9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2

9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Türk edebiyatında günlük türünün ilk örnekleri nelerdir?

  A) Divan edebiyatındaki ruznameler
  B) Osmanlı vakayinameleri
  C) Tanzimat dönemi Seyahatnameleri
  D) Cumhuriyet dönemi Denemeleri
  E) Çağdaş şiir koleksiyonları

 2. Cevap: A Açıklama:

  Günlük türünün ilk Türk edebiyatı örnekleri, divan edebiyatında yazılan ruznamelerdir. 3. Nurullah Ataç'ın günlük türündeki eserinin adı nedir?

  A) Diyelim             B) Günce              
  C) Karalama Defteri    D) Gündöndümü         
  E) Sözden Söze                               

 4. Cevap: B Açıklama:

  Nurullah Ataç'ın günlük türündeki eseri "Günce" adını taşır. 5. Bloglar, günlük türü ile hangi benzerliğe sahiptir?

  A) Günlük olayları kaydetme işlevi
  B) Kişisel düşüncelerin paylaşılması
  C) Edebi bir değer taşıması
  D) Tarihî kaynak olarak kullanılması
  E) Resmî ve kurumsal bir nitelik taşıması

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bloglar, günlükler gibi güncel olayları ve yazarın deneyimlerini kaydetme işlevi görür. 7. Günlük yazmada hangi özellik önemlidir?

  A) Yaşananların kronolojik sırayla anlatılması
  B) Duyguların ve izlenimlerin içten bir şekilde aktarılması
  C) Olayların tarafsız bir bakış açısıyla sunulması
  D) Felsefi konuların irdelenmesi
  E) Edebiyat tekniklerinin kullanılması

 8. Cevap: B Açıklama:

  Günlük yazmanın en önemli özelliği, yaşananların yazarın hislerini ve izlenimlerini yansıtacak şekilde aktarılmasıdır. 9. Elektronik postanın mektuptan bir farkı nedir?

  A) Alıcıya daha hızlı ulaşması
  B) Elle yazılması
  C) Resim eklenmesinin mümkün olmaması
  D) Resmi amaçla kullanılması
  E) Daha az güvenilir olması

 10. Cevap: A Açıklama:

  Elektronik postalar, mektuplara göre daha hızlı alıcıya ulaşır. 11. Fuzûlî'nin Şikâyetnâme adlı eseri hangi mektup türüne örnektir?

  A) Özel mektup         B) Edebî mektup       
  C) Resmî mektup        D) İş mektubu         
  E) Elektronik posta                          

 12. Cevap: B Açıklama:

  Şikâyetnâme, Fuzûlî'nin bir şair olarak Padişaha yazdığı bir edebî mektuptur. 13. Kanunî Sultan Süleyman'ın Bağdat'ı fethettikten sonra Fuzûlî'ye yaptığı bağış nedir?

  A) Vakıf gelirlerinden maaş    B) Sarayda bir görev          
  C) Bağdat valiliği             D) Şiirlerinin basılması      
  E) Bir köşk hediyesi                                         

 14. Cevap: A Açıklama:

  Kanunî Sultan Süleyman, Fuzûlî'ye vakıf gelirlerinden maaş bağlamıştır. 15. Açık oturumu yönetecek başkanın temel görevi nedir?

  A) Tartışmayı yönlendirmek ve tarafsız kalmak
  B) Konuşmacılara eşit süre tanımak
  C) Konuyu sınırlandırmak
  D) Dinleyicilerden soru almak
  E) Sonuçları belirlemek

 16. Cevap: A Açıklama:

  Başkanın görevi, tartışmayı düzenlemek, tarafsız kalmak ve konuşmacılara eşit süre tanımaktır. 17. Açık oturumlarda konuşmacılar birbirlerine sataşırlarsa ne olur?

  A) Başkan konuşmacıları uyarır.
  B) Başkan tartışmayı sonlandırır.
  C) Dinleyiciler tartışmayı durdurur.
  D) Tartışma daha da hararetlenir.
  E) Konu tamamen değişir.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Başkanın görevi, konuşmacıların birbirlerine sataşmalarını engellemektir. 19. Açık oturumların amacı nedir?

  A) Geniş halk kitlelerini bilgilendirmek
  B) Uzmanların fikirlerini paylaşmak
  C) Dinleyicilerin tartışmalara katılmak
  D) Konuları farklı yönlerden incelemek
  E) Tüm seçenekler

 20. Cevap: E Açıklama:

  Açık oturumların amacı, halkı bilgilendirmek, uzmanların fikirlerini paylaşmak, dinleyicileri tartışmalara katmak ve konuları çok yönlü incelemektir. 21. Monografi aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yazı türüdür?

  A) Bir konu          B) Bir kişi         
  C) Bir yer           D) Bir olay         
  E) Tüm seçenekler                        

 22. Cevap: E Açıklama:

  Monografiler, belirli bir konuyu özel bir bakış açısıyla derinlemesine inceleyen yazılardır. 23. Hâl tercümesi hangi dönemde yazılan öz geçmiş türüdür?

  A) Cumhuriyet Dönemi    B) Tanzimat Dönemi     
  C) Osmanlı Dönemi       D) Selçuklu Dönemi     
  E) Beylikler Dönemi                            

 24. Cevap: C Açıklama:

  Hâl tercümesi, Osmanlı Dönemi'nde yazılan bir öz geçmiş türüdür. 25. Tiyatronun yapı unsurlarından biri nedir?

  A) Tema    B) Mekân    C) Yazar    D) Dil    E) Tür    

 26. Cevap: B Açıklama:

  Tiyatronun yapı unsurları arasında yer, zaman, çatışma ve kişiler bulunur. 27. Aşağıdakilerden hangisi trajedi türüne ait bir özellik değildir?

  A) Tek olay örgüsü               B) Tek mekân                    
  C) Argo sözcüklerin kullanımı    D) Dilin şiirselliği            
  E) Koro kullanımı                                                

 28. Cevap: C Açıklama:

  Trajedilerde argo sözcükler kullanılmaz, aksine dilin şiirselliği ön plandadır. 29. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu türü değildir?

  A) Karagöz    B) Opera    C) Orta oyunu    D) Meddah    E) Kukla oyunu    

 30. Cevap: B Açıklama:

  Opera geleneksel Türk tiyatrosu türü değildir. 31. Türkiye'de Batılı anlamda tiyatronun hangi dönemde başladığı düşünülür?

  A) Tanzimat             B) Cumhuriyet          
  C) Selçuklu             D) Osmanlı             
  E) Cumhuriyet öncesi                           

 32. Cevap: A Açıklama:

  Batılı anlamda tiyatro Türkiye'ye Tanzimat döneminde girmiştir. 33. Necati Cumalı'nın "Kaynana Ciğeri" adlı oyununda konu hangi kaynaktan alınmıştır?

  A) Millî tarihten              B) Düğün türkülerinden        
  C) Ekonomik sorunlardan        D) Psikolojik çatışmalardan   
  E) Kadının sorunlarından                                     

 34. Cevap: B Açıklama:

  Necati Cumalı, "Kaynana Ciğeri" oyununun konusunu düğünlerde söylenen bir türküden almıştır. 35. Turgut Özakman'ın "Ocak" adlı oyununda hangi tema işlenmiştir?

  A) Aşk ve bireyin psikolojik dünyası
  B) Ekonomik sıkıntılar
  C) Kuşak çatışması
  D) Sanatın değeri
  E) Töre

 36. Cevap: B Açıklama:

  "Ocak" oyununda, bir ailenin ekonomik sorunlar temelinde yaşadığı sıkıntılar ve çatışmalar işlenmektedir. 37. Kısa oyun yazma aşamalarından hangisi ilktir?

  A) Dekor ve kostümle ilgili ayrıntıların yazılması
  B) Planlama
  C) Taslak metin oluşturma
  D) Taslak metnin geliştirilmesi
  E) Yazılan metnin paylaşılması

 38. Cevap: B Açıklama:

  Kısa oyun yazma aşamaları, önce planlama, ardından taslak metin oluşturma, taslak metin geliştirme ve düzeltme, son olarak da yazılan metnin paylaşılmasını içerir. 39. Turgut Özakman'ın ilk oyunları hangi tiyatro türünden izler taşır?

  A) Modern tiyatro               B) Geleneksel Türk tiyatrosu   
  C) Romantik tiyatro             D) Klasik tiyatro              
  E) Absürt tiyatro                                              

 40. Cevap: B Açıklama:

  Turgut Özakman'ın ilk oyunları, geleneksel Türk tiyatrosundan karakter, konu ve anlatım özellikleri taşımaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 Detayları

9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Masal / Fabl
 • Mektup / e-posta
 • Günlük / Blog

Ayrıca 9.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2.dönem 2.sınava hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Günlük türünün Türk edebiyatındaki tarihçesini öğrenme

Nurullah Ataç'ın günlük türündeki eserini tanıma

Blog ve günlük türleri arasındaki benzerlikleri fark etme

Günlük yazmanın temel özelliklerini kavrama

Teknolojik gelişmelerin iletişim araçlarına etkisini kavrama

Mektup türlerini tanımlama

Tarihi olayları metinlerden yorumlama

Açık oturumun yönetilmesi ile ilgili bilgilerin anlaşılması

Açık oturumların yönetilmesi ile ilgili bilgilerin anlaşılması

Açık oturumların amacı ile ilgili bilgilerin anlaşılması

Monografi türünü tanımlamak

Osmanlı edebiyatının özelliklerini bilmek

Tiyatronun yapı unsurlarını anlama

Trajedi türünün özelliklerini ayırt etme

Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini tanıma

Batılı anlamda tiyatronun Türkiye'ye girişini bilme

Halk kültürünün tiyatro metnine yansımasını anlama

Oyun metinlerinde konu ve temanın belirlenmesi

Kısa oyun yazma sürecinin bilinmesi

Türk tiyatro tarihine ilişkin bilgiler edinme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri