9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Günlükler genellikle hangi amaçla yazılır?

  A) Tarihî olayları aydınlatmak için
  B) Yazarın düşüncelerini paylaşmak için
  C) Edebiyat eserlerinin alt türleri oluşturmak için
  D) Bilimsel araştırmalar yapmak için
  E) Toplumsal sorunlara çözüm üretmek için

 2. Cevap: B Açıklama:

  Günlükler, yazarların iç dünyalarını yansıtmak, yaşadıklarını ve izlenimlerini kaydetmek için yazdıkları yazılardır. 3. Günlüklerde genellikle hangi dil kullanılır?

  A) Resmî ve süslü bir dil
  B) Konuşma diline yakın bir dil
  C) Arapça veya Farsça gibi yabancı diller
  D) Şiirsel ve mecazlı bir dil
  E) Latince gibi ölü diller

 4. Cevap: B Açıklama:

  Günlükler, günlük hayatta kullanılan konuşma diline yakın bir dille yazılır. 5. Tomris Uyar'ın hangi eserinde günlük türü kullanılmıştır?

  A) Yaza Yolculuk
  B) Gündöndümü
  C) Yürekte Bukağı
  D) Sessiz Bir Yer
  E) Dünyanın En Güzel Arabistanı

 6. Cevap: B Açıklama:

  Tomris Uyar'ın "Gündöndümü" adlı eseri günlük türünde yazılmıştır. 7. Günlüklerde genellikle hangi anlatım teknikleri kullanılır?

  A) Anlatma ve iç konuşma         B) Betimleme ve karşılaştırma   
  C) Alegori ve mecaz              D) Sapma ve ironi               
  E) Geriye dönüş ve önsezi                                        

 8. Cevap: A Açıklama:

  Günlüklerde yazarın gözlemlerini anlatması için anlatma tekniği ve kendi düşüncelerini ifade etmesi için iç konuşma tekniği kullanılır. 9. Özel mektubun giriş bölümünde genellikle ne belirtilir?

  A) Mektubun yazılış nedeni    B) Mektubun sonucu           
  C) Mektubun adresi            D) Mektubun tarihi           
  E) Mektubun imzası                                         

 10. Cevap: A Açıklama:

  Özel mektupta giriş bölümünde mektubun yazılış nedeni belirtilir. 11. Hangisi edebî mektubun özelliklerinden biri değildir?

  A) Sanatsal bir dil kullanılması
  B) Dönemin sanat anlayışına ışık tutması
  C) Sadece duyguların aktarılması
  D) Hitap cümlesinin daha resmi olması
  E) Kişinin yakınlarına yazılması

 12. Cevap: C Açıklama:

  Edebî mektuplarda sadece duygular aktarılmaz, dönemin sanat anlayışına ilişkin düşünceler de paylaşılır. 13. Attilâ İlhan'ın edebî mektubunda sanat ve düşünce konularına ilişkin üslubu nasıl tarif edilebilir?

  A) Günlük konuşma dili     B) Sanatsal ve ciddi      
  C) Duygusal ve öznel       D) Resmî ve mesafeli      
  E) Polemik ve eleştirel                              

 14. Cevap: B Açıklama:

  Attilâ İlhan'ın edebî mektupları, sanatsal ve ciddi bir üslupla yazılmıştır. 15. Özel mektupta göndericiyle alıcı arasındaki ilişki nasıldır?

  A) Resmi ve mesafeli        B) Samimi ve yakın         
  C) Mesleki ve ticari        D) Politik ve diplomatik   
  E) Sanatsal ve edebi                                   

 16. Cevap: B Açıklama:

  Özel mektuplar, gönderici ve alıcı arasındaki samimi ve yakın ilişki nedeniyle yazılır. 17. Açık oturumda konuşmacılara verilen konuşma süresini belirleyen kişi kimdir?

  A) Başkan                      B) Konuşmacıların kendileri   
  C) Dinleyiciler                D) Stüdyo yöneticisi          
  E) Televizyon kanalı                                         

 18. Cevap: A Açıklama:

  Açık oturum başkanı, konuşmacılara eşit süre tanır. 19. Açık oturumda tartışmalar kaç tur yapılabilir?

  A) 1-2
  B) 2-3
  C) En az 3
  D) Konuşmacılara bağlı
  E) Dinleyicilerin isteğine bağlı

 20. Cevap: C Açıklama:

  Açık oturumlarda tartışmalar, konunun kapsamı ve süresine bağlı olarak birkaç tur yapılabilir. 21. Biyoğrafide anlatımın yapıldığı kişi kimdir?

  A) Yazar             B) Okur             
  C) Anlatıcı          D) Karakter         
  E) Yakın arkadaşı                        

 22. Cevap: A Açıklama:

  Biyografilerde anlatıcı yazarın kendisidir ve anlatılan kişi tanınmış bir kişidir. 23. Otobiyografide anlatım hangi bakış açısından yapılır?

  A) Birinci kişi     B) İkinci kişi     
  C) Üçüncü kişi      D) Dördüncü kişi   
  E) Çoğul kişi                          

 24. Cevap: A Açıklama:

  Otobiyografiler yazarın kendi yaşamını anlattığı eserlerdir ve bu nedenle anlatım birinci kişi yani "ben" bakış açısından yapılır. 25. Tezkireler genellikle hangi kişileri tanıtır?

  A) Şairler           B) Sanatçılar       
  C) Siyasetçiler      D) Din adamları     
  E) Tüm seçenekler                        

 26. Cevap: A Açıklama:

  Tezkireler, özellikle şairlerin hayatlarının anlatıldığı eserlerdir. 27. Tiyatroda sahneleme için yer, dekor ve kişilerle ilgili bilgiler nerede bulunur?

  A) Perde başlarında
  B) Giriş bölümünde
  C) Oyunun sonunda
  D) Oyunun ortasında
  E) Karakterlerin konuşmalarında

 28. Cevap: A Açıklama:

  Tiyatro eserlerinde sahneleme bilgileri perde başlarında yer alır. 29. Kösem Sultan adlı oyunun türü nedir?

  A) Komedi    B) Trajedi    C) Dram    D) Epik    E) Far    

 30. Cevap: B Açıklama:

  Oyunun konusu, kişilerin ele alınışı ve anlatım özellikleri trajedi türüne uygundur. 31. Tiyatro kelimesinin kökeni nedir?

  A) Latince "theatron"     B) Yunanca "theatron"    
  C) Fransızca "théâtre"    D) İngilizce "theater"   
  E) Almanca "Theater"                               

 32. Cevap: B Açıklama:

  Tiyatro kelimesinin kökeni Yunanca "theatron"dur. 33. Tiyatronun önemli yapı unsurlarından biri olan dramatik örgüyü oluşturan öğelerden biri hangisidir?

  A) Temel çatışma    B) Karakterler     
  C) Sahne            D) Kostüm          
  E) Makyaj                              

 34. Cevap: A Açıklama:

  Dramatik örgüyü oluşturan öğeler arasında temel çatışma bulunur. 35. Aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisi bir uyarlama türüdür?

  A) Diyalog    B) Monolog    C) Adaptasyon    D) Pandomim    E) Replik    

 36. Cevap: C Açıklama:

  Adaptasyon, bir yabancı dildeki oyunu yerel koşullara uyarlama işlemidir. 37. Necati Cumalı'nın oyunlarında hangi özellikler görülür?

  A) Karmaşık karakterler      B) Şaşırtıcı olay örgüsü    
  C) Yüksek üslup              D) Halk dilinin kullanımı   
  E) Romantik temalar                                      

 38. Cevap: D Açıklama:

  Necati Cumalı, oyunlarında yalın bir dil ve halk söyleyişlerinden yararlanarak toplumsal sorunları ele almıştır. 39. Dram türünün özellikleri arasında hangisi yer almaz?

  A) Acı ve gülünç unsurların bir arada kullanılması
  B) Kaba ve argo sözlere yer verilmesi
  C) Klasisizmin akıl ve sağduyuya verdiği önemin kabulü
  D) Duygu ve hayalin öne çıkarılması
  E) Tragedi ve komedideki üç birlik kuralına uyulmaması

 40. Cevap: C Açıklama:

  Dram, klasikizmin akıl ve sağduyuya verdiği önemi reddeden bir tür olduğundan, bu özellik dramın özellikleri arasında yer almaz. 41. Necati Cumalı'nın oyunlarında sıklıkla ele aldığı toplumsal sorunlardan biri hangisidir?

  A) Aşırılıkçılık        B) Milliyetçilik       
  C) Kadının sorunları    D) Irk ayrımcılığı     
  E) Çevre kirliliği                             

 42. Cevap: C Açıklama:

  Necati Cumalı, özellikle kadınların toplumdaki konumuna ve yaşadığı sorunlara odaklanmıştır. 43. Dramatik örgünün temel unsurlarından biri hangisidir?

  A) Kahraman    B) Çatışma    C) Diyalog    D) Monolog    E) Sonuç    

 44. Cevap: B Açıklama:

  Dramatik örgünün en önemli unsuru, oyunun merkezinde yer alan çatışmadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Masal / Fabl
 • Mektup / e-posta
 • Günlük / Blog

Ayrıca Lise 9.sınıf Türk dili edebiyatı 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Günlük türünün özelliklerini anlama

Günlük türünün dil özelliklerini kavrama

Tomris Uyar'ın günlük türündeki eserini öğrenme

Günlük türünün anlatım tekniklerini kavrama

Mektup türlerini ayırt etme

Mektup türlerini karşılaştırma

Sanatsal metinlerin üslubunu belirleme

Mektup türlerinin amaçlarına göre sınıflandırma

Açık oturumun yönetilmesi ile ilgili bilgilerin anlaşılması

Açık oturumların yapısal özellikleri ile ilgili bilgilerin anlaşılması

Biyografi türünün özelliklerini kavramak

Otobiyografi türünün özelliklerini kavramak

Tezkire türünü tanımlamak

Tiyatro türünün özelliklerini bilmek

Tiyatro türlerini ayırt etme

Tiyatronun kökenini anlama

Dramatik örgünün unsurlarını tanıma

Temel tiyatro terimlerini anlama

Yazarların eserlerindeki özelliklerin tespiti

Drama türünün özelliklerinin anlaşılması

Sanatçının eserlerindeki toplumsal temaların belirlenmesi

Dramatik örgünün yapı taşlarının anlaşılması

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri