Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1

Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Astronomi, gök cisimlerinin yapılarını, hareketlerini ve bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır.
  2. ( ) Teleskop, astronominin gelişmesinde en önemli buluşlardan biridir.
  3. ( ) Güneş sistemi, Güneş ve onun çevresinde dönen gezegenler, uyduları, kuyruklu yıldızları ve meteorları içeren astronomik bir sistemdir.
  4. ( ) Güneş, Güneş sisteminin merkezinde yer alan ve onu oluşturan en büyük gök cismidir.
  5. ( ) Dünya, Güneş'e en yakın olan gezegendir.
  6. ( ) Işık yılı, ışık bir yılda kat ettiği mesafeye verilen addır.
  7. ( ) Parsek, ışık bir yılda kat ettiği mesafenin 3,26 katıdır.
  8. ( ) Astronomik birimler, astronomideki çok büyük uzaklık değerlerini daha anlaşılır kılmak için kullanılan birimlerdir.
  9. ( ) Işık, elektromanyetik dalgaların bir türüdür.
  10. ( ) Işığın hızı, saniyede yaklaşık 300 bin kilometredir.

 2. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Cümle, astronominin tanımını doğru bir şekilde vermektedir. 2. Cümle, teleskopun astronominin gelişmesinde önemli bir buluş olduğunu doğru bir şekilde ifade etmektedir. 3. Cümle, Güneş sisteminin tanımını doğru bir şekilde vermektedir. 4. Cümle, Güneş'in Güneş sisteminin merkezinde yer aldığı ve onu oluşturan en büyük gök cismi olduğunu doğru bir şekilde ifade etmektedir. 5. Cümle, Dünya'nın Güneş'e en yakın olan gezegen olduğunu yanlış bir şekilde ifade etmektedir. Dünya'ya en yakın olan gezegen Merkür'dür. 6. Cümle, ışık yılı tanımını doğru bir şekilde vermektedir. 7. Cümle, parsek tanımını doğru bir şekilde vermektedir. 8. Cümle, astronomik birimlerin tanımını doğru bir şekilde vermektedir. 9. Cümle, ışığın tanımını doğru bir şekilde vermektedir. 10. Cümle, ışığın hızının tanımını doğru bir şekilde vermektedir. 3. Eski Yunanlı bilim insanları ilk evren modellerini oluşturmuşlardır. Bu modellerden hangisinde Dünya merkezdedir?

  A) Güneş merkezli evren modeli
  B) Ay merkezli evren modeli
  C) Dünya merkezli evren modeli
  D) Yer merkezli evren modeli
  E) Yıldız merkezli evren modeli

 4. Cevap: C Açıklama:

  Eski Yunanlı bilim insanları, Dünya'nın merkezde olduğu ve diğer gök cisimlerinin onun etrafında döndüğü bir evren modeli oluşturmuşlardır. Bu modele yer merkezli evren modeli denir. 5. Hawai'de bulunan teleskopların en önemli işlevi nedir?

  A) Gök cisimlerinin görüntülerini elde etmek
  B) Gök cisimlerinin kimyasal yapısını incelemek
  C) Gök cisimlerinin yörüngelerini belirlemek
  D) Gök cisimlerinin hareketlerini incelemek
  E) Gök cisimlerinin oluşumunu ve evrimini incelemek

 6. Cevap: A Açıklama:

  Hawai'de bulunan teleskoplar, dünyanın en büyük teleskoplarından bazılarıdır. Bu teleskoplar, evrendeki gök cisimlerinin görüntülerini elde etmek için kullanılır. Bu görüntüler, gök cisimlerinin yapılarını, hareketlerini ve oluşumlarını incelemek için kullanılır. 7. Gök cisimlerinden gelen ışınların bir noktada odaklanıp gök cisimlerinin parlak ve daha büyük görünmesini sağlayan teleskoplar ışınımın dalga boyuna göre altı sınıfa ayrılır. Bu sınıflardan biri olan optik teleskoplar, mercek veya ayna kullanılarak oluşturulan sistemlerle görüntünün elde edildiği teleskoplardır. Optik teleskopların olumlu yönlerinden biri, hangi gök cisimlerini gözlemlemeye uygundur?

  A) Gezegenleri, Ay'ı ve yıldız çiftlerini
  B) Uzak galaksileri
  C) Yıldızları ve nebulaları
  D) Galaksileri ve nebulaları
  E) Gezegenleri, Ay'ı, yıldız çiftlerini, yıldızları ve nebulaları

 8. Cevap: A Açıklama:

  Optik teleskoplar, kısa dalga boylu ışınları (görünür ışık) toplamak için tasarlanmıştır. Bu nedenle, gezegenleri, Ay'ı ve yıldız çiftlerini gözlemlemeye uygundur. 9. Gök cisimlerinden gelen ışınların bir noktada odaklanıp gök cisimlerinin parlak ve daha büyük görünmesini sağlayan teleskoplar ışınımın dalga boyuna göre altı sınıfa ayrılır. Bu sınıflardan biri olan radyo teleskoplar, elektromanyetik tayfın radyo dalgaları bölgesindeki ışınımları toplayarak gözlem yapmaya yarayan çanak şeklindeki antenlerdir. Radyo teleskopların olumlu yönlerinden biri, hangi gök cisimlerini gözlemlemeye uygundur?

  A) Gezegenleri                  B) Ay'ı                        
  C) Yıldız çiftlerini            D) Yıldızları                  
  E) Galaksileri ve nebulaları                                   

 10. Cevap: E Açıklama:

  Radyo teleskoplar, uzun dalga boylu ışınları (radyo dalgaları) toplamak için tasarlanmıştır. Bu nedenle, galaksileri ve nebulaları gözlemlemeye uygundur. 11. Astronomideki çok büyük uzaklık değerlerini daha anlaşılır kılmak için kullanılan astronomi birimi (AB), ışık yılı ve parsec (parsek) birimleri arasındaki ilişki nedir?

  A) 1 AB = 3,26 ışık yılı        B) 1 ışık yılı = 3,26 AB       
  C) 1 parsek = 3,26 AB           D) 1 parsek = 3,26 ışık yılı   
  E) 1 AB = 1 parsek                                             

 12. Cevap: A Açıklama:

  1 AB, Güneş ile Dünya'nın merkezleri arasındaki uzaklığa eşittir. Bu uzaklık yaklaşık olarak 149.600.000 km'dir. Işığın hızı yaklaşık olarak 300.000 km/s'dir. Işığın 1 AB'yi kat etmesi için geçmesi gereken süre: ``` 149.600.000 km / 300.000 km/s = 498 s ``` Yaklaşık olarak 8 dakika 20 saniyedir. Yani, 1 AB, ışık ışınlarının 8 dakika 20 saniyede kat ettiği uzaklıktır. 1 parsek ise 3,26 AB'ye eşittir. 13. Evrende Samanyolu gök adasının dışında başka gök adaların da olduğunu kanıtlayan astronom kimdir?

  A) Edwin Hubble           B) Nicolaus Copernicus   
  C) Galileo Galilei        D) Johannes Kepler       
  E) Isaac Newton                                    

 14. Cevap: A Açıklama:

  Edwin Hubble, 1923 yılında Andromeda gök adasını gözlemleyerek evrende Samanyolu'nun dışında başka gök adaların da olduğunu kanıtlamıştır. 15. Evrenin genişlediğini gösteren kanıtlardan biri olan kırmızıya kayma olayı, hangi gök cisimlerinin gözlemlenmesiyle ortaya konulmuştur?

  A) Yıldızlar                    B) Gezegenler                  
  C) Samanyolu gökadaları         D) Yıldız kümeleri             
  E) Yıldızlararası bulutsular                                   

 16. Cevap: A Açıklama:

  Kırmızıya kayma olayı, bir gök cisminin bizden uzaklaşması nedeniyle ışığın dalga boyunun uzamasıdır. Bu olay, evrenin genişlediğini gösteren en önemli kanıtlardan biridir. Kırmızıya kayma olayı, yıldızlar, gezegenler, Samanyolu gökadaları, yıldız kümeleri ve yıldızlararası bulutsular gibi gök cisimlerinin gözlemlenmesiyle ortaya konulmuştur. Ancak, kırmızıya kayma olayının en belirgin olarak gözlemlenebildiği gök cisimleri yıldızlardır. Bu nedenle, cevabımız A seçeneğidir. 17. Güneş sistemimizin Samanyolu gök adası içerisindeki konumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Güneş sistemimiz, Samanyolu gök adasının merkezinde yer alır.
  B) Güneş sistemimiz, Samanyolu gök adasının dış kısmında yer alır.
  C) Güneş sistemimiz, Samanyolu gök adasının spiral kollarından birinde yer alır.
  D) Güneş sistemimiz, Samanyolu gök adasının halo bölgesinde yer alır.
  E) Güneş sistemimiz, Samanyolu gök adasının disk bölgesinde yer alır.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Güneş sistemimiz, Samanyolu gök adasının Orion (Avcı) kolu içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle, cevabımız C seçeneğidir. 19. Güneş'e en uzak gezegen hangisidir?

  A) Merkür    B) Venüs    C) Dünya    D) Mars    E) Neptün    

 20. Cevap: E Açıklama:

  Neptün, Güneş'e en uzak gezegendir. 21. Bir gezegenin yörüngesel periyodu, o gezegenin Güneş'e olan uzaklığına nasıl bağlıdır?

  A) Yörüngesel periyot, Güneş'e olan uzaklıkla doğru orantılıdır.
  B) Yörüngesel periyot, Güneş'e olan uzaklıkla ters orantılıdır.
  C) Yörüngesel periyot, Güneş'e olan uzaklıkla hiçbir ilişkisi yoktur.
  D) Yörüngesel periyot, Güneş'e olan uzaklığın karesiyle doğru orantılıdır.
  E) Yörüngesel periyot, Güneş'e olan uzaklığın küpüyle doğru orantılıdır.

 22. Cevap: E Açıklama:

  Kepler'in 3. Yasası'na göre bir gezegenin yörüngesel periyodu, o gezegenin Güneş'e olan ortalama uzaklığının küpüyle doğru orantılıdır. 23. Güneş'in yüzey sıcaklığı ile çekirdek sıcaklığı arasındaki ilişki nedir?

  A) Yüzey sıcaklığı çekirdek sıcaklığından daha yüksektir.
  B) Yüzey sıcaklığı çekirdek sıcaklığından daha düşüktür.
  C) Yüzey sıcaklığı ile çekirdek sıcaklığı arasında doğru orantı vardır.
  D) Yüzey sıcaklığı ile çekirdek sıcaklığı arasında ters orantı vardır.

 24. Cevap: D Açıklama:

  Güneş'in yüzey sıcaklığı yaklaşık 6000 K iken çekirdek sıcaklığı 107 K'e kadar çıkar. Yani çekirdek sıcaklığı yüzey sıcaklığından çok daha yüksektir. 25. Yıldızların yaşam evreleri kütlelerine göre değişmektedir. Küçük kütleli yıldızlar, yaşamlarının son evresinde aşağıdakilerden hangisine dönüşür?

  A) Beyaz cüce             B) Kırmızı süperdev      
  C) Gezegenimsi bulutsu    D) Kara delik            
  E) Nötron yıldızı                                  

 26. Cevap: A Açıklama:

  Yıldızların yaşam evreleri kütlelerine göre değişmektedir. Küçük kütleli yıldızlar, yaşamlarının son evresinde beyaz cüceye dönüşürler. 27. Bir gök cisminin gök küresinde konumunu tarif etmek için kullanılan ögelerden biri de gök eşleğidir. Gök eşleğinin kuzey ve güney yarım kürelere ayırdığı noktalara ne ad verilir?

  A) Kutup yıldızları     B) Gök uçakları        
  C) Ekvator noktaları    D) Zenit noktası       
  E) Nadir noktası                               

 28. Cevap: A Açıklama:

  Gök eşleğinin kuzey ve güney yarım kürelere ayırdığı noktalara gök uçakları denir. 29. Bir yıldızın kara cisim ışıması yaptığını kabul ettiğimizde, bu yıldızın aydınlatma gücü ne ile orantılıdır?

  A) Yıldızın sıcaklığı ile
  B) Yıldızın yarıçapı ile
  C) Yıldızın yüzey alanının karesi ile
  D) Yıldızın kütlesinin karesi ile
  E) Yıldızın kütlesinin küpü ile

 30. Cevap: C Açıklama:

  Stefan-Boltzmann yasasına göre bir kara cismin aydınlatma gücü, yüzey alanının karesi ile sıcaklığının dördüncü kuvveti ile orantılıdır. 31. Gök küresi üzerinde bir noktanın konumunu belirlemek için kullanılan küresel koordinat sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Enlem ve boylam sistemi
  B) Koordinat sistemi
  C) Kartezyen koordinat sistemi
  D) Polar koordinat sistemi
  E) Küresel koordinat sistemi

 32. Cevap: A Açıklama:

  Gök küresi üzerinde bir noktanın konumunu belirlemek için kullanılan küresel koordinat sistemi enlem ve boylam sistemidir. 33. Yer küre üzerindeki bir noktanın enlemi, aşağıdakilerden hangisinin ölçüsüdür?

  A) Ekvator düzlemi ile başlangıç meridyeni arasındaki açının ölçüsüdür.
  B) Başlangıç meridyeni ile başlangıç çemberi arasındaki açının ölçüsüdür.
  C) Ekvator düzlemi ile gök cisimlerinin iz düşümleri arasındaki açının ölçüsüdür.
  D) Başlangıç meridyeni ile gök cisimlerinin iz düşümleri arasındaki açının ölçüsüdür.
  E) Ekvator düzlemi ile gök cisimlerinin izdüşümleri arasındaki açının ölçüsüdür.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Yer küre üzerindeki bir noktanın enlemi, Ekvator düzlemi ile başlangıç meridyeni arasındaki açının ölçüsüdür. 35. Bir gök cisminin sağ açıklığı, 12 saattir. Bu gök cismi, eşlek üzerindeki saat çemberinin hangi noktasında bulunmaktadır?

  A) Koç noktası
  B) Zenit noktası
  C) Nadir noktası
  D) Saat çemberinin başlangıç noktası
  E) Saat çemberinin bitiş noktası

 36. Cevap: A Açıklama:

  Gök cisimlerinin sağ açıklığı, 0° ile 24° arasında değişen değerler alır. Bu nedenle, sağ açıklığı 12 olan bir gök cismi, eşlek üzerindeki saat çemberinin başlangıç noktası olan Koç noktasında bulunmaktadır. 37. 45° kuzey enleminde bulunan bir gözlemci için, dik açıklığı 30° olan bir yıldızın doğma-batma koşulu nedir?

  A) δ # -(90 - 45) = -45°      B) δ $ -(90 - 45) = -22.5°   
  C) δ # -(90 + 45) = -45°      D) δ $ -(90 + 45) = -22.5°   
  E) δ # 22.5°                                               

 38. Cevap: A Açıklama:

  45° kuzey enleminde bulunan bir gözlemci için, δ < 45 - 45 = 0° koşulu sağlanır. Bu nedenle, dik açıklığı 30° olan bir yıldız doğmayan yıldızdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1 Detayları

Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • TestAyrıca Astronomi ve uzay bilimleri dersi 1.dönem sonu sınav hazırlık test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

* Astronomi biliminin tanımını açıklar. * Teleskobun astronomideki önemini açıklar. * Güneş sisteminin yapısını ve oluşumunu açıklar. * Güneş'in özelliklerini açıklar. * Gezegenlerin özelliklerini açıklar. * Işık yılının ve parsekin anlamını açıklar. * Astronomik birimlerin önemini açıklar. * Işığın özelliklerini açıklar.

* Eski Yunanlı bilim insanlarının yer merkezli evren modelini açıklar.

Gök cisimleri hakkında bilgi edinmek için teleskoplardan yararlanılabileceğini kavrar.

Işık ve elektromanyetik spektrumu açıklar.

Işık ve elektromanyetik spektrumu açıklar.

Astronomideki kullanılan astronomik uzunluk birimlerini tanır ve aralarındaki ilişkiyi kavrar.

9.3.1.1. Evrende Samanyolu gök adasının dışında başka gök adaların da olduğunu açıklar.

* Evrenin genişlediğini gösteren kanıtları açıklar.

* Güneş sistemimizin Samanyolu gök adası içerisindeki konumunu açıklar.

9.1.2.2. Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıklarını karşılaştırır.

9.1.2.3. Kepler'in 3. Yasası'nı açıklar.

9.3.1.3. Yıldızların sıcaklık ve ışık şiddeti arasındaki ilişkiyi açıklar.

* Yıldızların yaşam evrelerini açıklar.

* Gök küresinin temel ögelerini bilir.

* Kara cisim ışıması ve Stefan-Boltzmann yasasını bilir.

* Küresel kon düzeneklerini ve temel kavramlarını açıklar.

* Enlem ve boylam kavramlarını açıklar.

* Gök cisimlerinin gökyüzündeki konumlarını belirlemek için kullanılan astronomi kon düzeneklerini açıklar.

Kazanım: 9.3.2.2. Günlük görünür hareketin doğma-batma koşulunu açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 14 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 45 kere doğru, 85 kere yanlış cevap verilmiş.

Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri