9.Sınıf Yabancı Dil Yazılı Soruları

9.Sınıf Yabancı Dil Yazılı Soruları sınavı 9.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Yabancı Dil Yazılı Soruları CEVAPLARI

 1. What is the purpose of asking for someone's opinion in a conversation?

  A) To show off your own knowledge
  B) To criticize the other person's ideas
  C) To demonstrate your authority
  D) To get new perspectives and ideas
  E) None of the above

 2. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Yeni bakış açıları ve fikirler elde etmek" dir. Bir konuşmada başka bir kişinin fikrini sormak, kendi fikirlerimizi doğrulatmak yerine farklı perspektifleri anlamak için önemlidir. Farklı insanların düşüncelerini anlamak, önyargıları azaltmaya ve işbirliği yapmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle, farklı fikirleri duymak ve başkalarının görüşlerini dikkate almak önemlidir. 3. How can you politely disagree with someone's opinion in a conversation?

  A) "You're wrong, I don't agree with you."
  B) "I see where you're coming from, but I have a different opinion."
  C) "I don't care what you think, I know I'm right."
  D) "That's the dumbest thing I've ever heard."
  E) None of the above

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneğidir. Bir konuda farklı görüşleri olan insanlarla etkili bir şekilde iletişim kurmak önemlidir ve bunu yapmanın en iyi yollarından biri, kişinin farklı bir görüşü olduğunu ifade ederken saygılı bir dil kullanmaktır. Seçenek A ve D, kişinin fikrine açıkça karşı çıkarken kaba bir dil kullanırken, seçenek C ise tamamen reddedici bir tavırdır. Bu nedenle, farklı bir görüşü olduğunu ifade ederken, kişinin fikrini anladığını ve neden farklı düşündüğünü açıklaması, daha sağlıklı bir iletişim kurmak için önemlidir. 5. How can you show agreement with someone's opinion in a conversation?

  A) "That's completely wrong."
  B) "I couldn't disagree more."
  C) "I see what you mean, and I agree."
  D) "Your opinion is worthless."
  E) None of the above

 6. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı "C) 'I see what you mean, and I agree.'" dir. Diğer seçeneklerin hepsi muhalefet veya tartışmayı kışkırtacak ifadeler içermektedir. Aksine, birisiyle hemfikir olmak istediğinizde, onların görüşünü anladığınızı ve kabul ettiğinizi ifade eden olumlu bir ifade kullanmak en uygunudur. 7. Sarah is talking to her friend, Jack. Jack is telling her about his vacation, but Sarah keeps interrupting him with her own stories. What could Jack say to Sarah to indicate that he wants to continue with his own story?

  A) "I'm not interested in your stories, Sarah."
  B) "Let me finish my story first, then you can tell yours."
  C) "That reminds me of a similar experience I had."
  D) "You're not letting me talk, Sarah."
  E)"I think I should leave now."

 8. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) "Let me finish my story first, then you can tell yours."" dir. Jack, kendi tatil hikayesini anlatırken Sarah, kendi hikayeleriyle onu sürekli kesiyor. Jack, kibarca Sarah'ı susturarak kendi hikayesini bitirmek istediğini belirtebilir ve sonra Sarah'ın hikayesini dinlemeye hazır olduğunu söyleyebilir. Bu nedenle, doğru cevap "B" seçeneğidir. Bu soru, iletişim becerilerini ve kibarca konuşma yollarını anlamak isteyenler için faydalı olabilir. 9. Jane is having a conversation with her coworker, Bob. Bob keeps interrupting Jane and she is finding it difficult to get her point across. What could Jane say to Bob to indicate that she wants him to stop interrupting her?

  A) "Bob, you're being rude. Let me finish what I'm saying."
  B) "I don't think you're really listening to me, Bob."
  C) "Do you mind if I finish my thought, Bob?"
  D) "Bob, you're wasting my time by interrupting me."
  E) "I don't care what you have to say, Bob."

 10. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C) "Do you mind if I finish my thought, Bob?" şeklindedir. Jane, Bob'un kendisini sürekli kesmesinden rahatsız olduğunu ifade etmek için kibar bir dil kullanarak doğrudan bir soru sormayı tercih edebilir. Bu, Bob'un dikkatini çekecek ve onu Jane'in düşüncelerine daha fazla odaklanmaya teşvik edebilir. 11. Tom is trying to talk to his friend, Alice, but Alice keeps looking at her phone and interrupting the conversation. What could Tom say to Alice to indicate that he wants her full attention?

  A) "Alice, please put your phone away and listen to me."
  B) "Alice, I don't want to talk to you if you're not going to listen."
  C) "Alice, let me know when you're done with your phone so we can talk."
  D) "Alice, I'm not interested in what you're doing on your phone."
  E) "Alice, I think I'll talk to someone else who is more interested in listening to me."

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Tom, Alice'in tam dikkatini istediğini belirten bir cümle kullanarak onun telefonuna odaklanmasını engelleyebilir. Bu durumda, "Alice, lütfen telefonunu kenara koy ve beni dinle" gibi net bir ifade kullanması uygun olacaktır. Bu, Tom'un kendine saygı gösterilmesini talep etmek ve iletişimde tam bir odaklanma sağlamak için önemli bir beceridir. 13. The text suggests that making predictions about the future is important because:

  A) It helps us plan for the future
  B) It allows us to control the future
  C) It helps us avoid disappointment
  D) It makes us feel better about the present
  E) It helps us forget about the past

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkıdır. Metin, gelecek hakkında tahmin yürütmenin neden önemli olduğunu açıklar ve bunun geleceğe hazırlanmamıza yardımcı olduğunu belirtir. Tahminler, hedefler belirlememize ve planlar yapmamıza yardımcı olabilir. 15. Which of the following is NOT mentioned as a factor that can affect the accuracy of predictions?

      A) Historical data                   B) Current events               
      C) Personal beliefs                  D) Technological advancements   
      E) Weather patterns             

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Personal beliefs (Kişisel inançlar) Verilen seçenekler arasında, tahminlerin doğruluğunu etkileyen faktörlerden biri olarak kişisel inançlar belirtilmemiştir. Diğer seçenekler arasında geçmiş veriler, mevcut olaylar, teknolojik gelişmeler ve hava şartları yer alıyor. Bu nedenle, cevap C seçeneğidir. 17. What is the most likely result of interrupting someone in a conversation?

  A) The person will be impressed with your assertiveness
  B) The person will stop talking altogether
  C) The person will become angry and defensive
  D) The person will thank you for your input
  E) The person will forget what they were saying and move on

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Kişi öfkeli ve savunmacı olabilir. Eğer bir kişi konuşurken onu keserseniz, bu onların dikkatini dağıtabilir ve konuşmalarını engelleyebilir. Kişi size karşı öfkeli ve savunmacı olabilir, çünkü onların sözlerini keserek saygısızlık etmiş olursunuz. Bu nedenle, bir konuşmacıyı kesmek genellikle olumsuz bir sonuç doğurabilir ve konuşmaya katılan diğer kişiler de bu davranıştan rahatsız olabilirler. 19. When is it appropriate to interrupt someone in a conversation?

  A) Whenever you have something to say
  B) Only when the person is wrong
  C) Only when the person is being rude or offensive
  D) Only when it is important or necessary to do so
  E) Never

 20. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D seçeneğidir: Sadece önemli veya gerekli olduğunda başka biri konuşurken kesmek uygun olabilir. Ancak, kesme konusunda dikkatli olmak gerekir ve mümkün olduğunca nazik ve saygılı olmak önemlidir. Eğer mümkünse, diğer kişinin konuşmasını bitirmesini beklemek daha iyi bir seçenek olabilir. 21. What is the most appropriate way to answer a business phone call?

  A) "Hey there!"
  B) "Hi, how are you doing today?"
  C) "Good morning/afternoon/evening, [company name], [your name] speaking."
  D) "Who's this?"
  E) "I'm sorry, I can't talk right now."

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) "Good morning/afternoon/evening, [company name], [your name] speaking." Bu soruda doğru cevap telefonu iş yerinde cevaplarken en uygun selamlama şekli olduğu için "C" seçeneğidir. Telefonu açarken, selamlamanız kurumsal bir şekilde olmalıdır. İşletme adınızı, adınızı ve ne hakkında arandıklarını söyleyerek cevap vermek uygun bir davranıştır. Bu, hem profesyonel bir imaj yaratır, hem de arayan kişinin sizi doğru kişiye yönlendirmesine yardımcı olur. 23. What is the best way to start a phone call with a person you don't know?

  A) "Who is this?"
  B) "Hey, it's me."
  C) "Hi, can you hear me?"
  D) "Hello, my name is [your name], and I'm calling from [company name]."
  E) "What do you want?"

 24. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D. Telefon görüşmelerinde, karşı tarafı tanımıyor olsanız bile, kendinizi tanıtarak telefon görüşmesine başlamak en uygunudur. Bu, profesyonel bir izlenim bırakır ve diğer kişinin sizi nasıl adlandırması gerektiğini anlamasını sağlar. Ayrıca, kibar bir selamla başlamak her zaman olumlu bir etki yaratır. Bu nedenle, şık (D) doğru cevaptır. 25. What is the best way to leave a voicemail message?

  A) "Uh, hi. Can you call me back when you get this?"
  B) "Hey, it's me. What's up?"
  C) "Hello, my name is [your name], and I'm calling from [company name]. Please call me back at [your phone number]."
  D) "Sorry, wrong number."
  E) "I'm busy right now. Call me later."

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) "Hello, my name is [your name], and I'm calling from [company name]. Please call me back at [your phone number]." Bir sesli mesaj bırakırken, kısa, net ve öz olmak önemlidir. En iyi yöntem, kim olduğunuzu belirtmek, neden aradığınızı söylemek ve geri aramalarını istemektir. Bu şekilde, karşı taraf size geri dönüş yapmak için gerekli bilgileri alacaktır. 27. Which of the following verb tenses is commonly used when talking about future plans?

  A) Simple past tense           B) Present continuous tense   
  C) Future perfect tense        D) Simple present tense       
  E) Future tense               

 28. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E) Future tense'dir. Gelecek planları hakkında konuşurken genellikle Future tense kullanılır. Future tense, belirli bir zamanda gelecekte gerçekleşecek olan eylemi anlatmak için kullanılır. Bu tense, "will" veya "going to" yardımcı fiilleriyle oluşturulabilir. 29. Which of the following is a good way to discuss future plans with someone?

  A) Pretend that you already know what you want to do
  B) Make assumptions about the other person's plans
  C) Ask open-ended questions to learn about their goals and interests
  D) Avoid discussing future plans altogether
  E) Give unsolicited advice and criticism

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir. Gelecekteki planlarınızı başka biriyle tartışmak istediğinizde, o kişinin hedefleri ve ilgi alanlarını öğrenmek için açık uçlu sorular sormak en iyi yoldur. Bu, planlarınızı paylaşmanın ve her iki tarafın da birbirini anlamasının en etkili yoludur. 31. What is an example of a long-term future plan?

  A) Taking a one-week vacation         B) Learning a new language           
  C) Saving money for a new car         D) Starting a business in 10 years   
  E) Watching a movie this weekend     

 32. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D şıkkıdır. Birkaç günlük tatil, yeni bir dil öğrenme veya haftasonu film izleme gibi kısa vadeli planlar yapmak önemli olsa da, uzun vadeli planlar hayatınızda bir amaç, yön ve hedef belirlemenize yardımcı olabilir. Örneğin, bir iş kurmak gibi 10 yıl veya daha uzun vadeli bir hedef, bir kişinin hayatını belirli bir şekilde planlamasına yardımcı olabilir. Bu tür planlar, bireyin kendine hedef belirlemesine, kendi hayatını tasarlamasına ve kaynaklarını doğru bir şekilde kullanmasına yardımcı olur. 33. Which of the following is an appropriate way to respond when someone shares their future plans with you?

  A) Tell them that their plans are unrealistic
  B) Ask them why they would want to do that
  C) Criticize their plans and offer your own ideas instead
  D) Express excitement and offer support for their plans
  E) Change the subject to something else

 34. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Express excitement and offer support for their plans" şeklindedir. Birisi gelecekteki planlarını sizinle paylaştığında, onların planlarına heyecanla tepki göstermek ve destek sunmak, pozitif bir yaklaşım olacaktır. Bu şekilde, karşıdaki kişiye motive edici bir mesaj verilmiş olur. 35. What is the best way to make a request in English?

  A) Being direct and demanding
  B) Using polite language and making a clear request
  C) Being vague and indirect
  D) Using slang and informal language
  E) None of the above

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Using polite language and making a clear request Bir istekte bulunmak için en iyi yol, kibar dil kullanarak ve net bir istekte bulunmaktır. Doğrudan ve talepkar olmak yerine, nazik bir şekilde istekte bulunmak daha olumlu bir yanıt almanızı sağlayabilir. Vague ve dolaylı bir şekilde istekte bulunmak karışıklığa ve anlaşmazlıklara neden olabilir. Slang ve informel dil, resmi olmayan durumlarda uygun olsa da, istekte bulunmak için en iyi seçenek değildir. 37. When making a request, it is important to __________.

  A) Be forceful and aggressive
  B) Use casual language          
  C) Be indirect and vague
  D) Be polite and respectful     
  E) None of the above

 38. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Be polite and respectful" dir. Bir istekte bulunurken, kişinin nazik ve saygılı olması, karşı tarafa verilen değeri ve saygıyı yansıtır. Ayrıca, doğru kelimeler ve ifadeler kullanarak, isteğin daha olumlu bir şekilde karşılanma ihtimalini artırır. 39. Which of the following phrases is NOT appropriate when making a request?

  A) "Would it be possible for you to..."
  B) "Can you do me a favor and..."
  C) "Give me a break!"
  D) "I was wondering if you could..."
  E) "None of the above"

 40. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Give me a break!" olarak verilmiştir. Bu ifade bir istekte bulunmak için uygun bir ifade değildir, aksine biraz sert veya kaba bir ifadedir. Diğer seçenekler uygun istek ifadeleri içerir ve uygun bir şekilde yapılırsa, diğer insanlar tarafından daha olumlu karşılanabilir. 41. What is the difference between a "discount" and a "sale"?

  A) They are the same thing
  B) A discount is a percentage off the regular price, while a sale is a temporary reduction in price
  C) A sale is a percentage off the regular price, while a discount is a temporary reduction in price
  D) A discount is only available to certain customers, while a sale is available to everyone
  E) A discount is only available online, while a sale is only available in-store

 42. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Bir indirim, düzenli fiyattan belirli bir yüzde oranında kesinti sağlar ve genellikle belirli bir süre boyunca geçerlidir. Bir satış, ürünlerin fiyatlarında geçici bir indirim sağlar ve genellikle belirli bir süre boyunca geçerlidir. Bu nedenle, indirimler ve satışlar arasında fark vardır. 43. What does it mean if an item is "out of stock"?

  A) The item is on sale
  B) The item is not available for purchase
  C) The item is damaged
  D) The item is available in a different color or size
  E) The item is only available online

 44. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Eşyalar satın alınabilecek durumda değil demektir. "Out of stock" ifadesi bir ürünün satın alınamaz durumda olduğunu belirtir. Bu, ürünün geçici olarak tükendiği veya stoklarda olmadığı anlamına gelebilir. Müşteriler genellikle bu ifadeyi bir mağaza veya satıcının web sitesinde görürler. Bu durumda, müşteriler genellikle ürünün ne zaman yeniden stoklara ekleneceğini veya alternatif bir ürün seçeneği olup olmadığını öğrenmek için satıcı ile iletişime geçerler. 45. What is an appropriate way to give a suggestion?

  A) Insist that your suggestion is the only right answer
  B) Offer multiple suggestions, but criticize all of them
  C) Refuse to give a suggestion because you don't want to be responsible for the outcome
  D) Offer a suggestion and explain why you think it would be a good idea
  E) Laugh and say that you have no idea what they should do

 46. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Offer a suggestion and explain why you think it would be a good idea". Bir öneri sunarken, neden bu öneriyi sunduğunuzu açıklamak diğer kişinin önerinizi anlamasına yardımcı olabilir ve önerinizin daha kabul edilebilir olmasını sağlayabilir. Ayrıca, diğer kişinin görüş ve önerilerini de dinlemek ve dikkate almak, işbirliği yapmayı ve daha iyi sonuçlar elde etmeyi kolaylaştırabilir. 47. When asking for a suggestion, it is important to:

  A) Be specific about what you need help with
  B) Refuse any suggestions that don't fit your preconceived ideas
  C) Pretend that you already know what you're going to do
  D) Insist that your own ideas are the best
  E) Get angry and defensive if someone suggests something you don't like

 48. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı "A) Be specific about what you need help with" dir. Bir öneri istemek, belirli bir konuda yardıma ihtiyacınız olduğunu açık bir şekilde belirtmekle başlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Yabancı Dil Yazılı Soruları Detayları

9.Sınıf Yabancı Dil Yazılı Soruları 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Yabancı Dil Yazılı Soruları Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Yabancı Dil Yazılı Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Yabancı Dil Yazılı Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Yabancı Dil Yazılı Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • : INVITATIONS AND CELEBRATIONS
  1. Asking for and giving suggestions
  2. Doing shopping
  3. Making requests
 • Making requests
  1. Asking for and giving opinion (agreement, disagreement, etc…
  2. Interrupting someone in a conversation
  3. Making predictions about the future

Ayrıca 9.sınıf yabancı dil (İngilizce) yıl sonu yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Etkili bir iletişim becerisi olan kişilerin, farklı fikirleri olan insanlarla daha iyi bir şekilde anlaşabileceği ve işbirliği yapabileceği söylenebilir.

Bu tür ifadeler, olumlu bir diyalog oluşturmak, başkalarının düşüncelerine saygı duymak ve iletişimdeki engelleri azaltmak için önemlidir. Bu kazanım, olumlu bir dil kullanarak iletişim kurma becerisini geliştirme ile ilgilidir.

İletişimde karşılıklı saygı göstermek ve konuşmacının sözünü kesmeden önce kendisinin konuşmasını bitirmesini beklemek önemlidir.

İki kişi arasında saygılı bir diyalog kurmanın önemini vurgulayarak, iletişim becerileri kazanımıyla ilgilidir.

Doğru iletişim becerilerini kullanarak etkili bir şekilde iletişim kurmak önemlidir.

"Gelecekle ilgili tahminler yaparak hedefler belirleyebilirim ve planlar yapabilirim." örnek gösterilebilir.

Okuyucu, tahminlerin doğruluğunu etkileyen faktörleri anlama ve seçenekleri karşılaştırarak hangisinin eksik olduğunu belirleme becerisi kazanır.

İletişim kurarken, başkalarının sözlerini kesmemek ve onlara saygı göstermek önemlidir.

Doğru iletişim becerileri kullanarak bir diyalog sırasında nasıl iletişim kurulacağı ve etkili bir şekilde dinlenip konuşulacağı öğrenilir.

İş yerinde telefonu nasıl cevaplamamız gerektiğini öğrenmek ve profesyonel bir görüntü sergilemek.

Telefon görüşmelerinde nasıl profesyonelce konuşulacağını öğrenmek.

İş hayatında ya da kişisel hayatta telefonla iletişim kurarken, uygun şekilde mesaj bırakmak ve geri aranmak için net bilgiler vermek önemlidir.

Gelecek planları hakkında konuşurken Future tense'ın kullanımını anlamış olurlar.

İletişim becerileri, diyalog kurma, ve etkili tartışma yapma becerilerini öğrenmek olarak özetlenebilir.

Uzun vadeli planların önemini anlamak ve hayatınızı planlamak için hedef belirlemenin önemini kavramak.

Empati, iletişim ve sosyal becerilerle ilgili kazanımları ölçmektedir.

İngilizce'de bir istekte bulunmanın en iyi yolu, kibar dil kullanarak ve net bir şekilde istekte bulunmaktır.

Uygun dil kullanımıyla iletişim kurma ve sosyal etkileşim becerilerini geliştirme yeteneğini ölçmektedir.

Uygun bir şekilde istekte bulunma becerisi, sosyal iletişim ve etkileşim becerilerinin bir parçasıdır.

Ticari terimleri anlama ve karşılaştırma becerilerini ölçer.

İngilizce'de yaygın kullanılan ifadeleri anlama ve temel alışveriş kelime dağarcığını öğrenme.

İşbirliği, iletişim ve problem çözme becerileri kazanımını hedeflemektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Yabancı Dil Yazılı Soruları sınavı 9.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Yabancı Dil Yazılı Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 30 kere doğru, 70 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Yabancı Dil Yazılı Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Yabancı Dil Yazılı Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Yabancı Dil Yazılı Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Yabancı Dil Yazılı Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.