9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Günlüklerin içeriklerinde öznellikten bahsediniz.


 2. Cevap: Günlükler, yazarın kişisel duygu, düşünce ve izlenimlerini yansıttığı için öznel bir anlatım söz konusudur. Açıklama: 3. Kalpazanlar, Suzan Defter, Saat 21-22 Şiirleri Şikâyetnâme adlı eserin yazarı kimdir?


 4. Cevap: Fuzûlî Açıklama:

  Özel mektuplar, tanıdık ve yakınlara yazılır. 5. Fuzûlî'nin hangi eseri mektup türünde örnektir?


 6. Cevap: Şikâyetnâme Açıklama:

  Fuzûlî, şair ve ediptir. 7. Açık oturumların amacını belirtiniz.


 8. Cevap: Geniş halk kitlelerinin ilgilendiği konuları tartışmak Açıklama:

  Açık oturumların amacı, geniş halk kitlelerini ilgilendiren konuları uzman kişilerle tartışarak kamuoyunu aydınlatmaktır. 9. Açık oturumlar hangi ortamlarda yapılabilir?


 10. Cevap: Salon, stüdyo Açıklama:

  Açık oturumlar, bir salonda dinleyicilerin önünde veya bir stüdyoda yapılarak televizyon ve radyo yoluyla izleyicilere ulaştırılabilir. 11. Tezkire türünün özelliklerini ve amacını belirtiniz.


 12. Cevap: Tezkire, genellikle şairlerin hayatlarını ve eserlerini anlatan bir yazı türüdür. Öznel bir tutumla yazılır ve sanatlı bir dil kullanır. Amacı, önemli kişileri tanıtmak ve sanat güçlerini göstermektir. Açıklama:

  Öğrenciler, tezkirelerin tarihi önemi ve edebiyat üzerindeki etkisini kavrayacaklar. 13. Tiyatro türünü tanımlayınız ve alt türlerini listeleyiniz.


 14. Cevap: Tiyatro, sahnede oynanan, seyircide duygular uyandırmayı amaçlayan bir yazı türüdür. Alt türleri trajedi, komedi ve dramdır. Açıklama:

  Öğrenciler, tiyatronun temel işlevini ve çeşitlerini anlayacaklar. 15. Dramatik örgünün unsurlarını sayınız.


 16. Cevap: Dramatik örgü; yer, zaman, çatışma ve kişilerden oluşur. Açıklama:

  Dramatik örgü, tiyatro eserindeki olayların mantıklı bir şekilde düzenlenmesini sağlar ve seyirciye iletiyi etkili bir şekilde aktarır. 17. Tiyatroda kullanılan dekorun işlevini açıklayınız.


 18. Cevap: Dekor, oyunun geçtiği yeri canlandırmak ve olayları gerçekçi bir şekilde yansıtmak için kullanılır. Mekân-zaman-olay ilişkisini anlamak için önemli bir yardımcıdır ve oyunun mesajını daha etkili bir şekilde iletir. Açıklama:

  Dekor, oyunun atmosferini yaratır, seyircide duygular uyandırır ve olayın geçtiği çevreyi somutlaştırır. 19. Tiyatroda "suflör"ün görevini açıklayınız.


 20. Cevap: Suflör, perde gerisinde oyunu metinden takip eden ve oyuncuların unuttukları sözleri fısıldayarak hatırlatan görevlidir. Açıklama:

  Suflör, oyunculara güven aşılar, performanslarını destekler ve metnin doğru bir şekilde aktarılmasını sağlar. 21. Necati Cumalı'nın tiyatrosunda halk kültüründen yararlanma şekli hakkında bilgi veriniz.


 22. Cevap: Oyunlarının konusunu düğünlerde söylenen türkülerden almış ve gelin-kaynana, gelin-görümce çatışmalarını güldürü havasında yansıtmıştır. Açıklama:

  Cumalı, tiyatrolarında halk kültürünün unsurlarını kullanarak toplumsal sorunları mizah yoluyla eleştirmiştir. 23. Dram türünde hangi karakter özellikleri görülür?


 24. Cevap: Tek yönlü, tamamen iyi ya da kötü Açıklama:

  Dramdaki karakterler genellikle arketiplerdir ve iyi ya da kötü olmak üzere kesin özelliklere sahiptirler. 25. "Kaynana Ciğeri" oyununun konusu nedir?


 26. Cevap: Aile içi çatışmalar, özellikle gelin-kaynana çatışması Açıklama:

  "Kaynana Ciğeri", Necati Cumalı'nın güldürü öğeleri içeren bir oyunudur ve aile içindeki kadınlar arasındaki ilişkileri inceler. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Necati Cumalı'nın "Kaynana Ciğeri" adlı oyunu halk kültürü öğelerinden yararlanmıştır.
  2. (.....) Necati Cumalı'nın oyunlarında aşk ve bireyin psikolojisi hiç işlenmemiştir.
  3. (.....) Dram türünde trajedi ve komedideki üç birlik kuralına uyulmaz.
  4. (.....) Turgut Özakman'ın ilk oyunu "Ocak" adlı bir dramadır.
  5. (.....) Dram nazım şeklinde yazılır.
  6. (.....) Kısa oyun yazma aşamalarından biri metin tutarlılığını değerlendirmektir.
  7. (.....) Kısa oyunlarda genellikle toplumsal konular ele alınır.
  8. (.....) Kısa oyunlarda kişiler tek yönlüdür ve yalnızca iyi ya da kötü karakterlerdir.
  9. (.....) Kısa oyunlarda sahne sayısı yazarın tercihine göre değişebilir.
  10. (.....) Kısa oyunlarda argo sözlere yer verilemez.

 28. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama:

  * Cevap 1: Necati Cumalı'nın "Kaynana Ciğeri" adlı oyunu "Düğün türküsü" adlı bir halk türküsünden esinlenmiştir. * Cevap 2: Necati Cumalı'nın oyunlarında aşk ve bireyin psikolojisi de işlenmiştir. * Cevap 3: Dram türünde trajedi ve komedideki üç birlik kuralına uyulmaz. * Cevap 4: Turgut Özakman'ın ilk oyunu "Harp Gecesi" adlı bir komedidir. "Ocak" adlı oyunu ikinci oyunudur. * Cevap 5: Dram nazım veya nesir şeklinde yazılabilmektedir. * Cevap 6: Kısa oyun yazma aşamalarından biri taslak metni geliştirmek ve düzeltmektir; buna metin tutarlılığını değerlendirmek de dahildir. * Cevap 7: Kısa oyunlarda genellikle toplumsal sorunlar, aile ilişkileri ve insan doğası gibi konular ele alınır. * Cevap 8: Kısa oyunlarda kişiler genellikle tek yönlü değildir ve karmaşık karakterler olabilirler. * Cevap 9: Kısa oyunlarda sahne sayısı yazarın tercihine göre değişebilir. * Cevap 10: Kısa oyunlarda argo sözlere yer verilebilir. 29. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Temel tiyatro terimleri
  b. Tiyatronun yapı unsurları
  c. Trajedi
  d. Komedi
  1. Dramatik örgü
  2. Aksesuar
  3. Tuluat
  4. Çatışma
  5. Kaptan
  6. Monolog
  7. Yer
  8. Tiyatronun kökeni
  9. Üç birlik kuralı
  10. Kostüm

 30. Cevap: 1. a 2. a 3. c 4. c 5. d 6. c 7. b 8. b 9. c 10. a Açıklama:

  Tiyatronun temel terimleri, yapı unsurları ve türleri arasındaki ilişkiyi anlama 31. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

  1. Kişinin hayatını tarafsız ve gerçekçi bir şekilde anlatan yazı türüne ne denir?
  2. Hiçbir kurmaca karakterin yer almadığı yazı türü hangisidir?
  3. Yazarın kendi hayatını anlattığı yazı türü nedir?
  4. Bir kişiyi ayırt edici özellikleriyle tanıtmayı amaçlayan yazı türü hangisidir?
  5. Sınırları kesin olarak belirlenmiş bir konuyu derinlemesine anlatan yazı türü ne olarak adlandırılır?
  6. Bir iş başvurusunda başvurulan kuruma verilen ve kişinin bilgi ve becerilerini anlatan yazı türü hangisidir?
  7. Hâl tercümesi, Osmanlı Dönemi'nde yazılan ne özelliği gösteren eserlerdir?
  8. Bir şairin hayatını ve eserlerini anlatan ve alfabetik olarak sıralanan yazı türü ne olarak adlandırılır?
  9. Şairleri övgü veya yergi amacıyla ele alan yazı türü hangisidir?
  10. Sahnede canlandırılmak üzere yazılan edebî türe ne denir?

 32. Cevap: 1. Biyografi 2. Özgeçmiş 3. Otobiyografi 4. Portre 5. Monografi 6. Özgeçmiş 7. Özgeçmiş 8. Tezkire 9. Tezkire 10. Tiyatro Açıklama:

  * Biyografi: Kişinin hayatını bilgi, belge ve tanıklara dayanarak objektif bir dille anlatır. * Özgeçmiş: Kişinin kendisini tanıttığı, bilgilerini ve becerilerini aktardığı bir yazıdır. * Otobiyografi: Kişinin kendi hayatını anlatırken hafıza ve anılara dayandığı bir yazıdır. * Portre: Bir kişiyi dış görünüşü ve iç dünyasıyla tanıtan bir yazıdır. * Monografi: Sınırları belirli bir konuyu ayrıntılı olarak ele alan bir yazıdır. * Özgeçmiş: Özgeçmiş, özgeçmiş özelliği gösteren bir Osmanlı Dönemi eseri türüdür. * Tezkire: Şairlerin hayatlarını ve eserlerini konu edinen alfabetik bir yazı türüdür. * Tezkire: Tezkire, şairleri ele alan ve öznel bir tutumla övgü veya yergi içerebilen bir yazı türüdür. * Tiyatro: Oyuncular tarafından sahnede canlandırılan ve insana mesajı doğrudan aktaran bir edebî türdür.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Masal / Fabl
 • Mektup / e-posta
 • Günlük / Blog

Ayrıca 9.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, mebsinavlari.com tarafından klasik türde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Günlüklerin içerik özelliğini kavramak

Özel mektupların yazılma amacını anlama

Fuzûlî'nin eserlerini tanıma

Açık oturumların toplumsal işlevini kavrama.

Açık oturumların gerçekleştirildiği ortamların özelliklerini öğrenme.

Öğrenciler, klasik edebiyat türlerinden birini tanıyacaklar.

Öğrenciler, tiyatronun rolünü ve farklı türlerini ayırt edebilecekler.

Öğrenciler dramatik örgünün temel unsurlarını ve bunların tiyatro eserinde oynadığı rolü anlar.

Öğrenciler tiyatroda dekorun önemini ve sahneleme üzerindeki etkisini anlar.

Öğrenciler tiyatroda suflörün rolünü ve önemini anlar.

Halk kültürünün tiyatroda kullanımı hakkında bilgi edinmek.

Dram türündeki karakter özelliklerini anlamak.

Türk tiyatrosunun içerik özelliklerini kavramak.

* Necati Cumalı'nın oyunlarının özelliklerini öğrenmek * Dram türünün özelliklerini öğrenmek * Turgut Özakman'ın oyunlarını tanımak * Kısa oyun yazma aşamalarını bilmek * Kısa oyunlarda işlenen konuları belirlemek

Tiyatronun temel unsurlarını ve türlerini ayırt etme

* Öğrenciler, farklı yazı türlerini öğreneceklerdir. * Öğrenciler, her yazı türünün özelliklerini ve amaçlarını anlayacaklardır. * Öğrenciler, yazı türleri arasındaki farkları ayırt edebileceklerdir. * Öğrenciler, yazı türlerini etkili bir şekilde kullanabileceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri