9.Sınıf Tarih III. Ünite Test 2

9.Sınıf Tarih III. Ünite Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Tarih III. Ünite Test 2 CEVAPLARI

 1. On Emir'den hangisi, komşular arasındaki ilişkilere odaklanır?

  A) Babaya ve anaya hürmet etmek
  B) Öldürmeme
  C) Zina yapmama
  D) Çalmamak
  E) Sebt gününü hatırlamak

 2. Cevap: A Açıklama:

  Beşinci Emir, aile ilişkileri ve aile bireylerine saygıya odaklanır. 3. Moğolların göçebe yaşam tarzı, hangi avantajı sağlamıştır?

  A) Tarım yapabilme yetenekleri
  B) İnşaat projelerini geliştirme
  C) Daha fazla nüfusa sahip olma
  D) Savaşta üstünlük sağlama
  E) Sanayileşme kapasitesini artırma

 4. Cevap: D Açıklama:

  Moğolların göçebe yaşam tarzı, savaşçı kimliklerini geliştirerek savaşta üstünlük sağlamalarına yardımcı oldu. 5. Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti nerede bulunmaktadır?

  A) Atina
  B) Roma
  C) Konstantinopolis (İstanbul)
  D) Paris
  E) Kahire

 6. Cevap: C Açıklama:

  Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti, bugünkü İstanbul'dur. 7. Bizans İmparatoru gücünü nereden alır ve kendisini nasıl tanımlar?

  A) Kutsal metinlerden alır ve kendisini tanrı ilan eder.
  B) Parlamentodan alır ve kendisini seçimle belirlenen lider olarak tanımlar.
  C) Tanrı'dan aldığı gücü kullanır ve kendisini "Hz. İsa'nın vekili" olarak tanımlar.
  D) İmparatorluk ailesinden alır ve kendisini sülalenin hükümdarı olarak tanımlar.
  E) Ordu komutanlarından alır ve kendisini askeri lider olarak tanımlar.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bizans İmparatoru, gücünü tanrıdan aldığına inanır ve kendisini Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak tanımlar. 9. Moğol İmparatorluğu'nun ekonomik geçim kaynağı nedir?

  A) Tarım    B) Hayvancılık    C) Ticaret    D) Madencilik    E) Sanayi    

 10. Cevap: B Açıklama:

  Moğolların ekonomik geçim kaynağı, hayvancılık olmuştur. 11. Sasani İmparatorluğu'nun ekonomisi neye dayanmaktadır?

  A) Tarım ürünlerine           B) Sanayi ürünlerine         
  C) Vergilere                  D) Deniz ticaretine          
  E) Uluslararası yardımlara                                 

 12. Cevap: C Açıklama:

  Sasani İmparatorluğu'nun ekonomisi, topraktan alınan vergilere dayanmaktadır. 13. Mısır'da artı ürünler nerede toplanmış ve kimin denetimine girmiştir?

  A) Tapınaklarda, din adamlarının denetimine
  B) Firavun sarayında, hükümdarların denetimine
  C) Mezopotamya'da, ticaret tüccarlarının denetimine
  D) Çin'de, soyluların denetimine
  E) Hint alt kıtasında, kölelerin denetimine

 14. Cevap: B Açıklama:

  Mısır'da artı ürünler, firavunların sarayında toplanmış ve hükümdarların denetimine girmiştir. 15. Kast sistemi hangi bölgede ve hangi inanca dayalıdır?

  A) Mezopotamya'da, Sümer inancına dayalı
  B) Çin'de, Konfüçyanizm inancına dayalı
  C) Hindistan'da, Hindu inancına dayalı
  D) Roma'da, Roma mitolojisine dayalı
  E) Yunanistan'da, Helenistik inanca dayalı

 16. Cevap: C Açıklama:

  Kast sistemi Hindistan'da Hindu inancına dayalıdır. 17. Orta Çağ'da ticaret yollarının üzerinde ulaşımı sağlamak için hangi taşıtlar kullanılırdı?

  A) Sadece develer
  B) Atlar ve katırlar
  C) Arabalar ve tekerlekli taşıtlar
  D) Sadece gemiler
  E) Yürüyerek

 18. Cevap: B Açıklama:

  Orta Çağ'da kervanlar vasıtasıyla taşımacılık yapılırdı ve bu kervanların en büyük yük taşıyıcıları atlar ve katırlardı. 19. İpek Yolu'nun tarihsel önemi nedir?

  A) Sadece bir ticaret yoluydu.
  B) Sadece kültürel alışverişi teşvik etti.
  C) Ekonomik, kültürel ve sosyal etkileri oldu.
  D) Sadece Çin ile Batı arasında kullanıldı.
  E) Moğolların hâkimiyeti sona erdirdi.

 20. Cevap: C Açıklama:

  İpek Yolu, ekonomik alışverişi teşvik etmenin ötesinde kültürel ve sosyal etkilere sahip bir ticaret yolu oldu. 21. Orta Çağ'da ilk olarak hangi bölgede para basılmıştır?

  A) Mısır    B) Hindistan    C) Çin    D) Anadolu    E) Yunanistan    

 22. Cevap: D Açıklama:

  Orta Çağ'da ilk olarak paralar, Anadolu'da Lidya kralı tarafından basılmıştır. 23. Avrupa'da Kara Ölüm olarak bilinen veba salgını, ilk olarak hangi yolu kullanarak Avrupa'ya ulaştı?

  A) İpek Yolu    B) Kral Yolu    C) Kürk Yolu    D) Deniz Yolu    E) Pamuk Yolu    

 24. Cevap: D Açıklama:

  Kara Ölüm, Venedik, Cenova gibi liman kentleri üzerinden deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmıştır. 25. Orta Çağ'da kara savaşları ve Doğu'daki savaşlar arasındaki en büyük fark nedir?

  A) Orta Çağ'daki savaşlar okçularla yoğundu.
  B) Kara savaşları büyük ormanlarda yapıldı.
  C) Doğu'daki savaşlar sık sık kara savaşlarına benzerdi.
  D) Türk ve Moğol askerleri atlı okçular olarak savaştı.
  E) Orta Çağ Avrupası, Doğu'da hiç savaş yapmadı.

 26. Cevap: D Açıklama:

  Orta Çağ Avrupası'ndaki kara savaşları ve Doğu'daki savaşlar arasındaki en büyük fark, Türk ve Moğol askerlerinin atlı okçular olarak savaşmalarıdır. 27. Cengiz Han'ın idari ve askerî düzenlemeleri hangi sisteme dayanıyordu?

  A) Feodalizm          B) Orman             
  C) Kraliyet ailesi    D) Onlu sistem       
  E) Tarım                                   

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cengiz Han, idari ve askerî düzenlemeleri onlu sistem olarak bilinen bir sistem üzerine inşa etti. 29. Konar-göçerlerin orduları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Konar-göçerler hafif silahlı ve hızlı süvarilere sahiptir.
  B) Ordu disiplinli ve dayanıklıdır.
  C) Konar-göçerler sık sık kuşatma sanatı kullanır.
  D) Konar-göçer ordusu dağınık bir kalabalık oluşturmaz.
  E) Kadınlar da gerektiğinde savaşa katılabilir.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Konar-göçerler, kuşatma sanatı yerine hızlı hareket ve süvari taktiklerini kullanmayı tercih ederler. 31. Konar-göçerler ve yerleşik topluluklar arasındaki savaşların sonuçları nasıl farklılık gösterir?

  A) Yerleşik topluluklar sık sık savaşı kazanır.
  B) Konar-göçerler topraksız kalmaktansa savaşta kaybeder.
  C) Yenilen yerleşikler genellikle topraklarını terk etmek zorunda kalır.
  D) Konar-göçerler, zaferin ardından kaçmada daha başarılıdır.
  E) Yerleşikler, konar-göçerlerin yaşam tarzını benimser.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Savaşı kaybeden yerleşik topluluklar, genellikle topraklarını terk etmek zorunda kalır. 33. Cengiz Han Yasası hangi hukuk sistemine dayanmaktadır?

  A) Roma hukuku               B) İslam hukuku             
  C) Türk ve Moğol töreleri    D) Yunan hukuku             
  E) Çin hukuku                                            

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cengiz Han Yasası, Türk ve Moğol törelerinin yazılı hâle getirilmiş halidir. 35. Hangi hukuk sisteminde manastırlar, ceza infazı için kullanılmıştır?

  A) Justinianus Kanunları    B) İslamiyet               
  C) Cengiz Han Yasası        D) Roma hukuku             
  E) Yunan hukuku                                        

 36. Cevap: A Açıklama:

  Justinianus Kanunları, suçluların manastırlara kapatılması gibi ceza infaz yöntemlerini içerir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Tarih III. Ünite Test 2 Detayları

9.Sınıf Tarih III. Ünite Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 05 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Tarih III. Ünite Test 2 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Tarih III. Ünite Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Tarih III. Ünite Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Tarih III. Ünite Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KADİM DÜNYADA İNSAN
  1. Erken İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder
  2. Erken İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar.
  3. Erken İlk Çağ’da siyasi gücün kaynakları ile siyasi organizasyon türlerini ilişkilendirir.
  4. Evrensel hukuk ilkelerinin İlk Çağ’ın sonlarından itibaren yazılı kanunlar hâline getirilmeye başlandığını kavrar
  5. İlk Çağ’ın sonlarında ve Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olmalarının gerekçelerini analiz eder.
  6. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.
  7. Milattan önceki dönemde yeryüzündeki başlıca yerleşim alanlarını ve medeniyet çevrelerini tanır.
  8. MÖ 350-MS 1250 arasında Asya ve Avrupa’daki önde gelen siyasi organizasyon türlerini kavrar
 • İLK VE ORTA ÇAĞLARDA AVRASYA
  1. Asya merkezli Türk devlet ve topluluklarının çevrelerindeki yerleşik imparatorluklarla ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.
  2. İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.
  3. İslamiyet öncesi dönemde askerî kültürün Türk hayat tarzındaki yerini ve önemini değerlendirir
  4. İslamiyet öncesi dönemde Türk topluluklarının yaşadıkları coğrafyaların bu toplulukların hayat ve geçim tarzlarına etkisini analiz eder
  5. Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder.
  6. Türk topluluklarının Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır.

Ayrıca 9.sınıf tarih dersi III. ünite konularından hazırlanmış test soruları 3; tamamı test türünde cevap anahtarlı ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, On Emir'deki beşinci emrin aile değerlerini işlediğini anlarlar.

Öğrenciler, Moğol göçebe yaşam tarzının savaş yeteneklerini nasıl etkilediğini anlarlar.

Öğrenciler, Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkentini öğrenirler.

Öğrenciler, Bizans İmparatoru'nun güç kaynağını ve kendisini nasıl tanımladığını öğrenirler.

Öğrenciler, Moğol İmparatorluğu'nun ekonomik temelini anlarlar.

Öğrenciler, Sasani İmparatorluğu'nun ekonomik yapısını anlarlar.

Öğrenciler, Mısır'da artı ürünlerin toplanması ve denetlenmesinin nasıl olduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, kast sisteminin Hindistan'da nasıl işlediğini ve Hindu inancıyla ilişkisini anlarlar.

Orta Çağ'da ticaret yollarının ulaşımı, atlar ve katırlar gibi hayvanlarla sağlanırdı.

İpek Yolu, Orta Çağ'da ekonomik, kültürel ve sosyal etkilere sahip bir ticaret yolu olarak hizmet verdi.

Orta Çağ'da Anadolu, paraların ilk kez basıldığı yerlerden biridir.

Kara Ölüm, Avrupa'ya deniz yoluyla ulaşan bir salgın hastalıktır.

Orta Çağ Avrupası'ndaki kara savaşları, Doğu'daki savaşlardan farklı stratejilere sahipti ve atlı okçuların ön planda olduğu Doğu'daki savaşlar ise benzersizdi.

Cengiz Han'ın hükümet sistemi olan onlu sistem, büyük bir askerî ve idari düzeni içeriyordu.

Konar-göçer orduları kuşatma yerine hücum taktiklerine odaklanır.

Yerleşik topluluklar savaşı kaybettiklerinde topraklarını terk edebilirler.

Cengiz Han Yasası, Türk ve Moğol törelerini düzenleyen bir hukuk sistemidir.

Justinianus Kanunları, suç ve ceza sistemi konusunda farklı uygulamalar içerir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Tarih III. Ünite Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Tarih III. Ünite Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 17 kere doğru, 3 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Tarih III. Ünite Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Tarih III. Ünite Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Tarih III. Ünite Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Tarih III. Ünite Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri