9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Cahiliye Dönemi'nde Arap Yarımadası'nda hangi dinler hâkimdi?


 2. Cevap: Putperestlik, Hristiyanlık, Musevilik, Haniflik Açıklama:

  İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nda yaygın olan dinler bunlardı. 3. Medine Sözleşmesi'nin iki önemini açıklayınız.


 4. Cevap: * Medine toplumunu yeniden düzenleyerek çatışmaları ortadan kaldırmış ve birlik sağlamıştır. * Gayrimüslimlere inanç ve fikir hürriyeti vererek, mal ve can güvenliklerini sağlamıştır. Açıklama: 5. Eyyubi Devleti'nin kurucusu kimdir?


 6. Cevap: Selahaddin Eyyubi Açıklama:

  Eyyubi Devleti, 1174'te Selahaddin Eyyubi tarafından kurulmuştur. 7. İslam medeniyetinin ilme ve eğitime verdiği önemi açıklayınız.


 8. Cevap: İslam medeniyetinde bilgiye ve eğitime büyük önem verilmiştir. Peygamber Hz. Muhammed'in "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" sözüyle başlayan Kur'an'ın yüzlerce ayetinde insanlara düşünme, akletme ve öğrenme çağrısı yapılmıştır. Hz. Muhammed, eğitimi ve öğretimi teşvik etmiş, okuma yazma öğreten esirleri serbest bırakmıştır. Ayrıca Müslümanları, o dönemde önemli bir bilim merkezi olan İran'daki Cündişapur'a tıp eğitimi almaya göndermiştir. Açıklama:

  İslam medeniyetinin bilim ve eğitim alanında büyük ilerlemeler kaydetmesinin nedenleri arasında Kur'an'ın teşvikleri, Hz. Muhammed'in uygulamaları ve bilgiye verilen değer vardır. 9. Türklerde kağan olmak için gerekli şartları belirtiniz.


 10. Cevap: Adil, yetenekli, ilim sahibi, asil ve cesur olmak, Kut verilmiş bir hanedan üyesi olmak. Açıklama:

  Türklerde kağan olabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmekteydi. Bu şartlar arasında, kişinin adil, yetenekli, ilim sahibi, asil ve cesur olması, ayrıca Kut verilmiş bir hanedan üyesi olması yer alıyordu. 11. Türk boyları hangi su kaynaklarının çevresinde konar-göçer yaşam tarzı sürdürmüştür?


 12. Cevap: Irmaklar ve göller Açıklama:

  Türk boyları, ekonomilerinin temelini oluşturan hayvancılıkla geçindikleri için su kaynaklarının yakınında yaşamışlardır. 13. Feodalitede senyörün sahip olduğu haklardan üç örnek veriniz.


 14. Cevap: - Siyasi haklar - Ekonomik haklar - Hukuki haklar Açıklama:

  Feodalitede senyör, siyasi, ekonomik ve hukuki birçok hakla donatılmıştır. 15. Orta Çağ'da hangi ticaret yolları etkili olmuştur?


 16. Cevap: Kral Yolu, İpek Yolu, Kürk Yolu ve Baharat Yolu Açıklama:

  Orta Çağ döneminde ekonomik gelişmelerde önemli rol oynayan bu yollar, farklı bölgeleri birbirine bağlamış ve kültürlerin etkileşimine katkı sağlamıştır. 17. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  1. Konar-göçer askerin silahları arasında yer alan ve daha uzağa ok fırlatmada kullanılan araç.
  2. Orta Asya'nın en iyi askerini barındıran topluluklar.
  3. Yerleşik devletlerdeki ağır donanımlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı askerler.
  4. Konar-göçerlerin bir araya toplanmayıp herkesin uyumlu ve yardımsever olduğu yapısı.
  5. Kadınların da gerektiğinde katıldığı ordu.
  6. Konar-göçer askerlerin kullandığı hafif ve hızlı silah.
  7. Konar-göçerlerin ekonomilerini destekleyen, yerleşik topluluklarla gerçekleştirilen mal değişimi.
  8. Konar-göçer askerlerin dayanıklılığı ve uyumluluğu gibi özellikleri.
  9. Yerleşik toplulukların savunma amaçlı kullandıkları ve kalın duvarlarla çevrili yapılar.
  10. Konar-göçerlerin en iyi olduğu süvari türü.
  Seçenekler:
  a. Ticaret
  b. Yay
  c. Süvari
  d. Atlı süvari
  e. Kale
  f. Askeri disiplin
  g. Piyade
  h. Konar-göçerler
  ı. Kadınlar
  j. Süvariler

 18. Cevap: 1. b 2. h 3. g 4. f 5. ı 6. c 7. a 8. f 9. e 10. d Açıklama: 19. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) İpek Yolu, Doğu ile Batı arasındaki transit kara ticaretinde kullanılan en işlek ticaret yoludur.
  2. (.....) Paranın üstündeki kral resmi, parayı bastıranın gücünü ve ihtişamını gösterir.
  3. (.....) Kürk Yolu üzerinde tilki, vaşak ve kunduz gibi hayvanların deri ve postları taşınmıştır.
  4. (.....) Baharat Yolu, Hindistan'dan başlayarak Avrupa'ya ulaşan bir ticaret yoludur.
  5. (.....) Haçlı Seferleri, Avrupa'nın Orta Doğu'nun zenginliğini ele geçirmek için yaptığı seferlerdir.
  6. (.....) Kara Ölüm, XIV. yüzyıl Avrupası'nda görülen bulaşıcı bir hastalıktı.
  7. (.....) Kara Ölüm hastalığına "yerninia pestis" adlı bakteri neden olmuştur.
  8. (.....) Kara Ölüm'ün bulaşma yolu, vebalı farelerin taşıdığı pirelerdir.
  9. (.....) Kara Ölüm salgını sonrası Avrupa nüfusu 100 milyondan fazlasını kaybetmiştir.
  10. (.....) Karantina, veba bulaşan kişileri izole ederek hastalığın yayılmasını önleme yöntemidir.

 20. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Veba salgını Avrupa nüfusunun yaklaşık yarısını öldürmüştür.
  2. (.....) Veba, hem soylu sınıfını hem de kilisenin otoritesini güçlendirmiştir.
  3. (.....) Feodalizmde, şövalyeler krala bağlılık yemini ederek savaşçı olmuştur.
  4. (.....) Türk ve Moğol askerleri hafif süvari teknikleri kullanmıştır.
  5. (.....) Bizans ordusunda ücretli askerler hiç bulunmamıştır.
  6. (.....) Avrupa'da ücretli askerlik sistemi sadece İngiltere ve Fransa'da uygulanmıştır.
  7. (.....) Konar-göçer topluluklar, üretimde yerleşik topluluklara karşı üstünlük kurmuştur.
  8. (.....) Konar-göçer askeri disiplinli ve uyumlu değildir.
  9. (.....) Orta Çağ'da Avrupa ordularında piyadeleri en etkili kullanan devletler İngiltere ve Osmanlı Devleti'dir.
  10. (.....) Veba salgını, Avrupalıların Rönesans ve Reform gibi fikirsel hareketlere açık olmasını sağlamıştır.

 22. Cevap: 1. Y 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. Y 7. Y 8. Y 9. D 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Eşleştirme
 • Doğru-Yanlış


9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
  1. Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder.
  2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arabistan Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.
  3. İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar.
  4. Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir.
  5. Türklerin Abbasi Devleti’ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri kavrar.

Ayrıca 9.sınıf tarih dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenciler, İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda hâkim olan dinleri öğrenirler.

Öğrenciler, Medine Sözleşmesi'nin önemini anlayabileceklerdir. Hz. Ömer döneminde hangi bölgeler fethedildi? Cevap: Irak, İran, Horasan, Mısır Açıklama: Hz. Ömer dönemi, fetihlerin yoğunlaştığı bir dönemdi ve Müslümanlar geniş topraklara hâkim oldular. Kazanım: Dört Halife Dönemi'nde gerçekleştirilen fetihler hakkında bilgi edinme.

Öğrenciler, Eyyubi Devleti'nin kurucusunu öğrenir.

Öğrenciler, İslam medeniyetinde ilme ve eğitime verilen önemi kavrayacaklardır.

Türklerde kağanlık makamının şartlarını ve özelliklerini anlama.

Türklerin konar-göçer yaşam tarzının temel unsurlarını kavramak.

Feodalite sistemindeki senyörlerin sahip olduğu hakları öğrenmek.

Öğrenci, Orta Çağ'ın önemli ticaret yollarını öğrenecektir.

1. İpek Yolu'nun önemini anlama 2. Paranın tarihsel gelişimini öğrenme 3. Kürk Yolu'ndaki ticaretin içeriğini kavrama 4. Baharat Yolu'nun doğu ve batı arasındaki önemini keşfetme 5. Haçlı Seferleri'nin nedenlerini ve sonuçlarını analiz etme 6. Kara Ölüm'ün tarihsel etkisini anlama 7. Kara Ölüm hastalığının nedenini ve bulaşma yolunu öğrenme 8. Hastalıkların yayılmasını önleme yöntemlerini inceleme 9. Kara Ölüm salgınının nüfus üzerindeki yıkıcı etkisini kavrama 10. Karantinanın tarihsel ve güncel önemini anlama

* Avrupa nüfusunun büyük bir kısmının ölmesine ve toplumsal değişimlere yol açan Veba salgınının siyasi ve sosyal etkilerini anlamak. * Orta Çağ'daki feodal sistemi ve askerî teşkilatlanmayı kavramak. * Türk ve Moğol ordularının askerî özelliklerini öğrenmek. * Avrupa'da ücretli askerlik sisteminin tarihî gelişimini takip etmek. * Yerleşik ve konar-göçer topluluklar arasındaki savaşların nedenlerini ve etkilerini analiz etmek. * Konar-göçer askerlerin savaştaki üstünlüklerini ve disiplinlerini vurgulamak. * Orta Çağ Avrupa ordularının gelişimini ve teknolojik gelişmelerin etkisini kavramak. * Veba salgınının Avrupa toplumunu şekillendiren önemli bir faktör olduğunu anlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.