biyoloji

biyoloji sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. biyoloji CEVAPLARI

 1. Omurgasız hayvanların altı ana grubundan üç örnek veriniz.


 2. Cevap: Süngerler, derisidikenliler, eklem bacaklılar Açıklama:

  Omurgasız hayvanlar, iç iskeletleri ve omurgaları olmayan hayvanlardır. Süngerler denizde yaşayan basit organizmalardır, derisidikenliler deniz yıldızları ve deniz kestaneleri gibi omurgasız hayvanlardır, eklem bacaklılar ise böcekler, örümcekler ve kabuklular gibi dış iskeletli hayvanlardır. 3. Bakterilerin beslenme tiplerini çeşitlendiriniz ve her biri için bir örnek veriniz.


 4. Cevap: * Ototrof: Fotosentez veya kemosentez yoluyla kendi besinlerini üretirler. (Örn: Siyanobakteriler) * Heterotrof: Organik maddelerle beslenirler. (Örn: Escherichia coli) * Parazit: Diğer canlılardan beslenirler. (Örn: Salmonella) Açıklama:

  Bakteriler, çeşitli beslenme tiplerine sahiptir ve doğadaki besin zincirlerinde önemli roller oynarlar. 5. Tam parazit bitkiler hakkında üç örnek veriniz.


 6. Cevap: Raflesia, Hydnora, Balanophora Açıklama:

  Tam parazit bitkiler, fotosentez yapamayan ve tüm besinlerini başka bitkilerden alan bitkilerdir. Raflesia, dünyanın en büyük çiçeğine sahip parazit bitkidir ve ev sahibi ağacın dallarına tutunarak beslenir. Hydnora, Güney Afrika'ya özgü bir parazit bitkidir ve ev sahibi bitkinin köklerinden beslenir. Balanophora, nemli ormanlarda bulunan bir parazit bitkidir ve ev sahibi bitkinin kök sistemine tutunarak beslenir. 7. Omurgasız hayvan gruplarının özelliklerini sıralayınız.


 8. Cevap: Süngerler: En basit yapıya sahiptir ve sinir sistemi ilk bu grupta görülür. Sölenterler: Bölmelere ayrılmış sindirim sistemleri vardır. Solucanlar: Gerçek vücut boşluğuna sahip canlılardır. Yumuşakçalar: Kitinden yapılmış dış iskeletleri vardır. Eklem bacaklılar: Trake solunumu yaparlar. Derisidikenliler: Tamamı denizlerde yaşar ve solungaç solunumu yaparlar. Açıklama:

  Öğrenciler, omurgasız hayvan gruplarının özelliklerini ayırt edebilir. 9. Omurgalı hayvanları karakterize eden yapısal özellik hakkında bilgi veriniz.


 10. Cevap: Omurga Açıklama:

  Omurgalı hayvanların en belirgin özelliği, sırt kısmında bulunan omurlardan oluşan omurgadır. 11. Kuşların solunum sistemi nasıl çalışır?


 12. Cevap: Kuşlar akciğer solunumu yapar ve akciğerleri, çok sayıda hava kesesine bağlıdır. Hava keseleri, kuşların daha uzun süre uçmalarını sağlayan ekstra oksijen depolar. Açıklama:

  Kuşların benzersiz solunum sistemleri, onların uzun süre yüksek irtifalarda uçmalarını sağlar. 13. Virüs nedir? Açıklayınız.


 14. Cevap: Virüsler, protein kılıf ile sarılmış ve genetik materyal (DNA veya RNA) içeren zorunlu hücre içi parazitlerdir. Canlı dışındaki ortamlarda kristalleşirler ve metabolik aktivite gerçekleştiremezler. Açıklama:

  Virüsler, ne canlı ne de cansız olarak sayılabilen ve yalnızca canlı bir hücrenin içinde canlılık gösteren geçiş formlardır. 15. Hayvan hücreleri hangi ortamda su kaybederek büzülür?


 16. Cevap: Hipertonik ortam Açıklama:

  Hipertonik ortam, yoğunluğu hücre yoğunluğundan fazla olan bir ortamdır. Bu ortamda hücreler, su kaybederek plazmoliz olur. 17. Endositoz ve ekzositoz arasındaki temel farkı açıklayınız.


 18. Cevap: Endositoz, maddelerin hücre içine alınmasıyken ekzositoz, maddelerin hücre dışına çıkarılmasıdır. Açıklama:

  Endositoz, hücre zarının içeriye kıvrılmasıyla oluşurken ekzositoz, hücre zarının keseciklerinin hücre dışına açılmasıyla oluşur. 19. Linnaeus'un canlı sınıflandırmasındaki tür kavramını açıklayınız.


 20. Cevap: Linnaeus, türü benzer özelliklere sahip, birbirleriyle çiftleşerek verimli yavrular üreten bir canlı grubunu tanımlamak için kullandı. Açıklama:

  Linnaeus'un tür kavramı, canlıların sınıflandırılmasında ve yeni türlerin tanımlanmasında büyük öneme sahiptir. 21. Tür kavramını açıklayınız.


 22. Cevap: Ortak bir atadan gelen, yapı ve işlev bakımından benzer özellikler taşıyan ve doğal koşullarda çiftleştiklerinde kısır olmayan yavrular verebilen bireyler topluluğuna tür denir. Açıklama:

  Tür kavramı, canlıların sınıflandırılmasında temel bir birimdir. 23. İkili adlandırma sistemini açıklayınız.


 24. Cevap: Her bir tür için biri cins ismi, diğeri o türü niteleyen isim olmak üzere Latince iki kelimeden oluşan iki kelimeden oluşan bir adlandırma sistemidir. Açıklama:

  İkili adlandırma sistemi, türlerin bilimsel olarak adlandırılmasını kolaylaştırır ve evrensel bir anlayış sağlar. 25. Bakterilerin temel yapılarını listeleyiniz.


 26. Cevap: Bakterilerin temel yapılarını listeleyiniz.rilerin temel yapılarını listeleyiniz. Açıklama:

  Bir bakterinin sitoplazma, DNA, ribozom, hücre duvarı, hücre zarı, kamçı ve pilus gibi temel yapılarını sıralayınız. 27. Protistlerin yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirdikleri organelleri açıklayınız.


 28. Cevap: Sitoplazmadaki organeller Açıklama:

  Protistler, yaşam faaliyetlerini mitokondri, kloroplast ve golgi cisimciği gibi organellerde gerçekleştirir. 29. Bitkilerin beslenme türlerini açıklayınız.


 30. Cevap: Bitkiler, fotosentetik ototroflardır ve kendi besinlerini fotosentez yoluyla üretirler. Açıklama:

  Bitkiler güneş ışığını, su ve karbondioksiti kullanarak fotosentez yoluyla glikoz üretirler. Bu nedenle fotosentetik ototrof olarak sınıflandırılırlar. 31. Bitkilerin ürettiği maddelerin önemi nedir?


 32. Cevap: Bitkiler tarafından üretilen maddeler, canlıların besin zinciri yoluyla diğer canlılara aktarılır ve besin kaynağı olur. Ayrıca bitkiler, atmosferde oksijen salarlar ve erozyonu önlerler. Açıklama:

  Bitkilerin ürettiği glikoz, nişasta ve diğer organik maddeler, besin zinciri yoluyla diğer canlılara geçerek enerji kaynağı olur. Bitkiler ayrıca büyük miktarlarda oksijen salarak atmosferik dengeyi korur ve toprağı bitkisel örtü ile kaplayarak erozyonu önler. 33. Mantarların beslenme şekilleri hakkında bilgi veriniz.


 34. Cevap: Mantarlar ayrıştırıcı beslenen organizmalardır. Yani, ölü organik maddelerden besinlerini elde ederler. Açıklama:

  Bu soru, mantarların beslenme alışkanlıkları hakkında bilgiyi anlama becerisini ölçer.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
biyoloji Detayları

biyoloji 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. biyoloji yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

biyoloji sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik


biyoloji Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • CANLILAR DÜNYASI
  1. Canlılar Alemleri ve Özellikleri
  2. Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması

Ayrıca canlıların dünyası

Öğrenciler omurgasız hayvanların altı ana grubunu tanıyabileceklerdir.

* Öğrenciler, bakterilerin farklı beslenme tiplerini anlayabileceklerdir. * Öğrenciler, bakterilerin ekosistemlerdeki rollerini takdir edebileceklerdir. Bakterilerin biyolojik önemi hakkında bilgi veriniz. Cevap: Bakteriler, doğadaki azot ve karbon döngüsünde rol oynar, atıkları ayrıştırır, madde döngüsüne katkıda bulunur ve biyoteknolojik uygulamalarda kullanılır. Açıklama: Bakteriler, ekolojik dengeyi korumak, endüstriyel süreçlerde kullanılmak ve insan sağlığını etkilemek gibi çok çeşitli biyolojik öneme sahiptir. Kazanım: Öğrenciler, bakterilerin biyosferde oynadığı önemli rolleri ve insan yaşamına olan katkılarını anlayacaklardır.

Öğrenciler, tam parazit bitkilerin farklı örneklerini tanıyabilirler.

Öğrenciler, omurgasız hayvan gruplarının temel özelliklerini anlayabilir.

Omurgalıların karakteristik özelliğini anlamayı sağlar.

Kuşların solunum sisteminin özelliklerini ve önemini açıklayabilir.

Virüslerin özellikleri ve doğası hakkında bilgi edinmek.

Hücrelerin farklı yoğunluktaki ortamlardaki davranışlarını anlama

Hücre zarının taşıma mekanizmalarını anlama.

Öğrenciler, Linnaeus'un tür kavramının canlı sınıflandırmadaki rolünü anlayabileceklerdir.

Türlerin tanımlanması ve önemi kavranır.

İkili adlandırma sisteminin önemi ve işleyişi kavranır. Bakterilerin sınıflandırma kriterleri nelerdir? Açıklama: Bakterilerin hücre şekli, solunum ve beslenme tipi, kimyasal boyalarla boyanması, hastalık yapma durumu gibi özelliklerine göre sınıflandırıldığını açıklayınız. Kazanım: Bakterilerin sistematik sınıflandırması hakkında bilgi sahibi olmak.

Bir bakterinin temel yapıları hakkında bilgi sahibi olmak.

Öğrenciler protistlerin yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirdikleri organelleri kavrayacaktır.

Öğrenciler bitkilerin beslenme türünü ve fotosentezin önemini anlarlar.

Öğrenciler bitkilerin ürettiği maddelerin önemini ve canlılar üzerindeki etkilerini anlarlar.

Öğrenciler, mantarların heterotrof beslenen organizmalar olduğunu öğreneceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

biyoloji sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

biyoloji Sınavını hangi formatta indirebilirim?

biyoloji sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız biyoloji sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

biyoloji sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.