) Kişiyi hastaneye göndermeyecek şekilde tedavi etmek.

 22. Cevap: E Açıklama:

  Doğru cevap E) Kişiyi hastaneye göndermeyecek şekilde tedavi etmek olmalıdır. İlk yardımın öncelikli amaçlarından biri, hasta veya yaralının durumunu istikrarlı bir şekilde tutarak, mümkünse hastaneye gitmesine gerek kalmadan tedavi etmektir. İlk yardım, hasta veya yaralının durumunun daha da kötüleşmesini önlemek ve tıbbi yardım gerektiren bir durumu yönetmek için önemlidir. İlk yardımın öncelikli amaçları, hastanın hayatını kurtarmak, yaşamsal fonksiyonları sürdürmek, durumun kötüleşmesini önlemek ve hastanın hastaneye gitmesine gerek kalmadan tedavi etmektir. Bu nedenle, doğru cevap E) Kişiyi hastaneye göndermeyecek şekilde tedavi etmek olacaktır. 23. Aşağıdakilerden hangisi ilk yadım için doğru değildir?

  A) İlk yardımcı tarafından uygulanır.
  B) İlaçsız uygulamaları kapsar.
  C) Sadece olay yerinde uygulanır.
  D) Tıbbi araç ve gereç kullanılır.
  E) İlaçsız uygulamaları kapsar.

 24. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, "D) Tıbbi araç ve gereç kullanılır." olmalıdır. İlk yardım, tıbbi araç ve gereç kullanmadan uygulanan acil bir müdahale şeklidir. İlk yardım, olay yerindeki acil durumlara hızlı ve etkili bir yanıt vermek için temel bilgi ve becerilere dayanır. İlk yardımın temel ilkesi, tıbbi araç ve gereç kullanmadan önce basit, kullanılabilir ve acil durumlar için uygun teknikleri içermesidir. 25. Hastalık ve ya kaza nedeniyle tehlikeye girmiş kişiye sağlık personeli tarafından yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Acil yardım                B) Tıbbi yardım
  C) İlk yardım                  D) Acil müdahale
  E) İlk tedavi

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Acil yardım" olmalıdır. Acil yardım, hastalık veya kaza nedeniyle tehlikede olan kişilere sağlanan ilk yardım türüdür ve bu yardımın amacı, kişinin hayatını kurtarmak veya sağlık durumunu stabilize etmektir. Sağlık personeli tarafından sağlanan tıbbi yardım daha ileri bir düzeyde müdahaleyi içerirken, acil yardım genellikle olay yerinde ve hızlı bir şekilde uygulanan ilk yardım önlemlerini kapsar. 27. Aşağıdakilerden hangisi açlık durumunda kullanış sırası doğru verilmiştir?

  A) YAĞ-KARBONHİDRAT-PROTEİN
  B) PROTEİN-YAĞ-KARBONHİDRAT
  C) KARBONHİDRAT-YAĞ-PROTEİN
  D) YAĞ- PROTEİN - KARBONHİDRAT
  E) PROTEİN - KARBONHİDRAT- YAĞ

 28. Cevap: E

 29. Yaralanmalı bir trafik kazası gören Naim ve arkadaşları aşağıdaki numaralardan hangisini aramalıdır?

  A) 177     B) 110      C) 155    D) 112     E) 156

 30. Cevap: A

 31. Bir trafik kazası sonrası olay yerine giden Mustafa yaralıyı;
  I. Ayaklarında tutarak götürmeli
  II. Düz bir zemine sırt üstü yatırıp 112’yi aramalı
  III. Görüp kaçmak
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerini yapmamalı?

  A) I – II – III      B) Yalnız II     C) I – II
  D) Yalnız III      E) I – III

 32. Cevap: E

 33. Bir insanın günde en sık yapması gereken temizlik hangisidir?

  A) Elbise temizliği        B) Ağız temizliği
  C) Yüz temizliği            D) El temizliği
  E) Ayak temizliği

 34. Cevap: B

 35. Hayatın 12-21 yaşları arasındaki zaman dilimini kapsayan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ergenlik     B) Yetişkinlik     C) Okul çağı
  D) Yaşlılık      E) Oyun dönemi

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Ergenlik" olmalıdır. Ergenlik dönemi, hayatın 12-21 yaşları arasındaki zaman dilimini kapsar. Bu dönemde bireyler bedensel, duygusal, sosyal ve bilişsel açıdan büyük değişimler yaşarlar. Ergenlik dönemi, genellikle ergenlik özelliklerinin belirginleşmeye başladığı, cinsel olgunluğun ve kimlik gelişiminin ön planda olduğu bir dönemdir. Hayatın farklı dönemleri belirli yaş aralıklarında gruplandırılabilir. Bu soruda verilen yaş aralığı 12-21 yaşları arasındadır. Bu yaş aralığı ergenlik dönemini kapsar. Ergenlik, bireylerin bedensel, duygusal, sosyal ve bilişsel açıdan hızlı değişimler yaşadığı bir dönemdir. Ergenlikte cinsel olgunlaşma, kimlik arayışı ve bağımsızlık kazanma gibi önemli gelişim süreçleri yaşanır. 37. Alkol en fazla hangi organın yapısını bozar?

  A) Karaciğer       B) Akciğer      C) Kalp 
  D) Beyin             E) Mide

 38. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Karaciğer. Alkol, en fazla karaciğerin yapısını bozar. Karaciğer, alkolün metabolizmasından sorumlu organdır. Alkol tüketimi karaciğerde hasara neden olabilir ve karaciğer hastalıklarına, siroz gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Alkolün uzun süreli ve aşırı kullanımı karaciğer fonksiyonlarını olumsuz etkiler ve karaciğer yetmezliği riskini artırır. 39. Sigara alışkanlığına bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Akciğer kanserinin nedenlerindendir.
  B) Kalp ve damar hastalıklarına neden olur
  C) Biyolojik olaylarda vitaminlerin etkisini arttırır.
  D) İnsan ömrünü kısaltır.
  E) Üreme sistemini olumsuz etkiler.

 40. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Biyolojik olaylarda vitaminlerin etkisini arttırır" olmalıdır. Sigara alışkanlığı, birçok olumsuz sağlık etkisine neden olan zararlı bir alışkanlıktır. Sigara içmek akciğer kanseri, kalp ve damar hastalıkları, kısa ömür ve üreme sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Ancak sigaranın biyolojik olaylarda vitaminlerin etkisini arttırdığına dair bilimsel bir kanıt veya bilgi bulunmamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
CMAL Detayları

CMAL 2 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için CMAL Testini Çöz tıklayın. CMAL yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

CMAL sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


CMAL Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ULAŞIM
  1. . Ulaşım, Ulaştırma, taşıma, Nakliye Kavramlarının Tanımları.
  2. . Ulaşım, Ulaştırma, taşıma, Nakliye Kavramlarının Tanımları.
  3. . Ulaşım, Ulaştırma, taşıma, Nakliye Kavramlarının Tanımları.
  4. Ulaşım Araçlarının Faydaları. a. Sosyal ve kültürel yönden. b. Ekonomik yönden. c. Askeri yönden.
  5. Ulaşım Araçlarının Faydaları. a. Sosyal ve kültürel yönden. b. Ekonomik yönden. c. Askeri yönden.

Ayrıca ilk yardım

İlk yardım ilkelerini anlama ve solunum yolu tıkanıklığı gibi acil durumlarda doğru müdahaleleri seçebilme.

Şokun temel belirtilerini tanımak ve şok durumunda doğru tanı ve müdahale yapma yeteneği.

Akran zorbalığının ne olduğunu ve bu tür olumsuz davranışların tanımını anlama.

Kanamanın doğasını ve ciddiyetini anlama, kanamanın kontrol altına alınması gerekliliğini kavrama.

Temel yaşam desteği prosedürlerini ve acil durum müdahalelerini anlama yeteneği.

Temel ilk yardım yöntemlerini ve solunum değerlendirmesi tekniklerini anlama yeteneği.

Bu soru ilk yardım bilgisi kazanımını ölçmektedir.

İlk yardım prensiplerini anlama ve güvenlik önlemlerini uygulama yeteneği.

İlk yardımın temel prensiplerini anlamak ve uygulamak.

İlk yardımın temel amaçlarını anlama yeteneği.

İlk yardımın temel prensiplerini anlamak ve uygulamak.

Acil durumlarda acil yardımın ne olduğunu ve nasıl uygulandığını anlamak.

Öğrenciler, ergenlik döneminin hayatın 12-21 yaşları arasındaki zaman dilimini kapsadığını ve bu dönemde bireylerin bedensel, duygusal ve sosyal açıdan büyük değişimler yaşadığını öğrenirler.

Alkolün en fazla karaciğerin yapısını bozduğunu bilmek ve karaciğer sağlığına dikkat etmenin önemini anlamak.

Öğrenciler, sigara alışkanlığının çeşitli sağlık sorunlarına neden olduğunu ve bunların arasında akciğer kanseri, kalp ve damar hastalıkları, ömrün kısalması ve üreme sistemi üzerinde olumsuz etkilerin yer aldığını anlarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

CMAL sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

CMAL Testi İstatistikleri

Bu sınav 12 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 94 kere doğru, 60 kere yanlış cevap verilmiş.

CMAL Sınavını hangi formatta indirebilirim?

CMAL sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız CMAL sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

CMAL sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi Ünite Özetleri