9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinde etkili olan faktörleri açıklayınız.


 2. Cevap: * Allah'ın sıfatları, ahiret hayatı, kadere iman gibi inanç ilkelerinin Türklerin kendi inançlarıyla uyumu * Cihat anlayışı ve şehitlik fikrinin Türklerin savaşçı ruhuyla örtüşmesi * Abbasilerin müsamaha, eşitlik ve adalet politikaları Açıklama:

  Türklerin, İslam'ın prensipleriyle kendi inanç ve değerlerinin uyumlu olduğunu görmeleri, İslamiyet'e geçişlerini kolaylaştırmıştır. 3. Selçuklu Devleti'nin İslam dünyasındaki konumunu açıklayınız.


 4. Cevap: Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in Abbasi halifesinden aldığı "Sultan-ı İslam" unvanıyla İslam âleminin lideri haline geldi. Açıklama:

  Bu unvanla Selçuklular, Müslümanları iç ve dış tehditlere karşı koruma vazifesini üstlenmiştir. Ayrıca, Selçukluların Bağdat'a girerek Büveyhoğulları'nın varlığına son vermesi, Abbasi halifeliğinin güçlenmesine ve İslam birliğinin sağlanmasına katkı sağlamıştır. 5. Malazgirt Muharebesi'ni Türk tarihi açısından sebeplerini ve sonuçlarını açıklayınız.


 6. Cevap: Sebepler: * Sultan Alp Arslan'ın Anadolu'yu fetih hedefleri * Bizans İmparatorluğu'nun Doğu'daki Selçuklu tehdidini ortadan kaldırma çabaları Sonuçlar: * Selçukluların Anadolu'da hakimiyet kurması * Bizans İmparatorluğu'nun zayıflaması ve Avrupa'da Haçlı Seferleri'nin başlaması * İslam dünyasında Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun yükselişi Açıklama: 7. Büyük Selçuklu Devleti'nde yetişmiş önemli kişilerden üç örnek veriniz.


 8. Cevap: * İmam Gazalî * Eş-Şirazî * Ömer Hayyam Açıklama:

  İmam Gazalî, İslam dünyasının en önemli âlimlerinden biriyken, Eş-Şirazî ve Ömer Hayyam matematik ve astronomi gibi pozitif bilimlerde önemli katkılar sağlamıştır. 9. Arabistan'da sosyal sınıfları yazınız.


 10. Cevap: Hürler, köleler ve mevaliler Açıklama:

  Hürler kabilenin ana unsuru ve tam haklara sahipken, köleler hiçbir hakka sahip değildi. Mevâliler ise azat edilmiş kölelerdi. 11. Dört Halife Dönemi'nde İslam Devleti'ne kazandırılan toprakların üç tane örneğini veriniz.


 12. Cevap: - Suriye - Irak - Mısır Açıklama:

  Dört Halife Dönemi'nde İslam Devleti, fetihler sonucu Arabistan yarımadasının dışına çıkarak Suriye, Irak ve Mısır gibi geniş topraklara hükmetmiştir. 13. Hz. Osman'ın şehit edilmesinin ardından İslam toplumunda yaşanan ilk fitne hareketini açıklayınız.


 14. Cevap: Hz. Osman'ın şehit edilmesinin ardından, halife seçilen Hz. Ali'ye karşı bazı valiler ve Hz. Ayşe'nin liderliğindeki bir grup isyan etti. Bu isyan, Müslümanlar arasında ilk fitne hareketini başlattı ve İslam Devleti içinde ciddi ayrılıklara sebep oldu. Açıklama:

  Hz. Osman'ın şehit edilmesi, İslam toplumunda büyük bir şok yarattı ve iç karışıklıklara yol açtı. Bazı gruplar Hz. Ali'yi sorumlu tutarken, diğerleri Hz. Osman'ın katillerinin cezalandırılmasını istedi. Bu durum, İslam Devleti'nin geleceğini tehlikeye atacak boyutlara ulaştı. 15. Tolunoğulları Devleti'nin ekonomiye yaptığı katkıları açıklayınız.


 16. Cevap: * Sulama sistemlerini geliştirerek ekilebilir alanları arttırdı. * Ziraati ilerletti ve Mısır'da su kanalları açtırdı. Açıklama:

  Tolunoğulları, topraklarının ekonomik kalkınmasına büyük önem verdi. 17. İhşîdîler Devleti'nin yönetiminde yaşanan karışıklıkların nedenlerini açıklayınız.


 18. Cevap: * Sultanın küçük yaşta olması ve ailenin kölesi olan Ebü'l Kafûr'un vasiliği * Vergi gelirlerinin askerlere ödenmemesi * Kııtlık ve salgın hastalıklar Açıklama:

  İhşîdîler Devleti'nin yönetimi, iç ve dış sorunlar nedeniyle istikrarsız hale geldi. 19. İbn Rüşd'ün felsefe ve bilim alanındaki çalışmalarından üç örnek veriniz.


 20. Cevap: * Hüsnühat * Tezhip * Ebru * Minyatür * Çini Açıklama:

  İslam sanatı, tasvir yasağı nedeniyle resim ve heykel yerine bu gibi ince sanat dallarında gelişmiştir. 21. Beytü'l-Hikme'nin bilimsel faaliyetlerine değininiz.


 22. Cevap: * Yunan, Mısır, Hint ve İran gibi geçmiş uygarlıkların eserlerinin Arapçaya çevrilmesi * Rasathanelerde yer kürenin çevresinin ölçülmesi * Deneysel bilimlerin teşvik edilmesi Açıklama:

  Beytü'l-Hikme, İslam dünyasında bilimsel faaliyetlerin merkezi olmuştur ve Karanlık Çağ'da Avrupa'daki bilimsel gelişmelerin devamlılığını sağlamıştır. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) İslam'da tasvir yasağı yoktur.
  2. (.....) Hüsnühat, güzel yazı yazma sanatıdır.
  3. (.....) Tezhip, kitapları bezeme sanatıdır.
  4. (.....) Ebru, su üzerine boya serperek yapılan bir sanat türüdür.
  5. (.....) Minyatürler büyük boyutlu resimlerdir.
  6. (.....) Çini, seramik üzerine yapılan bir süsleme sanatıdır.
  7. (.....) İslam sanatı sadece tasavirden ibarettir.
  8. (.....) İslam medeniyeti Karanlık Çağ'da yaşamıştır.
  9. (.....) Beytü'l-Hikme'de sadece Arap bilim insanları çalışmıştır.
  10. (.....) Ortaçağ Avrupa'sında bilimsel çalışmalar kilisenin baskısıyla engellenmiştir.

 24. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. Y 9. Y 10. D Açıklama: 25. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  1. (.....) Hz. Ebu Bekir
  2. (.....) Hz. Ömer
  3. (.....) Hz. Osman
  4. (.....) Hz. Ali
  5. (.....)Ridde Savaşları
  6. (.....) Ecnâdeyn Savaşı
  7. (.....) Yermük Savaşı
  8. (.....) Kâdisiye Savaşı
  9. (.....) Nihâvend Savaşı
  10. (.....) Zâtü's-savârî
  a. Kuzey Afrika'nın tamamının Müslümanların eline geçmesi
  b. İslam ordularının Suriye kapılarını açması
  c. Hz. Peygamber'den sonra ilk halife
  d. Hz. Osman'ın şehit edilmesi sonrası halife
  e. Sasaniler Devleti'nin yıkılması
  f. Suriye ve Filistin'in ele geçirilmesi
  g. Araplar arasında çıkan isyanlar
  h. Bizans'a karşı kazanılan ilk deniz zaferi
  i. Irak ve İran topraklarının fethedilmesi
  j. Kafkas Dağları'na kadar ilerleme

 26. Cevap: Açıklama: 27. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. İslam Sanatı ve Osmanlı'da klasik sanat dallarından biri ___________'dir.
  2. İslam'daki tasvir yasağı ___________ koyulmasından kaynaklanmıştır.
  3. Süleymaniye ve Selimiye camileri İslam ___________'nın önemli örnekleridir.
  4. Günümüzde İslam sanatı adına ortaya konulan eserler ___________'dır.
  5. Hiçbir medeniyet ___________'dır.
  6. İslam medeniyeti Karanlık Çağ'da ___________'yı sağlamıştır.
  7. Beytü'l-hikme'de ___________'lar çalışmıştır.
  8. Bağdat'ta ___________'lar kurulmuştur.
  9. İslam'da deneyle ___________ edilmeyen veriler kabul edilmemiştir.
  10. İslam coğrafyasındaki bilim ve medeniyet seviyesi ___________'dır.

 28. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE ANADOLU'YA YERLEŞMESİ
  1. Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sebep ve sonuçlarını analiz eder
  2. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında meydana getirdiği değişimi analiz eder.
  3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında meydana getirdiği değişimi analiz eder.
  4. Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar

Ayrıca 9.Sınıf tarih dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Türklerin İslamiyet'i benimsemesinin tarihsel ve dinî nedenlerini kavramak.

Selçuklu Devleti'nin İslam dünyasındaki rolünü ve önemini kavramak.

* Malazgirt Muharebesi'nin Türk tarihi için önemini kavramak

Büyük Selçuklu Devleti'nin bilim ve düşünce hayatındaki rolünü değerlendirme. İslamiyet öncesi

İslamiyet öncesi Arabistan'ın sosyal yapısı hakkında bilgi edinmek.

Öğrenciler, Dört Halife Dönemi'nde fethedilen önemli toprakları bilirler.

Öğrenciler, Hz. Osman'ın şehit edilmesinin İslam toplumuna etkilerini anlarlar.

Mısır'da kurulan ilk Türk devleti olan Tolunoğulları'nın ekonomik politikaları hakkında bilgi edinmek.

Mısır'da kurulan İhşîdîler Devleti'nin yönetim sorunları hakkında bilgi edinmek.

İslam medeniyetinde öne çıkan sanat dalları hakkında bilgi edinmek.

İslam medeniyetinin bilim alanındaki katkılarını anlamak.

* İslam sanatının temel unsurlarını öğrenmek * Tasvir yasağının İslam sanatına etkisini anlamak * Beytü'l-Hikme'nin İslam bilim tarihindeki önemini kavramak * Karanlık Çağ ve Altın Çağ arasındaki farkı öğrenmek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.