Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik

Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Astronomik gözlemlerin hangi bilim dalları ile ortak yürütülmesi gerekir?


 2. Cevap: Arkeoloji, antropoloji, etnografya, meteoroloji, coğrafya Açıklama:

  Arkeolojik kazılarda bulunan gök bilimine ilişkin nesne ve kalıntıların yorumlanması, gök biliminin geçmişteki gelişimi hakkında bilgi verebilir. Antropoloji ve etnografya bilimleri, insanların gökyüzü ile olan ilişkisini ve gök bilimine verdiği önemi inceleyerek, gök biliminin toplum üzerindeki etkisini anlamamıza yardımcı olur. Meteoroloji bilimi, atmosferin özelliklerinin gök bilimi çalışmalarına etkisini araştırır. Coğrafya bilimi, gözlemevlerinin kurulacağı yerlerin seçimi için gerekli olan iklim ve jeolojik verileri sağlar. 3. Astrofizik, hangi alt alanlarla ilişkilidir?


 4. Cevap: Gök mekaniği, astrokimya, astrobiyoloji, astrojeoloji Açıklama:

  Astrofizik, gök cisimlerinden yayılan elektromanyetik dalgalardan elde edilen verileri yorumlayarak, gök cisimlerinin yapılarını, özelliklerini ve davranışlarını inceler. Gök mekaniği, gök cisimlerinin yörüngeleri ile ilgili hesaplamaları yaparak, gök cisimlerinin hareketlerini inceler. Astrokimya, gök cisimlerinin ve yıldızlar arası ortamın kimyasal yapısını inceler. Astrobiyoloji, evrende olası yaşam formlarının oluşumunu ve gelişimini inceler. Astrojeoloji, gezegenlerin, doğal uyduların, gök taşı vb. gök cisimlerinin yapılarını ve oluşumlarını inceler. 5. Güneş'ten yayılan ışık ışınlarının Dünya'ya ulaşma süresi ne kadardır?


 6. Cevap: Işık hızı saniyede yaklaşık 300.000 kilometredir. Dünya ile Güneş arasındaki uzaklık ise yaklaşık 150 milyon kilometredir. Bu bilgilere göre ışık ışınlarının Dünya'ya ulaşması yaklaşık 500 saniye yani 8 dakika 20 saniye sürer. Açıklama:

  Işık, elektromanyetik dalgalar arasında en hızlı yayılan dalgadır. Işık ışınları, kaynağından çıktıktan sonra yaklaşık olarak saniyede 300.000 kilometre yol alır. 7. Dünya'dan bakıldığında Güneş'in şimdiki hâlini mi yoksa yaklaşık 6.233 gün önceki hâlini mi görürüz?


 8. Cevap: Işık hızı sonlu bir değere sahiptir. Bu nedenle ışık kaynağı gözlemciye ne kadar uzaksa fotonların gözlemciye ulaşması da o kadar zaman alır. Dünya ile Güneş arasındaki uzaklık yaklaşık 150 milyon kilometredir. Bu bilgilere göre Dünya'dan bakıldığında Güneş'in yaklaşık 6.233 gün önceki hâlini görürüz. Açıklama:

  Işık, elektromanyetik dalgalar arasında en hızlı yayılan dalgadır. Ancak ışık hızı sonlu bir değere sahiptir. Bu nedenle ışık kaynağı gözlemciye ne kadar uzaksa fotonların gözlemciye ulaşması da o kadar zaman alır. 9. Güneş sisteminin merkezinde bulunan gök cismi nedir?


 10. Cevap: Güneş Açıklama:

  Güneş, Güneş sisteminin merkezinde bulunan, etrafında diğer gök cisimlerinin döndüğü bir yıldızdır. 11. Güneş sisteminin 8 gezegeni arasından en büyük gezegen hangisi?


 12. Cevap: Jüpiter Açıklama:

  Jüpiter, Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Kütlesi Güneş'in kütlesinin yaklaşık 1/1000'i kadardır. 13. Güneş'in yüzey sıcaklığı ile çekirdek sıcaklığı arasında nasıl bir ilişki vardır?


 14. Cevap: Yüzeyden içeriye doğru gidildikçe sıcaklık artar. Açıklama:

  Güneş'te yüzey sıcaklığı yaklaşık 6000 K iken çekirdekte sıcaklık 107 K'e kadar çıkar. 15. Güneş'te 1 kg hidrojenin helyuma dönüşmesi sonucunda açığa çıkan enerji miktarı ile 1 kg kömürün yanması sonucunda açığa çıkan enerji miktarı arasında nasıl bir ilişki vardır?


 16. Cevap: Güneş'te 1 kg hidrojenin helyuma dönüşmesi sonucunda açığa çıkan enerji miktarı, 1 kg kömürün yanması sonucunda açığa çıkan enerji miktarından çok daha fazladır. Açıklama:

  Güneş'te 1 kg hidrojenin helyuma dönüşmesi sonucunda açığa çıkan enerji miktarı E = m.c2 eşitliği ile hesaplanabilmektedir. Bu eşitlikte m kütleyi, c ise ışık hızını ifade etmektedir. 1 kg kömürün yanması ile açığa çıkan enerji miktarı ise çok daha azdır. 17. Coğrafi kon düzeneğinde temel düzlem ve temel çember aşağıdakilerden hangileridir?


 18. Cevap: Ekvator düzlemi ve başlangıç meridyeni Açıklama:

  Coğrafi kon düzeneğinde temel düzlem Ekvator düzlemi, temel çember ise başlangıç meridyeni Greenwich olur. 19. Gök küre üzerindeki bir noktanın yatay açısının yönü ve sınırları aşağıdakilerden hangileridir?


 20. Cevap: Kuzey-güney doğrultusunda, 0° ile 90° arasında Açıklama:

  Gök küre üzerindeki bir noktanın yatay açısının yönü, başlangıç çemberine göre kuzey-güney doğrultusudur. Yatay açının sınırları ise 0° ile 90° arasındadır. 21. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Astronomi, gök cisimlerinin yapılarını, hareketlerini ve bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır.
  2. ( ) Teleskop, astronominin gelişmesinde en önemli buluşlardan biridir.
  3. ( ) Güneş sistemi, Güneş ve onun çevresinde dönen gezegenler, uyduları, kuyruklu yıldızları ve meteorları içeren astronomik bir sistemdir.
  4. ( ) Güneş, Güneş sisteminin merkezinde yer alan ve onu oluşturan en büyük gök cismidir.
  5. ( ) Dünya, Güneş'e en yakın olan gezegendir.
  6. ( ) Işık yılı, ışık bir yılda kat ettiği mesafeye verilen addır.
  7. ( ) Parsek, ışık bir yılda kat ettiği mesafenin 3,26 katıdır.
  8. ( ) Astronomik birimler, astronomideki çok büyük uzaklık değerlerini daha anlaşılır kılmak için kullanılan birimlerdir.
  9. ( ) Işık, elektromanyetik dalgaların bir türüdür.
  10. ( ) Işığın hızı, saniyede yaklaşık 300 bin kilometredir.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Cümle, astronominin tanımını doğru bir şekilde vermektedir. 2. Cümle, teleskopun astronominin gelişmesinde önemli bir buluş olduğunu doğru bir şekilde ifade etmektedir. 3. Cümle, Güneş sisteminin tanımını doğru bir şekilde vermektedir. 4. Cümle, Güneş'in Güneş sisteminin merkezinde yer aldığı ve onu oluşturan en büyük gök cismi olduğunu doğru bir şekilde ifade etmektedir. 5. Cümle, Dünya'nın Güneş'e en yakın olan gezegen olduğunu yanlış bir şekilde ifade etmektedir. Dünya'ya en yakın olan gezegen Merkür'dür. 6. Cümle, ışık yılı tanımını doğru bir şekilde vermektedir. 7. Cümle, parsek tanımını doğru bir şekilde vermektedir. 8. Cümle, astronomik birimlerin tanımını doğru bir şekilde vermektedir. 9. Cümle, ışığın tanımını doğru bir şekilde vermektedir. 10. Cümle, ışığın hızının tanımını doğru bir şekilde vermektedir. 23. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Evrenin oluşumuyla ilgili Big Bang teorisi, evrende bulunan tüm maddelerin bir noktadan başlayarak genişlediğini savunmaktadır.
  2. (.....) Evrenin oluşumuyla ilgili Steady State teorisi, evrende bulunan madde miktarının ve enerjisinin zamanla değişmediğini savunmaktadır.
  3. (.....) Evrenin oluşumuyla ilgili Pulsating Universe teorisi, evren önce genişlemekte sonra büzüşmekte ve bu genişleme-büzüşme döngüsünün sonsuz olduğunu savunmaktadır.
  4. (.....) Evrenin oluşumu hakkındaki teorilerden hiçbiri kesin olarak kanıtlanmamıştır.
  5. (.....) Evrenin oluşumu hakkındaki teorilerden en çok kabul gören teori Big Bang teorisidir.
  6. (.....) Evrenin oluşumuyla ilgili Big Bang teorisinin en önemli kanıtı, evrendeki galaksilerin birbirinden uzaklaşmasıdır.
  7. (.....) Evrenin oluşumuyla ilgili Big Bang teorisinin bir diğer önemli kanıtı, evrendeki arka plan ışımasıdır.
  8. (.....) Evrenin oluşumuyla ilgili Big Bang teorisinin bir diğer önemli kanıtı, evrendeki elementlerin dağılımıdır.
  9. (.....) Evrenin oluşumuyla ilgili Big Bang teorisinin bir diğer önemli kanıtı, evrenin genişleme hızıdır.
  10. (.....) Evrenin oluşumuyla ilgili Big Bang teorisinin bir diğer önemli kanıtı, evrenin yaşıdır.

 24. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  * Evrenin oluşumu hakkındaki teorilerden en çok kabul gören teori Big Bang teorisidir. Bu teoriye göre evren, yaklaşık 13,8 milyar yıl önce tek bir noktadan başlayarak genişlemeye başlamıştır. Evrenin genişlemesi günümüzde de devam etmektedir. * Evrenin oluşumuyla ilgili Big Bang teorisinin en önemli kanıtı, evrendeki galaksilerin birbirinden uzaklaşmasıdır. Bu uzaklaşma, Hubble Yasası olarak bilinmektedir. Hubble Yasası'na göre, galaksiler birbirinden ne kadar uzaksa, aralarındaki uzaklık da o kadar hızlı artmaktadır. * Evrenin oluşumuyla ilgili Big Bang teorisinin bir diğer önemli kanıtı, evrendeki arka plan ışımasıdır. Arka plan ışıması, evrenin ilk zamanlarından kalan bir termal radyasyondur. Bu radyasyon, tüm evreni kaplamaktadır. * Evrenin oluşumuyla ilgili Big Bang teorisinin bir diğer önemli kanıtı, evrendeki elementlerin dağılımıdır. Evrende bulunan elementlerin dağılımı, Big Bang teorisi ile uyumlu olarak açıklanabilmektedir. * Evrenin oluşumuyla ilgili Big Bang teorisinin bir diğer önemli kanıtı, evrenin genişleme hızıdır. Evrenin genişleme hızı, zamanla artmaktadır. Bu durum, Big Bang teorisi ile uyumlu olarak açıklanabilmektedir. * Evrenin oluşumuyla ilgili Big Bang teorisinin bir diğer önemli kanıtı, evrenin yaşıdır. Evrenin yaşı, 13,8 milyar yıl olarak tahmin edilmektedir. Bu yaş, Big Bang teorisi ile uyumlu olarak açıklanabilmektedir. 25. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Güneş, Samanyolu gök adasının merkezinde yer alır.
  2. ( ) Güneş sistemi, yaklaşık 200 milyar yıldızdan oluşur.
  3. ( ) Güneş sistemi, Güneş ve onun çevresinde dolanan 8 gezegen ve bunların uydularından oluşur.
  4. ( ) Güneş sistemi, 100 milyar ışık yılı çapındadır.
  5. ( ) Güneş, Güneş sisteminin en büyük gezegenidir.
  6. ( ) Dünya, Güneş sisteminde üçüncü sırada yer alır.
  7. ( ) Ay, Dünya'nın uydusudur.
  8. ( ) Güneş sistemi, düz bir disk şeklindedir.
  9. ( ) Güneş sistemi, yaklaşık 4,6 milyar yaşındadır.
  10. ( ) Güneş sistemi, dinamik bir sistemdir.

 26. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. Y 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  1. Güneş, Samanyolu gök adasının merkezinde yer almaz. Güneş sistemi, Samanyolu gök adasının disk şeklindeki bir bölgesinde yer alır. 2. Samanyolu gök adasında yaklaşık 200 milyar yıldız bulunur. 3. Güneş sistemi, Güneş ve onun çevresinde dolanan 8 gezegen ve bunların uydularından oluşur. 4. Güneş sistemi, yaklaşık 100 bin ışık yılı çapındadır. 5. Güneş, Güneş sisteminin en büyük gezegeni değildir. Jüpiter, Güneş sisteminde en büyük gezegendir. 6. Dünya, Güneş sisteminde dördüncü sırada yer alır. 7. Ay, Dünya'nın uydusudur. 8. Güneş sistemi, düz bir disk şeklinde değildir. Güneş sistemi, disk şeklinde bir yapıya sahiptir, ancak bu yapı düz değildir. 9. Güneş sistemi, yaklaşık 4,6 milyar yaşındadır. 10. Güneş sistemi, dinamik bir sistemdir. Güneş sistemi, sürekli olarak değişen ve gelişen bir sistemdir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Detayları

Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Astronomi ve uzay bilimleri dersi 1.dönem sonu sınav soruları; klasik türde mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Astronomi, diğer bilim dalları ile ilişki içinde gelişen bir bilim dalıdır.

Astrofizik, gök cisimlerinin yapılarını ve özelliklerini inceleyen bir alt alandır.

Işığın hızı ve uzaklık kavramlarını ilişkilendirir.

Işığın hızının görelilik etkisini açıklar.

* Güneş sisteminin merkezinde bulunan gök cismini bilir.

* Güneş sisteminin 8 gezegeni arasından en büyük gezegeni bilir.

Yıldızların yapısındaki sıcaklık değişimini açıklar.

Yıldızların yapısındaki enerji üretimini açıklar.

Coğrafi kon düzeneğinde temel düzlem ve temel çemberi açıklar.

Gök küre üzerindeki bir noktanın yatay açısını tanımlar.

* Astronomi biliminin tanımını açıklar. * Teleskobun astronomideki önemini açıklar. * Güneş sisteminin yapısını ve oluşumunu açıklar. * Güneş'in özelliklerini açıklar. * Gezegenlerin özelliklerini açıklar. * Işık yılının ve parsekin anlamını açıklar. * Astronomik birimlerin önemini açıklar. * Işığın özelliklerini açıklar.

* Evrenin oluşumuyla ilgili teorileri açıklar. * Evrenin oluşumuyla ilgili teorilerin kanıtlarını açıklar. * Evrenin oluşumuyla ilgili teorilerin sonuçlarını açıklar.5. Etkinlik

* 6.4.2. Güneş sisteminin oluşumu ve yapısı hakkında bilgi sahibi olur. * 6.4.3. Güneş sisteminin gezegenlerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olur. * 6.4.4. Güneş sisteminin uydularının özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri