9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (Açık Uçlu Sorular)

9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (Açık Uçlu Sorular) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (Açık Uçlu Sorular) CEVAPLARI

 1. Fenikelilerin yazı sistemi nasıl gelişmiştir ve ne tür bir yazı sistemi oluşturmuşlardır?


 2. Cevap: Fenikeliler, çivi yazısı ve hiyeroglif yazısının yerine Fenike alfabesini geliştirmişlerdir. Açıklama:

  Fenikeliler, ticari etkileşimleri kolaylaştırmak amacıyla yeni bir alfabeyi geliştirmişlerdir, bu alfabeden türeyen alfabeler günümüzde kullanılmaktadır. 3. Hangi Hint medeniyeti sıfırı kullanmıştır ve bu nasıl bir matematiksel gelişmeye katkıda bulunmuştur?


 4. Cevap: Hint medeniyeti sıfırı kullanmıştır, bu matematiksel gelişme sayı sistemi ve aritmetikte büyük bir adım olmuştur. Açıklama:

  Sıfır, sayı sisteminin temel bir bileşeni olarak Hindistan'da bulunmuş ve matematiksel hesaplamalarda büyük kolaylık sağlamıştır. 5. Türklerin tarih boyunca gerçekleştirdiği göçlerin sebepleri nelerdir ve hangi bölgelere yönelmişlerdir?


 6. Cevap: Türkler tarih boyunca ekonomik sıkıntılar, nüfus artışı, iklim değişiklikleri ve siyasi nedenlerle göç etmişlerdir. Göçler sonucunda Türk toplulukları Orta Asya'dan farklı bölgelere, özellikle Orta Doğu, Avrupa ve Anadolu'ya yönelmişlerdir. Açıklama:

  Türkler, tarih boyunca farklı nedenlerle göç etmişlerdir. Ekonomik sıkıntılar, nüfus artışı ve siyasi mücadeleler bu göçlerin sebepleri arasında yer alırken, Türk toplulukları farklı coğrafyalara yerleşmişlerdir. 7. Göçebe ve yerleşik toplumların ilişkileri hakkında neler söylenebilir?


 8. Cevap: Göçebe ve yerleşik toplumlar, tarih boyunca birçok kez karşı karşıya gelmişlerdir. Göçebeler genellikle yerleşik toplumları yağmalamış ve yer değiştirerek sürülerini otlatmışlardır. Yerleşik toplumlar, göçebelerin gelmesiyle güvende olmadıklarını hissetmişler ve bazen savunma yapmışlardır. Açıklama:

  Göçebe ve yerleşik toplumların ilişkileri, tarih boyunca karşıtlıklar ve etkileşimlerle dolu olmuştur. Göçebeler genellikle yerleşik toplumlar üzerinde etkiler bırakmış ve karşıtlıklar yaşanmıştır. 9. Coğrafya ve iklim, hayat tarzlarını nasıl şekillendirmiştir? Köyler ve kabile konfederasyonları hangi aşamalardan geçerek şehir devletlerini oluşturmuştur?


 10. Cevap: Coğrafya ve iklim, insanların yaşam tarzlarını belirlemiş ve yerleşim yerlerini etkilemiştir. Köyler ve kabile konfederasyonları zamanla büyüyerek şehir devletlerine dönüşmüştür. Açıklama:

  Coğrafya ve iklim, insanların yaşam tarzlarını belirlemiş ve yerleşim yerlerini etkilemiştir. Bu durum, köylerin ve kabile konfederasyonlarının zamanla büyüyerek şehir devletlerini oluşturmasına yol açmıştır. 11. İlk Çağ medeniyet havzalarında hangi şehir devletleri kurulmuştur? Bu şehir devletleri hangi kültürlere ve uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır?


 12. Cevap: İlk Çağ medeniyet havzalarında Mısır’da “nom”, Sümerlerde “site”, İyon ve Dorlarda “polis” adı verilen şehir devletleri kurulmuştur. Bu şehir devletleri, Mısır, Sümer, İyon ve Dor kültürlerine ve uygarlıklarına ev sahipliği yapmıştır. Açıklama:

  İlk Çağ medeniyet havzalarında farklı kültürlerin ve uygarlıkların temsilcisi olan şehir devletleri kurulmuştur. Bu şehir devletleri, farklı medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yaparak tarih boyunca önemli roller üstlenmiştir. 13. İskender'in Doğu Seferi'nin ekonomik ve ticari boyutları nelerdir?


 14. Cevap: İskender'in Doğu Seferi, Pers İmparatorluğu'na ait ticaret yollarını ele geçirmek amacıyla düzenlenmiştir. Bu sefer sırasında İskender, ticaretin ve ulaşımın geliştirilmesine önem vermiş ve bu yolları güvenli hâle getirmiştir. Açıklama: 15. Hammurabi Kanunları'nda hırsızlığın cezası nedir?


 16. Cevap: Hammurabi Kanunları'na göre, bir hırsız duvar delerek bir eve girmişse, o deliğin önünde ölümle cezalandırılır ve oraya gömülür. Açıklama: 17. Moğolların savaş stratejilerini nasıl etkileyen bir faktördür?


 18. Cevap: Moğolların savaş stratejilerini etkileyen önemli bir faktör, ata binmekte uzman olmalarıdır. Açıklama:

  Moğollar, ata binmekte yetenekli oldukları için savaşta üstünlük sağlamış, hareket kabiliyetlerini artırmış ve rakiplerine karşı ani baskınlar düzenlemişlerdir. 19. Moğol İmparatorluğu, Cengiz Han'ın ölümünün ardından hangi iç yönetim zorluklarıyla karşı karşıya kaldı?


 20. Cevap: Cengiz Han'ın ölümünün ardından Moğol İmparatorluğu, yönetimde istikrarsızlık ve iç çatışmalarla karşı karşıya kaldı. Açıklama:

  Cengiz Han'ın ölümü, Moğol yönetiminde liderlik krizine neden oldu ve çeşitli gruplar arasında iktidar mücadeleleri başladı. Bu, Moğol İmparatorluğu'nu zayıflattı ve sonunda çöküşüne yol açtı. 21. Moğol İmparatorluğu'nun askeri güç ve ekonomik stratejileri nelerdir?


 22. Cevap: Moğol İmparatorluğu, güçlü bir orduya sahip olmuş ve ekonomik kontrolü genellikle ekonomik yaptırımlar yoluyla elde etmiştir. Açıklama:

  Moğol İmparatorluğu, hızlı ve disiplinli bir ordu oluşturmuş ve çoğunlukla hayvancılığa dayalı bir ekonomi sürdürmüştür. Ekonomik kontrolü, çevresindeki devletleri ekonomik yaptırımlarla dengelemeye dayandırmıştır. 23. Sasani İmparatorluğu'nda ekonomi nasıl işlemekteydi ve toprak mülkiyeti nasıl düzenlenmişti?


 24. Cevap: Sasani İmparatorluğu'nda ekonomi, topraktan alınan vergilere dayanmaktaydı. Topraklar, çeşitli sınıfların mülkiyetindeydi, ve gelirlerini artırmak için üreticiyi destekleyen yasalar çıkarılmıştı. Açıklama:

  Sasani İmparatorluğu'nda ekonomi, toprak vergilerine dayanıyordu. Bu vergiler, kamu binaları inşa etmek, ordunun ihtiyaçlarını karşılamak ve ticaret ağını genişletmek için kullanılmıştır. Toprak mülkiyeti, farklı sınıfların sahip olduğu farklı sistemlerle düzenlenmiştir. 25. İpek Yolu'nun coğrafi rotası üzerindeki devletler arasında neden sürekli siyasi ve askerî mücadeleler yaşanmıştır?


 26. Cevap: İpek Yolu, farklı devletlerin ekonomik ve kültürel zenginliklere erişimini sağladığı için coğrafi rotası boyunca sürekli siyasi ve askerî mücadeleler yaşanmıştır. İpek Yolu'nun hâkimiyeti için rekabet etmek isteyen devletler bu yollarda çatışmalara neden olmuştur. Açıklama:

  İpek Yolu, farklı devletlerin ekonomik ve kültürel etkileşimde bulunduğu bir yol olduğu için bu bölgede sürekli rekabet ve mücadeleler yaşanmıştır. İpek Yolu'nun kontrolü, bölge üzerindeki devletler için büyük bir stratejik değere sahipti. 27. Orta Çağ'da kullanılan para türleri ve paranın ekonomik önemi nelerdi?


 28. Cevap: Orta Çağ'da kullanılan para, genellikle altın ve gümüşten yapılan sikkelerdi. Para, ticaretin kolaylaştırılmasına ve ekonomik büyümeye katkı sağladı. Ayrıca, para bastıranlar için hem egemenlik sembolü hem de ekonomik açıdan önemliydi. Açıklama:

  Para, Orta Çağ'da değer ölçüsü ve değişim aracı olarak kullanıldı. Bu, ticaretin daha etkili bir şekilde yürütülmesine ve ekonomik büyümenin teşvik edilmesine yardımcı oldu. Aynı zamanda, para bastıranlar için güç ve ihtişamın bir göstergesi oldu. 29. Orta Çağ'da askerlik mesleği nasıl ortaya çıkmıştır?


 30. Cevap: Orta Çağ'da askerlik mesleği, devletlerin maaş karşılığı asker bulundurma sistemini benimsemesiyle ortaya çıkmıştır. Artık profesyonel askerler, daimî ordu teşkilatlarında görev yapmıştır. Açıklama:

  Orta Çağ'da askerlik mesleği, daimî ordu teşkilatlarının kurulması ve sürekli asker bulundurma gereksiniminin artmasıyla gelişmiştir. Bu, askeri organizasyonun nasıl değiştiğini göstermektedir. 31. Orta Çağ'da ateşli silahların (top, tüfek vb.) kullanılmasının askeri taktikler üzerindeki etkileri nelerdir?


 32. Cevap: Orta Çağ'da ateşli silahların kullanılması, savaş taktiklerini kökten değiştirmiştir. Top ve tüfekler, geleneksel savaş tekniklerine karşı etkili bir güç haline gelmiştir. Açıklama:

  Ateşli silahlar, Orta Çağ'da savaşların seyrini değiştirmiştir. Bu silahlar, geleneksel süvarilerin ve zırhlı şövalyelerin etkisini azaltmıştır. 33. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Justinianus Kanunları arasındaki benzerlikler ve farklar nelerdir?


 34. Cevap: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Justinianus Kanunları, farklı dönemlerde oluşturulan hukuki metinlerdir. Bu iki metin arasındaki benzerlikler ve farklar, insan haklarına ve hukuka yaklaşımlarının tarihsel değişimini yansıtmaktadır. Açıklama: 35. Cengiz Yasası'nda ceza hukukuyla ilgili hangi kurallar bulunmaktadır ve bu kurallar hangi suçlara yöneliktir?


 36. Cevap: Cengiz Yasası, ceza hukuku ile ilgili çeşitli kurallar içermektedir. Bu kurallar, yalan söyleme, sihirbazlıkla uğraşma, casusluk yapma, kavga etme gibi suçlarla ilgilidir. Öğrencilere bu suçların hangi cezalarla cezalandırıldığını ve toplumun düzenini korumak amacıyla neden bu tür düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu sorgulatabilirsiniz. Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (Açık Uçlu Sorular) Detayları

9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (Açık Uçlu Sorular) 8 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 05 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (Açık Uçlu Sorular) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (Açık Uçlu Sorular) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik


9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (Açık Uçlu Sorular) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KADİM DÜNYADA İNSAN
  1. Erken İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder
  2. Erken İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar.
  3. Erken İlk Çağ’da siyasi gücün kaynakları ile siyasi organizasyon türlerini ilişkilendirir.
  4. Evrensel hukuk ilkelerinin İlk Çağ’ın sonlarından itibaren yazılı kanunlar hâline getirilmeye başlandığını kavrar
  5. İlk Çağ’ın sonlarında ve Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olmalarının gerekçelerini analiz eder.
  6. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.
  7. Milattan önceki dönemde yeryüzündeki başlıca yerleşim alanlarını ve medeniyet çevrelerini tanır.
  8. MÖ 350-MS 1250 arasında Asya ve Avrupa’daki önde gelen siyasi organizasyon türlerini kavrar
 • İLK VE ORTA ÇAĞLARDA AVRASYA
  1. Asya merkezli Türk devlet ve topluluklarının çevrelerindeki yerleşik imparatorluklarla ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.
  2. İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.
  3. İslamiyet öncesi dönemde askerî kültürün Türk hayat tarzındaki yerini ve önemini değerlendirir
  4. İslamiyet öncesi dönemde Türk topluluklarının yaşadıkları coğrafyaların bu toplulukların hayat ve geçim tarzlarına etkisini analiz eder
  5. Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder.
  6. Türk topluluklarının Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır.

Ayrıca 9.sınıf tarih dersi 1.dönem 1.yazılı soruları; açık uçlu sorulardan; klasik türde ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, İskender'in Doğu Seferi'nin ekonomik ve ticari boyutlarını anlayarak, zaferlerin ekonomik stratejilere olan etkilerini kavrarlar.

Öğrenciler, Hammurabi Kanunları'nın hırsızlık cezasını anlayarak, antik Mezopotamya'da uygulanan hukukun katı yaptırımlarını kavrar.

Öğrenciler, Moğol savaş stratejilerinin at binme becerisine dayandığını anlayarak, Moğol İmparatorluğu'nun nasıl genişlediğini ve başarılı olduğunu anlamış olurlar.

Öğrenciler, Moğol İmparatorluğu'nun iç sorunlarının nedenlerini ve bu sorunların sonucunda nasıl çöktüğünü anlayarak, tarihsel olayların karmaşıklığını anlarlar.

Öğrenciler, Moğol İmparatorluğu'nun askeri ve ekonomik stratejilerini anlayarak, bu stratejilerin nasıl başarılı olduğunu ve devletin nasıl güçlü kaldığını öğrenirler.

Öğrenciler, Sasani İmparatorluğu'nun ekonomik yapısını ve toprak mülkiyetini anlayarak, bu düzenlemenin nasıl işlediğini ve nasıl etkilediğini öğrenirler.

Öğrenciler, İpek Yolu'nun geçtiği bölgelerdeki devletler arasındaki rekabetin nedenlerini ve sonuçlarını anlayarak, tarihsel olayların nasıl coğrafi rotalar üzerinde etkili olduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, Orta Çağ'da kullanılan para türlerini ve paranın ekonomik önemini anlayarak, paranın ekonomiye etkilerini ve güç sembolü olarak kullanılmasını öğrenirler.

Öğrenciler, Orta Çağ'da askerlik mesleğinin nasıl ortaya çıktığını ve profesyonel askerlerin nasıl görev yaptığını anlayarak, dönemin askeri evrimini öğrenirler.

Öğrenciler, Orta Çağ'da ateşli silahların nasıl savaş taktiklerini değiştirdiğini ve geleneksel askeri güçlerin nasıl etkilendiğini anlayarak, savaşın evrimini öğrenirler.

Öğrenciler, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Justinianus Kanunları arasındaki benzerlikleri ve farkları analiz ederek, hukukun evrimini ve insan haklarının korunmasındaki önemi anlayabilirler.

Öğrenciler, Cengiz Yasası'ndaki ceza hukuku düzenlemelerini analiz ederek, suçlarla nasıl başa çıkıldığını ve toplumsal düzenin nasıl korunduğunu anlayabilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (Açık Uçlu Sorular) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (Açık Uçlu Sorular) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (Açık Uçlu Sorular) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (Açık Uçlu Sorular) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (Açık Uçlu Sorular) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri