Bağlıca Ortaokulu 1. Dönem 2. Türkçe Yazılısı

Bağlıca Ortaokulu 1. Dönem 2. Türkçe Yazılısı sınavı 6.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Bağlıca Ortaokulu 1. Dönem 2. Türkçe Yazılısı CEVAPLARI

 1. I. Sofrada o kadar çok yedi ki, ona ekmek yetişmedi.
  II. Sivrisinekler çocuğun kollarını fena yemiş.
  III. Neyi var neyi yoksa hepsini kumarda yedi.
  IV. Dün akşam hiçbir şey yemeden yattım.
  "Yemek" sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4

 2. Cevap: C

 3. Aşağıdaki cümlelerde yer alan “ki” lerden hangisi sözcükten ayrı yazılmalıdır?

  A) Akşamki programa sen de gelmelisin.  
  B) Onunki yolda çantasından düşmüş.
  C) Eve geldimki, her yer darmadağın.          
  D) Sergideki resimler pek hoşuma gitmedi

 4. Cevap: C

 5. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde altı çizili sözcük türemiş yapılı değildir?

  A) Evlinin bir evi var, evsizin bin evi var.
  B) Dünyada tasasız baş bostan korkuluğunda bulunur.
  C) Dilenci bir olsa şekerle beslenir.
  D) İyilik eden iyilik bulur.

 6. Cevap: C

 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ‘’ neden-sonuç ’’ cümlesidir?

  A) Bu şiiri okursak birlikte coşarız.
  B) Sinemaya gitmek üzere yola koyulduk.
  C) Milleti için canını feda etti.
  D) Kitap okudukça okuma hızı artıyordu.

 8. Cevap: C

 9. Rüzgarlar ılık eser
  Dalda erikler güler
  Kayısı “Beni ye.” der.
  Üzüme can dayanmaz.

  Bu dörtlükte hangi varlıklar kişileştirilmiştir?

  A) Rüzgar-Erik            B) Üzüm-Kayısı
  C) Kayısı-Erik             D) Dal-Rüzgar

 10. Cevap: C

 11. Güneş insanlara küsmüş, günlerdir yüzünü kimseye göstermiyordu. Yandaki cümlede hangi söz sanatı kullanılmıştır?

  A) Konuşturma  B) Abartma  C) Kişileştirme D) Benzetme

 12. Cevap: C

 13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında ses düşmesine uğramaz?

  A) Geniz      B) Alın        C) Satır      D) Karın

 14. Cevap: C

 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden-sonuç” anlamı yoktur?

  A) Sınavlardan hep düşük not alıyorum.            
  B) Çok öfkelenmişti, çünkü işler istediği gibi gitmiyordu.
  C) Çok konuştuğundan öğretmen onu uyardı.        
  D) Hasta olduğu için ödevlerini yapamadı.

 16. Cevap: A

 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalara getirilen eklerle ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

  A) THY’den yarın için uçak bileti adım.
  B) THK’ye bağışlanan kurbanlar sahiplerine ulaştırıldı.
  C) Prof.den yeni bir açıklama geldi.
  D) Dr.den satılık araba ilanını gördüm.

 18. Cevap: C

 19. Sabah erken uyandım ve penceremden dışarı baktım ( ) Yemyeşil ağaçlar, masmavi gökyüzü ve güneş ( ) Mutlu olmak için ne kadar çok sebep var değil mi ( )
  Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

  A) (.) (.) (?)   B) (;) (;) (.)   C) (.) (…) (?)   D) (;) (…) (?)

 20. Cevap: C

 21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden-sonuç” anlamı yoktur?

  A) Sınavlardan hep düşük not alıyorum.
  B) Çok öfkelenmişti, çünkü işler istediği gibi gitmiyordu.
  C) Çok konuştuğundan öğretmen onu uyardı.
  D) Hasta olduğu için ödevlerini yapamadı.

 22. Cevap: A

 23. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmamıştır?

  A) Böyle "kaba" bir adamın bizimle gelmesini istemiyorum.
  B) Kardeşimin öğretmeninin "sıcak" bakışları beni sevindirdi.
  C) "Yolda" gördüğü arkadaşlarına tek tek selam veriyordu.
  D) Kalbimin "ağrısı" sebebiyle dün gece de doktora gitmiştim.

 24. Cevap: B Açıklama:

 25. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

  A) Annemim yaptığı tatlıların yemeye doyamazsınız, dedi.
  B) Bu yıl da inanılmaz bir tatil bizi bekliyor olacak arkadaşlar.
  C) Her şey o kötü günün sonunda başlamıştı aslında.
  D) Böyle harika bir sanatçıyla sohbet etmek çok güzeldi.

 26. Cevap: C

 27. I. Açığını bulmak - Herhangi bir işteki eksiği, hileyi veya zararı ortaya çıkarmak
  II. Adını anmamak - Bir şeyden, bir kimseden hiç söz etmemek; unutmuş görünmek
  III. Açık kapı bırakmak - Gerektiğinde bir konuya yeniden dönebilme imkânı bırakmak, kesip atmamak,
  Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II                     B) II ve III                               
  C) I ve III                    D) I, II ve III

 28. Cevap: D

 29. Aşağıda verilen altı çizili sözcüklerin hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

  A) Karanlık ortamları hiç sevmem.
  B) Yarın sabah bisikletle parkta gezeceğim.
  C) Babam koyu sohbetler yapar dostlarıyla.
  D) Pırıl pırıl bir havada sahilde yürüyüş yaptık.

 30. Cevap: C

 31. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde küçümseme anlamı vardır?

  A) Keşke dedemi son defa görseydim.
  B) Esra’ dan bu zor yarışı kazanacağını hiç beklemiyordum.
  C) Bir belge aldı diye kendini profesör sanıyor.
  D) Öğretmenimizin sürprizi nedir acaba?

 32. Cevap: C

 33. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde pişmanlık anlamı vardır?

  A) Keşke dedemi son defa görseydim.
  B) Neredeyse dört gündür durmadan yürüyorum.
  C) Bunca çocuk bir ekmek ile mi doyacak ?
  D) Öğretmenimizin sürprizi nedir acaba?

 34. Cevap: A

 35. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde azımsama anlamı vardır?

  A) Esra’ dan bu zor yarışı kazanacağını hiç beklemiyordum.
  B) Neredeyse dört gündür durmadan yürüyorum.
  C) Bunca çocuk bir ekmek ile mi doyacak ?
  D) Öğretmenimizin sürprizi nedir acaba?

 36. Cevap: A

 37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir durumun olumlu ve olumsuz yönleri bir arada verilmiştir?

  A) Toplantı hem son derece sıkıcı hem de yararsızdı.
  B) Bütün gün hem sustu hem de herkese surat astı.
  C) Başarı öz güvenini artıyor ancak onu kibirli yapıyordu.
  D) Okumak onun için hem gereksinim hem de vazgeçilmez bir tutkuydu.
 38. Cevap: C

 39. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması yanlıştır?

  A) İki dinle bir söyle : Çok dinleyip iyi düşünmeli, öyle konuşmalıyız.    
  B) Baş dille tartılır : Kişinin aklı, söylediği sözle ölçülür.        
  C) Akıl yaşta değil baştadır : Yaşlı insanlar her zaman doğrusunu bilir.    
  D) Akıl  akıldan  üstündür   :  Bildiklerimizle yetinmemeli, başkalarına da danışmalıyız.

 40. Cevap: C

 41.  Hep aydın günlerimiz olmalı,
   Milletçe el ele, beraber.
   Bütün köylerinde güzel yurdumun
   Okumayan, yazmayan kalmamalı.
   Bu vatan, cennet vatan,
   Kalkınmalı, kalkınmalı.

  Bu mısralarda dile getirilen duygular aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Birlik – İyimserlik                B) Korku – Üzüntü
  C) Yalnızlık – Pişmanlık         D) Karamsarlık – Özlem

 42. Cevap: A

 43. Bir yapıtın anlatımındaki başarı, yazarın yazma gücünün yanı sıra içtenliğine bağlıdır. Yapay bir anlatımın, yapıtın etkisini azaltacağı kuşkusuzdur. İyi bir yazar sözcük seçiminde ve sözcükleri kullanacağı yer konusunda tereddüt yaşamaz.
  Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Başarılı bir eserin özellikleri
  B) İyi bir yazar olmanın zorlukları
  C) Bir eser yazmanın toplum için önemi
  D) İçten olan yapıtların etkisinin azalacağı
 44. Cevap: A

 45. 1.    Sizi buralarda pek seyrek görüyorum.
  2.    Başarı grafiği yıldan yıla artıyor.
  3.    Onunla kırk yılda bir, İzmir’e gittiğimde görüşürüz.
  4.    Bu akrabamı yıllardan beri görmemiştim.
  Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde, altı çizili sözler anlamca birbirine yakındır?

  A) 1. ve 2.                B) 1. ve 3.
  C) 2. ve 3.                D) 2. ve 4.

 46. Cevap: B

 47. 1.    Akşama Ermanlara gideceğiz.
  2.    Doktor beyler henüz gelmediler.
  3.    Henüz beş yaşlarında bir çocuktu.
  4.    Milletimiz nice Mustafa Kemaller yetiştirir.
  5.    Sabahları düzenli spor yaparım.
  6.    Bebek ateşler içerisinde yanıyordu.
  Yukarıdaki cümlelerde “-ler, -lar” eklerinin cümleye kattığı anlamlar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralama ile verilmiştir?

  A) benzeri – her – abartma – saygı – aile – yaklaşık
  B) aile – saygı – yaklaşık – benzeri – her – abartma
  C) her – benzeri – saygı – yaklaşık – abartma – aile
  D) aile – saygı – benzeri – yaklaşık – abartma – her

 48. Cevap: B

 49. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

  A) Gönül koymak : Çok sevmek
  B) Havanda su dövmek : Boşuna uğraşmak
  C) Parmak ısırmak : Çok şaşırmak
  D) Renk vermemek : Duygularını, düşüncelerini belli etmemek.

 50. Cevap: A

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Bağlıca Ortaokulu 1. Dönem 2. Türkçe Yazılısı Detayları

Bağlıca Ortaokulu 1. Dönem 2. Türkçe Yazılısı 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Bağlıca Ortaokulu 1. Dönem 2. Türkçe Yazılısı Testini Çöz tıklayın. Bağlıca Ortaokulu 1. Dönem 2. Türkçe Yazılısı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Bağlıca Ortaokulu 1. Dönem 2. Türkçe Yazılısı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Bağlıca Ortaokulu 1. Dönem 2. Türkçe Yazılısı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ATATÜRKÇÜLÜK
  1. - Yazdıklarını yazım ve noktalama kurallarına uygunluk yönünden değerlendirir
  2. Anlamadıklarını ve merak ettiklerini sorar.
  3. Düşünce yazıları yazar. (Paragraf)
  4. Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar
  5. Standart Türkçe ile konuşur.
  6. Yazdıklarını başkalarıyla paylaşır ve onların değerlendirmelerini dikkate alır
 • DUYGULAR VE HAYALLER
  1. - Yazdıklarını yazım ve noktalama kurallarına uygunluk yönünden değerlendirir.
  2. Akıcı biçimde okur.
  3. Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir.
  4. Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler
  5. İpuçlarından hareketle dinlediklerine/izlediklerine yönelik tahminlerde bulunur. Dinlediklerinin/izlediklerinin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar.
  6. Konuşmasını sunarken görsel, işitsel materyalleri ve farklı iletişim araçlarını kullanır.
  7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder
  8. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
  9. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.
  10. Sorunlarına konuşarak çözüm arar
  11. Yazım kurallarını kavrayarak uygular
  12. Yazım ve noktalama kurallarına uyar.

Ayrıca tags etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Bağlıca Ortaokulu 1. Dönem 2. Türkçe Yazılısı sınavı 6.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Bağlıca Ortaokulu 1. Dönem 2. Türkçe Yazılısı Testi İstatistikleri

Bu sınav 6 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 58 kere doğru, 24 kere yanlış cevap verilmiş.

Bağlıca Ortaokulu 1. Dönem 2. Türkçe Yazılısı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Bağlıca Ortaokulu 1. Dönem 2. Türkçe Yazılısı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Bağlıca Ortaokulu 1. Dönem 2. Türkçe Yazılısı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Bağlıca Ortaokulu 1. Dönem 2. Türkçe Yazılısı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Türkçe Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Türkçe Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş