Ahmet Yaşar Eşmekaya Anadolu Lisesi

Ahmet Yaşar Eşmekaya Anadolu Lisesi sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 8 sorudan oluşmaktadır. Ahmet Yaşar Eşmekaya Anadolu Lisesi CEVAPLARI

 1. İlk Türk İslam Devletleri dönemi hangi yıllar arasında yaşanmıştır?

  A) 7. yüzyıl - 9. yüzyıl      B) 8. yüzyıl - 10. yüzyıl    
  C) 9. yüzyıl - 11. yüzyıl     D) 10. yüzyıl - 12. yüzyıl   
  E) 11. yüzyıl - 13. yüzyıl   

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) 8. yüzyıl - 10. yüzyıl" olarak verilmiştir. İlk Türk İslam Devletleri dönemi, İslamiyet'in kabulünden sonra Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinin İslamlaşma sürecini ve İslamiyet'in etkisiyle oluşan devletlerini kapsar. Bu dönemde, 8. yüzyılın sonlarından 10. yüzyılın ortalarına kadar, başta Karahanlılar, Gazneliler, Samaniler gibi Türk İslam devletleri kurulmuştur. 3. Büyük Selçuklu Devleti'nin sanatında hangi unsurlar öne çıkmaktadır?

  A) Klasik Yunan ve Roma sanatı
  B) Doğu Asya sanatı
  C) İran ve Türk motifleri
  D) Mısır sanatı
  E) Hiçbir unsura yer verilmedi.   

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) İran ve Türk motifleri" olarak verilmiştir. Büyük Selçuklu Devleti sanatında İran ve Türk motifleri öne çıkmaktadır. Selçuklu sanatında genellikle geometrik şekiller, bitki motifleri ve hayvan tasvirleri kullanılmıştır. Ayrıca, çini, ahşap oyma, metal işleme gibi farklı sanat dallarında da özgün eserler üretilmiştir. 5. Büyük Selçuklu Devleti'nde hangi sanat dalları öne çıkmıştır?

  A) Müzik, tiyatro ve resim
  B) Heykel, mimari ve şiir
  C) Seramik, cam işi ve takı tasarımı
  D) Dans, bale ve opera
  E) El işi, dokuma ve halıcılık

 6. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneği olan "Heykel, mimari ve şiir"dir. Büyük Selçuklu Devleti döneminde mimari ve heykel sanatında önemli eserler üretilmiştir. Ayrıca, edebiyat ve şiir de bu dönemde gelişmiştir. 7. Büyük Selçuklu Devleti döneminde inşa edilen mimari yapıların ortak özellikleri nelerdir?

  A) Yüksek kubbeler, geniş avlular ve karmaşık detaylar
  B) Sade hatlar, düzgün geometrik şekiller ve minimalizm
  C) Yatay çizgiler, yüksek duvarlar ve dar girişler
  D) Küçük boyutlar, düzensiz formlar ve ahşap kullanımı
  E) Yıkılmaya yüz tutmuş halleriyle bugüne kadar gelebilmiş olmaları

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, Büyük Selçuklu Devleti döneminde inşa edilen mimari yapıların ortak özelliklerinin yüksek kubbeler, geniş avlular ve karmaşık detaylar olduğu belirtilmektedir. Bu özellikler, dönemin mimari tarzını ve estetiğini yansıtmaktadır. 9. Büyük Selçuklu Devleti'nde yönetim yapısı nasıldı ve hangi prensipler temel alınıyordu?

  A) Merkezi otoritenin zayıflığına dayanan bir yapıya sahipti
  B) Saltanat, şura, kadılar ve emirler arasında bir denge kurulmuştu
  C) Sadece sultanın yönetimindeydi ve diğer kurumlar etkisizdi
  D) Türk geleneklerine göre aşiretlerin liderleri tarafından belirleniyordu
  E) Hiçbir prensibe dayanmıyordu

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Saltanat, şura, kadılar ve emirler arasında bir denge kurulmuştu.Büyük Selçuklu Devleti'nde yönetim yapısı, sultanın mutlak gücüne dayalı bir yapı olmadı. Bunun yerine, sultanın yetkileri, şura (danışma) meclisi, kadılar (hukukçular) ve emirler arasında bir denge kurulmuştu. Bu prensipler, adaletin sağlanması ve yönetimin etkili bir şekilde yürütülmesi için önemliydi. 11. Orta Asya coğrafyasında yer alan Türk boyları hangi dönemde bir araya gelerek Türk birliğini oluşturmuşlardır?

  A) Hun İmparatorluğu döneminde        B) Göktürk İmparatorluğu döneminde   
  C) Karahanlılar döneminde             D) Selçuklu döneminde                
  E) Osmanlı döneminde                 

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) Göktürk İmparatorluğu döneminde" şeklindedir. Göktürkler, 6. yüzyılın sonlarından 8. yüzyılın başlarına kadar Orta Asya'da varlık gösteren Türk kağanlığıdır. Göktürkler, farklı Türk boylarını bir araya getirerek Türk birliğini oluşturan ilk devlettir. 13. Türklerin Budizm'den etkilendiği dönem hangisidir?

  A) Hun İmparatorluğu Dönemi
  B) Göktürk İmparatorluğu Dönemi   
  C) Uygur Devleti Dönemi
  D) Karahanlı Devleti Dönemi       
  E) Gazneli Mahmud Dönemi          

 14. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Uygur Devleti Dönemi" dir. Budizm, Uygur Devleti döneminde Türkler üzerinde etkili oldu ve bu dönemde Budizm, Türk kültürüne ve sanatına önemli katkılarda bulundu. Uygur Türkleri, Budizm ile birçok sanat eseri ve el yazması üretti ve Budizm'in etkisi Türk edebiyatında da görülebilir. 15. Avrupa Hun Devleti’nin yıkılışında hangi faktörler etkili olmuştur?

  A) İç isyanlar ve dış baskılar
  B) Ekonomik krizler ve tarım verimliliğinin düşmesi
  C) Askeri yenilgiler ve hükümdarın ölümü
  D) İç karışıklıklar ve sık sık tahta çıkma mücadeleleri
  E) Doğal afetler ve salgın hastalıklar

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Askeri yenilgiler ve hükümdarın ölümü. Avrupa Hun Devleti'nin yıkılışında en etkili faktörler askeri yenilgiler ve hükümdarın ölümüdür. Devletin lideri Attila'nın ölümü, askeri gücünün zayıflamasına ve devletin içindeki çekişmelerin artmasına neden oldu. Aynı zamanda Roma İmparatorluğu ile savaşlarda alınan yenilgiler de devletin güçsüzleşmesine ve sonunda yıkılmasına neden oldu.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ahmet Yaşar Eşmekaya Anadolu Lisesi Detayları

Ahmet Yaşar Eşmekaya Anadolu Lisesi 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 8 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Ahmet Yaşar Eşmekaya Anadolu Lisesi yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ahmet Yaşar Eşmekaya Anadolu Lisesi sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Ahmet Yaşar Eşmekaya Anadolu Lisesi Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
  1. Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder.
  2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arabistan Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.
  3. İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar.
  4. Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir.
  5. Türklerin Abbasi Devleti’ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri kavrar.

Ayrıca Orta Asyada Türk topluluğu

Tarihi dönemleri ve kronolojiyi anlama kazanımı hedeflenmektedir.

Büyük Selçuklu Devleti sanatında kullanılan motifleri ve özellikleri öğrenmesidir.

Tarihi bir dönemdeki sanat dallarını öğrenmek için yapılan bir sorgulamayı temsil etmektedir.

Tarih ve sanat tarihi konularında farklı mimari tarzları ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.

Tarihsel bir olayın siyasi, sosyal ve kültürel yapısını anlama ve yorumlama.

Orta Asya'da Türk tarihi ve kültürü hakkında temel bilgiye sahip olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Türklerin tarih boyunca farklı dinlerden etkilendiğini ve bu etkileşimlerin kültürlerine önemli katkılar sağladığını anlamak önemlidir.

tarihi olayların neden-sonuç ilişkilerini anlayabilme ve tarihi faktörleri analiz edebilme becerisidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ahmet Yaşar Eşmekaya Anadolu Lisesi sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ahmet Yaşar Eşmekaya Anadolu Lisesi Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ahmet Yaşar Eşmekaya Anadolu Lisesi sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ahmet Yaşar Eşmekaya Anadolu Lisesi sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ahmet Yaşar Eşmekaya Anadolu Lisesi sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri