Arapça Yazılı Soruları (8.Sınıflar)

Arapça Yazılı Soruları (8.Sınıflar) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Arapça alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Arapça Yazılı Soruları (8.Sınıflar) CEVAPLARI

 1. "Tiyatro" kelimesi Arapça'da nasıl yazılır?

  A) معرض    B) مكتبة    C) رقص    D) مسرح

 2. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) مسرح" olarak verilmiştir. "Tiyatro" kelimesi Arapça'da "مسرح" olarak yazılır. Tiyatro, sahne sanatlarından biridir ve Arap kültüründe de önemli bir yere sahiptir. 3. "Müzik aletleri" kelimesi Arapça'da nasıl yazılır?

  A) آلات موسيقية    B) مجسمات فنية    C) نحت    D) كتب فنية

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) آلات موسيقية. Arapça'da "müzik aletleri" kelimesi "آلات موسيقية" şeklinde yazılır. Kelimenin ilk kısmı "آلات" aletler anlamına gelirken, ikinci kısım "موسيقية" ise müzik anlamına gelmektedir. Bu kelime, Arapça'da müzik aletleri hakkında konuşurken veya yazarken kullanılabilir. 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumlu soru cümlesidir?

  A) كتاب جديد؟ (kitab cedid?)
  B) أنا أكلت الفطور. (ana aklutu al-futuur.)
  C) هل ستسافر إلى اليابان؟ (hal sa-tusafiru ila al-yaaban?)
  D) ماذا حدث؟ (mazaa hadath?)

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) هل ستسافر إلى اليابان؟ (hal sa-tusafiru ila al-yaaban?) Olumlu soru cümleleri, bir şeyi veya bir eylemi onaylamak veya kabul etmek için kullanılır. Bu nedenle, c şıkkındaki "هل ستسافر إلى اليابان؟" (hal sa-tusafiru ila al-yaaban?) cümlesi olumlu bir soru cümlesidir, çünkü bir eylemi onaylamak veya kabul etmek için kullanılan bir sorudur. A, B ve D şıklarındaki cümleler ise olumlu soru cümlesi değillerdir. 7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz cümledir?

  A) اليوم جميل. (al-yawm jamil)
  B) لا أُحِبُّ اللّحْم. (la uhıbbu al-lahm)
  C) سألتُ السائِق عن الطريق. (saaltu al-saaiq an al-tariq)
  D) هذا المطعم يقدّم الطعام العربي. (hatha al-mat'am yaqdimu al-ta'am al-arabi)

 8. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. Cümle, "لا" (la) ile başlar, bu da olumsuz anlam taşır. Bu cümle Türkçe'de "Et sevmem" anlamına gelir. Olumsuz cümle, bir şeyin olmadığını, yapılmadığını veya gerçekleştirilmediğini ifade eder 9. "Bu kalem senin mi?" cümlesi Arapça nasıl söylenir?

  A) هذا القلم لي؟ (hatha al-qalam li?)
  B) من هو صديقك الجديد؟ (man huwa sadiquka al-jadid?)
  C) لماذا تأخرت اليوم؟ (limaadha ta-akhkartu al-yawm?)
  D) ما هذا؟ (maa hatha?)

 10. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneği olan "هذا القلم لي؟" dir, bu cümle Türkçe'ye "Bu kalem senin mi?" şeklinde çevrilebilir. A seçeneğindeki "هذا" kelimesi "bu" anlamına gelirken, "القلم" kelimesi "kalem" anlamına gelir ve "لي" ifadesi "senin için" anlamına gelir. 11. الفنون التشكيلية تشمل أشكالًا مختلفة من الفن، مثل الرسم والنحت والأعمال الفنية الأخرى. ماذا يعني "الفنون التشكيلية" باللغة التركية؟

  A) Görsel sanatlar    B) Müzik    C) Edebiyat    D) Tiyatro

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Görsel sanatlar" (A) dır. Soruda verilen Arapça ifade "Görsel sanatlar" olarak Türkçeye çevrilebilir. 13. ما معنى كلمة "تراث" باللغة التركية؟

  A) Miras    B) Sanat    C) Edebiyat    D) Kültür

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Miras'tır. "تراث" kelimesi Arapça kökenli olup, Türkçede "geçmişten günümüze kalan, özellikle kültürel, sanatsal ve tarihi değerlerin tümü" anlamına gelir. 15. ما هو المعنى المناسب للكلمة "أوبرا" باللغة التركية؟

  A) Tiyatro    B) مسرحية    C) سينما    D) أوبرا

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Tiyatro'dur. Opera, bir tiyatro türüdür ve Türkçede de genellikle "opera" olarak kullanılır. 17. ماذا تعني "الموسيقى الكلاسيكية" باللغة التركية؟

  A) Klasik müzik    B) Pop müzik    C) Türkü    D) Arabesk müzik

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Klasik müzik"tir. Klasik müzik terimi Türkçe'de de kullanılmaktadır ve Batı müziği geleneğindeki en eski ve köklü müzik türlerinden birini ifade etmektedir. Klasik müzik genellikle orkestra, opera, senfoni ve solo enstrümanlarla icra edilir. 19. ما هي المعاني المناسبة للكلمة "النحت" باللغة التركية؟

  A) Heykeltraşlık    B) Kağıt sanatı    C) Minyatür sanatı    D) Takı tasarımı

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Heykeltraşlık'tır. "النحت" kelimesi Türkçede "heykeltraşlık" anlamına gelmektedir. Heykeltraşlık, taş, ahşap, bronz gibi malzemeleri kullanarak üç boyutlu sanat eserleri oluşturma işidir. 21. Aşağıdakilerden hangisi Arapça'da "zarf" anlamına gelir?

  A) فعل    B) صفة    C) حرف    D) اسم

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) حرف" dir, çünkü Arapça'da "harf" kelimesi, bir kelimenin veya ifadenin fonksiyonunu, zamanını, yerini, sebebini, derecesini veya şeklini belirtmek için kullanılan bir zarfı ifade etmektedir. Bu tür zarflar, fiilimsi veya sıfatların yanında kullanılarak onların anlamını tamamlayabilirler. 23. "Bir adamın evi büyük." cümlesinde "büyük" kelimesi hangi cins isimle kullanılmıştır?

  A) Muzakkar    B) Müennes    C) Meczum    D) Mef'ul

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Muzakkar" olarak verilmiştir. "Büyük" kelimesi, "adam" kelimesinin yanında kullanılan sıfat olduğu için, "adam" kelimesi muzakkar (eril) olduğundan sıfat da muzakkar şeklinde kullanılmıştır. 25. "Benim kitabım" cümlesinde "kitab" kelimesi hangi durumda kullanılmıştır?

  A) Mansub    B) Meçhul    C) Mef'ul bihi    D) Müennes

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Mansub" dur. "Kitab" kelimesi "benim" zamiri ile kullanıldığı için, cümledeki "kitab" kelimesi "ben" zamirinin aldığı "men" halinde yani "mansub" olarak kullanılmıştır. 27. "Sana telefon edeceğim." cümlesinde hangi fiil geçmektedir?

  A) فعل مضارع    B) فعل أمر    C) فعل ماضي    D) فعل مستقبل

 28. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "فعل مستقبل" yani "gelecek zaman fiili"dir. "Sana telefon edeceğim." cümlesinde yer alan "edeceğim" fiili, gelecek zamanda gerçekleşecek bir eylemi ifade eder. Türkçe'de gelecek zaman fiilleri "-eceğim/-acağım" ekleriyle oluşturulur ve Arapçada da benzer bir yapı kullanılır. 29. Aşağıdakilerden hangisi Arapça'da "zaman zarfı" anlamına gelir?

  A) الحال    B) الاستمرار    C) الزمان    D) السبب

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneği olan "الزمان" olarak verilmiştir. Bu kelime "zaman" anlamına gelirken, "zaman zarfı" ifadesi Arapça'da "ظرف الزمان" olarak ifade edilir. Zaman zarfları, fiillerin ne zaman gerçekleştirildiğini, ne kadar sürdüğünü veya ne sıklıkta yapıldığını belirtmek için kullanılan kelimelerdir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Arapça Yazılı Soruları (8.Sınıflar) Detayları

Arapça Yazılı Soruları (8.Sınıflar) 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Arapça Yazılı Soruları (8.Sınıflar) Testini Çöz tıklayın. Arapça Yazılı Soruları (8.Sınıflar) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Arapça Yazılı Soruları (8.Sınıflar) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Arapça Yazılı Soruları (8.Sınıflar) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • SPOR
  1. Spor ÇeĢitleri
  2. Spor Tarihi
  3. Sporun Önemi
 • OKULA VEDA
  1. Arkadaşlara Veda
  2. Mezuniyet
  3. Yaz Tatili

Ayrıca Arapça dersi yazılı soruları; 8.sınıflar için 2.dönem 2.sınav için mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Arapça'da bazı sanat kavramlarının yazılışını ve Arap kültüründeki sanat formlarını bilmeyi ölçmektedir.

Arapça'da müzik aletleri hakkında kelime bilgisi edinmek.

Olumlu soru cümleleri ile ilgili bir cümleyi tanımlayabilir ve bu tür cümleleri diğer cümle türlerinden ayırabilirsiniz.

Arapça'da olumsuz cümle yapısının anlaşılması ve kullanılabilmesidir.

Arapça'da "Bu senin mi?" şeklinde bir soru sorma becerisini edinmektir.

Arapça-Türkçe çeviri yapabilme yeteneğidir.

Türkçe'de kullanılan önemli kelime ve terimlerin anlamlarını öğrenmek ve dil becerilerini geliştirmektir.

Türkçe'ye yabancı bir kelimenin çevirisini bulma becerisini test etmektedir.

Türkçe'deki klasik müzik terimine ilişkin bir anlayışı test etmeyi amaçlamaktadır.

Türkçe'de heykeltraşlık alanındaki terminolojiyi öğrenmek olabilir.

Arapça kelime dağarcığı ile ilgili bir kazanımı ölçmektedir.

Dil bilgisi kurallarına uygun olarak kelime cinslerini ayırt etme becerisini ölçmektedir.

Dilbilgisi kurallarına hakim olma kazanımını ölçmektedir.

Dilbilgisi bilgisinin yanı sıra farklı dillerdeki fiil zamanları hakkında farkındalığı da ölçmektedir.

Arapça'da zaman zarflarının ne olduğunu ve cümlelerde nasıl kullanıldığını anlamaları gerekmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Arapça Yazılı Soruları (8.Sınıflar) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Arapça alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Arapça Yazılı Soruları (8.Sınıflar) Testi İstatistikleri

Bu sınav 10 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 51 kere doğru, 66 kere yanlış cevap verilmiş.

Arapça Yazılı Soruları (8.Sınıflar) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Arapça Yazılı Soruları (8.Sınıflar) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Arapça Yazılı Soruları (8.Sınıflar) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Arapça Yazılı Soruları (8.Sınıflar) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Arapça dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.